Geplaatst

Met de informatie over de Mega Mall nog vers in het geheugen woonde ik gisteravond een discussiebijeenkomst bij over het nieuw te ontwikkelen Tilburgse mondiale beleid. Ruim 40 betrokken en geëngageerde mensen die zich op verschillende wijzen inzetten op aspecten van mondiaal beleid leverden op verzoek van de wethouder, een bijdrage aan deze discussiebijeenkomst met de titel: Tilburg, waarom doen we dit?

Mijn vorming heb ik in de jaren (eind) ‘70 en ’80 gehad. Langharige docenten waar je sjekkies mee rookte in de klas en waarmee we spandoeken maakten voor aksies tegen apartheid, Pinochet in Chili, Generaals in Griekenland, Somoza in Nicaragua etc. Indiajurken en klompen, sjekkies en soms ook sjekkies met iets erin en ontzettend veel praten (discussiëren). Thuis hadden we een potje voor een ‘gast aan tafel’ van de NOVIB en minstens één Foster Parents kind. Om nog radicaler te zijn dan de ouders waren wij tegen het kapitalisme en alles wat daarbij hoorde en tegen alles waar Amerika voor stond. Politieke keuze voor PSP of CPN. in elk geval linkser dan de ouders die voorzichtig naar D66 neigden. De gehele koude oorlog was er geen compromis mogelijk, voor nuance geen plaats en werd alles wat van de VS kwam gemeden. In linkse kringen ken ik nog steeds mensen die geen Outspan sinasappels kopen en Granny appels laten liggen. Bij Shell tanken ligt gevoelig, net als veel vliegreizen maken en eerste hands autobezit.

Uit deze jaren heb ik in elk geval ook de levensvisie overgehouden dat je niet alles hoeft te kopen wat je zou willen hebben ook al kun je het betalen en dat minder soms beter is omdat we tenslotte niet op een welvarend eiland leven maar in een wereld waar in 1990 1,2 miljard mensen wereldwijd moesten zien te overleven met minder dan een dollar per dag, de Wereldbank heeft uitgerekend dat er voor ieder mens 15 euro per dag beschikbaar zou zijn als al het geld wereldwijd eerlijk verdeeld wordt en wereldwijd  ruim 10 miljoen kinderen sterven voor hun vijfde levensjaar. In Afrika zijn dat ongeveer 1 op de 5 kinderen, in Nederland 1 op de 200.

GroenLinks vindt het vanzelfsprekend dat de gemeente ook mondiaal beleid heeft en uitdraagt dat we niet op een eiland zitten maar onszelf weten te verhouden tot de rest van de wereld. Gelukkig zijn er heel veel Tilburgers die zich op één of andere manier inzetten voor dit mondiale belang; gericht op ontwikkelingssamenwerking of/en op bewustwording al naar gelang omstandigheden. Wat ons betreft altijd gericht op wederkerigheid; niet alleen brengen of halen maar zowel het één als het ander. De verschillende stedenbanden zijn hiervan nog steeds mooie voorbeelden maar ook de vele kleine en grote contacten die er zijn tussen Tilburgers en groepen mensen waar ook ter wereld.

De keuze voor de millenniumdoelen als kapstok van het Tilburgs modiale beleid leverde gisteren een interessante discussie op. Kernvragen waren:Is het realistisch om stedelijk een bijdrage te willen leveren aan deze doelen? Kunnen we dat ook voor wat betreft het achtste millenniumdoel wat gaat over wat de rijke landen moeten doen of veranderen om de andere millenniumdoelen te kunnen realiseren?

Om de millenniumdoelen te kunnen realiseren moeten rijke landen zorgen dat hun beleid op andere terreinen geen tegengestelde effecten heeft. De liberalisering van de wereldmarkt heeft grote gevolgen voor lokale economieën. Handelsbarrières belemmeren in sommige gevallen de toegang van ontwikkelingslanden tot westerse markten. Om een gezonde en duurzame economie op te kunnen bouwen moeten ontwikkelingslanden een eerlijke kans krijgen. Een eerlijk handelssysteem is daarom onderdeel van het achtste millenniumdoel.

