Geplaatst

Het spreekt vanzelf dat de mensen in de stad benieuwd zijn naar de standpunten van de fracties van politieke partijen in de gemeenteraad. Het is niet vreemd dat u daarover nog (bijna) niets heeft gehoord.

In zijn laatste column vraagt ook de columnist van De Koerier zich af waar GroenLinks blijft met een standpunt. Blijkbaar wordt er veel van ons verwacht, dat waarderen we en we zullen zeker met een weloverwogen standpunt komen. Het blijft echter vreemd dat Aldert en ook anderen ons (en andere partijen) verwijten nog stil te zijn.

Op maandag 22 september hoort de gemeenteraad de stad over de Mall. Het is voor raadsleden een goede gewoonte om deze inspraak mee te wegen in het standpunt. De columnist van De Koerier is het toch zeker met mij eens dat we wel naar de burgers moeten luisteren? Dat voor de 22ste met een standpunt komen de burgers het gevoel geeft dat de raad ze niet serieus neemt? Democratie kost tijd!

Op de tweede plaats is er nog geen collegebesluit waarop gereageerd kan worden. Er is niet meer dan onderzoeken naar een grootschalige voorziening in Tilburg-Noord, nog geen besluit. Dat wordt deze week verwacht.

Nog even wachten dus en eventueel komen luisteren naar de insprekers op 22 september; vanaf 09.00 zie ook www.tilburg.nl/raad

Reacties

37 reacties op “Besluitvorming over de Mall”

 1. arjen avatar
  arjen

  @ Marjo schrijft: “Op maandag 22 september hoort de gemeenteraad de stad over de Mall. Het is voor raadsleden een goede gewoonte om deze inspraak mee te wegen in het standpunt.”

  Blijkbaar niet voor het college (waaronder een GroenLinks-wethouder) Marjo. Want dat heeft al een besluit genomen. Dat mogen we morgen al vernemen tijdens een persconferentie!

 2. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Het college heeft een andere verantwoordelijkheid dan de raad Arjen, het was bovendien al heel lang bekend dat het college in deze week een besluit zou nemen. Op basis daarvan is ook gepland dat de raad (commissie) op 22 september de stad hoort over dit besluit…

 3. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Arjen

  Je weet heel goed hoe de democratische besluitvorming in zijn werk gaat.
  Het College neemt op grond van de eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid een besluit en legt dit besluit voor aan het hoogste orgaan van de stad: de gemeenteraad. Die hoort (niet nadat ze in verschillende debatten en overleggen al met diverse partijen in de stad heeft gesproken) op 22 september de hele dag ondernemers, belanghebbenden en burgers.
  Dan komt het besluit van het College ter discussie in de commissie economie en tenslotte beslist op 27 oktober de voltallige gemeenteraad -en niemand anders – of ze met het Collegebesluit al dan niet accoord kan gaan.

 4. arjen avatar
  arjen

  Kom nou Tine. Het college neemt besluiten op grond van de eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid? Je bedoelt dat het college andere belangen heeft dan de burgers in de stad?

 5. ruevert avatar
  ruevert

  Een paar bemerkingen.
  In Frankrijk heeft door de komst van dit soort Mega Malls een kaalslag plaatsgevonden in de steden en dorpen.

  In het sleutelproject van Tilburg; de piushaven is 40.000 meter bovenregionale winkelruimte gepland. Voor de niet ingevoerde onder de lezertjes. O.a. Aabe en BBA terrein e.o.
  Deze toename zou volgens de detailhandelscijfers voor 15 jaar 20% van de organische groei van het winkelbestand per jaar omvatten. Ook op andere plaatsen in dit dorp zijn er initiatieven.
  Ik heb een paar vragen.
  Hoe rijmt het eerdere beleid t.a.v. van winkels met de huidige plannen voor de mall.

  Wat zijn de effecten voor voor de ontwikkeling van de plannen in die gebieden.

  Hoe is de inschatting van kannibalisme van de mall op bestaande winkelcentra en de reeds geplande initiatieven.

  Wat zijn de financi

 6. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Arjen
  Jouw suggestie dat het College andere belangen heeft dan de burgers in Tilburg deel ik niet. Maar het heeft wel een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid op grond van die belangen voor de stad Tilburg.

  @ruevert.
  alle Tilburgers zijn uitgenodigd om 22 september om hun opmerkingen te maken tijdens de vergadering van de cie economie. Ook Ruevert dus.
  De manier waarop dat kan is te vinden op de gemeentelijke website.
  Please to meet you.

