Geplaatst

Reeshof-jongeren

Onder mijn column met de titel duurzame woestijn wordt door reageerders een discussie gevoerd over voorzening voor Reeshofjongeren. In de commissie maatschappij stond dat onderqwerp recent nog op de agenda. Hieronder de bijdrage van de LST:

Het is tien jaar geleden dat ik een onderzoeksrapport van de Wetenschapswinkel kreeg over jongeren in de Reeshof. Tweehonderd pagina’s dikker dan deze notitie, onder de titel Kids en pubers in de Reeshof, een behoeften-onderzoek naar voorzieningen voor de vrijetijdsbesteding van de jongeren.

Een van de conclusies van het rapport is dat de Reeshof een a-typische, homogene wijk is. Zonder echte grotestedenproblemen zoals rond allochtonen. Veel gezinnen met kinderen. Juist door dat karakter zou een planning van voorzieningen volgens de onderzoekers geen enkel probleem moeten zijn. Maar dat pakt in Tilburg blijkbaar anders uit. De LST beweert hier niet dat er helemaal niets is gebeurt, maar het is niet genoeg. En het gebeurt in een te traag tempo. Hoe lang wordt er immers al gesproken over een cultureel podium bij de Knoop en horeca in het Reeshofpark en over een milieu-educatiecentrum.

Zelfs lang voor 1998 lag er al een kant-en-klaar plan voor en milieu-educatiecentrum. De vrijwilligers zijn echter gefrustreerd afgehaakt. Dat gold daarna ook weer voor het intiatief van scoutinggroep Rey de Carle. En hetzelfde dreigt te gebeuren met de vrijwilligers van de werkgroep Reeshofbos. U moet aar echt veel harder aan trekken. In antwoorden op onze brief over dit milieu-educatiecentrum annex kinderboerderij antwoordt het college: "Wij zien sluitende ontwikkelings- en exploitatieplannen voor een dergelijk accommodatie met belangstelling tegemoet". Dat is weer zo”n apathische, afwachtende houding. U moet meer initiatieven nemen en het tempo moet omhoog. Er zijn vrijwilligers die in de startblokken staan.

In het rapport staat ook dat arbeidsparticipatie van vrouwen in de Reeshof relatief laag is. Hier had toch een kans gelegen om vrijwilligers te werven. In uw notitie schrijft u toch ook dat de Stichting JA veel moeite heeft om vrijwilligers te krijgen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor sportverenigingen en andere.

En juist om die reden moet u bestaande initiatieven omarmen. En dat doet u niet. De sturende kracht achter veel activiteiten, namelijk de Stichting Reeshofevenementen, geeft u te weinig steun qua versoepeling van vergunning, ondersteuning met beveiliging, financiele en organisatorische steun.

De Stichting heeft de afgelopen jaren vele tientallen bewoners achter de geraniums getrokken en actie  betrokken bij evenementen. Veel van die vrijwilligers zijn blijvertjes en vormen de ruggegraad van de sociale cohesie in de wijk. Maar de Stichting dreigt opgedoekt te worden omdat de gemeente niets te bieden heeft. Als u die 50.000 euro exta die u nu voorstelt niet aan het jongerenwerk besteedt maar aan de stichting had u een veel hogere rendement behaald!

Een ander kritiekpunt van de LST is dat u niet zoekt naar alternatief sportaanbod voor jongeren op andere tijden en op andere plaatsen. Er zijn u ooit voorstellen gedaan door de heer Smulders met zijn aanbod voor jongeren. U gokt nu heel veel op buurtsport en het reguliere jongerenwerk terwijl daar weinig winst valt te behalen. Immers 90% van de jeugd in de Reeshof is al aan het sporten! Een ander punt is de gebrekkige verkeersveiligheid waardoor jongeren minder mobiel zijn. De frequentie van de disco in de Heyhoef met 1 keer in de maand is veel te weinig waardoor met name jongeren tussen de 12 en 16 veel te weinig hebben en genoodzaakt zijn om hun tijd op straat door te brengen. En zelfs daar zijn dan weer te weinig hangplekken voor juist die leeftijd! Er blijken grote fouten te zijn gemaakt bij de ontwikkeling van de VINEX-wijken, niet alleen in Tilburg. Volgens socioloog Frits Spangenberg van onderzoeksbureau Motivaction constateert dat er niet gedacht is aan de jongeren t/m 18 jaar vanwege de grondprijzen. Vijftienjarigen kun je niet met een wipkip tevreden houden. Hij voorspelt veel meer overlast en vandalisme. Tot slot wil de LST u nog wijzen op een opvallende conclusie in het rapport namelijk dat de jongeren in de Reeshof een afwijkend vrijetijdspatroon hebben als gevolg van het tekort aan voorzieningen.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

