Geplaatst

bomen over bomen

Er zijn mensen die zich afvragen waarom niet GroenLinks bij iedere boom een weblogje schrijft op Tilburgz of zich hierop profileert door bijvoorbeeld het stellen van art.47 vragen aan het college. Misschien omdat wij een andere opvatting hebben over politiek bedrijven?

Bedrijf je politiek als je een weblogje schrijft over de kap van bomen? Bereik je iets door hierover boze (en soms onfatsoenlijk van toon) artikel 47 te vragen aan het college? Naar de opvatting van GroenLinks is dat wellicht voor sommigen aardig om je mee te profileren (en doen we daar soms ook aan mee)maar bereik je er uiteindelijk weinig mee. Aan de voorkant hebben wij altijd geijverd vooor goed bomenbeleid en een groenstructuurplan. Het bomenbeleid is er, zeeeeer tot onze spijt blijft het groenstructuurplan, ondanks toezeggingen hierover, uit.

Het past niet in onze visie om bij iedere gekapte boom vragen te stellen, we hebben beleid en we hebben verordeningen en als het goed is passen de gehekelde acties in dit beleid en als dat niet zo is dan moet er inderdaad aan de bel worden getrokken. Door politieke partijen samen met belangenorganisaties. Dat kun je doen door publiekelijk art.47 vragen te stellen (om er daarna nooit meer op terug te komen) maar wij doen dat ook vaak door ons via ambtenaren te informeren en daarna met bijvoorbeeld bewoners samen te kijken of er nog iets mogelijk is (voorbeeld Bokhamergebied). Misschien levert dat niet altijd de publiciteit op die we zouden willen maar gezien het kleine aantal lezers van BD maakt ons dat niet zoveel uit, wij hebben liever dat bewoners zich ons herinneren als mensen waar je echt iets aan hebt. Als dat niet zo is zijn we daar ook eerlijk in. Het is natuurlijk leuk om met bewoners mee te huilen maar ook daar wordt men niet wijzer van. We vinden wel dat er blijkbaar niet goed gecommuniceerd is over de diverse vormen van bomenkap zoals die afgelopen weken op diverse plaatsen heeft plaatsgehad. Het is de plicht van de gemeente om bij kap van bomen in een straat goed voor te lichten, meer te doen dan alleen een bewonersbrief. Wat ons betreft worden dit soort operaties groot aangekondigd op de gemeentepagina van De Koerier en staan hier ook de argumenten voor kap bij zodat iedereen die dit wil dit kan toetsen aan het door de raad vastgestelde beleid.

Neemt niet weg dat ook wij ons soms verbazen over bomen die gekapt worden, navraag leert dat er soms hele goede reden voor zijn (dat is natuurlijk ook de reden dat een club als de stichting stadsbomen niet bij iedere gekapte boom in de hoogste boom klimt) maar dat er inderdaad wel eens minder goede reden of dubieuze argumenten zijn die ook wat ons betreft besproken zouden moeten worden. Het is in een stad met meer dan 110.000 openbare bomen echter onmogelijk om op iedere boom een ”watcher” te zetten en alle bomenkappen te voorkomen.

GroenLinks gaat in elk geval voor 200.000 openbare bomen: een boom voor iedere Tilburger. Zowel de wethouder als de burgemeester hebben zich hierover positief uitgelaten, jaarlijks komen er ook bomen bij! Echte!

Ik nodig nogmaals weer iedereen uit die graag meepraat om eens bij de fractievergadering te komen om te zien waar we ons mee bezig houden en vooral hoe we dat doen.

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

12 reacties op “bomen over bomen”

 1. arjen avatar
  arjen

  @marjo: Bedrijf je politiek als je een weblogje schrijft over de kap van bomen?

  Nee, je moet vooral helemaal niks doen, Marjo! De LST heeft er overigens bij de meest recente kaalslag (Nieuwstraat) GEEN art 47 vragen over gesteld en heeft ook niet de publiciteit gezocht.

  Als politiek voor GroenLinks alleen het stellen van kaders is, komt het groen er in Tilburg bekaaid vanaf. De uitvoering van het beleid moet OOK aan de orde komen.
  Vraag je maar eens af wie de nieuwe stadsecoloog is (de vorige is er binnen een paar maanden tussen uit geknepen en naar Nieuw-Zeeland vertrokken!) en waar die zich (in het gunstigste geval) mee bezighoudt. Het is ook akelig stil rond de inventarisatie van groen en de Adviescommissie Stedelijk Groen.

 2. Susanne avatar
  Susanne

  “Misschien levert dat niet altijd de publiciteit op die we zouden willen maar gezien het kleine aantal lezers van BD maakt ons dat niet zoveel uit.”
  Ehhh, ik dacht dat we ook nog andere media in Tilburg hebben…? Ik denk bijv. dat een gratis blad als De Tilburgse Koerier een groter bereik heeft dan het Tabloike.

 3. chris avatar
  chris

  Wat een akelige verdachtmakerij.. wie stelt hier onbeschofte artike 47-vragen?

