Geplaatst

Oude logo WillemII met linde werd wel gebruikt

Ik heb een mailtje gehad van WilemII, een reactie op columns op TilburgZ over de geschiedvervalsing door WillemII, namelijk het verzwijgen van het oudste logo van de club, een afbeelding van koning WillemII en de lindeboom op de Heuvel. Volgens de medewerkers van WillemII is er echter geen sprake van moedwillige vervalsing: het bestaan van dat logo is in de geschriften van de club blijkbaar niet opgetekend. Toch merkwaardig dat clubhistoricus/secretaris Arnaud P. van der Ven als secretaris van Willem  II (van 1940 tot 1948) dat oude logo WEL gebruikte op zijn briefpaper (om daarna te boek te gaan als de ontwerper van het eerste ‘ echte’ logo van WillemII in 1928). “Dit Willem II-insigne uit 1928 dus) werd bovendien nog niet gebruikt bij publicaties  van de vereniging. Het is  destijds alleen maar uitgevoerd in de vorm van een dasspeld”. (het misschien toch zou kunnen duiden op het feit dat het oude logo met de linde wel in geprinte vorm werd gebruikt).

Hieronder de integrale reactie van Harrie Verhoeven van Willem II (Harrie bedankt voor je reactie):

Geachte heer Roos,
Als lid van de archiefcommissie van Willem II werd ik  een tijdje geleden geattendeerd op uw artikel betreffende eventuele  geschiedvervalsing door Willem II. Graag wil ik daar – op persoonlijke titel – het volgende over zeggen. Jaren terug zijn Stan Verschuuren (oud-penningmeester  Willem II), Arnaud J. van der Ven (oud-secretaris Willem II) en ondergetekende  (medewerker Willem II) begonnen met het schonen van het omvangrijke archief  van Willem II. Dat gebeurde in het Regionaal Archief aan de Kazernehof in  Tilburg. Een zeer tijdrovend werk, aangezien we alle documenten een voor  een in handen hebben gehad. Als oud-bestuursleden wisten de heren  Verschuuren en Van der Ven zeer goed de belangrijke van de minder belangrijke  documenten te scheiden. Vooral Van der Ven kende de club als geen ander. Niet  alleen vanwege zijn lidmaatschap sinds 1941, maar vooral ook als zoon van Arnaud  P. van der Ven, de man die bij Willem II allerlei functies bekleedde. Hij was er  speler, trainer, mental coach, secretaris en geschiedschrijver. Als chroniqueur  en redacteur schreef hij vele artikelen voor het clubblad en talloze  sportliederen en cabaretteksten voor de feestavonden. Hij schreef het boek “Drie  jaar voetbalconcentratie” (1941) en was de ontwerper van de clubvlag. In  1928 ontwierp hij de eerste voorloper van wat tegenwoordig een logo wordt  genoemd. Toentertijd sprak men echter nog van een insigne. Dit Willem II-insigne  werd bovendien nog niet gebruikt bij publicaties  van de vereniging. Het is  destijds alleen maar uitgevoerd in de vorm van een dasspeld die door de leden  met trots op de revers werd gedragen.
Willem II heeft vanaf de oprichting in 1896 niet eerder  de beschikking gehad over een dergelijk beeldmerk. In 1928 werd dus pas het  eerste logo ingevoerd. Arnaud J. heeft deze feiten op papier gesteld. Hij heeft  ze  – als zoon van – uit de eerste hand!
Bij het schonen van het Willem II-archief zijn wij ook  de afbeelding tegengekomen die door u wordt aangemerkt als het eerste clublogo.  De beeltenis met De Lindeboom en Koning Willem II. Een logo dat volgens u door  Willem II op de website van de club wordt verzwegen. Welnu, de genoemde  afbeelding met De Lindeboom en Koning Willem II zijn wij pas voor het eerst  tegengekomen op briefpapier van Arnaud P. van der Ven als secretaris van Willem  II (van 1940 tot 1948). Zie bijgevoegde afbeelding.
Op geen enkel document van de 1896 tot de jaren ’40 toe  zijn we die afbeelding tegengekomen. In het jubileumboek “Willem II veertig  jaar” (1936) waarin alle feiten uit de clubhistorie tot dan toe staan  beschreven, is niets terug te vinden van een beeltenis die eerder als een soort  logo gebruikt zou zijn. En ook bij het verschijnen van het logo in 1928 wordt  met geen woord gerept over een eventuele eerdere beeltenis. Arnaud P. nam  tijdens het seizoen 1940-1941 het secretariaat over van de heer  Horsten. Zijn briefpapier dateert dus uit de jaren ’40. Het door diezelfde  Arnaud P. ontworpen logo dateert al uit ….. 1928! Waarom gebruikte Arnaud  P. dat logo niet? Wel, dat logo was, zoals ik al zei, alleen als dasspeld  uitgevoerd.
Hoe Arnaud P. aan de beeltenis kwam van De Lindeboom en  Koning Willem II zou ik u niet kunnen zeggen. En helaas zijn zowel vader  als zoon Van der Ven inmiddels overleden.
Ik hoop dat ik u heb kunnen aantonen dat er – in mijn  ogen – van opzettelijke geschiedvervalsing door Willem II geen sprake  is.
Met vriendelijke groeten,
Harrie Verhoeven (medewerker Willem  II)

