Geplaatst

Vandaag heeft de gemeenteraad van Tilburg de begroting voor 2009 vastgesteld. Socialer dan ooit met extra geld voor armoedebeleid, voor de WMO en voor participatie. Met geld voor het voortzetten van het integratiebeleid ‘’Allemaal Tilburgers”  en zonder noemenswaardige lastenstijging voor de burgers van Tilburg.

Samen met SP , PvdA,  en Algemeen Belang hebben we succesvol een amendement ingediend om het initiatief van een Tilburgs vadercentrum te ondersteunen. Doel van zo een centrum, dat succesvol is in Rotterdam en Den Haag is om allochtone mannen te kunnen betrekken bij het emancipatieproces van hun vrouwen en dochters. Beleid dat aansluit bij ons eigen emancipatiebeleid, participatiebeleid en integratiebeleid en bovendien gestimuleerd wordt door het landelijke emancipatiebeleid van minister Plasterk.

Voor voortzetting van het armoedebeleid is er tot en met 2011 1,8 miljoen per jaar beschikbaar. GroenLinks zal bij de verder invulling van dit beleid vooral pleiten voor preventieve maatregelen om  ernaar te kunnen streven dat minder mensen in een situatie komen waardoor ze een beroep moeten doen op de middelen armoedebeleid.

Ook voor de WMO is voor de komende jaren een behoorlijke reserve opgebouwd voor de uitvoeringskosten en voor de loketten Z. Tot 2011 is er 1,2 miljoen jaarlijks én er is geld gereserveerd voor eventuele meerkosten van de deeltaxi na de nieuwe aanbesteding.

GroenLinks heeft het initiatief genomen de geplande bezuiniging van 160.000 euro op het bomenbeleid terug te draaien. Hiervoor was unaniem steun.Helaas was er geen meerderheid voor extra geld voor de noodzakelijke intensivering van het bomenonderhoud.

Samen met de PvdA, en SP hebben we ervoor gezorgd dat het Gypsy festival in 2009 extra geld krijgt en ook met de VVD dat het COC ook als gesprekspartner aan de collegetafel komt bij de subsidieverdeling ihkv het homo-emancipatiebeleid.

De autovrije zondag leek even het debat te gaan domineren toen het CDA met een amendement voor afschaffing kwam. GroenLinks is voor een autoloze zondag, het is inderdaad symbolisch maar daar is niets mis mee als het een goed doel dient. De PvdA had  het voorstel om autoloze zondag te organiseren zoals de gemeente Eindhoven dit doet: op buurtniveau, met een budget voor buurten en wijken. Hoewel een slap aftreksel van een echte autoloze zondag en risicovol (hoe ga je dit als buurt organiseren als er groepen mensen tegen zijn?) vinden we het de moeite van het proberen waard vooral ook omdat alle coalitiepartners (dus ook de VVD!)dit steunen. De wethouder komt in november met de evaluatie van de autoloze zondag 2008 en neemt het Eindhovens model mee. Wordt vervolgt….

Zeer tot ons ongenoegen heeft een voorstel van de PvdA om mensen van 55+ en kinderen gratis te laten zwemmen het gehaald. Dit ruim 170.000euro kostende grapje is éénmalig en zal dus wel inzet worden voor de verkiezingen van 2010. Het lijkt erop dat sommige partijen (ook de VVD tot onze verbazing!)sociaal en gratis hetzelfde vinden. Wat GroenLinks betreft moeten we alles doen wat we kunnen doen om mensen die geen geld hebben om te kunnen sporten te laten sporten. Dat doen we al door de meedoen regeling en deze wordt ook nog fors uitgebreid. Voor kinderen in armoedesituaties is er via de StichtingLeergeld en Het Sportfonds ruimschoots gelegenheid om van onze sportfaciliteiten gebruik te maken. Het is goed als we deze middelen ook voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimum openstellen (dat is technisch nog niet zo gemakkelijk) en voor ouderen met alleen AOW. Mensen die meer dan voldoende verdienen moeten onze dure zwembaden , sportvoorzieningen en culturele voorzieningen zelf betalen. Dankzij het besluit van PvdA, SP en VVD kunnen nu óók de kinderen van alle wethouders gratis op zwemles; dat kan wat ons betreft nooit de bedoeling zijn !!