 7. ruevert avatar
  ruevert

  @Tine,
  ik zal die rituele rondedans aan mij voorbij laten gaan. Persoonlijk heb ik liever een antwoord op mijn vragen zodat alle lezers van dit forum hun mening verder kunnen vormen.

 8. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ Ruevert

  Als je het mij niet kwalijk neemt zal ik – en met mij de PvdAcollega's – pas een opinie uitspreken als we 22 september de burgers hebben gehoord.
  Dat is zo afgesproken en daar houden we ons aan.

 9. arjen avatar
  arjen

  Er is een stappenplan van de raad besproken in de commissie economie. Uit onderstaand mailtje van de griffie staat geen woord over een collebesluit dat ruim een week wordt genomen voor de grote ispraakbijeenkomst. Zie onder:

  Afgelopen maandag is in de commissie Economie het voorstel besproken over de besluitvormingsprocedure rondom de Tilburg Mall. Onderstaand vindt u de afspraken op een rij:

  1 september – Openbare informatiebijeenkomst van 19.00 tot 21.00 u in de Raadszaal over Mall Tilburg. De heer Baptist Bray

 10. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ Arjen

  Na twee jaar in de raad neem ik toch aan dat je de proceure een beetje kent ? Een raadsbesluit wordt genomen nav een collegebesluit dat aan de raad wordt voorgelegd.
  Dwz:
  Het College legt de raad een besluit voor dat ja of nee door de raad wordt goedgekeurd. Of wil jij nu heel de reguliere besluitvorming gaan veranderen?

 11. ruevert avatar
  ruevert

  Oh oh wat zitten we weer te katten tegen elkaar op een zeer discutabel niveau. Vinden jullie het gek dat de gewone man of vrouw in de straat totaal geen meer vertrouwen heeft in de politiek.

  @Tine, niet onverwacht dit embargo om jouw mening te geven, blijft jammer dat je zelfs niet op persoonlijke titel een inzicht wil geven over jouw gedachten.

  @ Arjan, alleen strooien met nota’s is ook niet voldoende, een mening is voor de lezers van dit forum wel gewenst.

  @ Marjo, Veerle, Nel, Loes, Roel en alle andere van onze dorpsraad laat iets van je horen over dit toch redelijk belangrijk onderwerp.

  Oh ja, Burgers zijn geen stakeholders? In mijn perceptie zijn het d

 12. arjen avatar
  arjen

  Tine, het college HOEFT nu geen besluit te nemen, kan ook inspraak afwachten. Vanwaar die haast?
  En verder geloof ik dat jij de procedures niet helemaal kent. De Pvda-fractiie wacht inderdaad altijd de besluitvorming van het college af. Maar het is toch echt zo dat ook de raad INITIATIEVEN KAN nemen. Met voorstellen, en met moties van wantrouwen bijvoorbeeld.

 13. arjen avatar
  arjen

  @ ruevert
  Ben ik aan het strooien met nota's?

 14. ruevert avatar
  ruevert

  @arjan,
  helaas bezondig je in deze door alleen maar in te gaan/reageren op procesmatige zaken.
  Persoonlijk interesseert mij dat helemaal niets, ik wil meningen en standpunten horen van jou en de rest van de dorpsraad. Toch niet teveel gevraagd voor een betrokken tilburger(een

 15. arjen avatar
  arjen

  @ ruevert
  dus ik moet hier de enige zijn die open kaart speelt?

 16. ER avatar
  ER

  @ Arjen: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Je kan toch je eigen, persoonlijke mening wel geven?

 17. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Arjen

  Hoezo haast?
  De hele procedure rond besluitvorming over mall is voor de zomer al afgesproken zoals die nu wordt uitgevoerd.
  En uiteraard kan de raad initiatieven nemen en voorstellen doen.Dat gebeurt ook regelmatig.(zie autovrije zondag, aanleg transferium, groene daken enz.)
  Niemand houdt je daarbij tegen.Dus ik zou zeggen: ga vooral je gang en kom met sprankelende nieuwe idee

 18. arjen avatar
  arjen

  @ Tine…Maar definitieve meningen en standpunten volgen publiekelijk nadat de Tilburgers op 22 september zoals ook procedureel is afgesproken zijn gehoord.

  Maar het college loopt daar dus vast op vooruit.

  En over sprankelende idee

 19. arjen avatar
  arjen

  @ Tine schrijft: Hoezo haast?
  De hele procedure rond besluitvorming over mall is voor de zomer al afgesproken zoals die nu wordt uitgevoerd.