Alle berichten van deze auteur

Reacties

6 reacties op “Oude logo WillemII met linde werd wel gebruikt”

 1. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Toch goed dat het logo wel gebruikt werd!

 2. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  U vraagt, wij draaien:

  Geachte heer Roos,
  Als lid van de archiefcommissie van Willem II werd ik een tijdje geleden geattendeerd op uw artikel betreffende eventuele geschiedvervalsing door Willem II. Graag wil ik daar – op persoonlijke titel – het volgende over zeggen. Jaren terug zijn Stan Verschuuren (oud-penningmeester Willem II), Arnaud J. van der Ven (oud-secretaris Willem II) en ondergetekende (medewerker Willem II) begonnen met het schonen van het omvangrijke archief van Willem II. Dat gebeurde in het Regionaal Archief aan de Kazernehof in Tilburg. Een zeer tijdrovend werk, aangezien we alle documenten een voor een in handen hebben gehad. Als oud-bestuursleden wisten de heren Verschuuren en Van der Ven zeer goed de belangrijke van de minder belangrijke documenten te scheiden. Vooral Van der Ven kende de club als geen ander. Niet alleen vanwege zijn lidmaatschap sinds 1941, maar vooral ook als zoon van Arnaud P. van der Ven, de man die bij Willem II allerlei functies bekleedde. Hij was er speler, trainer, mental coach, secretaris en geschiedschrijver. Als chroniqueur en redacteur schreef hij vele artikelen voor het clubblad en talloze sportliederen en cabaretteksten voor de feestavonden. Hij schreef het boek “Drie jaar voetbalconcentratie” (1941) en was de ontwerper van de clubvlag. In 1928 ontwierp hij de eerste voorloper van wat tegenwoordig een logo wordt genoemd. Toentertijd sprak men echter nog van een insigne. Dit Willem II-insigne werd bovendien nog niet gebruikt bij publicaties van de vereniging. Het is destijds alleen maar uitgevoerd in de vorm van een dasspeld die door de leden met trots op de revers werd gedragen.
  Willem II heeft vanaf de oprichting in 1896 niet eerder de beschikking gehad over een dergelijk beeldmerk. In 1928 werd dus pas het eerste logo ingevoerd. Arnaud J. heeft deze feiten op papier gesteld. Hij heeft ze – als zoon van – uit de eerste hand!
  Bij het schonen van het Willem II-archief zijn wij ook de afbeelding tegengekomen die door u wordt aangemerkt als het eerste clublogo. De beeltenis met De Lindeboom en Koning Willem II. Een logo dat volgens u door Willem II op de website van de club wordt verzwegen. Welnu, de genoemde afbeelding met De Lindeboom en Koning Willem II zijn wij pas voor het eerst tegengekomen op briefpapier van Arnaud P. van der Ven als secretaris van Willem II (van 1940 tot 1948). Zie bijgevoegde afbeelding.
  Op geen enkel document van de 1896 tot de jaren ’40 toe zijn we die afbeelding tegengekomen. In het jubileumboek “Willem II veertig jaar” (1936) waarin alle feiten uit de clubhistorie tot dan toe staan beschreven, is niets terug te vinden van een beeltenis die eerder als een soort logo gebruikt zou zijn. En ook bij het verschijnen van het logo in 1928 wordt met geen woord gerept over een eventuele eerdere beeltenis. Arnaud P. nam tijdens het seizoen 1940-1941 het secretariaat over van de heer Horsten. Zijn briefpapier dateert dus uit de jaren ’40. Het door diezelfde Arnaud P. ontworpen logo dateert al uit ….. 1928! Waarom gebruikte Arnaud P. dat logo niet? Wel, dat logo was, zoals ik al zei, alleen als dasspeld uitgevoerd.
  Hoe Arnaud P. aan de beeltenis kwam van De Lindeboom en Koning Willem II zou ik u niet kunnen zeggen. En helaas zijn zowel vader als zoon Van der Ven inmiddels overleden.
  Ik hoop dat ik u heb kunnen aantonen dat er – in mijn ogen – van opzettelijke geschiedvervalsing door Willem II geen sprake is.
  Met vriendelijke groeten,
  Harrie Verhoeven (medewerker Willem II)

