Geplaatst

Start Campagne GroenLinks 2010

Bij de start van de campagne heb ik bijgaande woorden uitgesproken>

Op de eerste plaats bedank ik Gon die al 8 jaar voor GroenLinks zijn invloed uitoefent op de sociale portefeuille van deze stad en dat doet op een moeilijk te overtreffen wijze. Het is een schande dat zijn naam niet voorkomt op de lijst met invloedrijke Tilburgers. Verder heel gemeend dank aan alle aanwezige GroenLinksers, leden die actief, op de voorgrond of op de achtergrond aanwezig zijn en een heel belangrijke bijdrage leveren aan onze duurzame, groene en sociale (daarover straks meer) doelen. Want in alle drukte van de afgelopen maanden komt het er te weinig van stil te staan bij de betekenis van een actieve , positieve achterban. Bij mensen die op een besneeuwd Pieter Vreedeplein viooltjes planten (dit plein kan zoveel groener!), die in weer en wind, in ijsbeerpak, aandacht hebben gevraagd voor Klimaatconferentie in Kopenhagen. Die maandelijks huis en haard regelmatig verlaten om leuke acties te bedenken om GL onder de aandacht te brengen, die daarvan mooie foto’s en filmpjes maken, die de website en nieuwsbrieven volschrijven, die succesvolle politieke cafe ’s organiseren, die zorgen voor fantastische kandidaten voor 3 maart, die in de kerstvakantie de campagnevoorstellen maken, die zorgen voor het indienen van de officiële lijsten en zo kan ik nog even doorgaan. Die meelezen voor commissievergaderingen, die af en toe een opbeurend mailtje sturen, die etc….

Als raadslid ben ik me altijd goed bewust geweest van jullie en als lijsttrekker hoop ik op een succesvolle campagne met jullie en als wethouder reken ik straks ook weer op jullie support. Ook op kritiek, dat houd scherp tenslotte! Heel veel dank, ook bij voorbaat!

 

Met elkaar gaan we voor een toekomst van Tilburg waarin GroenLinks aan haar 5de periode in het stadsbestuur begint, dit keer voor het eerst met een vrouwelijke wethouder en met een minimaal 5 koppige enthousiaste fractie. Een toekomst van Tilburg die wat ons betreft nog duurzamer is , niet alleen door voortgang van duurzaamheids maatrgelen en klimaatsbeleid maar ook door nieuwe impulsen in het stimuleren van duurzame economische beleid. Zelfs de huidige VVD wethouder is er al van overtuigd dat duurzaam ondernemen niet iets is voor geiten wollen sokken maar een belangrijke voorwaarde is voor langdurige economische vooruitgang.

 

            Behalve voor een duurzaam Tilburg gaan we voor een zorgzaam Tilburg. Met de invoering van de WMO is zorg niet zomaar meer gegarandeerd en zijn  creatieve invullingen nodig, nieuwe inzichten in oude patronen en moeten nieuwe verbanden op wijk-en stadsniveau ontstaan om goede zorg en welzijn van iedere Tilburger te garanderen. Gon heeft hiervoor met zijn participatievisie een uitstekende basis gelegd. Ook op het gebied van werkgelegenheid liggen hier kansen die we moeten grijpen denk bijvoorbeeld aan de samenwerking die er is tussen ziekenhuizen en universiteit en aan de mogelijkheden die deze sector biedt om studenten van Hogescholen en universiteiten aan onze stad te binden.