  Ja, haast, ja, Tine. Met de uitbreiding van winkelcentrum Heyhoef is er blijkbaar veel minder haast. Duurt al meer dan 10 jaar!!!! Dalem al 15 jaar!

 20. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  Beste Marjo,

  Wind je toch niet zo op… verloren energie. Vriend Aldert is, onder het mom van kritsch, is hij gewoon altijd anti-college.

  Denk dat Aldert zijn baan kwijt is als er ooit CDA-LST college komt…

  Wens de raad in het algemeen, dus ook jij Arjen!, veel wijsheid toe…

 21. Aldert avatar
  Aldert

  Hahahahahaha, de sherryglazen zijn weer goed gevuld!
  Lees eerst maar 's

 22. Henk Hensen avatar
  Henk Hensen

  Wat is dat ?
  Een revolutie in Tilburg ?

  Gaan PvdA en GL eerst naar de inwoners luisteren alvorens een beslissing te nemen.

  Wordt 2009 dus echt een feestjaar dan hebben we wat te vieren want volgens mij luistert de politiek met deze partijen voorop zowat al 200 jaar niet naar zijn inwoners.

  Marjo en Tine
  Wie gelooft jullie nu eigenlijk nog ?
  ik niet en ik ga ook nooit meer stemmen want ik voel me tot op mijn bot gekrenkt door jullie maar voorasl bedonderd.

  Er is mij van alles beloofd maar ik zit nog steeds zonder werk onddanks jullie banenplan.
  Kom eens naar de voedelbank zou ik zeggen en luister dan ook eens.
  Ik zou jullie wel eens een keer goed de huid vol willen schelden omdat ik er van overtuigd ben dat jullie helemall niet weten wat er leeft en speelt in de stad.
  Kom eens van die groene wolk met zijn tweeen

 23. wies van wessem avatar
  wies van wessem

  @ Henk

  "Er is mij van alles beloofd maar ik zit nog steeds zonder werk onddanks jullie banenplan."

  Ik ken je persoonlijke situatie niet Henk, maar wil je toch meegeven dat je je carriere, geluk en welzijn niet volledig moet laten afhangen van de inzet en inzichten van politici. En al zeker niet van lokale politici. Neem daarentegen zelf het initiatief. Laat je omscholen, doe relevante ervaring op met vrijwilligerswerk, ga langs het UWV en loop het uitzendbureau binnen. Er zijn leukere dingen, ik kan er uit eigen ervaring over meepraten, maar als 't lukt, groei je meteen 'n meter. Daar heb je Marjo en Tine helemaal niet bij nodig.

 24. ruevert avatar
  ruevert

  @ Wies,
  Bij het verhaal over de bloembakken en de zoveelste uitglijder van ons aller Marieke had mij ik voorgenomen eens niet te reageren.

  Maar jouw reactie op Henk doet mij gruwen en huiveren over het onbenul en gebrek aan kennis van de werkelijke wereld van de politiek.

  Ja, het is weer een politiek correct antwoord uit het boekje. Administratief hebben jullie alle maatregelen genomen om voor een ieder passend werk te vinden.

  De realiteit is anders. Stel dat Henk 45 of ouder is en altijd in de textiel heeft gewerkt. Wat in dit dorp nog steeds heel gewoon is. Hij komt bij het CWI en wordt onverbiddelijk tot een nummer gedegradeerd. Vervolgens gebeurt hetzelfde bij de uitkerende instantie. Henk is 45 komt uit de textiel en dan moeten wij ons wel erg gaan inspannen om hem aan het werk te krijgen. En komen de ons door de politiek opgelegde targets in gevaar. Dus komt Henk in de “niet bestaande” la van onbemiddelbaar. Dat is het voordeel van iedereen tot een nummer te degraderen. Deze diensten concentreren zich op de klanten die zo wie zo weer makkelijk aan een baan komen en gaat daarna pronken met de “goede” cijfers.
  Werkelijke steun krijgen Henk, en vele met hem niet. Geen perspectief, geen

 25. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Henk Hensen

  Elke 2 maanden een wijkbezoek met de hele fractie,regelmatig fractievergaderingen in wijken met een open inloopspreekuur, een nieuwe website http://www.veiligverkeertilburg.nl
  waarop burgers kunnen aangeven wat ze als verkeersknelpunten ervaren (en die dan aan de wethouder worden voorgelegd) vrijwel dagelijks
  mails en gesprekken met Tilburgers over zaken waar ze tegenaan lopen en die dan waar dat kan verder worden gebracht.
  Met daarbij geachte heer Hensen heel veel zorgen om mensen in mijn heel directe omgeving die nadrukkelijk op hun leeftijd worden gediscrimeerd als ze aan het werk willen.Of gemotiveerd worden als ze (nog) werk hebben. Discriminatie komt voor, dat weet ik zelfs uit eigen ervaring heel erg goed, maar is niet eenvoudig oplosbaar.

