Geplaatst

Leegstaande bedrijventerreinen in Tilburg; nieuw bedrijventerrein overbodig

Vanmorgen heeft een delegatie van de afdeling en de fractie van GroenLinks Tilburg een mooi vormgegeven uitgave over leegstaande bedrijventerrienen in Tilburg aan de wethouders Möller en Hamming overhandigd. In totaal staat er ruim 350 ha bedrijventerrein leeg. Deze input zal voor ons leidend zijn bij de discussie over nut en noodzaak voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Wijkevoort.

Als sinds 1998 dringen wij er bij de diverse college”s op aan om het gebied Wijkevoort eerst aan een nut-en noodzaak studie te onderwerpen alvorens we besluiten dit tot bedrijventerrein in te gaan richten. Wijkevoort is een landbouwgebied tussen Tilburg en Gilze met stukken bos van in totaal 110ha. Dit gebied staat gepland als toekomstig bedrijventerrein maar wij twijfelen ernstig aan de noodzaak hiervan.

Een grondige studie (makelaars consulteren, informatie opvragen en zelf rondfietsen) leert ons dat de gemeente Tilburg nog 113,7ha aan uitgeefbare kavels heeft op bestaan de en nieuwe bedrijventerreinen. Verder beschikt Tilburg over een plancapaciteit van 264,2 ha (exclusief Mall en Wijkevoort). Totaal 377,9 ha aan bedrijventerreien; dat is een gebeid van 2 km bij 2 km.

Daarnaast is er veel leegstand van bestaande particuliere bedrijfspanden. In april 2008 is bij Tilburgse makelaars geïnventariseerd en in januari 2009 is een update gemaakt. In die tijd is 80% niet verkocht of verhuurd, de leegstand is zelfs toegenomen. In totaal staat er 343.000m2  ofwel 34,2 ha bedrijfsoppervlak leeg. Veel leegstaande bedrijventerreinen staan er bovendiie nogal verpauperd bij. Met name op Kraaiven is de leegstand erg groot.

Wat GroenLinks betreft moet de gemeente Tilburg met hoge prioriteit en kracht te bevorderen dat leegstaande bedrijfspanden weer in gebruik worden genomen. Waar nodig moet de gemeente terreinen saneren. Naar onze mening liggen er op de uitgeefbare kavels, in de beschikbare plancapaciteit en in de leegstaande gebouwen nog voldoende mogelijkheden en is het sterk de vraag of Wijkevoort als bedrijventerrein wel echt nodig is.

Wat ons betreft zijn we zuinig op ons buitengebied en wordt de waarde hiervan helaas nog steeds sterk onderschat.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

13 reacties op “Leegstaande bedrijventerreinen in Tilburg; nieuw bedrijventerrein overbodig”

 1. henk avatar
  henk

  Heel interessant. En is er met gewone huizen niet iets vergelijkbaars aan de hand? Ik zie nogal wat huizen die maar af en toe in het jaar benut en bewoond worden of zelfs helemaal niet. En wat te denken van al die niet of nauwelijks gebruikte tweede huizen, tuinhuisjes, vakantiehuisjes e.d. Voor stadsnatuur funeste plannen in o.a. Bokhamer en tussen Oisterwijksebaan en Piuskanaal kunnen die ook niet gewoon worden afgeblazen als we de bestaande woonruimte beter benutten?

 2. wies van wessem avatar
  wies van wessem

  Dat is onze Henk ten voeten uit. Krijgt ‘ie een vinger van Marjo, na een goede en constructieve actie van GroenLinks, vraagt ‘ie meteen weer om de hele hand. Want Marjo mag ’t dan goed doen, onze Henk weet ’t altijd beter!

 3. arjen avatar
  arjen

  @Tine: “De biodiversiteit op bedrijventerreinen kan onder meer groeien door groene daken en gevels, ’tijdelijke’ natuur op braakliggende percelen en ecologisch groen in plaats van de huidige steriele flora.”
  Je hoeft t niet helemaal in Wageningen te gaan halen, Tine. Henk Kuiper e.a. hebben hier al talloze bijdragen geplaatst over biodiversiteit (bijv artikelen over nieke flora n fauna in de Spoorzone!!)