17 reacties op “Reeshof-jongeren”

 1. chris avatar
  chris

  Ik hoorde van Renee dat zij bezig was met een plan voor jongeren en dat ze binnenkort in overleg treed met de Stichting JA en de Twern. Klopt dat?

 2. wies van wessem avatar
  wies van wessem

  Lieve Hans,

  Is het geen idee om aan de site van jouw LST een reactie- of forumfunctie toe te voegen en interne partijcommunicatie van Chris, Arjen, Renee, Ruevert en Repelsteelte voortaan via dat kanaal te laten verlopen? 't Wordt hier zo eenzijdig…

  Groeten, Wies

  *kruipt terug in haar schulp om blaam en hoon voor vroegere daden te ontlopen*

 3. chris avatar
  chris

  Was het maar niet zo eenzijdig Wies!

 4. avatar
  Anoniem

  Ja chris, dat klopt. Ik ben met name voor de middelbare schooljeugd dingen aan het zoeken. Want is is juist de groep die vaak tussen wal en schip valt. Leeftijden: van 13 jaar tot tot en met 15 jaar dus.

  Ik vind het zeer schrijnend dat er over overlast van hangjongeren gesproken wordt alsof het vervelende 'jong' waar uberhaupt niks van terecht komt.

 5. avatar
  Anoniem

  Wies, stel je niet zo aan!
  Of kun je niet tegen de transparantie?

 6. ruevert avatar
  ruevert

  @Wies,
  zoals je had kunnen lezen ben ik A politiek en heb niets van doen met enige partij in T.

  Ik houd jullie gewoon bij tijd en wijle een spiegel voor. Uit jouw reactie mag ik opmaken dat het spiegelbeeld je niet bevalt en daarom maar kiest voor een soort endl

 7. avatar
  Anoniem

  Bedankt Arjen dat je dit hebt geschreven.

 8. ruevert avatar
  ruevert

  @ renee,
  "Bedankt Arjen dat je dit hebt geschreven."

  ??? wat en waar????

 9. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  "endl

 10. ruevert avatar
  ruevert

  Inderdaad, walgelijk. Lang over nagedacht. Maar een walgelijke eenzijdige zelfingenomen kijk op zaken, kan alleen overtroffen worden met een nog walgelijkere metafoor.

 11. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  Het is tekenend voor het politieke klimaat, aangezwengeld door LST dat iedereen maar denkt dit soort taal te kunnen gebruiken. Vind het verachtelijk om dit soort termen te gebruiken.

 12. chris avatar
  chris

  @ betrokken tilburger
  Nou ja betrokken? Aangezwengeld door de LST? Lachen hoor BT. Was het niet jouw PvdA-raadslid Nol van Trier die het CDA uitmaakte voor El Quaida? Of PvdA-er Bas die hardwerkende middenstanders uitmaakte voor ordinaire zakkenvullers?
  Dat soort uitspraken werpt de LST verre van zich. Maar ja in deze, met het Adje-virus besmette stad, kijken we nergens meer van op.

 13. avatar
  Anoniem

  BT, sorry, maar je bent een walgelijk mannetje.
  Weinig inhoud, altijd de aanval opzoekend en dan nog een woord gebruiken wat een pijnlijke lading heeft.
  Ik probeer altijd in gesprek te blijven met mensen, ook al ben ik het soms niet eens met hun mening, maar respect heb ik altijd voor mensen die op open wijze hun mening verdedigen, zelfs voor mensen die niet mijn politieke kleur hebben…. omdat ik nog steeds vind dat je pas opbouwend bezig kunt zijn als je in gesprek blijft. Dat er dan af en toe harde woorden vallen, vind ik best, zolang er maar een enigzins open structuur in zit en oprechtheid zit in het eigen geloof van de inhoud.

