Geplaatst

Beste Ruud,

Bijna 6 jaar geleden mocht ik namens de gemeenteraad aan pers en buitenwereld aankondigen dat de raad van Tilburg had gekozen voor Ruud Vreeman als opvolger van de helaas overleden Johan Stekelenburg.

Ook de afgelopen weken heb ik regelmatig opgetreden namens de gemeenteraad van Tilburg.Voor vandaag is ook aan mij gevraagd namens de gemeenteraad van Tilburg iets te zeggen ,maar deze keer gaat mij dat te ver. Ik sta hier dus namens mijzelf en wellicht namens een deel van de gemeenteraad maar zeker niet namens de gehele raad.Ik sta hier als collega, als iemand die 6 jaar met je heeft gewerkt in verschillende situaties en omstandigheden, als raadslid en als betrokken Tilburger.

 

 

Dat maakt het niet makkelijker hier iets te zeggen wat ertoe doet. De vraag over wat ik zou zeggen heeft me lang beziggehouden:

Ik kan iets zeggen over jouw kwaliteiten als burgemeester, waar het gaat om het promoten van onze stad of iets over jouw vermeende stuurse overkomen? Iets over jouw humor waar de raad gelukkig ook regelmatig van mocht genieten tijdens vergaderingen, of over het vaak gevoelde gebrek aan betrokkenheid van jou bij en van deze raad?

Iets over jouw eerlijkheid en transparantie in de wijze van het benaderen van mensen en problemen of iets over je voorkomen waar je eerst doorheen moet prikken. (Tijdens een van de bijeenkomsten die je had georganiseerd over de visie op Tilburg was een hoogleraar die zich negatief uitliet over Tilburg daarbij niet gehinderd werd door al teveel kennis over de recente ontwikkelingen van onze stad. Jouw repliek was scherp en authentiek en je liet zien je een echte Tilburger te voelen).

Ik kan iets zeggen: over jouw analytisch vermogen of over het gebrek daaraan bij sommige anderen? Iets over jouw visie op de ontwikkeling van de integratie van Tilburgers van allochtone afkomst. (Je vertelde me ooit interessante verhalen na een studiereis naar Marokko en ik hoopte dat je jouw kennis zou inbrengen in de stad)  of zeg ik iets over het feit dat je je op dit terrein weinig in de stad hebt laten zien?

Zeg ik iets over wat ik vind van de man van de grote projecten? Of zeg ik iets over de kleine verhalen die niet veel mensen kennen: (Ik wil eigenlijk wel iets zeggen over iets wat niet veel mensen weten maar wat je ook gedaan hebt: je hebt je maximaal ingezet voor meerdere vluchtelingen in deze stad die in eerste instantie geen pardon of verblijfsvergunning kregen. Je hebt met succes een beroep gedaan op jouw bevoegdheid en hiermee een aantal gezinnen eindelijk toekomstperspectief gegeven).

Ik kan iets zeggen over integriteit, over ‘’de kloof ‘’en over het managen van verwachtingen, maar dat kunnen anderen vast beter.

 Uiteindelijk ga ik op al deze dingen niet verder in. Ruud: Ik ben er heel erg van overtuigd dat je vanuit het juiste perspectief op de ontwikkeling van onze stad de goede dingen gedaan hebt en ik neem het mijzelf, de hele gemeenteraad, de verschillende college’s en jou kwalijk dat we niet in staat zijn geweest de situatie waarin we nu zitten te voorkomen.

Om te analyseren wat er de afgelopen weken is gebeurd is meer tijd en afstand nodig. Jij noemt het je eigen rouwproces, je afscheid van het bestuur van de stad van Tilburg. Ik wens je toe dat je eigen analytisch vermogen je ook als het dichtbij jezelf komt, niet in de steek laat evenals al die mensen met wie je goede contacten hebt opgebouwd hier in de stad. Ik wens vooral Tilburg toe dat je in ons midden blijft, ik wens jou en Ronny nog heel veel gelukkige en gezonde jaren waar dan ook.