Geplaatst

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Niet zo sexy om over te schrijven maar nu de SP met haar spotje landelijk de pers haalt misschien toch goed dit onderwep even aan de orde te stellen op dit forum. De WMO is een redelijk ingrijpende wet ingevoerd in 2007 met als centrale thema Participatie. Afgelopen jaar hebben alle raadsleden (jawel hoor oppositie en coalitie eendrachtig tesamen) gesprekken gevoerd met groepen mensen en organisaties in de stad die met deze wet te maken krijgen. Op 3 en 4 maart vinden er wederom gesprekken plaats om goed beslagen ten ijs te kunnen komen over het uitvoeringsplan WMO dat eind maart op de raadsagenda staat.

In Tilburg is vorig jaar het beleidskader 2008-2011 voor deze wet vastgesteld met als titel: Actieve stad; ondersteunende burgers.Hierin worden de ambities van de gemeente beschreven voor wat betreft het bijdragen van de gemeente aan het zelf doen en meedoen van de bewoners van deze stad én voor wat betreft dat wat de gemeente van de bewoners vraagt.Uitgangspunt is dat de stad zo ingericht moet zijn dat mensen zelf kunnen doen en kunnen meedoen. Dat gestimuleerd wordt dat mensen meedoen en dat er voor kwetsbare groepen hierin extra aandacht is én dat de nadruk van het ondersteunen en stimuleren komt te liggen in de kwetsbare wijken.

Overigens heeft onze eigen wethouder het MEEDOEN als jarenlang als adagium voor de Wet Werk en Bijstand en is er in onze gemeente al veel goed geregeld voor in elk geval het ”economisch” kunnen meedoen in bijvoorbeeld participatiebanen en in de ondersteuning van instellingen als la Poubelle, SEW en anderen. (kan altijd beter en meer natuurlijk maar in vergelijking met veel andere gemeenten doen wij het op dit gebied gewoon goed!)

De nadruk van de wet is tot nu toe veel op de zorgkant komen te liggen (huishoudelijke hulp, en wet-voorziening gehandicapten). Gemeenten moeten deze voorzieningen voortaan uitvoeren waardoor de verschillen per gemeente erg groot kunnen zijn. In Tilburg is de wet tot nu toe ruimhartig uitgevoerd. Het spotje van de SP zou kunnen suggereren dat het bij de WMO om een bezuiniging gaat maar dit is nadrukkelijk niet zo! Iedere gemeente kan wel zelf keuzes maken en dat hoeft niet overal even goed uit te vallen.

Gelukkig is de grootste groep mensen zelf goed in staat mee te doen, zowel sociaal als economisch en moet de gemeente zich dus vooral richten op die mensen die bij deze maatschappelijk en economische doelstelling een steuntje in de rug behoeven zoals dak-en thuislozen, sociaal kwetsbare mensen, verkommerden en verloederden, verslaafden en zwerfjongeren.In maart a.s. staat het uitvoeringsplan voor 2008 op de agenda van de gemeenteraad. Hierin maakt  het college duidelijk hoe de middelen die er beschikbaar zijn worden verdeeld , welke activiteiten blijvend worden gefinancierd en welke nieuwe activiteiten er worden geinitieerd/ondersteund om mensen te activeren in het meedoen. Op 3 maart voeren raadsleden van alle politieke partijen gesprekken met organisaties in de stad die te maken hebben met deze nieuwe wet om zich goed voor te bereiden op het besluit over dit uitvoeringsplan.

Wat GroenLinks betreft is de WMO een wet die kansen biedt om groepen mensen in onze samenleving meer en actiever te betrekken bij die samenleving. Juist die mensen die hier steun bij nodig hebben moeten deze krijgen, ruimhartig waar dat kan. Ook hier geldt wat ons betreft dat de sterke schouders ook de zwaarste lasten zullen moeten dragen. Ouderen met fabelachtige pensioenen kunnen veel meer bijdragen aan de zorg die ze behoeven dan ouderen zonder pensioen en ook niet alle mensen met een beperking zijn armlastig en hoeven 100% financieel gesteund te worden. De komende jaren zal er veel geld nodig zijn om te investeren in het ”meedoen” van zoveel mogelijk mensen. Ook vrijwilligers en mantelzorgers hebben hierin een belangrijke rol en moeten door de gemeente hierin worden ondersteund.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

12 reacties op “De Wet Maatschappelijke Ondersteuning”

 1. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  @Johan,
  ???????

 2. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  @Johan

  ???????

 3. avatar
  Titane en Bandirah – ABRAXAS

  Of de wet WMO goed gebruikt wordt, valt nog te bezien. Er zullen altijd groepen zijn die buiten de boot vallen omdat ze (nog) niet in 'the spotlight' staan. Bovendien twijfel ik heel erg aan de mensen die de regeling moeten uitvoeren bij de loketten;……..niet omdat zij dom zijn, maar omdat deze mensen met zoveel regelgeving niet om kunnen gaan. Zij zien als het ware door de bomen het bos niet meer.

 4. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Hallo Marjo,
  Ik kijk al enige dagen geamuseerd naar deze website. Meestal 's avonds ter afronding van een dagje werk. Ik begrijp de commotie als mensen onder andere namen gaan reageren want ik had er hier ook al eens mee te maken. Is echt een lullige ervaring. Maar nu staat jouw bijdrage bovenaan met 4 reacties en ik vind er maar

 5. WWW.ILBURG.NL avatar
  WWW.ILBURG.NL

  VREEEEEEEMD

 6. avatar
  Anoniem

  Mijn bijdrage is ook niet geplaatst, terwijl het simpelweg een opmerking was over WMO. Heb ook niet de indruk dat het doelbewust is want meestal worden de reacties altijd geplaatst, over ze nou positief of negatief zijn.

 7. Cees avatar
  Cees

  Marjo, kan je die http://www.ilburg.nl geen factuur sturen? Reageert hier alleen maar als reclame voor zijn eigen site.

 8. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  @Theo @Renee

  Tja, inderdaad VREEMD. Inmiddels hoeft het geen betoog meer dat ik ALLES plaats (zelfs automatisch) dus….
  Heb zelf twee keer gereageerd met TEST en

 9. avatar
  Anoniem

  Hallo Marjo,
  Ik heb me netjes geregidingest dus dat zal het geweest zijn. Een X-aantal reageerders zal hier wel mee verdwijnen denk ik. Ikke nie dus. Alleen dat mijn reactie DDR-achtig was begrijp ik dan weer niet. Of het is mij onbekend jargon. Het was in ieder geval goed bedoeld maar dat had je wel begrepen maak ik uit je reactie op.
  Hallo Cees,
  Je mag dat zo zien (red. reclame maken), maar ik probeer toch best inhoudelijk op zaken in te gaan en ben nu eenmaal daar bereikbaar op http://www.piep.nl. Dat werkt dus niet.
  Groetjes Marjo en Cees.

 10. avatar
  Anoniem

  Dat was ik dus.
  Theo Ilburg
  Ik dacht dat het inlogsysteem meteen de afzender zou vermelden. Meestal is dat ook zo. Hier niet.
  Groetjes,
  Theo
  Bereikbaar op http://www.ilburg.nl…..dan maar zo.

 11. avatar
  Anoniem

  Dat er geen opzet in het spel was, had ik ook wel in de gaten Marjo,….fair is fair!