Geplaatst

money, money, money

Als er één moment is waarop de raad zich bezighoudt met het stellen van een kader dan is dat wel bij het vaststellen van de gemeentelijke programmabegroting.

In juni heeft het college de begroting gepresenteerd, maandag 6 en dinsdag 7 november buigt de raad zich hierover, probeert nog e.e..a te veranderen en neemt al dan niet het besluit de (gewijzigde) begroting voor 2007 vast te stellen.(als de raad dat niet doet is er wel een probleem)

Zo’n begrotingsbehandeling is voor de raad en voor het college een belangrijk moment. Het is een ijkpunt voor het komende jaar, geeft richting en uitvoering aan eerder gestelde kaders als het ABC (Algemeen beleidsplan College) en aan eerder vastgelegde ambities (denk aan het programma voor Allemaal Tilburgers, Cultuurbeleid e.d.).

Maandag vanaf 17.00 beginnen de fractievoorzitters aan hun algemene beschouwing en dienen moties en amendementen in. Sinds dit jaar is hiervoor een spreektijden regeling ingesteld. Alsof de begroting voor sommige partijen belangrijker is dan voor anderen ;). Het is niet zo dat kleine partijen minder moties en amendementen indienen dan grote. Het tegendeel is vaak waar. Een aantal van rond de 200 moties en amendementen zou best wel eens gehaald kunnen worden. Dinsdag worden deze besproken vanaf 14.00.

GroenLinks is op hoofdlijnen positief over deze begroting. Niet alleen zijn er voor dit jaar een groot deel van de ambities uit het ABC verwerkt, er is ook nog eens 3 miljoen gevonden voor de Groene Mal, er komt een geboortebos en het groenstructuurplan komt eindelijk af. En dat alles zonder noemenswaardige lastenverzwaring voor de burgers (alleen nominale verhoging). Er wordt fors geinvesteerd in banen en in participatiebanen, in economisch beleid en in de fysieke ontwikkeling van de stad zoals Spoorzone en Piushaven.Er gaat wat ons betreft wel erg veel geld naar promotie en acquisitie activiteiten (een goed verhaal verkoopt zichzelf zou je zeggen) maar als je alles beziet biedt het komend jaar voor elk wat wils en eerlijk gezegd ben ik wel erg nieuwgierig naar de commentaren van de collega partijen.

In De Koerier lezen we de eerste reacties van alle partijen en jawel hoor het zuur komt volop boven. Ik hoop erg dat de collega’s dan tijdens de begrotingsbehandeling in elk geval aan kunnen geven wat ze wel willen zodat we het daarover in een zakelijk en fatsoenlijk debat met elkaar kunnen hebben. Van moddergooien worden Tilburg en de Tilburgers niet echt beter. 

Meeluisteren kan via internet (zie link hieronder) komen kijken is het meest interessant op dinsdag vanaf 14.00 als de raad per pijler met elkaar debateert.

Alle berichten van deze auteur