Tilburg zal komende jaren te maken hebben met forse bezuinigingen op de Wet werk-en bijstand en met de veranderingen in de AWBZ. Er is geld om de eerste klappen op te vangen maar dit college zal met een integrale visie moeten komen hoe met deze bezuinigingen om te gaan. GroenLinks zal de ontwikkelingen positief kritisch blijven volgen en levert graag een inhoudelijke bijdrage.We hebben nogmaals aandacht gevraagd voor mensen met psycho sociale problemen. Maar al te vaak blijkt dat deze doelgroep in het beleid niet terug te vinden is. Dat is geen onwil maar vooral onwetendheid omdat deze doelgroep zeer lastig te vinden is en als we ze vinden zijn ze overlastgevend en hebben we ze gecategoriseerd in de maatschappelijke opvang. In andere steden lukt het beter beleid als armoedebeleid en WMO aan te laten sluiten óók op deze doelgroep en we roepen het college op hier werk van te maken.

Tijdens de discussie over de Mall in Tilburg bleek ook dat er geen sluitend en gezamenlijk beeld bestaat van hoe Tilburg zich op lange termijn zou moeten ontwikkelen. Er wordt naar onze mening te weinig samenhangend beleid gemaakt rondom grote projecten als Spoorzone en Veemarktkwartier, we willen culturele hoofdstad zijn én winkelstad en duurzaamste stad etc… We riepen het college op om te discussiëren met raad en de stad over de toekomst van Tilburg. Geen dikke papieren visie met een managementconsultant maar stadsgesprekken (zoals het stadsdebat over de mall) over de inrichting van Tilburg van de toekomst.

Het debat was rustig. De polarisatie is uit de raad waardoor er meer op inhoud kan worden gediscussieerd dan in het vorige college en zeker met meer humor. Wat GroenLinks betreft had het nog meer inhoudelijk gemogen en minder hyperig en opportunistisch. Het is niet sexy om over je eigen systematiek te praten maar als die bij voortduring met voeten wordt getreden is het wel belangrijk voor het geloofwaardig blijven van het bestuur om hier aandacht voor te vragen. Het inwisselen van een communicatiemedewerker voor een brandkraan (werkelijk amendement van de VVD dat door een meerderheid is gesteund) is zo een voorbeeld van hoe ongeloofwaardig de raad kan zijn.

Reacties

10 reacties op “GroenLinks sterk merk voor Groen en Tolerantie: de begroting van 2009”

 1. arjen avatar
  arjen

  Je krijgt het blijkbaar niet uit je strot, getuige passages als "Samen met de PvdA, en SP hebben we ervoor gezorgd dat het Gypsy festival in 2009 extra geld krijgt".
  Wat missen in dat rijtje…de LST. En dat is niet de enige keer.

 2. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  @Arjen: begrijp niet wat je bedoelt met ”niet uit je strot krijgen”?
  Ik heb alleen de partijen genoemd met wie we indienden niet alle partijen die hebben gesteund. Als je kunt rekenen weet je dat PvdA/SP/GL niet genoeg is en we dus altijd anderen nodig hebben. Zoek je erkenning Arjen? Mede dankzij jullie was dit een rustige begrotingsbespreking en dat is ook wel eens prettig

 3. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  wmo, wat is dat, wat doen die?
  loketZ wordt ingeschakeld voor een gesprek bij de mensen, het ciz moet een indicatie geven, geen indicatie ook geen hulp van het wmo!
  daarbij zitten er bij het ciz mensen die zich als dokter voordoen.
  deeltaxi is soms maar tijdelijk nodig, maar die mensen krijgen geen vergoeding hiervoor ook niet via het wmo.
  waardoor de minima van hun armoe het volle pont moeten betalen bij de deeltaxi, of hun afspraken op het ziekenhuis af moeten zeggen gewoon omdat ze het nie kunnen missen.
  ik praat uit ervaring sta onder cardioloog longarts internist, maar ciz zegt dat ik gezond ben.
  was het maar waar.