Met de informatie over de Mega Mall nog vers in het geheugen riep de avond bij mij de volgende dilemma;s en vragen op: kunnen we het ons veroorloven door te gaan met stimuleren van kooplust en investeren in een ontwikkeling die weliswaar een positieve bijdrage kan leveren aan de nationale en regionale economie vanwege de werkgelegenheid die het met zich meebrengt, maar waarvan het onzeker is of het bijdraagt aan een eerlijker verdeling van grondstoffen en goederen?Is het realistisch om wereldproblemen te transporteren naar ons eigen stedelijke beleid? Mag of moet je het in de afwegingen voor wel of geen investering in een Mega Mall meenemen? Staat het op een gelijk niveau met milieuaspecten, economische aspecten en werkgelegenheid ? (wel volgens het TELOS model)

GroenLinks zal binnenkort een discussiebijeenkomst organiseren waar over al deze (en andere denk aan de milieuaspecten, de automobiliteit en de werkgelegeheid) vragen en argumenten voor of tegen de keuze voor een Mall wordt gesproken. De fractie laat zich komende weken graag voeden door Tilburgers van binnen en buiten de achterban. De Brabantse Milieufederatie is er blijkbaar al uit maar wij proberen ons besluit wat meer gefundeerd te laten zijn.

 

Reacties

20 reacties op “Mall (e) dilemma’s; Tilburg, waarom doen we dit?”

 1. globalist avatar
  globalist

  hoe meer mensen kopen, hoe meer de economie groeit en hoe meer groenlinks kan uitgeven aan feel good millenniumdoelen.
  oh, en hoe meer er gekocht wordt, hoe meer ook in lage lonen landen fabrieken spulletjes moeten maken, dus meer mensen daar aan het werk.

 2. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  'De milieufederatie is er blijkbaar al uit."
  Hebben we iets gemist en/of over het hoofd gezien?
  Groeten
  Theo

 3. Henk avatar
  Henk

  @globalist
  Je hebt gelijk: voor heel veel mensen meer werk. Maar wat is er tegen meer vrije tijd voor iedereen en overbodige zaken met zijn allen gewoon achterwege laten?

 4. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  @theo

  In BD van woensdag meldde T. Croymans van de BMF positief te zijn over de mall.

 5. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  @Tine & Henk: de reactie van Toine Cooijmans namens de BMF verbaasde mij hogelijk. Wel alle Tilburgse windmoleninitiatieven blokken maar een consumptie-, onduurzame mobiliteit- en groene ruimteverspillingbevorderend plan wel zien zitten: ik had van Toine en de BMF een andere reactie verwacht. Heb hem al een tijdje niet gezien, misschien 13 september in Paradox?

 6. Henk avatar
  Henk

  Ho Paul, niet zo voorbarig. Dit bericht stond in het BD! Waarschijnlijk is de werkelijkheid dus precies omgekeerd of is hoogstens

 7. Jaques avatar
  Jaques

  Die polderklups als BMF en Fietsbond en wat heb je zoal, gewoon een vijfde kolonne om de kastanjes voor de machthebbers uit het vuur te halen. Opdoeken die handel!

 8. john avatar
  john

  Waarom wordt mijn bericht steeds weggehaald? Nu al twee keer! antwoord kan ook naar jcwgeerts at home.nl

 9. John Geerts avatar
  John Geerts

  Of is het beleid dat TilburgZ alles verwijderst

 10. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  @john,

  IK heb niets weggehaald dus???Waarop wil je antwoord?

 11. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Bedankt voor het snelle antwoord. Vreemd is die instemming minstens. Klein vraagje naar aanleiding van de veelzeggende titel die eigenlijk het boeren- ergo gezonde verstand aan het woord laat:

  Mall (e) dilemma

 12. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  De Amerikaanse droom als nachtmerrie

  De overgrote meerderheid van de rijken in de wereld heeft er alle belang bij dat het huidige economische systeem blijft gehandhaafd. Deze groep die veel macht heeft, wendt haar invloed aan om het nietsontziende kapitalisme zoals dat nu functioneert verder uit te bouwen. Om dit te bereiken worden miljarden gepompt in overdreven reclame die aanzet tot bovenmatige consumptie, worden op TV onzinprogramma’s vertoond die op velen een hypnotiserende werking hebben en wordt de middenklasse gepaaid met festijnen en goedkope vliegreizen.

