Geplaatst

weeklog van een raadslid week 24

Het is niet altijd makkelijk een onderwerp te kiezen voor het weblog.Over klokkenluiders was Allard me al voor met een uitstekende column en ik heb me ook voorgenomen me niet meer druk te maken over bijvoorbeeld art.47 vragen van sommige collega’s. Gezien de veelheid aan activiteiten van de afgelopen week geef ik daarom een kort overzicht van mijn "headlines" van afgelopen week.

Maandag stond in het teken van commissievergaderingen. Niet alleen de commissie maatschappij, maar vanwege het bezoek van Paulus aan het Europese fietscongres in München deed ik ook weer eens de commissie fysiek.  Het groenplan binnenstad kwam aan de orde, ik heb niet de indruk dat de opmerkingen die de meeste fracties maakten over het uitheemse groen en over de orangerie op het Willemsplein indruk maakten op de wethouder. Ben benieuwd wat ze nu gaat doen. Opmerkelijk: de milieumonitor 2006 stond op de agenda. Algemeen Belang en de SP waren al afwezig, gaven dus geen commentaar, geen input op het gevoerde en te voeren milieubeleid. Wel tegenstemmen als er geld gereserveerd wordt maar inhoudelijk niet thuis geven en naar buiten mooi weer spelen is voor mij onbegrijpelijke politiek. De commissie duurde tot 00.30, slecht voor ochtendmensen zoals ik!

Dinsdag vanwege werk en files laat thuis en bijeenkomsten gemist waar de gemeente uitleg geeft over de ontwikkeling van de Havenmeester (Piushaven) en over de ontwikkeling van de N262. Mailen of ik de gepresenteerde informatie via de mail kan krijgen en ‘s-avonds samen met Gon Mevis op bezoek bij één van de huizen van VLOT (vluchtelingen opvang Tilburg) waar het gezin waar ik al eerder contact mee heb gehad (Uit Soedan) het pardon gaat krijgen. De mensen zijn nog niet al te blij, eerst zien dan geloven is het zeer begrijpelijke gevoel. Daarbij wonen er ook mensen die niet in aanmerking komen voor het pardon waardoor echte blijdschap ook niet goed mogelijk is. Gon kon de mensen blij maken met kaartjes voor Mundial, ter beschikking gesteld door Mundial voor deze mensen. Voor de kinderen hadden we een skippybal en een spel meegenomen. Weer veel bijgeleerd over Soedan. Het is treurig te weten hoe weinig we eigenlijk weten en te weten komen uit de Nederlandse pers. Na het bezoek nog bijgepraat met Gon, zo vaak komt dat niet voor. Weer laat!

Woensdagavond eens naar een netwerkbijeenkomst van het gemengd platform (ontstaan na 11 september) geweest. Al eerder heb ik algemene bijeenkomsten bezocht, het leek me interessant te horen hoe de mensen uit de netwerken van het platform verder gaan met vorm geven aan een tolerante samenleving. Interessante mensen ontmoet en hoopvol gestemd over de grote betrokkenheid van zovelen bij het samenleven in Tilburg. Om 22.00 toch maar naar huis gegaan ipv nog even napraten.

We krijgen als fractie gemiddeld 15 uitnodigingen per week. Het is onmogelijk alle bijeenkomsten bij te wonen. We maken altijd een selectie van voor ons belangrijke uitnodigingen en als niemand kan gaan proberen we op andere tijdstippen een gesprek met club of organisatie te hebben. Ook benaderen we vaak mensen uit onze achterban. Bobo bijeenkomsten kunnen we in de meeste gevalen goed missen en als er gratis kaartjes worden aangeboden gaan we alleen als het voor iedereen gratis is, anders betalen we voor de voorstelling/het programma, net als iedereen. De openingsavond van Mundial behoorde deze week (welliswaar later dan gepland)wel tot de mogelijkheden. Gratis voor genodigden. Een spetterend feestje, leuke mensen en fantastische muziek. Een van mijn mooiste CD’s is die van de gebroeders Guissé samen met Paul van Kemenade.Vanavond traden ze op samen met Leonie Janssen; klonk goed hoewel ik Paul’s sax mis. CD aangeschaft met handtekening van één van de broers! Kijk uit naar hun optreden zondag!Weer te weinig nachtrust!

