Geplaatst

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Op donderdag 22 maart 2007 organiseert GroenLinks Tilburg een eerste openbare themabijeenkomt over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: de WMO. Aanvang: 19.30 uur, locatie: wijkcentrum De Poorten, Hasseltstraat Tilburg.

  Iedereen welkom

De WMO is sinds 1 januari 2007 van kracht en bundelt bestaande regelingen als de Wet Voorzieningen Gehandicapten, de Welzijnswet en voegt er nieuwe taken aan toe.

Tot nu toe heeft de discussie in de gemeente Tilburg zich vooral toegespitst op operationele zaken, zoals de discussie over de aanbestedingen rond de huishoudelijke hulp.

GroenLinks wil snel een inhoudelijke discussie over de Wet voeren. Het gaat dan over vragen als: Wat bedoelen we met maatschappelijke participatie? Hoe ziet dat eruit? Wat betekent dat voor mensen? Welke (collectieve en individuele) voorzieningen willen we in Tilburg? Hoe zorgen we voor samenhang tussen de verschillende prestatievelden?

Ter voorbereiding op deze politieke discussie oriënteert GroenLinks zich op deze en andere vragen. Dat gebeurt in een eerste thema bijeenkomst met drie deskundige sprekers:

Jannes Ligtenberg, directeur Tilburgs overleg gehandicaptenorganisaties en lid van de Tilburgse participatieraad WMO i.o.;

Chris van Faasen, zelf rolstoelafhankelijk, werkte in de gezondheidszorg en is sinds 13 jaar actief in de belangenbehartiging voor mensen met een beperking of chronische ziekte o.m. bij het Bredaas Centrum gehandicaptenbeleid;

Gon Mevis, GroenLinks wethouder Tilburg, met als portefeuilles: werk, participatie en inkomen, tevens lid van de stuurgroep WMO binnen de gemeente Tilburg

De discussie wordt geleid door dhr. H. Kemps, voormalig stafmedewerker bij het PON (Tilburg) voor ontwikkelingen en advies op gebied van minderheden, welzijn, wonen en zorg in Brabant. En van 1995 tot 2006 werkzaam als directeur van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Brabant.

zie voor programma: www.groenlinkstilburg.nl

Alle berichten van deze auteur

Reacties

Eén reactie op “Wet Maatschappelijke Ondersteuning”

  1. Calimero avatar
    Calimero

    Aan de organisatie,

    Graag uw aandacht voor mensen die (ervarings-) deskundig zijn op het gebied van de psychiatrie(en dat is inclusief psychosociale, alcohol-/ wiet en (hard)drugs problemen).Ongeveer 7 prestatievelden van de 9 (VOORAl ook prestatieveld 1: te weten de sociale cohaesie in de wijk, want juist in de achterstandswijken – (beoogde pilots?) wonen die doelgroepen.
    Wat ze met allochtonen (met name de moslims) en anderen gemeen hebben zijn: vooroordelen-stigma, de armoede,(toenemend) sociaal isolement, etc. EN DAAR ZIJN juist binnen de WMO – CREATIEVE OPLOSSINGEN VOOR. Als GroenLinks nu eens / hopelijk langer dan 5 minuten / naar Rien Brekelmans wll luisteren,dan kunnen juliie bij de Til'burger goed scoren. Analoog aan lichamelijk – Jannes L / en verstandelijk gehandicapten moeten de mensen met een psychische problematiek nu onderhand ook eens `vermaatschappelijken`.En het gaat hier wel om 5000 tot 40.000 inwoners in de stad!!