  De ongeremde groei van de economie waarbij de nadruk ligt op materi

 13. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Dag Jaques,

  Tilburg ligt toch echt op zandgrond en zeker niet in de polder. Ik denk dat je op het Fietsforum doelt of bedoel je de Fietsersbond? Die laatste is in elk geval zeker geen polderclub, als ik tenminste begrijp wat jij bedoelt…

 14. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  bezigheidstherapie
  daarom doet men dit
  iets doen maakt het leven van vele mensen tot iets zinvols
  misschien moeten we toch jomanda na doen en zelfs meer dan dat
  zullen allemaal eens een jaar niets doen?
  helemaal niets doen!

 15. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  @theo

  Die gulden, en de euro trouwens ook, heeft wel twee kanten toch?
  Geen dure onderzoeken maar het is niet verkeerd om deze ontwikkeling vanuit verschillende perspectieven te belichten om uiteindelijk een standpunt in te kunnen nemen gebaseerd op goede argumenten (en liefst feiten maar ja ook cijfers zijn altijd multi-interpretabel ( Heb je hier een leuk synoniem voor Theo, liefst Jip en Janneke op zijn Tilburgs?). Beter dan alleen te reageren op grond van onderbuikgevoelens…
  Populair worden we er misschien niet mee maar ik blijf wel graag mijzelf recht in de spiegel aankijken…

 16. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Hallo Marjo,
  Het is niet zozeer het muntstuk dat spreekwoordelijk twee kanten heeft als wel de medaille. En de twee kanten van de medaille zijn misschien ongewild de aanzet tot het gevleugelde gezegde van Cruijf

 17. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Hallo Marjo, een beetje laat maar deze gaat ergens morgen dus op onze site verschijnen.
  Groetjes,
  Theo.
  we hebben ruim 24 uurtjes gewacht en we zijn behoorlijk tot ontieglijk aanspreekbaar.

  Er is nogal regelmatig enige commotie over de reageermogelijkheden bij http://www.Tilburgz.nl Onze Theo vindt dat jammer want hij stond aan de wieg van die reageermogelijkheid op die site. Wij hadden tot dusverre slechts zo en dan twijfels bij de plaatsingsspeed. De datum van ingesturing wijkt nogal eens af van de datum van plaatsing. Maar tenslotte waren er altijd al snelle denkers en langzamere veeel diepere doordenkers. Op die http://www.Tilburgz.nl site ontmoeten ze elkaar. Reacties worden pas geplaatst als ze onschadelijk bevonden worden en in twijfelgevallen worden ze eventjes tegengehouden tot een, in eigen ogen effectieve antwoord is geformuleerd. Hoewel ik tussen de regels, waar de meeste relevante informatie staat in politiek Nederland, best enige waardering had voor het fractiehoofd van Groenlinksrechtstroelala is die waardering twijfelachtig geworden. Onderstaand mijn tweede reactie op haar aanvankelijk positief te lezen reactie op het belachelijke voornemen om een op een UnaaitutSteeds geschoeide Mall(ert) te realiseren SuperShop/Leisure/ entertainem/ Mall te vestigen in Tilburg? Gezond verstand vertalen naar onderbuikgevoelens is zo Not Done. Als je tegen een UberconsumptieMall bent ben je Fascist..? Hitleraanbiddert.., Goebbeltje,..Nazi?..Heb je last van onderbuikgevoelens. Marjo

 18. Marjo avatar
  Marjo

  @Theo

  Tja Theo, op de eerste plaats heb ik geen Sheila en op de tweede plaats is de vergoeding voor raadsleden helaas van dien aard dat ik er nog bij moet werken waardoor ik weleens een dagje pcteren moet overslaan…

  Ik ga proberen me niet door onderbuikgevoelens te laten leiden (heb goeie fractie ook hoor die mij hierin steunt!)Ik zal de lezers van TilburgZ op de hoogte blijven houden.
  groet

 19. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  @marjo en theo
  een muntstuk heeft drie kanten
  voor- en achterkant en zijkant
  en eigenlijk ook een vierde kant, namelijk de "geenkant" voor diegene die het niet gebruiken

  en volgens mij zijn vlinders in de buik ook onderbuikgevoelens
  dus het is waar dat de liefde een puinzooi, een strijdperk is(love is a battlefield (Pat Bennetar)) zoals de haat?

 20. GroenRechts avatar
  GroenRechts

  De term ‘onderbuikgevoelens’ tegen iemand gebruiken vind ik vaak nogal denigrerend. Het is schijnbaar verboden voor een mens om een mens te zijn… Precies zoals u zegt jacques willemen. Een mens is geen robot!