Vrijdagochtend was ik in buurthuis ’t Kievitslaer in West voor de presentatie door het ouderenwerk in de wijken Wandelbos, ’t Zand en de Reit. Indrukwekkende stoet van ouderen die werken aan activiteiten om de buurt leefbaar te houden, eenzaamheid te voorkomen etc. Zeer geslaagde informatieve ochtend. De aanwezige senioren zijn niet de mensen die problemen hebben of geven.  De hier aanwezige senioren kennen allen meerdere mensen die alleen zijn en nooit delnemen aan georganiseerde activiteiten. Vraag is in hoeverre mensen het zelf erg vinden alleen te zijn. Alleen is nog niet eenzaam en niet iedereen hoeft voortdurend in buurthuizen actief te zijn natuurlijk.Wat kan de gemeente doen om te voorkomen dat grote groepen mensen eenzaam zijn en buiten de samenleving komen te staan? Voortvarend verder gaan met woonzorgservicezones in de wijk. Zorgen dat er eetpunten in iedere wijk komen en buurtwinkels terug in de wijk! Weer thuis belt het BD over het collegebesluit inzake de autoloze zondag.Gelukkig heb ik computer bij de hand en kan meelezen. Vreemd besluit! I.p.v. te communiceren waar en wanneer er niet door automobilisten gereden kan worden wordt er gecommuniceerd waar en wanneer wel (altijd en overal). Tja, de uitvoerend wethouder is niet enthousiast natuurlijk en dan krijg je dit soort zaken. Komt maandag nog wel even ter sprake tijdens de commissievergadering lijkt me.

‘s  Middags wel drie bijeenkomsten moeten afzeggen waaronder de eindpresentatie van het project van mantelzorgers. Ik ben naar één van de eerdere bijeenkomsten geweest. Goed dat er een organisatie is voor mantelzorgers (mensen die onvrijwillig voor naasten zorgen met ziekte/beperking), veel matelzorgers voelen zich hierdoor gesteund. Het nut van lotgenotencontact is groot.Ik ben naar de presentatie geweest van de Blauwe Maan, organisatie die mensen helpt die te maken hebben (gehad) met sexueel misbruik. De kracht van deze club is dat ze los staan van alle reguliere hulpverlening en daardoor snel en effectief hulp kan bieden. Dat het werkt blijkt uit het onlangs verschenen rapport door het PON in opdracht van de gemeente. GroenLinks heeft altijd gepleit voor voortzetting van subsidie aan deze club en daar altijd een meerderheid van de raad voor gekregen. We gaan ervan uit dat het college het belang van deze organisatie nu bewezen ziet en de subsidie verlengt zodat we niet weer bij de begroting voor 2008 hierop terug hoeven komen.

Zaterdag even binnengelopen bij de presentatie van het project De Buren van studenten van Fontys Hogeschool voor de kunsten. Zo kun je ook in een wijk participeren! Erg leuke kunstuitingen in relatie tot de wijk! zeker de moeite waard. Éven aan Mundial geproefd (zelf het kaartje gekocht!)tussen twee buien door.Als het park het maar houdt! Ik meende dat de SP tegen mondiale bewustwording is omdat dat toch geen zin heeft. Dus logisch dat ze geen geld uitgeeft aan een standje in het park. Behoorlijk opportunistisch om dan toch (gratis) te flyeren vóór de hoofdingang!’s avonds de kranten gelezen en alle tijdschriften van deze maand. Eindelijk weer eens het gevoel bij te zijn met lezen. Ook nog even film gekeken en weer vroeg naar bed om de komende week weer aan te kunnen.

Het is inmiddels zondag en de gehele ochtend staat in het teken van stukken lezen, mails beantwoorden en de week voorbereiden (ook voor mijn werk, dat schiet er nogal eens bij in). Mailen met fractiegenoten over de commissies van maandag (zitten weer voldoende onderwerpen in voor weblogs!), eindelijk weer eens met alle kinderen samen brunchen en dan óp naar Mundial een jaarlijks familieuitje waar de kinderen nog steeds prijs op stellen!Al 18, 17 en 16 jaar (hun leeftijd).

Alle berichten van deze auteur