 3. Henk avatar
  Henk

  O ja Paul, sorry. Om mijn reacties vergelijkbaar gewicht te geven als die van jou moet ik mijn reactie op jou en Willem II natuurlijk ook in viervoud hier plaatsen. Dus hier nogmaals:

  De corruptie in Tilburg: de aandacht af blijven leiden?.

  Na het stukje ‘Willem II doet aan geschiedvervalsing’ (Arjen Roos 4 oktober 2011) plaatste ik op 1 februari de gesignaleerde zaken in de brede Tilburgse totaalcontext van campagne en citybranding. Dat gebeurde onder de titel “Geschiedvervalsing Willem II onderdeel van Tilburgse identiteitscorruptie”. In de reacties echter niet bepaald enige inhoudelijke verdieping omtrent de vuile Tilburgse reclame- en campagnepraktijk wat betreft ‘T’, ‘Schrobbelër, “Moderne Industriestad” enzovoort als “identiteit” neerzetten en de niet commerciële concurrentie zoals met name de Lindeboom als symbool, ziel en identiteit afbreken en met alle geweld al twintig jaar omlaag halen.

  Hoewel zelfs eigen supporters al aan de bel hadden getrokken, herhaalde Paul van Est hier zelfs tot drie keer toe dat Willem II na actie van hem nu op de hoogte was van de omissie in de logo-informatie. Alsof dat de zaak was waar het om ging. Binnenkort een column over de logo’s van de Tilburgse biljartclubs, zo kondigde hij tegelijk snerend aan. Eerst de inhoud “identiteitscorruptie” reduceren tot slechts wat logogeneuzel en vervolgens met die beeldvorming van de inhoud doen alsof we die inhoud in elk geval op zijn minst dienen te negeren.

  Waarom komt Paul van Est niet met achtergronden over het logo van ‘Duurzaam Tilburg’? Die afbeelding van de Lindeboom was vroeger het logo van de VVV! Die manifesteren zich nu met een grote T en stevige reclame voor de firma ‘Kruikenzeiker/Schrobbelèr. En wat voor informatie geven ze over de in ballingschap voortlevende Lindeboom en zaken in die sfeer? Uit een ter verspreiding aangeboden ‘Lindebomenfietstocht werd door de VVV zelfs alles over de Tilburgse Lindeboom gewist! En waar is en was bij de VVV mijn Lindeboomboek! Waar is in de VVV voorlichting nog te vinden dat ze ooit de Lindeboom als logo hadden?