 4. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  vul met die miljoenen, het gat in werkgelegenheid en gem.werkbedrijven.
  daar mag nu niet op bezuinigd worden, der gaan vele ontslagen vallen door de crisis, dus niet laten verdubbelen.
  wat nu kan gaan werken geeft ruimte aan die nog gaan komen.

  de mall dat is een boek zonder inhoud, dus gooi dat boek dicht.
  mensen worden er doodziek van, welles nietes.
  ze hebben toch niks te vertellen.
  zo denkt de burger!

 5. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  zoveel voor armoede beleid?
  nou dan mogen ze daar wel eens iets meer mee doen.
  het norm bedrag voor de voedselbank laten verhogen, of voedselbonnen uitgeven, of speelgoed tis bijna sinterklaas.
  we zouden 50,- voor kerst krijgen, maar daar mag gerust nog 50,- boven op, voor 50,- kun je geen vrienden uitnodigen.
  mensen die geisoleerd leven door de armoe, moeten ook recht hebben om mensen met de kerst uit te nodigen.
  deel eens bij de soza kerstpakketten uit tegen inlevering van hun inkomsteverklaring
  zoveel geld en armoede taskforce heb ik nooit meer iets van vernomen.
  waar blijft dat geld dan?

 6. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  excuses dan Arjen. Had ik even niet op het netvlies.
  @Sjan,
  je mag gratis zwemmen, gratis naar Willem2, gratis naar de bieb en ter gerustselling (of juist niet misschien) de gemeente wil zelf de indicatiestelling gaan doen; het CIZ wordt buitenspel gezet. Mooier kunnen we het niet maken…

 7. arjen avatar
  arjen

  wij hebben die motie voor het gypsyfestival MEDE-INGEDIEND met jullie en OOK die van het groenonerhoud!

 8. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Sjan
  En als aanvulling op Marjo: vanaf 1 januari 2009 is er

 9. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  mooi, ik heb over willem2 nog niks ontvangen.
  hier help je een uitkeringsgerechtigde niet echt mee, wel de mensen die niet kunnen werken, kinderen, of ouderen in de minima.
  goed bedoeld, maar mensen in een uitkering moeten voor het hongerloontje gaan werken zonder een financieel vooruitzicht.
  terwijl de bedrijven vet gesubsidieerd worden om ze aan te nemen,.
  die bedrijven profiteren er dubbel van, hoeven geen salaris te betalen en krijgen er nog geld bij.
  ik spreek uit ervaring, het werd mij gewoon gezegt bij de solicitaties, geen subsidie dan hou het op en zoeken ze een ander slachtoffer.
  vindt willem 2 ook niet zo belangrijk, heb liever dat ze meer doen aan het armoede beleid voor de hoognodige dingen, net als kleding, voedsel, verzekeringen, werkgelegenheid.
  het is niet echt aantrekkelijk om met een hoop ellende aan je hoofd te gaan werken voor een uitkering.
  geef ze eens een aanvulling op hun uitkering als ze dan moeten werken, en niet eenmalig maar maandelijks tot het niveau van minimumloon.
  ik denk dat dan iedereen wil werken.
  beter dan 2 of 3 jaar op de wachtlijst te staan voor een vaste baan via diamand of wsw.
  in ieder geval weet ik nog wel meer waar de gemeente zijn investeringen in nuttig kan maken.
  investeringen zijn er om er iets mee te bereiken, neem een voorbeeld; in west een jeugdhonk waar gepraat wordt over werk of opleidingen gesteund door soza en cwi.
  die kunnen er toch wel meer georganiseerd worden onder de diamand of zo?

 10. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  Mario, je schrijft dat Tilburg ‘culturele hoofdstad’ wil zijn. Is dat niet een beetje hoog van de toren geblazen? Je zult me niet horen zeggen dat er hier niks gebeurt op het terrein van de kunsten, maar dit is weer zo’n typisch Tilburgs staaltje van grootdoenerij. Tilburg als ‘duurzaamste stad’ aanprijzen lijkt me ook wat overdreven.
  De gemeente Tilburg scoort vooral hoog als het gaat over dubieuze reclamepraktijken en luchtbakkerij. Het doet me dan ook deugd om in je stukje te lezen dat er in ieder geval al een medewerker van de afdeling T communicatie is ingewisseld voor een brandkraan.