Geplaatst

GroenLinks decembercadeautje voor Tilburgse fietsers

Tijdens de begrotingsvergadering van maandag en dinsdag j.l.heeft Groen Links voorgesteld het gratis fietsenstallen in het centrum dat per 1 januari wordt ingevoerd, al met ingang van 1 december door te voeren. Met steun van PvdA, Sp, D66 en AB gaat dit voorstel door.

Ook het initiatief van Moedercentrum de Ketting om eenzelfde centrum in de wijk Jeruzalem te beginnen, kon rekenen op steun van genoemde partijen en van die van het CDA.

GroenLinks heeft er met voldoende steun op aangedrongen dat het college de problemen van De Blauwe (Steunpunt Slachtoffers Seksueel Misbruik) voor 2007 oplost, dat er ook voor 2007 voldoende geld blijft zitten in het potje voor jongereninitiatieven en dat er eindelijk een discussie komt over de nut en noodzaak van invulling van Wijkevoort, buitengebied tussen Tilburg en Gilze. Het college is al vrij ver met plannen voor bedrijventerrein in de luchtvaartindustrie (Maintenance Valley) zonder dat de beloofde discussie ooit gevoerd is. GroenLinks wil dat alle partijen zich er goed van bewust zijn dat als we dit buitengebied opofferen aan een bedrijventerrein dat dat dan definitief is. Wij vinden dat hier expliciete keuzes voor gemaakt moeten worden en willen niet impliciet hiervoor kiezen door achter het concept Maintenance Valley te gaan staan (over dat laatste hebben we ons ook nog niet uitgesproken, we hebben ernstige twijfels over de hoevelheid banen die het oplevert. Verder vinden we niet dat we ons moeten opwerpen voor de ontwikkeling van de JSF).

De raad sprak zich positief uit over het initiatief van de vaders van het vadercentrum (niet alle partijen overigens) en het college wil als aandeelhouder van Essent, er bij Essent op aandringen dat een deel van de gelden die Essent ontvang na verkoop van Essent kabelcom, ingezet wordt voor duurzame energie.

Verder heeft de raad nu eindelijk de tarieven voor het autoparkeren kunnen verhogen, is er een meerderheid om door te gaan met het plaatsen van windmolens, is er hoe dan ook voldoende geld om het armoedebeleid uit te voeren en komt er een proef met een transferium. Over dat laatste is het college niet zo positief, ze gelooft er niet in en moest zich neerleggen bij een meerderheid in de raad die het op zijn minst wil uitproberen.

 

Alle berichten van deze auteur