Geplaatst

waarom GroenLinks tegen DIT referendum is

Maandag 18 september staat het referendumverzoek over de cityring door 3 oppositiepartijen op de agenda van de Tilburgse gemeenteraad. De raad moet besluiten of er een referendum kan worden gehouden over een besluit uit 2003 waarover al eerder een verzoek tot het houden van een referendum is afgewezen. Op basis van de verordening kan de raad zwaarwegende inhoudelijke argumenten hebben om dit verzoek af te wijzen. Wat GroenLinks betreft zijn er meer dan voldoende zwaarwegende inhoudelijke argumenen om dit verzoek af te wijzen.

 1. De raad is het hoogste orgaan in de stad en democratisch gekozen.Het besluit Masterplan (cityring) is in 2003 met een ruime meerderheid in de raad genomen.
 2. Dit besluit is het resultaat van een jarenlang durend onderzoek naar de toekomst van de verkeerssituatie van de Tilburgse binnenstad. Als GroenLinks hebben we pas na drie maanden vergaderen, bestuderen, overleggen met deskundigen en met de achterban het besluit genomen.
 3. Oppositiepartijen hebben er na het besluit een potje van gemaakt. Een dichte Heuvel en een open Heuvel, gooi dat in een compromis, en je hebt een half open Heuvel. Voor welk probleem is dat een oplossing? Dat beseffen deze partijen ook wel. Maar ze zoeken zand om in de motor te strooien. Als via een referendum het huidige plan van tafel zou gaan, keert de impasse onmiddellijk terug. We zijn dan terug bij af. Terwijl de stad enorm behoefte heeft aan vooruitkijken.
 4. Het besluit is genomen met het oog op de toekomst van de Tilburg.
 5. Het eerste voorstel voor het houden van een referendum is in 2004 met een meerderheid van stemmen in de raad afgewezen.
 6. Het is ons inziens onmogelijk een eenduidige referendumvraag te formuleren die recht doet aan de complexiteit van alle aspecten van het Masterplan Binnenstad.
 7. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 hebben niet een grote verschuiving laten zien waaruit je een heel grote afkeer van de cityringplannen zou kunnen opmaken (zeker wel voor wat betreft het verlies van onze zetel maar niet voor wat betreft het verlies van die van het CDA en van AB (en VVD) en de winst van de PvdA) GroenLinks verliest stemmers, die tegen de cityring zijn. Wie wél op ons stemt, is voor, of ziet het in ieder geval niet als een breekpunt. Dan zitten we er toch ook om uit te voeren wat we deze kiezers beloofd hebben?
 8. Er zijn veel Tilburgers die vinden dat een gemeentebestuur haar rug recht moet houden en niet moet terugkomen op eerder genomen besluiten.
 9. Uitstel of zelfs afstel van de cityring zet de stad op termijn terug in de tijd en blokkeert de ontwikkelingen in het Piushavengebied en de Spoorzone.
 10. Tot slot. Referenda en GroenLinks Als je daar voor bent, mag je dan nooit meer tegen een concreet verzoek zijn? Kan het zo zijn dat sommige vraagstukken zo complex zijn dat het alleen maar terecht is dat je een gekozen volksvertegenwoordiging hebt die de dure plicht heeft zich te verdiepen in de plannen, en op basis van een democratische meerderheid een besluit neemt?

Kortom, het ligt volgens ons allemaal niet zo ééndimensionaal. We kunnen uitleggen waar we voor staan en waarom en zullen dat niet nalaten te doen.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

13 reacties op “waarom GroenLinks tegen DIT referendum is”

 1. Edwin Mermans avatar
  Edwin Mermans

  Marjo,

  Je weet het weer uitstekend te verwoorden. Ik kan het alleen maar volledig met je eens zijn. Het cityringplan is het meest zinvolle onder de huidige omstandigheden om de leefbaarheid in de stad overeind te houden. Wel zou het leuk zijn indien – als kroon op het werk – na voltooiing van de werkzaamheden in het gehele gebied vanaf en binnen de ringbanen een verblijfsbelasting van 5,- wordt ingevoerd voor iedere auto die het gebied ingaat. Zoals in London en Stockholm. Van de opbrengst kan dan gratis openbaar vervoer worden betaald voor iedereen. Volgens Carla Peijs kan zo'n heffingstechniekje nu dus ook goedkoop worden ingevoerd. 🙂

  groetjes

  Edwin

 2. Kritikat avatar
  Kritikat

  1. Het betreft een alternatief plan uit 2006
  2. Volgende keer iets langer nadenken
  3. Hoezo een potje van gemaakt? Er is 1 plan !!! 3 maanden nadenken en dan dit besluit nemen dat noem ik pas een potje ergens van maken. Met het verdergaan met dit plan gaan we ook achteruit in de tijd.
  4.Oog op de toekomst van Tilburg? Toch eens langs pearl gaan!
  5.Een eerste voorstel doet er niet toe? Dan kun je voortaan alles afwijzen!
  6.Dat moet je ook overlaten aan mensen die hiertoe wel capabel zijn.
  7.Ook u leert niets van een verkiezingsuitslag.
  8. Hoe weet u dit? Een referendum gehouden toevallig?
  9. Zie punt 3
  10. Klinkt een beetje arrogant. Een stem op u betekent dus dat u daarna voor 4 jaar een beetje de dienst uitmaakt. Op naar de 2,1,0 zetels! Als u zo zeker bent kunt u best een referendum houden. Dat is alleen maar een bevestiging van uw gelijk is het niet?

