Geplaatst

weekendschool

Vandaag hebben zo’n 20 kinderen van de weekendschool hun partijprogramma voor Tilburg gepresenteerd in de raadszaal. Door meerdere raadsleden zijn de kinderen 3 weken lang begeleid bij het opstellen van een plan voor de stad. Doel van het programma: meer te weten komen over politiek en over het werk van raadsleden en wethouders.

 

De weekendschool Tilburg bestaat sinds 2006,is een initiatief van Heleen Terwijn en biedt kinderen de mogelijkheid alvast kennis te maken met verschillende beroepen. Veertig kinderen volgen ieder weekend lessen onder andere over wetenschap en kunst. Essent is als hoofdsponsor betrokken bij dit inititiatief.

 

De weekendschool is een school voor aanvullend onderwijs voor jongeren tussen tien en veertien jaar afkomstig uit omgevingen waar het niet vanzelfsprekend is dat zij bepaalde kennis opdoen. Op de weekendschool krijgen kinderen drie jaar lang elke zondag les van professionals die met plezier hun beroep uitoefenen en daar graag over vertellen. Zij doen dat op vrijwillige basis en worden daarbij ondersteund door vrijwilligers. De weekendschool neemt alleen kinderen uit die omgevingen aan, omdat gebleken is dat het voor hen een zware opgave is om op een positieve manier invulling te geven aan de eigen mogelijkheden.

 Voor mij als raadslid een bijzondere invulling van de zondag.Leuk om met zoveel verschillende kinderen te praten over hoe zij tegen hun buurt en school aankijken en wat hun wensen en ideeën zijn. Respect, veiligheid, sport en ruimte voor jongeren waren centrale thema’s bij de presentaties. Goede ideeën hadden ze genoeg, wat te denken van aparte hangplekken voor jongens en voor meisjes? Brede fietspaden zodat jongeren naast elkaar kunnen fietsen? verplicht elkaar groeten op straat en vooral de wens om minder huiswerk zodat ze meer tijd hebben om met elkaar te zijn buiten.Dat noemen volwassenen hangen maar voor kinderen is het van levensbelang om in zo’n groep te kunnen zijn, je te kunnen profileren en te kunnen praten. Ze geven zelf aan dat grote mensen tegenstrijdige dingen zeggen: aan de ene kant mogen ze niet teveel achter de TV en achter de PC (want daar word je dik van…) en aan de andere kant mogen ze ook nergens buiten hangen….

Helemaal gelijk. Meer ruimte voor jongeren en vooral ook meer tolerantie. En verplicht iedereen die je tegenkomt groeten! Morgen beginnen?

Alle berichten van deze auteur