 26. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  gemotiveerd in vorige stuk moet zijn geDEmotiveerd…..

 27. Henk Hensen avatar
  Henk Hensen

  Geachte mevr. Wies en Tine,

  Dat prachtige verhaal heb ik ook gehoord maar na te zijn msbruikt door de door u zo opgehemelde reintegratiebureaus ben ik het zat.
  ( zij hebben veel meer verdiend dan ik en hebben eigenlijk niets maar dan ook helemaal niets voor me gedaan )

  Ik ben niet gedemotiveerd maar teleurgesteld
  Ik heb mijn eigenwaarde zeker niet verloren en zoek mijn heil in vrijwilligerswerk.

  Daar wordt je nog serieus genomen en krijg je dank

  mijnheer Ruevert,
  Bedankt dat u het voor me opneemt maar ik wil geen medelijden , maar u heeft gelijk volgens mij.
  Medelijden moet u hebben met de links georienteerde clubs in dit land.

  Ik hoop wies en tine nog ooit te zien bij de voedselbank dan zal ik ze met plezier een pakketje geven en wellicht wat voorbeelden meegeven uit de praktijk met als uitkomst ellende die voortvloeien uit de jarenlange linkse terreur.

 28. ruevert avatar
  ruevert

  Geachte heer Hensen,
  Ik heb geen medelijden met u. U heeft meer ruggengraat dan diegene die u aanspreekt. Zij zijn tevreden met de papieren oplossing en verschuilen zich daarachter.
  U verdient respect van hen en diegenen die u zogenaamd “helpen”. Het mijne heeft u.

 29. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ Henk Hensen

  waar en wanneer heeft u mij

 30. Henk Hensen avatar
  Henk Hensen

  Beste mevr. Tine

  u reageert op mijn bericht aangaande reintegratiebureau"s

  Nog niet zolang geleden las ik een artikel in de Tilburgse koerier wat mijn aandacht trok.

  Uw partij steunde een wethouder die de handel en wandel van reintegratiebureau"s goedkeurde.
  Mijn broek zakte af toen ik het las.
  Aangezien u als raadslid deel uit maakt van deze fractie neem ik dat u en uw collega"s ernstig kwalijk vandaar mijn aantijging richting u.

  Banen erbij, een aantal kamerraden van me zullen de komende jaren bij de NS weg moeten.
  Ja ze mogen mee na 35 jaar dienstverband naar zwolle ( wegpesten dus )
  Ze zullen hetzelfde lot beschoren zijn dan ik.

  Uw partij stond erbij en keek erna, sterker nog uw partij sloot een werelddeal met de NS over de spoorzone.
  De topmannen van de NS lachen er nog dagelijks om wordt er gezegd in de kantine aan het NS plein.

  een positief puntje wellicht voor u
  ik denk wel dat u veel tijd en energie steekt in uw missie en dat is te prijzen maar ik ben van mening dat u nogal eens doorslaat

  Mijnheer Ruevert,
  Ik weet niet of u lid bent van een of andere partij maar stel u eens kandidaat want u weet het verdomd goed te brengen.

  Gr.

  Henk

  Ps.
  ik ben nog niet zolang actief op deze site maar ik vind het eigenlijk wel leuk
  Ik kan mijn ergenissen wegschrijven en mijn mening geven hoe ik het zie.

 31. ruevert avatar
  ruevert

  Geachte heer Hensen,
  ik weet niet of u wel eens een raadsvergadering of commissie vergadering heeft bijgewoond.
  Als normaal denkend mens loop je daar na twee keer gillend weg.

 32. Henk Hensen avatar
  Henk Hensen

  Heer Ruevert,

  Wat doen die 39 raadsleden dan daar ?

 33. C21H30O2 avatar
  C21H30O2

  Het probleem in Tilburg is dat men de projecten op de primaire locaties (bijv. het centrum) altijd veel te bekrompen heeft bekeken. Wij hadden de Emmapassage, Eindhoven de Heuvelgalerie, wij hebben een uiterst zielig overdekt zwembadje, Eindhoven heeft de Tongelreep…etc..

