Geplaatst

Golfen en hockey: Greens en bobo’s ?

Niet gehinderd door enige ervaring met Golfen of Hockey bespraken we gisteren zowel de verkoop van de golfbaan als de op handen zijnde, door besturen en college gewenste fusie van twee Tilburgse hockeyclubs.

 

Hoewel niet helemaal vergelijkbaar zijn er wel overeenkomsten tussen de beide besluiten. Beide besluiten zijn tot stand gekomen nadat hierover op bobo (bestuur/ aandeelhouders) niveau overleg is geweest.Van beide besluiten wordt gezegd dat ze in het belang zijn van de stad en wordt het begrip algemeen maatschappelijk belang gebruikt. Van beide sporten wordt vermoed dat linkse partijen er ‘niets’ mee hebben (en derhalve slechte besluiten nemen ofzo?) hetgeen zeker niet zo is.

(Zoals Johan van de Hout (SP) terecht opmerkte: een sport hoeft geen volkssport te zijn om er een maatschappelijk belang aan te hechten).

Want ook dat is een overeenkomst; geen raadsfractie betwistte gisteren het belang van één van beide sporten voor Tilburg en iedereen gaat voor behoud van deze sporten.

Hoe dan? Dat was de kwestie die gisteren in beide gevallen aan de orde was.

Wat GroenLinks betreft kan de golfbaan in de vrije verkoop. De huidige aandeelhouders hebben hun voordeeltjes ontvangen (jarenlang zonder contributie golfen) en kunnen hun aandelen straks aan de nieuwe eigenaar verkopen. Zodra we weten wat de waarde is kan het terrein in de markt. Wat ons betreft zonder voorwaarden. Wij gaan ervan uit dat iemand die een golfbaan wil gaan exploiteren het maatschappelijk belang (wat is dat dan???) er wel van ziet. Zorgt dat de tarieven niet te hoog worden en dat de baan toegankelijk wordt voor wie dat wil.Het is aan de koper of hij een verenigingsvorm wil kiezen of op welke andere manier hij de spelers aan de club verbindt. Hier zijn meerdere mogelijkheden voor. Wij denken niet dat het een aantrekkelijke optie is om de baan te koop aan te bieden met daarbij de voorwaarde dat de eventuele winsten terugvloeien naar de vereniging. Maar goed; laten we zien hoe het loopt.

De hockeyfusie is een ander verhaal. Jarenlang is er geprobeerd dit voor elkaar te krijgen en nu ineens, als een duveltje uit een doosje, het is gelukt! De besturen willen omdat er een grote prijs aanhangt; een mooie nieuwe voorziening met beloftes over fantastische mogelijkheden voor TOPhockey. Dit alles op Stappegoor waar de spades in maart de grond ingaan om van die plek het Papendal van het zuiden” te maken. De verplaatsing van Tilburg (MHC) naar Stappegoor betekent echter het verdwijnen van een sportclub voor heel Tilburg-West/Reeshof. Voor ons is dat niet echt een optie en bovendien zijn we het er nog echt niet over eens dat we hieraan 2 miljoen zouden moeten uitgeven.Het is daarbij nog maar de vraag of dit toereikend is. Als je  ook iets (satelietclub of iets anders)in de Reeshof wilt behouden en als je een busvoorziening wilt en fietspaden beter wilt maken blijft het niet bij die 2 miljoen.

De voordelen zien we ook: meer mogelijkheden om tophockey te ontwikkelen, een mooie voorziening met veel mogelijheden voor interessante nevenactiviteiten zoals naschoolse opvang,op Stappegoor en uitstraling naar Tilburg en daarbuiten.

Voor GroenLinks is het plezier wat mensen hebben door te sporten bij een vereniging en de bereidheid zich hiervoor in te zetten wel van groot belang. We menen dan ook ons defintieve oordeel pas te moeten geven nadat de leden van de beide clubs dit hebben gedaan. Ik hoop dat beide besturen er goed uitkomen en dat, wat er ook gebeurt, de clubs hierna met hetzelfde plezier door kunnen sporten. Ook een sportclub besturen is vrijwilligerswerk ….

Soms moet je als raadslid gewoon je mond even houden en afwachten. (en dat zouden meer mensen moeten doen).

Alle berichten van deze auteur