Geplaatst

Maatschappelijke opvang in Tilburg

Gisterenavond organiseerde GroenLinks Tilburg een druk bezocht politiek cafe met als titel ‘’niet in mijn buurt’’ over maatschappelijke opvang in Tilburg.

Zo’n 30 mensen waren aanwezig om interactief mee te denken over stellingen die betrekking hadden op dit onderwerp en om in gesprek te gaan met gasten hierover.

Er waren niet alleen mensen van corporaties en instellingen voor maatschappelijke opvang maar ook veel mensen uit wijken en buurten waar afgelopen jaren discussies zijn geweest over een voorziening voor kwetsbare groepen zoals het huis voor prostituees in Fatima, de gebruikersruimte aan de Gasthuisring, de heroïneverstrekking bij de GGD en de zgn. Skaeve Huse in Stappegoor.

Positief was dat alle sprekers het erover eens waren dat de stad een verantwoordelijkheid heeft in de opvang van kwetsbare groepen. Terecht werd opgemerkt dat we het Tilburg nog zo slecht niet doen; nagenoeg alle ‘’kwetsbare’’ mensen worden opgevangen. We kennen geen grote groepen zwervers, verslaafden, prostituees in de stad. Ook vindt een heleboel opvang plaats zonder dat dit tot problemen in de buurt leidt.

 

De meeste aanwezigen waren het erover eens dat een goede communicatie met buurtbewoners vooraf de sleutel tot succes is om een maatschappelijk gevoelige voorziening te laten landen. Of het uiteindelijke besluit dan door de buurt of door de politiek moet worden genomen was ook duidelijkheid: de verantwoordelijkheid voor opvang heeft de gemeente, maar zij moet ook zorgen voor draagvlak in de buurt en samen met uitvoerende organisaties werken aan het wegnemen van de zorgen van buurtbewoners. Dat dit geen gemakkelijke opgave is lijkt duidelijk. Omdat er nog veel voorzieningen op stapel staan; denk aan AZC, denk aan opvang voor minderjarige asielzoekers, en denk aan de wens van Traverse en van de verslavingszorg om mensen in crisissituaties meer kleinschaliger opvang te bieden, werd voorgesteld een markt te organiseren waar buurten kunnen inschrijven. Een vernieuwend idee dat wellicht eens serieus bekeken zou kunnen worden.

Het zou goed zijn een soortgelijke bijeenkomst eens in een breder perspectief te organiseren, waar niet alleen vertegenwoordigers van instellingen en linkse partijen (die de verantwoordelijkheid hiervoor wel willen nemen) bij aanwezig zijn maar waar ook partijen als LST, VVD en CDA zich kunnen uitspreken over hoe in de toekomst om te gaan met vragen over maatschappelijk gevoelige opvang! Wie pakt de handschoen op?

Alle berichten van deze auteur