 4. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  ja 200.000 bomen erbij?
  wat een geld verspilling, is niet nodig als je de bomen met rust laat.
  het gaat hier niet meer om bomen, maar om hele stukken bos wat langzaam aan verdwijnt, want er moet gebouwd worden.
  hoe los je dan zo’n stuk bos op, zetten jullie die 200.000 bomen dan bij elkaar net als een bos??
  produceren ze net zoveel zuurstof als een volgroeide oude boom??
  heel het natuurgebied wordt weg gevaagd! niet alleen de bomen maar ook de dieren.
  en tilburg wordt strak net zo’n grauwe grijze stad als eindhoven en niet mooier der op.

 5. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  Marjo,

  10 punten… wat een goedartikel en duidelijk ook! Laten we in Tilburg nou snel ophouden met het snelle scoren op onderbuikgevoel, maar gewoon gaan besturen!

  Als je dan toch nog politiek wil bedrijven een paar tips…

  * Misschien moet je nog eens uitrekenen hoeveel “GEMEENSCHAPSGELD” een art. 47 vraag kost…

  * En hoeveel bomen je daarvoor in de plaats kunt zetten…

  * Om nog maar te zwijgen over de papierwinkel die een art. 47 vraag op gang brengt… Ook alweer drie keer de Nieuwstraat tegen de vlakte

  @ Arjen

  Ik wil maar 1 ding zeggen wordt er echt moe van….

  Weer een persoonlijke aanval op iemand “Vraag je maar eens af wie de nieuwe stadsecoloog is (de vorige is er binnen een paar maanden tussen uit geknepen en naar Nieuw-Zeeland vertrokken!) en waar die zich (in het gunstigste geval) mee bezighoudt” Wees nou eens fatsoenlijk en zeg dat tegen iemand als die zich kan en mag verdedigen… en niet dit getier op de persoon, lijkt wel besmettelijk te zijn binnen jullie “Lijst” ….

 6. henk avatar
  henk

  Ten aanzien van reacties van anderen op Tilburgse boompraktijken spreekt Marjo van

 7. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Waar ik spreek over fatsoen heb ik het vooral over de wijze waarop er door sommigen het debat wordt gevoerd. Ik vind fatsoen niet het juiste woord om de gang van zaken zoals Henk dit beschrijft weer te geven en zo was mijn opmerking zeker niet bedoeld. Over sommige zaken worden we het blijkbaar nooit eens maar GroenLinks wil zeker voor Groen blijven gaan en doet dat ook. Overigens wordt ons ook wel erg veel invloed toegedicht met 3 zetels….helaas hebben we dat dus niet altijd zoals we dat zouden willen.

 8. henk avatar
  henk

  natuur die we hier danken aan het bestaande groen en de bestaande groenstructuur. En wat doen we na de constatering dat we in Tilburg dus zelfs met dit soort praktijken te maken hebben? Over een paar bomen blijven bomen?

 9. henk avatar
  henk

  en en dan zogenaamd te constateren dat er niet op een ander moment of in een ander seizoen appelvinken zouden kunnen zitten of een buizerd, een putter, konijnen, mollen of andere bijzondere stadsnatuur die we hier danken aan het bestaande groen en de bestaande groenstructuur. En wat doen we met dit soort gegevens? Over een paar bomen blijven bomen?

 10. henk avatar
  henk

  Marjo, verwijder deze reactie maar, inclusief de twee reacties hiervoor. Er is blijkbaar een soort ingebouwd maximum in de reactiemogelijkheden merk ik. Zodoende is maar een stukje van mijn reactie daadwerkelijk hier geplaatst. En dat heeft als uit zijn verband gelicht stukje geen zin.

  groeten
  Henk

 11. henk lubbers avatar
  henk lubbers

  Ik begrijp niet waarom iedereen toch zo ont-zet-tend veel woorden nodig denkt te hebben voor het maken van een punt… “In der Beschr

 12. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  @Marjo

  Je schrijft dat het de plicht is van de gemeente om omwonenden op de hoogte te stellen via een brief als bomen gekapt gaan worden. Ik kan je vertellen dat dat bij de Bokhamer niet is gebeurd. Een publicatie van de kapvergunning in de Tilburgse Koerier vond bovendien plaats in de zomervakantie en is daarom door velen over het hoofd gezien. De meeste bewoners van de Bokhamer constateerden dat er gekapt en gebouwd zou gaan worden toen een artist-impression van de projectontwikkelaar op het terrrein verscheen. Een bouwvergunning was toen al verleend. Eerst heeft de gemeente dus een bouwvergunning afgegeven en daarna stond in de Tilburgse Koerier een aanvraag voor de kapvergunning.

  Is het verder niet merkwaardig dat het bij de gemeente niet bekend was dat het hier om cultuurhistorisch groen gaat en dat hier zeldzame vogels voorkomen als appelvink, putter, specht, boerenzwaluw en buizerd. Alles was hier toch zo goed ge