 4. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Ik heb contact met Robbert Snep die enkele weken geleden promoveerde op een onderzoek naar natuur op bedrijventerreinen. Snep is als landschapsecoloog verbonden aan onderzoeksinstituut Alterra (onderdeel Universiteit Wageningen.
  Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke rol spelen bij het behoud van natuur en biodiversiteit in Nederland,aldus Snep.

  Volgens de wetenschapper (en Henk zal het daar – gelukkig maar- beslist mee eens zijn) komen nu al bijzondere broedvogels en amfibie

 5. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Het is toch mooi Arjen dat Henks ‘natuurlijke’ kennis nou door een heuse Dr. uit Wageningen zelfs wetenschappelijk ondersteund wordt ? Komt er dus n

 6. repelsteeltje avatar
  repelsteeltje

  Maar de eigenaren van die bedrijventerreinen, dus die nu nog bestaan binnen de ringbanen, die willen veel liever woningbouw. Want dat brengt geld op, renovatie van bedrijventerreinen is duur, de subsidiepotten zijn leeg, dus vind maar eens nieuwe huurders! Bij het bouwen zit je met het probleem en verwijderen van gif in de grond, hoogbouw is dan het makkelijkst!Toch het bedrijventerrein herontwikkelen? Je krijgt alle bewoners van de omliggende wijken op je nek, want niemand wil naast een bedrijf wonen wat overlast geeft.
  En dan heb ik het alleen nog maar over verkeer, stof, geluid, en andere ellende die de binnenstadbwoners al heel wat jaren moeten accepteren.
  Opvallend feit is dus gewoon dat de politiek heel veel wil, maar als de gemeente de grond niet in eigen bezit heeft kunnen ze hoog en laag springen, en ze kunnen heel veel willen, maar ze kunnen alleen praten! En praatjes vullen geen gaatjes!
  Ik vraag me af of het allemaal zo hard nodig is om nu het buitengebied te gaan bebouwen…er staat op industrieterreinen wel heel erg veel leeg…laat ons in godsnaam de bomen en de vogels houden en leg die plannen in de koelkast! Daar liggen ze goed…

 7. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  Ruim twee jaar geleden is bij Landgoed Charlotteoord een groot bosgebied opgeofferd voor een nieuw bedrijventerrein. Nu lees ik dat er in Tilburg driehonderdenvijftig hectaren aan bedrijventerrein niet wordt benut. Ik vraag me nu af: Was de boskap bij Charlotteoord wel nodig?

 8. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  @Hein

  Selectief gedrag dus van Groen Links
  Ze hadden destijds wellicht wat anders te doen.
  ( Adje Theater ) en zaten steviger in het zadel.

  zo een jaartje voor de verkiezingen moet je als Groen Links toch weer laten horen waar je echt voor staat of niet dan !!

 9. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  @ Harm Snoeren

  Groenlinks had zich wat mij betreft groener mogen profileren en duidelijker een standpunt mogen innemen over een aantal zaken. Bijvoorbeeld over het merkwaardige feit dat de gemeente al vele jaren beweert dat al het groen is ge

 10. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  GroenLinks vraagt al sinds 1998 om een nut-en noodzaak discussie over Wijkevoort en ook om een update van het groenstructuurplan. We zouden vanwege het ergerlijke achterblijven van beide zaken uit de coalitie kunnen stappen maar doen dat niet omdat we vinden dat we nog steeds heel veel inbreng hebben en zaken wel bereiken! En we zijn ook nog steeds maar met 3en…

 11. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  @ Mevr. Frenk

  Zo zeg vanaf 1998 al bezig met dit onderwerp
  We zijn nu ruim 10 jaar verder !!
  Knappe prestatie !!

  verder de opmerking :
  We zijn nog steeds maar met zijn 3en

  Profiteer daar nog maar van want met dergelijke wapenfeiten kan het niet anders dat je afgestraft gaat worden in 2010 en zit je er wellicht alleen.