 

Een derde belangrijke peiler van het Tilburg van de toekomst wat ons betreft is de peiler van de creatieve stad. Creatief blijken we te zijn in het leggen van dwarsverbanden tussen diverse sectoren, zijn er op vele niveaus mensen actief bezig verbanden te leggen  en ‘’cross overs ‘’te maken tussen culturele wereld en het bedrijfsleven, het onderwijs, etc. Te denken valt aan de ideale connectie maar ik denk ook zeker aan de vele actieve Tilburgse kunstenaars, muzikanten en andere cultuurdragers van deze stad (ook Mundial hoort daartoe wat ons betreft!) die een belangrijke bijdrage hebben geleverd en  leveren aan het Tilburg van nu dat in weinig meer lijkt op het Tilburg van 1980, het moment dat ik hier kwam wonen. Het klimaat van Tilburg moet aangenaam blijven, ook voor de culturele sector die niet alleen voor spelen zorgt maar ook voor het broodnodige brood; cultuur is,  net als studenten dat zijn, een belangrijke economische factor in een stad. Dit weggooien is schieten in je eigen voet, zoals de huidige wethouder cultuur dat onlangs twitterde.

 

            Wat GroenLinks betreft is Tilburg ook een wereldstad, met wereldburgers en zijn we geen eiland maar een bruisende stad met veel internationale verbanden en staan we in contact met heel veel anderen nationaal en internationaal. Zien we in contacten alleen maar kansen, zijn we bereid te brengen maar willen we zeker ook halen en bieden we ook voor mensen van overal tijdelijk of langdurig een duurzame, zorgzame en creatieve leef-leer en/of werkomgeving.

 

Wij realiseren ons terdege dat de we in de nabije toekomst voor belangrijke keuzes staan. Op de eerste plaats de tekorten op de begroting die moeten worden opgelost. Ik wil niet spreken over bezuinigen maar over slim investeren en bovenstaande uitgangspunten zullen daarin onze keuzen bepalen. Investeringen zullen we moeten blijven doen, wat ons betreft investeringen die in het licht staan van duurzaamheid (en daarmee toekomstbestendig zijn  omdat ze ook economisch voordeel opleveren), investeringen die de in elk geval de zorg voor de mensen die dat het hardste nodig hebben garanderen en slim investeren in het culturele klimaat. Creativiteit kan ons helpen niet met kaasschaaf door de programma’s te gaan maar slimme keuzes te maken, bewust van kansen en mogelijkheden op lange termijn. De spoorzone ontwikkelen tot kantorengebied zou wat ons betreft een ramp betekenen voor de stad op lange termijn. Nog meer invullen van het buitengebied idem. De Spoorzone wordt als het aan ons ligt een bruisend gebied waarin onderwijs, zorg, internationaal en cultuur elkaar ontmoeten en waarin voldoende groen zorgt voor een gezonde leefomgeving.

 

Tenslotte zijn we ervan overtuigd dat Tilburg behoefte heeft aan een betrouwbaar en integer stadsbestuur. GroenLinks heeft zowel in de fractie als in het college laten zien hiervoor te willen en kunnen staan. We zijn niet bang om controversiële standpunten in te nemen maar ook bereid water bij de wijn te doen als dat moet. We zijn transparant en betrouwbaar en voeren het debat met open vizier, consequent en consistent. We doen niet mee aan populistisch geroep (zijn daardoor wellicht iets minder zichtbaar maar het zegt niets over kwaliteit van ons werk) Persberichten rondsturen is namelijk niet hetzelfde als politiek bedrijven. We willen deelnemen aan een stadsbestuur dat betrouwbaar en integer is, in een collegiaal college dat bestaat uit mensen die in staat zijn over hun eigen schaduw heen te stappen in het belang van de stad, die er niet voor zichzelf zitten en die elkaar vertrouwen. Vanzelf moeten we op inhoud voldoende kunnen werken aan duurzaamheid, zorgzaamheid en creativiteit van de stad.

 

Wat ons betreft sluiten we slechts 1 partij hiervan uit: de partij van Hans Smolders voldoet wat ons betreft niet aan de kwalificaties die wij belangrijk vinden voor een nieuw stadsbestuur.

 

 

            Ik heb zin in de toekomst, vooral ook samen met jullie!

Op een mooie campagne en op een fantastisch resultaat!

 

Alle berichten van deze auteur