  Al met al blijkt hier weer uit dat groen links en principes in 1 zin iets teveel gevraagd lijkt.

 3. Richard Engelfriet avatar
  Richard Engelfriet

  Beste Marjo,

  zoals zo vaak ben ik het weer helemaal met je eens! Veel lof voor je heldere uiteenzetting!

  Groeten
  Richard Engelfriet

 4. Janmans avatar
  Janmans

  Ik ben het ook met Marjo's uiteenzetting eens. De "tegen-coalitie" LST, SP en VVD wil inderdaad alleen maar zand in de motor gooien. Goed gezegd Marjo

 5. T.M. avatar
  T.M.

  Er zijn zeer veel burgers die dit cityringplan een ramp vinden. En het van arrogantie van de bovenste plank vinden getuigen dat een referendum geen brede steun bij de bekrompen denkbeeldjes van de college partijen krijgt. U wil ons niet horen.

 6. Gast=annoniem avatar
  Gast=annoniem

  Ik ben het niet eens met Marjo's uitzetting. Het getuigd van een totale minachting voor elk geluid vanuit de oppositie en bevolking als het Marjo en Groen Links uitkomt. Ga je kleuterschool eens afmaken Marjo. Dan weet je mischien dat 1700 stemmen meer is dan 450 die ongeveer nodig zijn voor een referendum aanvraag.

 7. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  Helder betoog Marjo. Daarmee kun je zelfs de afschaffing van de parlementaire democratie mee beargumenteren (lees: Lenin)

 8. Klaar Jansen avatar
  Klaar Jansen

  Een heuvel half open waarvoor de oplossing? Heb je wel geluisterd toen de oppositie hun voorstel probeerde uit te leggen aan jullie dovenmans oren? Ze hebben juist ook dit punt uitgelegd.

 9. Jos van Gerven avatar
  Jos van Gerven

  Goed zo Marjo,

  Duidelijke taal. Jammer alleen dat andersdenkenden bijna alleen anoniem en zonder echte argumenten kunnen reageren. Democratie is juist duidelijk en zichtbaar voor je mening op (kunnen) komen. En meneer Arjan Roos: Lenin zei ook: “vertrouwen is goed, controle is beter”. Voor die controle zit u nu in de Gemeenteraad, helaas voor u in de minderheid betreffende een open Heuvel (als onderdeel van een mens- en mileuvriendelijk cityringplan). Maar de democratie heeft dat zo bepaalt, dus ben blij dat die niet afgeschaft wordt.

 10. Nescio avatar
  Nescio

  Marjo,

  Jullie luisteren nooit naar de burger, zelfs de verkiezingsuitslag werd regelrecht aan de laars gelapt, dus waarom nu wel?
  Pomp maar een hoop geld in zo'n project terwijl 11%
  van de Tilburgers op/onder de Armoedegrens leven.

 11. F avatar
  F

  Als luisteraar geloof ik niet GL maar de vvd

 12. . avatar
  .

  Gewoon praktisch: wat was de vraag geweest die in een referendum gesteld had moeten worden? Net zo'n gedrocht als met de EU grondwet? Of een meerkeuzevraag (optie a, b, c, d)?

  En wat kun je met de uitslag? "Oh, 46% vindt plan A ok, en 52% plan B" Dus?! Waarom zou een meerderheid van 6% in een referendum wel doorslaggevend zijn, maar in een gemeenteraad niet?

  Als je het mij vraagt is dat hele referendum gewoon een politieke stuiptrekking van mediageile dorpspolitici.

 13. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Inderdaad, Jos van Gerven, die parlementaire democratie moeten we er maar in houden. In de ogen van Lenin zijn parlementen louter kletscolleges, die geen enkele greep hebben op de bureaucratie en die zich door de bourgeoisie laten manipuleren. Hij pleit dan ook voor een revolutionaire voorhoede/elite die de richting voor de massa bepaalt. Dat zou DE ultieme democratie zijn.
  Dus redeneringen in de trant van 'sommige vraagstukken zijn te ingewikkeld voor de burger om er een oordeel over te kunnen vellen (ERGO geen referendum maar een belangenafweging door politieke elites) gaan in de buurt komen van de woorden van Lenin.
  En bovendien is de maatschappij dusdanig complex dat je kunt afvragen of 1 enkel moment in 4 jaar tijd, de verkiezingen, dan wel (kunnen) leiden tot iets waar een zorgvuldige afweging wordt gemaakt. Vandaar mijn, overigens humoristisch bedoelde, opmerking naar Marjo.
  Verder ben ik natuurlijk heel blij met onze democratische raden en kan me vooralsnog geen beter systeem bedenken (maar een referendum kan daar best iets aan toe voegen!)