  In plaats van dat soort inhoudelijke verdieping plaatste Paul van Est onder mijn columns een Willem II reactie. En opnieuw in drievoud. Waarom drie keer diezelfde reactie? Om aan te geven dat die reactie vele malen belangwekkender is dan wat ik beweer en ontdekte? En waarom is die onder mijn columns geplaatste reactie gericht aan Arjen Roos en niet naar mij? Ik dien bij voorbaat niet serieus genomen te worden als ik hier nog eens verklaar dat het Willem II logo al dateert uit 1896, dat de vorm van de afgebeelde Lindeboom zelfs precies de vorm is van de boom in 1896, dat ik het logo niet alleen klein en ‘onbeduidend’ afgebeeld vond op briefpapier of andere oude documenten, maar ook op groot formaat en zelfs als officieel logo in een verzameling van oude “bedrijfslogo’s”?

  Wat betreft dat detail Willem II toch merkwaardig dat ik op allerlei plekken op het oorspronkelijke logo stuitte en dat Willem II zelf op de website meteen begint met de vaststelling: “Hoewel Willem II in 1896 werd opgericht, beschikt de club pas sinds 1928 over een logo”. Merkwaardig ook dat heel gedetailleerd de veranderingen beschreven worden en het bestaan ooit van een logo met Lindeboom dan juist onvermeld blijft. Frappant ook dat feitelijk Willem II als enige Nederlandse voetbalclub op haar website überhaupt aandacht besteedt aan het logo. Om als onderdeel van reclameafspraken misschien toch iets essentieels juist weg te poetsen en vooral juist niet te vermelden? Het blijft toch een vreemde zaak. Op zich is het natuurlijk niet zo’n punt dat ook Willem II werd ingeschakeld om T, Moderne Industriestad en Schrobbelèr te propageren. Maar moest daarbij net zoals bij T, BD, VVV, T 2009 enzovoort worden afgerekend met symbool, ziel en identiteit tilia/lindeboom? Het beeld past in elk geval precies in het totaalplaatje van de grote campagnecorruptie. En de aan die Willem II voorlichting ten grondslag liggende basis blijft hoe dan ook zeer dubieus. Het in mijn boek in 2000 al gemelde Willem II logo met Lindeboom had normaal gesproken al jaren geleden in de media of elders aandacht moeten krijgen. Maar wat gebeurde er!.

  Mijn boek en resultaten van jarenlang archiefonderzoek kwamen in tegenstelling tot Lindeboomvoorlichting van gemeente en Brabants Dagblad niet eens in de leeszaal van het Regionaal Archief.

  Mijn boek kwam in tegenstelling tot reclame voor ‘Kruikenzeiker/Schrobbelèr’ niet in het gemeentelijk informatiecentrum, het Stadsmuseum, de winkel van de VVV.

  Over de werkelijke inhoud van het boek kwam ook niets in de krant. Nog eens extra werd de voorstelling van zaken via gemeentevoorlichting en BD herhaald. Onderzoeksresultaten als “oudste Vrijheidsboom van het land” werden zelfs in een dikke kop vertaald met “boom was pro Duits”!!! En in een ingezonden brief mocht zelfs de auteur zelf al dat soort onzin niet meer corrigeren.

  In de gemeentelijke geschiedschrijving ‘Stad met een levend verleden’ voert een bronverwijzing aangaande exact allemaal in mijn boek te vinden gegevens naar een hiaat in de bronverantwoording, een gewiste bronvermelding!

  En zo jarenlange moedwillige acties en praktijken die mij uiteindelijk wat betreft mijn werk en inspanningen voor zover in geld uit te drukken een schade hebben berokkend van zo’n 400.000 euro! In afwachting van normale vergoeding van die toegebrachte schade iedereen een mooie lente toegewenst en tot in hopelijk minder corrupte tijden.

 4. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Ik zeg niks…

 5. Henk avatar
  Henk

  Ik zeg de komende tijd hier even niks meer. Ik hoop dat in die tijd TilburgZ verder uitgroeit en dat kwaliteit en niveau verder zullen stijgen, ook in de reacties. Zoals gezegd ga ik van het voorjaar genieten. Ik zal voorlopig ook afzien van verdere stappen en acties richting gemeente. De lokale politiek en overheid hebben dus in alle rust een paar maanden nog de tijd om orde op zaken te stellen. Maar daarna verwacht ik dat in elk geval minstens de mij toegebrachte schade normaal vergoed wordt. Tot later in naar ik hoop minder corrupte omstandigheden.