Geplaatst

Nut en noodzaak van ”Maintenance Valley

De fractie van GroenLinks Tilburg organiseert een informatie- en discussiebijeenkomst over de mogelijke komst van defensie-industrie naar het gebied Wijkevoort, aan de westrand van Tilburg. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 15 maart in de bovenzaal van Stadscafé Meesters, Monumenststraat 6 in Tilburg, aanvang 20.00 uur.

De gemeente Tilburg wil het landelijke gebied Wijkevoort, op de grens van Tilburg en Gilze-Rijen bij de luchtmachtbasis, bestemmen als bedrijventerrein. Op dit terrein zouden zich ondernemingen moeten vestigen, die zich bezighouden met het onderhoud aan vliegtuigmotoren en andere vliegtuigonderdelen, in het bijzonder van (luchmacht-) helicopters. Men noemt dit "Maintenance Valley". De gemeente Tilburg promoot "Maintenance Valley" op Wijkevoort al uitgebreid in allerlei rapporten en brochures, nog voordat de gemeenteraad hierover een beslissing heeft genomen.

De fractie van GroenLinks heeft afgedwongen dat er snel in de raad een discussie over nut en noodzaak van dit plan zal plaatsvinden. Vanwege de gevolgen voor het landschap, de ecologische waarde van dit gebied en de mogelijke milieu-effecten staat GroenLinks er namelijk kritisch tegenover.

Op de bijeenkomst zullen vragen aan de orde komen als: willen we wel meer bedrijventerreinen in Tilburg en wat betekent dat voor het groen en het milieu, hoeveel arbeidsplaatsen levert "Maintenance Valley" op, willen we eigenlijk wel "oorlogsindustrie" en kunnen we eventuele uitbreiding niet beter concentreren bij Moerdijk?

Inleiders tijdens de bijeenkomst zijn Toine Cooijmans van de Brabantse Milieu Federatie, Gijs Bosch van de Kamer van Koophandel en John Dagevos van Telos, Brabants Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken. De discussie zal worden gevoerd vanuit de balans tussen het ecologische, het economische en het sociaal-culturele kapitaal volgens de Telos-methode.

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

7 reacties op “Nut en noodzaak van ”Maintenance Valley”

 1. Alard Govers avatar
  Alard Govers

  Begrijp er niks meer van, Marjo…!

  "De gemeente Tilburg wil het landelijke gebied Wijkevoort (…) bestemmen als bedrijventerrein."
  De Gemeente Tilburg? Wie is dat? Met andere woorden: WIE wil die Maintainance Valley dan toch? De gemeenteraad kennelijk nog niet. Wie dan wel? Het BAT? Een of andere vijfde colonne in het ambtenarenapparaat? Heb ik een referendum gemist?

  Baaizewee… discussie organiseren? Wat is het standpunt van GroenLinks dan? Of hangt dat van die discussie af?

  Of is het wellicht een Collegeplan? GroenLinks zit toch in het College?
  Tsja, dan wordt het ingewikkelder. Voor Groenlinks geldt immers dat zij zich "verbonden hebben aan een coalitie en hier achter staan omdat we uit ervaring weten dat dat de beste manier is om je doelen te bereiken"…?

  Enfin, suggestietje (niet seksistisch bedoeld)voor die discussie: Maintainance Valley kan ook ecologische munitie gaan produceren!

 2. Alard avatar
  Alard

  Sorry, het CMS pakte de link niet helemaal, hopelijk nu wel?
  Ecologische munitie: http://www.oneworld.nl/index.php?page=1&

 3. Alard Govers avatar
  Alard Govers

  Weer niet…! Hier moet de AIVD achter zitten…
  😉

  Enfin, probeer het via Oneworld.nl en zoek dan op 'ecologische munitie'.

 4. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  jeetje,
  waar is die gemeente Tilburg mee bezig
  in Woensdrecht is volgens mij al zo'n onderhoudsgedoetje
  wil men de vrijemarktgedachte zo eren
  dat men gaat concureren met een haast nabuur gemeente (in elk geval qua vliegvelde dan)
  wat je daar als werkeloosheid kweekt, verminder je hier
  per slado maakt het geen bal uit
  behalve dan kapitaalvernietiging, vernietiging van gezinnen rond Woensdrecht door werkeloosheid, en hier een wethouder of geheel college die interessant en voornaam met de duimen onder de bretels gaan lopen pronken hoe goed ze wel weer zijn geweest voor de lokale bevolking
  maar dat dat in de vrijemarkt ten koste gaat van een ander…….

 5. Willem avatar
  Willem

  Veel mensen weten het misschien niet, maar in Tilburg wordt er achter de schermen heel prettig samen gewerkt door T-ambtenaren en het bedrijfsleven. In dit geval heeft dat geleid tot de promotie-campagne 'Maintenance Valley'.

 6. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Goed initiatief: eerst maar eens goed nadenken over wat je op termijn aan defensie-industrie hebt. Ik ben wel beniuw wie Gijs Bosch van de Kamer van Koophandel is en wat voor verhaal hij houdt. helaas ben ik 15 maart verhinderd, maar ik lees de weerslag wel in BD (en hier ook neem ik aan).

  Net om de hoek van klein Tilburg gaan op 19 maart buurtbewoners bomen planten. De ruim 10 hectare natuurcompensatie voor de aanleg van de Noord-westtangent (ja, daar zit de Reeshof op te wachten!) zal gerealiseerd zijn voor de weg klaar is.
  Kijk ook eens op http://www.landgoeddegroenekamer.nl/ dat gebied ligt op een granaatwerper-afstand van Maintenance valley.
  Milieudefensie schiet met scherp tegenwoordig.

 7. Kees avatar
  Kees

  Een bedrijventerrein voor de vliegtuig-wapenindustrie bij Wijkevoort is een slecht idee. Wanneer wordt de luchtmachtbasis bij Gilze-Rijen eindelijk eens opgedoekt?