  Nu poogt men middels een dergelijke prestigeproject (buiten de reeds bestaande winkellocaties) Tilburg op de kaart te zetten, maar gaat volledig voorbij aan de belangen van de reeds bestaande middenstand.

  Heeft nooit iemand jullie verteld dat je "primaire detailhandel-trekpleisters" moet plaatsen daar waar het het reeds bestaande aanbod versterkt en aanvult, zodat de gehele middenstand profiteert en het grootste draagvlak wordt gecreeerd? De Mall, zoals nu voorgesteld is -zeker als het gaat om de eigen "Tilburgse markt van klanten"- kannibalisme van deze markt.

  Wat te denken van een fatsoenlijke indeling van de stationszone? Een deugdelijke link van het centrum naar deze zone en eventuele "mega-mall" winkelruimte naar en op deze locatie? Hadden we het misbaksel van een gebouw op het Pieter Vreedeplein niet wat hoger kunnen maken om in de -onterecht vermeend noodzakelijke- extra winkelruimte te voorzien? Vooruitdenken blijkt taai…

  Of wat te denken van het Koningsplein?

  Wat betreft de aanvoer van consumenten en het parkeerprobleem, zou ik zeggen: maak daar nu eens een publiekstrekker van: gratis parkeergelegenheid ver buiten het centrum en gratis vlot vervoer naar het centrum middels een puike, milieuvriendelijke monorail of iets anders creatiefs…

 34. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Update

  Inmiddels is op 26 sept eerste commissievergadering geweest. PvdA, VVD en TVP zijn duidelijk voor het voorstel van het college (ja , onder voorwaarden). SP is tegen

 35. C21H30O2 avatar
  C21H30O2

  Ik verbaas me er met regelmaat over dat er binnen partijen zo'n tegenstand is tegen referenda. Referenda zijn toch democratie ten top: laat het woord aan het volk. Uiteindelijk is het volk namelijk sowieso de baas!

  Is het wellicht de enorme tegenvaller voor GroenLinks ten tijde van het referendum tegen de EU-grondwet -waar men zo'n voorstander van was- wat een dergelijke houding mede veroorzaakt?

  Of weten onze volksvertegenwoordigers gewoon beter wat goed voor ons is dan wijzelf en moeten we genoegen nemen met eens in de vier jaar op een paar knopjes van een lekke computer drukken?

  Neen; al die bemoeizuchtige burgers leveren enkel maar ellende op…

  Desalniettemin: fijn dat GroenLinks tegen de Mall is, maar jammergenoeg ook tegen een referendum.

 36. try avatar
  try

  Blijkbaar is Groen Links niet zo zeker van hun zaak, anders zou men wel openstaan voor een referendum.
  Op dicatoriale wijze zij wel uit wat goed is voor de inwoners van de gemeente Tilburg.
  Typisch gedrag voor een clubje linkse betweters.

 37. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Na een lang en boeiend proces van ons verdiepen in de materie en het afwegen van de argumenten voor en tegen een mall zijn wij tot de conclusie gekomen dat we geen mall willen. Voor de argumenten zie onze site. Wij zijn niet principieel voor of tegen referenda en als er in augustus; voordat iedereen een definitief besluit had genomen, was besloten een referendum mee te nemen in het proces van besluitvorming had het zomaar kunnen zijn dat we daamee in hadden gestemd maar er was toen een meerderheid tegen. De argumenten om nu met een referendum te komen zijn niet helder en het lijkt erop dat de voorstanders er bang voor zijn dat er een meerderheid tegen is waardoor nu ineens de burgers zich wel mogen uitspreken, in de hoop natuurlijk dat zij in meerderheid voor zijn hetgeen nog maar de vraag is natuurlijk.Op de eerste plaats is volgende maand in de raad de vraag aan de orde of er een meerderheid is voor het collegevoorstel, zo ja dan moet dat onderzoek worden gedaan en pas dan weten we of het college op grond van deze onderzoeken voor of tegen een mall is. Als het college dan voor is wordt er door PvdA, VVD en SP voorgesteld nog een referendum in te stellen. Voor ons hoeft dat dan ook niet meer, wij scharen ons achter de argumenten zoals die in augustus door een meerderheid van de commissie werden geuit: wij zijn als volksvertegenwoordigers goed in staat om na raadpleging van de achterban hierover een afgewogen besluit te nemen. Onze achterban steunt dit voorzover zij zich hierover uitgesproken heeft.