Geplaatst

Achterkamertjes

Volgens Hans Smolders gebruikt burgemeester Vreeman het vertrouwelijke overleg met de fractievoorzitters om onschuldige burgers schade toe te brengen.

Smolders vindt het als medebestuurder van deze stad nodig om dit overleg belachelijk te maken en de burgemeester en dus ook de fractievoorzitters van andere partijen in een kwaad daglicht te zetten.

Al 2 keer eerder kwam er iets uit dit overleg naar buiten en één keer eerder is er een recherche onderzoek gedaan naar dit ‘lekken’. IK kan me voorstellen dat buitenstaanders zich afvragen wat er zich daar allemaal afspeelt.

Het presidium; het overleg van de fractievooriztters is bedoeld om de organisatie van het besturen te regelen. Dat betekent dat er afspraken worden gemaakt over de agenda van de raad, zaken die de raadsverordening betreffen (die komen overigens meestal ook in openbare commisies) en andere niet politieke zaken als scholing van raadsleden , de bespreking van de begroting e.d. Helemaal niets politieks en hiervan wordt altijd een openbaar verslag gemaakt. Vroeger (zo’n 8 jaar geleden)was er een raadscommissie openbare orde en veiligheid waar de burgemeester verantwoording aflegde over zaken zijn portefeuille (veiligheid) aangaande. Ook daar waren soms vertrouwelijke mededelingen. In deze commissie hadden in de regel de fractievoorzitters zitting.

Aangezien deze commissie niet meer bestaat en de portefeuille van de burgemeester is ondergebracht bij de commisie Modern Bestuur is er ooit ( ik meen zelfs op voorspraak van de vorige fractievoorzitter van de VVD) beslist dat de vertrouwelijke zaken aagaande het veiligheidsbeleid aan de orde komen in het presidium. Hier wordt niets besloten; de fractievoorzitters horen van de burgemeester en van de korpschef van de politie en van de officier van justitie e.e.a. over zaken die spelen en die horen tot hun verantwoordelijheid. Dit kunnen acties zijn die de politie voorbereidt (bijvoorbeeld om woninginbraken tegen te gaan) en die later, na uitvoering politiek besproken kunnen worden. Zowel de SP als GroenLinks hebben regelmatig n.a.v. zo’n actie vragen gesteld of het onderwerp geagendeerd. Er is een gelegenheid tot het stellen van vragen en mocht één van de fractievoorzitters vinden dat het ‘nieuws’ openbaar gemaakt moet worden zodat we er politiek iets mee kunnen dan is dat bespreekbaar. De afweging aangaande de gevolgen voor individuele burgers en voor de openbare orde en veiigheid ligt bij de burgemeester. Beslissingen die hij maakt worden óf getoetst door de rechter (zie het voorbeeld van Zino) of kunnen eventueel politiek worden gemaakt en besproken worden in het openbaar, in de commissie die daarvoor is. Daar is niets geheimzinnigs aan.

Het is goed als nieuwe partijen zich afvragen of ‘oude’ gewoonten wel zinvol zijn en de cultuur van de raad bespreekbaar maken. Als een partij, in dit geval de VVD vindt dat de vertrouwelijke informatie een last is om de stad goed te besturen dan begrijp ik daar niets van maar heb respect voor de keuze van Joost Möller om dan niet aan dit deel van dat overleg deel te willen nemen. Ik vind het een teken van onverantwoord gedrag van één van de medebestuurders van deze stad om (voortdurend?) uit dit overleg te lekken om hiermee zichzelf op de voorgrond te plaatsen en burgemeester (en daarmee ook ons) in een kwaad daglicht te zetten. Mocht Smolders problemen hebben met de handelwijze van de burgemeester inzake het veiligheidsbeleid dan moet hij dat agenderen en in alle openheid zijn argumenten bespreekbaar maken op de plaats waar dat hoort:  in de raadszaal.

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

2 reacties op “Achterkamertjes”

 1. pierewietplantje avatar
  pierewietplantje

  Volgens Hans Smolders gebruikt burgemeester Vreeman het vertrouwelijke overleg met de fractievoorzitters om onschuldige burgers schade toe te brengen.

  TERECHT. De krampachtige reacties, de felheid van de reacties. Alles wijst erop dat men niet wil dat wat in dit duistere rokerige achterkamertje is besproken de buitenlucht bereikt. Als het waar is wat dhr Smolders zegt. Dan is het tijd om deze totale gemeenteraad op straat te zetten en de burgemeester ook. Als het waar is brengt dhr Smolders niet de burger schade toe maar de rest van de gemeentehuis bewoners juist die hun eeuwige achterkamer politiek via het zogenaamde vertrouwelijke overleg buiten zicht van de burger in stand houden.

 2. Monique avatar
  Monique

  Ik weet het nu zeker, ik ga absoluut nooit meer op 'n gevestigde partij stemmen en al helemaal nooit meer op Groen Links. Kijk naar de website http://www.lijstsmolders.nl en vergelijk die dan met die van Groen Weg. http://www.groenlinkstilburg.nl

  Hartelijke groet van Monique, ex-stemmer Groen Links oftewel Groen Weg