 12. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  MILITAIRE BEDRIJVIGHEID IN TILBURG
  ‘Wijkevoort’

  Tijdens een informatieavond gisteren in wijkcentrum de Heyhoef vertelden voorlichters van vliegbasis Gilze-Rijen dat Defensie er alles aan doet om overlast van militair vliegverkeer te beperken. Dat kan wel zo zijn, maar sinds de recente uitbreiding van de basis vliegen er veel meer helicopters en ook zware vliegtuigen, vaak laag over bebouwing en van ’s ochtens vroeg tot ’s avonds laat. Met name bewoners van de Reeshof zijn de klos, maar ook de rest van de stad ondervindt in toenemende mate hinder. Hoe is het mogelijk dat de grootste helihaven van Europa is gerealiseerd pal naast een woonwijk met veertigduizend inwoners, vragen velen zich af. De voorlichters van de vliegbasis lieten gisteren weten op die vraag geen antwoord te kunnen geven. De centralisatie van militair heliverkeer in midden-Brabant is namelijk geregeld vanuit Den Haag.

  Veel van de aanwezigen maakten gisteren kenbaar dat ze de herrie zat zijn en van de Tilburgse politiek verwachten dat die aktie onderneemt om overlast terug te dringen of zelfs probeert om de helihaven weg te krijgen. Volgens wethouder Moorman die ook bij de bijeenkomst was is het echter onmogelijk om de zaak terug te draaien: ‘Het vliegveld is een gegeven’. Ze hield de zaal voor dat Reeshofbewoners en Defensie maar met elkaar moeten omgaan als goede buren.
  Wat verstaat de wethouder eigenlijk onder het gezegde ‘met elkaar omgaan als goede buren?’

  In deze context is het opmerkelijk te noemen dat de gemeente Tilburg achter de schermen al sinds de jaren negentig bedrijventerrein ‘Wijkevoort’ voorbereidt. De bedoeling is dat dit honderdtien hectaren grote bedrijventerrein, dat is gepland naast de vliegbasis, een rol gaat spelen bij de productie van de Joint Strike Fighter en dat er op allerlei gebied samengewerkt gaat worden met Defensie.

  In 2003 heeft de gemeente Tilburg weliswaar officieel bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van de vliegbasis, maar de recente uitbreiding lijkt toch ook erg goed uit te komen. Wat konden we namelijk vorig jaar lezen in het gemeenteblad Tilburg Magazine: ‘Dat de komst van bedrijventerrein Wijkevoort bijzonder goed is getimed’.

  Of de Joint Strike Fighter er komt valt nog te bezien. Of Wijkevoort doorgaat is ook nog niet zeker. En helihaven Gilze-Rijen? Wat gaat daar mee gebeuren? Wat betekent het dat nu is gezegd dat de vliegbasis in z’n huidige vorm een gegeven is? Dat betekent gewoon dat we maar moeten wennen aan de herrie. T, je bent er klaar mee.

 13. paul5015 avatar
  paul5015

  Het Brabants Dagblad schreef op 10 maart:

  TILBURG – Er staan in Tilburg nog zo veel bedrijfspanden leeg, dat het niet nodig is een nieuw bedrijventerrein aan te leggen in het gebied Wijkevoort. Met die conclusie, volgend op een eigen onderzoek, wakkert GroenLinks opnieuw het vuurtje aan van de al jaren slepende discussie over het ontwikkelen van Wijkevoort. GroenLinks werpt zich al tijden op als tegenstander van het offeren van het (voornamelijk) landbouwgebied tegen de A58 en de grens met Gilze.

  Het Tilburgse college werkt daar tot dusver wel naar toe. De laatste jaren is de inzet om er luchtvaartgebonden bedrijven te concentreren.

  Het politieke debat over het nut en de noodzaak van bedrijventerrein Wijkevoort heeft dit voorjaar na vele jaren uitstel plaats. GroenLinks nam er gisteren een voorschot op met de presentatie van een kleine brochure over leegstand van bedrijfspanden, verspreid over geheel Tilburg.

  Een rondgang brengt de partij tot de slotsom dat op dit moment ruim 34 hectare bedrijfsoppervlak ongebruikt is. Vooral op de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg tikt de leegstand aan. Daarnaast heeft de gemeente Tilburg nog bijna 114 hectare uitgeefbare kavels in portefeuille, plus ruim 264 hectare aan plannen voor bedrijventerreinen. Wijkevoort en de locatie voor een mogelijke shopping mall zijn niet meegerekend. “GroenLinks stelt daarom de vraag: zullen we Wijkevoort maar groen laten?” aldus de partij.

  Wethouder Joost M