Geplaatst

Kunst en cultuur paragraaf GroenLinks 2010-2014

 Kunst en cultuur

Kunst is nodig om bruggen te slaan, om te verrassen en om de samenleving spiegels voor te houden. Kunst verbindt en verduidelijkt. 
Veel kunst bestaat zonder overheidssteun, en dat moet ook, maar een stimulerend kunstklimaat kan niet zonder basisvoorzieningen. Investeren in kunstklimaat is ook investeren in een prettige woon- en werkstad. Voorwaarde voor ondersteuning is dat het gebeurt vanuit een visie die samenhang ziet tussen de ontwikkeling van de kunsten zelf, de cultuureducatie, de bereikbaarheid van het culturele aanbod en de amateur-kunsten.

Op cultureel gebied wordt Tilburg steeds vaker gezien als de stad “waar het gebeurt”. 
Er is een ruim aanbod, er zijn veel initiatieven en makers vestigen zich hier graag. Door de kunstvakopleidingen, een geschikt vestigingsklimaat voor kunstenaars en creatieve industrie, de verschillende podia en de mogelijkheden voor kunst- en cultuurfestivals is hier een voedingsbodem voor cultuur, die in stand moet blijven. Wij zijn trots op het tot nu toe gevoerde beleid. De toekomst staat wat ons betreft in het teken van de makers, geen geld meer voor nieuwe gebouwen maar faciliteren van beeldende en podiumkunsten door amateurs en professionals.

Wat wil GroenLinks?

§  Goede en spraakmakende kunst in de openbare ruimte versterkt het culturele klimaat én de leefbaarheid in de stad, en is dus onmisbaar.

§  In de Reeshof komt een aantal culturele basisvoorzieningen.

§  Voor een optimaal gebruik door Tilburgers krijgt het Midi-theater een basissubsidie voor het realiseren van de oorspronkelijke uitgangspunten, met een mix van amateur-kunsten, educatie, professioneel theater en commerciële programmering. De betrokkenheid van de in Tilburg gevestigde kunstvakopleidingen is hier van groot belang.

§  Tilburg kijkt over grenzen en zet zich sterk in om samen met Helmond, Den Bosch, Breda en Eindhoven in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden.

§  Voor jongeren die op nieuwe wijze kunst willen maken, komen er faciliteiten zodat ze kunnen werken met nieuwe media, andere structuren, andere uitingsvormen en andere kanalen, en teslotte ook een andere kunstwereld. Broedplaatsen als de Hall of Fame en het festival Incubate zijn hiervoor waardevol.

§  Voor de Spoorzone als cultureel gebied zijn publiekstrekkers als de Openbare Bibliotheek hard nodig. Voor werkruimtes voor podiumkunstgezelschappen worden slimme combinaties ontwikkeld.

§  Het Veemarktkwartier en de Spoorzone worden samen het culturele hart van de stad.

§  CiST (Cultuur in School Tilburg) stimuleert cultuureducatie voor jeugdigen, en moet dat kunnen blijven doen.

§  Factorium als laagdrempelige basisvoorziening voor amateur-kunstenaars wordt gestimuleerd samenwerking te zoeken met wijken en andere culturele instellingen.

§  De Cultuurmakelaar is verbinder tussen culturele organisaties, kunstenaars, instellingen en Tilburgers, en richt zich op het tot stand brengen van samenwerking. De makelaar organiseert zelf geen kunstactiviteiten.

§  Kleinschalige en laagdrempelige initiatieven als l’Avventura en andere festivals zijn onmisbaar voor het culturele weefsel van de stad en verdienen gemeentelijke steun. 

Alle berichten van deze auteur