Geplaatst

Tilburg BoomT

Gisteren hebben mijn achterburen 2 grote struiken en 3 bomen eigenhandig gekapt. De volle merelnesten hebben ze op het dak gezet zodat de poezen de jonge mereltjes meteen op konden peuzelen. Het rondvliegen en schreeuwen van de vader- en moedermerel klonk de hele middag hartverscheurend. Als ik uit mijn zolderraam kijk zijn de groene plekken in onze achtertuinen op één hand te tellen. In 18 jaar heb ik het achtertuinen ecosysteem in mijn buurt zien verdwijnen.

Wie een tuincentrum inloopt ziet dat ‘groen’ minder dan de helft van de waar uitmaakt. Het is blijkbaar erg hip je tuin te bestraten met grote luxe tegels en grote meubelen erin te plaatsen; er bestaan zelfs tuinkeukens. Logisch dat mieren, muizen, stokrozen en vergeet-mij-nietjes hier niet in passen. Vogelnestjes kunnen alleen in de daarvoor gemonteerde design vogelhuizen en plantjes hoogstens in een verantwoorde bloempot.Men wenst geen natuurlijke schaduw van een mooie boom maar zet zo’n spuuglelijke grote parasol.

Vreemd genoeg is de roep om meer groen in de stad de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Waar de kap van een boom jaren geleden alleen in kringen van GroenLinks ter sprake kwam wordt dat nu door alle politieke partijen in de raad als een probleem ervaren. Enerzijds vanwege het voor iedereen zichtbare verdwijnen van steeds meer waardevol groen (statistisch is het echter zo dat er de afgelopen jaren alleen maar groen in de stad is bijgekomen!) en anderzijds omdat we de waarde van groen steeds meer gaan inzien; niet alleen groene en linkse partijen zien dat, ook ‘rechts’ erkent inmiddels het belang van groen, misschien onder andere omdat uit onderzoeken blijkt dat groen in en om de stad een grote economische waarde heeft.

Ik ben er nog niet uit hoe die behoefte en erkenning zich verhoudt tot de verstening van voor-en achtertuinen. Dit heeft misschien ook te maken met het gegeven dat mensen geen tijd meer willen en kunnen steken in groen in de achtertuin en liever hebben dat de gemeente het openbaar groen goed verzorgt?

Uit alle commotie over het verdwijnen van bomen de afgelopen jaren hebben we al twee jaar geleden de conclusie getrokken dat het huidige bomenbeleid blijkbaar niet meer toereikend is om het groen te beschermen. We hebben dan ook om een nieuwe bomennota gevraagd en om de voltooiing van het groenstructuurplan. Dat dit bij de vorige wethouder geen prioriteit heeft gehad blijkt uit het feit dat er nu pas een nieuwe bomennota ligt (Tilburg BoomT) en dat het groenstructuurplan nog steeds niet wordt afgemaakt.

De nieuwe bomennota is zeer tegen onze zin in tot stand gekomen zonder dat daarvoor de Stichting Stadsbomen Tilburg en de werkgroep natuur en Milieu, het IVN en andere deskundigen zijn geraadpleegd. Hoe om te gaan met echte inspraak lijkt nog steeds niet duidelijk te zijn op het stadhuis.

De nota ligt ter inzage en tot half juni zijn inspraakreacties mogelijk.GroenLinks is erg benieuwd naar reacties uit de stad op deze nota en zal voor de commissiebespreking contacten leggen met deskundigen uit de stad om te horen of dit beleid een goed kader biedt voor de omgang met onze bomen de komende tien jaar.Reacties zijn sowieso welkom.

Via http://www.tilburg.nl/Index_Pagina.asp?PaginaID=1782&DomeinID=5&SubmenuID=894

is de nota te achterhalen. Tilburg.nl bij Collegebesluiten week 16.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

6 reacties op “Tilburg BoomT”

 1. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  citaat: "Waar de kap van een boom jaren geleden alleen in kringen van GroenLinks ter sprake kwam wordt dat nu door alle politieke partijen in de raad als een probleem ervaren."

  had ik nu het idee dat allerlei actiegroepen tegen de willekeurige kap van bomen velen in de tilburGse raad en college een doorn in het oog waren

  hier bij mij in West hebben ze een plan gelanceerd om het groen de wijk in de trekken ten koste van enkele huizenblokken
  krap een jaar later wordt het openbare groen in het parkje waar ik aan woon door kap meer dan gehalveerd

  uit veiligheidsoverwegingen
  maar naar later bleek uit kostenbesparing
  ze treurden bij team West echt niet om die al die vogeltjes die hun eten en nestmogelijkheden is ontnomen

 2. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  En dit stond dus al op de LST website:

  Gemeente negeert Stichting Stadsbomen

  "De Stichting Stadsbomen wordt altijd in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming in de stad." Dat kregen we als raadsleden te horen tijdens een recente bijeenkomst op de gemeentewerf over de aanplant en het beheer van bomen. Maar de praktijk is anders. Ook nu weer met de bomennota. Beloofd door de gemeente was dat de Stichting Stadsbomen als

 3. Inge Velthuis avatar
  Inge Velthuis

  T-stijl

  Het is wel verklaarbaar dat sommige mensen hun 'overlastgevende' bomen omzagen. Zij zijn dan namelijk af van 'wortelopdruk-problematiek' en hoeven geen blaadjes meer op te ruimen in de herfst.
  'Weet je wat', denken die mensen, 'we willen een tuin in T-stijl, dat is lekker makkelijk en we hebben dan meteen mooi uitzicht op ons betonnen schuurtje. Een tuinkabouter met in zijn kruiwagen een geranium vrolijkt de boel wel op.

 4. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  beton is hard en kaal
  zijn de mensen die bomen omhakken ook zo?

 5. Secretaris St. Stads avatar
  Secretaris St. Stads

  Hallo Marjo

  Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk beschermd. De Flora- en faunawet regelt onder meer de bescherming van vogels in het broedseizoen: het verstoren van broedende vogels en jongen, of het vernielen van nesten en eieren is verboden.

  De meeste vogels in dorpen, steden en bossen broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli.

  Bron: http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=9… wordt van het gebruik van de kapvergunning in die tijd afgezien.

  Je kunt een melding doorgeven bij de bevoegde instanties.

 6. Secretaris St. Stads avatar
  Secretaris St. Stads

  Overigens heeft de St. Stadsbomen Tilburg van verschillende politieke partijen de nota 'Tilburg boomT' gekregen voordat deze online stond. Daarvoor nog dank.

  De daarmee gewonnen tijd hebben we hard nodig want het is een lijvige nota. Belangrijk zijn ook de bijlagen, en die staan waarschijnlijk niet online, maar die hebben we op papier.

  Overigens staan er volgens die nota in Tilburg naar schatting 180.000 bomen. Dat zal wel incluis alle bossen zijn. Evenveel bomen als inwoners (200.000), dat zou nog mooier zijn en is een prima streefmaat tegen de druk op groen door de verstedelijking.

  Heb me ooit laten vertellen dat de groene stad Metz 1 boom per inwoner als kerncijfer hanteert.
  Een geboortebos of aanwasbos in Tilburg dan maar?