Geplaatst

(Hijg, Hijg)De Vijfsprong IV

Het leukste plekje van Tilburg. Daarover is iedereen het eens. Het lijkt erop alsof twee partijen in de raad ineens nieuwe feiten hebben in de discussie over de herinrichting.

Het ”gentlemen’s agreement” tussen raadsfracties: dat een onderwerp waarop één fractie zich al eerder/langer/dieper/harder/ heeft geprofileerd niet wordt overgenomen, wordt regelmatig door vooral de oppositie (maar ook binnen de coalitie) geschonden. SP voorop!

Tja, een beroepspoliticus zit de hele dag achter de computer en een spoeddebat ( het moet niet gekker worden trouwens) is zo aangevraagd en rondgemaild.

We verzetten ons tegen de hijgerige stemming die er tussen de raadsfracties is als het gaat over het ”scoren” op een item in de pers. Maar: ook wij ontkomen er soms niet aan, voor buitenwereld lijkt het namelijk dat je niets doet wanneer je de krant niet haalt en dus doen we er af en toe aan mee.

Bij ergernis hierover helpt het mij om de oplagecijfers van het Brabants Dagblad er weer eens bij te zoeken; de krant die de lezer niet helpt bij het opfrissen van het geheugen,die berichten zelden of nooit in de context plaatst (of slechts gedeeltelijk) waardoor veel van wat er in de gemeentepolitiek gebeurt als een nieuw feit gebracht wordt. Wat zegt Theo Ilburg ook alweer over ze?

Wij doen niet mee aan het publiekelijk overnemen van andermans items voordat we weten wat de andere partij ermee doet. Zo mag Tine van de Weijer wat ons betreft het initiatief houden in het OV, de SP in de vrije wietteelt en in de kinderlintjes (dat laatse zouden we niet eens wíllen overnemen)en het CDA in het (tja, wat heeft het CDA ook al weer?).

GroenLinks wil dat het college De Vijfsprong uitvoert zoals in de laatste commissievergadering hierover is besloten. Op dit moment is bij ons geen nieuwe informatie hierover bekend, een spoeddebat lijk ons nu overdreven. Ook in oktober was al bekend dat de monumentencommissie niet helemaal tevreden zou zijn met de keuze voor variant 2, waar uiteindelijk een meerderheid van de raad wel voor was. Over de gang van zaken bij dit pleintje was vooral GroenLinks zeer ontevreden, (zie ook eerdere weblogs). In oktober heeft de wethouder toegezegd de gang van zaken rondom de Vijfsprong te onderzoeken en met de raadscommissie te bespreken. Dat moet voor 1 maart gebeuren en afhankelijk van de uitkomsten van zijn onderzoek en het gesprek hierover gaat GroenLinks vragen naar een onafhankelijk vervolgonderzoek naar het proces van idee tot besluitvorming van deze herinrichting.

De in november gekozen variant 2 komt het dichtst bij de variant: ”niets doen”. Wij vinden dat de mooie herinrichting van de gehele binnenstad er niet bij gebaat is als we dit pleintje niet ook herinrichten. Behoud van de bomen, behoud van het monument en terugplaatsen van een grote boom op het pleintje , ruimte voor terras behoorden tot onze eisen, vooralsnog hebben wij geen reden te denken dat dat niet gerealiseerd gaat worden.

Zie ook:

Vijfsprong
Vijfsprong II
Vijfsprong III

Alle berichten van deze auteur

Reacties

3 reacties op “(Hijg, Hijg)De Vijfsprong IV”

 1. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Beste Marjo,

  Hoe vaak wordt er gepraat over de politiek luistert niet naar de burgers? Meestal voert de media (TV vooral) dit debat met politici, wat willekeurige passanten mogen ongenuanceerd hun mening spuien en we hebben een item.

  In jouw stuk gaat het over de mening van de ene partij, de strategie van de andere, het voorstel van de derde. En het onderlinge gif dat er vaak in zit. Je affiche illustreert dit prima. Ik vind het ook goed dat je dit zo mooi beeldend aan de kaak stelt zonder in dit beeld op partijen in te gaan.
  En ik maar hopen dat in een pluriform partijenstelsel kennis en inzichten vanuit alle lagen van de samenleving aan de besluitvorming kunnen bijdragen, zodat het algemeen belang gediend wordt met respect voor zwakkeren….

  Tilburg doet het in dit opzicht zo slecht nog niet.
  Wat mij betreft toont een politicus echt karakter en respect voor democratie als hij/zij op basis van hernieuwde inzichten en punten die duidelijk door burgers in de inspraak naar voren worden gebracht een voorgenomen besluit grootmoedig herziet, zeker als het algemeen belang hiermee niet geschaad en wellicht zelfs gediend wordt.
  Terug naar de Vijfsprong, nog 1 blog te gaan over dit onderwerp en je hebt ook een Vijfsprong, Marjo! Ik meen inmiddels te weten, dat in de omgeving van de Vijfsprong weldenkende mensen met een hart voor Tilburg wonen.
  De herinrichting van de binnenstad leidt zeker tot een upgrading. Wat mij betreft wel graag met respect voor de historische wortels van Tilburg.
  Een aantal aanpassingen in het plan na de inspraak doen mij als bewoner deugd, maar moet herinrichting echt ten koste gaan van bijvoorbeeld die karakteristieke boom en lantaarnpaal op de Vijfsprong die bewoners blijkens het BD van vandaag graag zouden behouden? Wat mij betreft geeft het BD hier ook mijn mening als binnenstadsbewoner (Wingerdhoek 4) weer, waar het de boom betreft. In de inspraakprocedure is dit punt ook al duidelijk naar voren gebracht vanuit bewoners voorzover ik weet. De lantaarnpaal zou in een ander licht bezien kunnen worden, maar dat is mijn persoonlijke mening. Nu is de keus beperkt tot 2 mogelijkheden zo lijkt het. Geen kunstenaar in Tilburg die hier licht kan brengen? Al heeft de commissie van welstand meer historisch besef dan ik waar het Tilburg betreft.

  Ik wens het college veel wijsheid toe omtrent deze soap in wording. Het belang ervan in fysieke zin is niet zo groot, een mooie gelegenheid om de visie op het stadshart en de rol van historie en groen hierin te bezien.

 2. Bas avatar
  Bas

  Hou het simpel! trek die binnenstadsbestrating vooral lekker door, maar laat die boom staan en zet er vooral niet zo'n natuurstenen bak omheen! Waar kwaliteiten zo overduidelijk aanwezig zijn moet je geen last hebben van ontwerpende geldingsdrang.

 3. Johan van den Hout, avatar
  Johan van den Hout,

  Allemaal prima, maar wij hebben ruim een week gewacht met het aanvragen van dat debat. Omdat GroenLinks niet reageerde op de berichtgeving. We willen best wachten, maar niet tot dat het te laat is.