Geplaatst

Kranten en tijdschriften blikken deze dagen vooral terug. De kiezers in Tilburg hebben er recht op te weten wat politieke partijen afgelopen jaren bereikt en niet bereikt hebben.

GroenLinks kijkt terug op een bewogen politiek jaar waarin we van een wethouder en een burgemeester afscheid hebben moeten nemen. Als collegepartij hebben we ondanks de politieke druk geprobeerd door te werken. We hebben interessante discussies gevoerd met onze achterban en met andere mensen uit de stad, over de Mall en ons hierin consequent opgesteld. Onze wethouder heeft het welzijnsbeleid in Tilburg behoorlijk veranderd en aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd. We hebben eindelijk de discussie over Wijkevoort gevoerd en zijn van mening gebleven dat er op dit moment onvoldoende noodzaak is dit bedrijventerrein te gaan ontwikkelen. Het is ons gelukt sociale activering overeind te houden voor mensen in uitkeringssituaties die begeleiding nodig hebben en het armoedebeleid is tot 2011 gegarandeerd.

 Dankzij ons is duurzaamheid op de kaart gebleven en denkt zelfs de VVD wethouder Moller positief over maatschappelijk verantwoord ondernemen.Op dit moment wordt gewerkt aan pilots rond energiebesparing op bestaande bouw die komende jaren zullen worden voortgezet. zal  Het Huis van de wereld is een ontmoetingsplaats waar zo’n 1000 mensen per week uit verschillende culturen elkaar ontmoeten. Het groen in en om de stad is eindelijk in beeld gebracht in het zogenaamde Groenstructuurplan. Helaas was er geen meerderheid in de raad te vinden om de benodigde middelen om dit beleid te gaan uitvoeren te verkrijgen. Dankzij onze voortdurende aandacht hiervoor (en dankzij een SP wethouder die ervoor gaat) neemt het aantal fietsers in Tilburg toe! Een meerderheid van de raad steunt de Hall of Fame maar helaas is er nog onduidelijkheid over de bezuinigingen op het Tilburgs jongerenwerk.

 Het gebied tussen Tilburg-Noord en de dorpen zal komende jaren ingrijpend gaan veranderen omdat er nog steeds behoefte is aan nieuwe woningen. Landschapspark de Nieuwe Warande zorgt voor een groot groengebied als buffer tussen stad en dorpen. Helaas is er ook deze periode weinig tot niets ondernomen om bestaande bedrijventerreinen te herstructureren.

 Tilburg heeft zich ook afgelopen jaar nog ontwikkeld tot een stad waar veel gebeurt op cultureel gebied. Niet alleen professionele kunst als Het Zuidelijk Toneel maar ook is de nieuwbouw van Factorium gerealiseerd en heeft Tilburg zich geprofileerd als dansstad.

Komende jaren wil GroenLinks een duurzame, groene en sociale bijdrage leveren aan het besturen van deze stad.We doen dat op een consequente en consistente manier, gericht op de inhoud. We zijn bereid ons nek uit te steken en niet bang om besluiten te nemen die minder leuk zijn.GroenLinks heeft een goede mix van nieuwe en ervaren enthousiaste mensen op de lijst staan die ervan overtuigd zijn dat GroenWerkt en die zin hebben in de toekomst.

Op 10 januari heeft GroenLinks de nieuwjaarsreceptie, iedereen is van harte welkom om met ons te klinken op het nieuwe jaar vanaf 15.15 in het Huis van de Wereld.Ik wens iedereen namens GroenLinks een heel mooie bezinningsperiode toe en een gezond en inspirerend 2010!