  Ik gebruik mijn eigen naam, omdat ik er geen misverstanden over wil hebben waar ik voor sta, en dat als ik fouten maak, dat ik er dan zelf de verantwoording voor moet nemen. Ik hoef me niet te verschuilen! Jij gebruikt je eigen naam echter niet en ik noem je dan ook een bang en laf mannetje.

  Wat jij doet, druist zo in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel, het druist ook in tegen mijn fatsoensnormen, dat ik nu vind dat jouw reacties voortaan verwijderd moeten worden en je ip-adres geschrapt wordt.

  Ik heb er genoeg van dat je mensen van een 'partij' wil neerzetten als mensen die er eigenlijk niet toe doen, mensen die inhoudsloos zijn, mensen die geen toegevoegde waarde hebben aan het geheel. Ik zeg je dit: in de pink van een willekeurig raadslid van LST zit meer fatsoen als in jouw hele wezen!

  Ik denk dat het eerder zo is dat je dit beeld wil afspiegelen op LST omdat je als je in de spiegel kijkt, je precies datgene ziet als hoe je LST wil neerzetten, kan me wel voorstellen dat dit ontzettend pijnlijk voor je is om dit te zien.

  Wat jij doet, heeft niets meer te maken met lokale politiek, of je mening verkondigen, maar het heeft te maken met pure destructie,!

  Zoals een echte Tilburger zou zeggen:

  NAAIT 'M IS!

 14. ruevert avatar
  ruevert

  @BT,
  als sociaal democraat, links van het politieke spectrum gezien jouw reactie richting LST, zou je toch beter moeten weten. Het draait niet om het beladen woord, maar waarom het geschreven is. Ik had een iets hoger intelligentieniveau verwacht.

  Hoe is het gekomen tot dit beladen woord. Het begon allemaal heel onschuldig, iedereen die afwijkende idee

 15. ruevert avatar
  ruevert

  @renee,
  Je trapt, net zoals anderen in de val die overduidelijk is opgezet voor de LST. Er wordt een detail uit de discussie gelicht en wordt op je ziel getrapt. Daar reageer je op en krijgt daarna voor je kiezen dat jullie geen visie hebben. Los van het feit of die visie aanwezig is, houd de hoofdlijn van je betoog vast en laat je niet verleiden tot een "strijd" op details. Totdat je een echte politicus bent en de gave hebt om zoveel mist te cre

 16. avatar
  Anoniem

  @ruevert,
  Het stemt me triest, dat het er zo aan toe gaat. Waarschijnlijk hebben je woorden meer waarheid dan ooit zal worden toegegeven.

  Mijn 80-jarige vader las dit, hij is zeer geinteresseerd in wat zijn dochter bezighoudt.
  Het ontstemde hem om dit woord, in combinatie met de LOKALE politiek te lezen. Hij heeft het brute geweld meegemaakt, in het Oostkanton van Belgie, wat geannexeerd werd. Hij heeft na 5 jaar de destructie gezien,…..iets wat hem tot op de dag van vandaag nog bezighoudt. Hij werd op zijn ziel getrapt en niet ik, daarom schreef ik mede mijn reactie.

  Ik ben me ervan bewust ben dat ik wellicht soms wat onconventioneel ben in uitspraken of de manier van tot een doel komen.
  Toch wil ik het niet veranderen, want de oprechtheid van de doelstelling en van de emotie zou verloren gaan, het zou een kille, politiek correcte, en egoistische bedoening worden omdat je dan niet meer aan Tilburg denkt maar aan persoonlijke doelstellingen en landelijke politieke belangen.

  Oprechte emotie, ik schreef er al eerder over, het moet terugkomen, want dan pas zul je resultaten behalen!
  En dan bedoel ik uiteraard niet als een kip zonder kop beslissingen nemen vanuit een onderbuikgevoel.

 17. avatar
  Anoniem

  Update over de Reeshofjongeren.

  Vanmiddag krijg ik 1200 enqueteformulieren van de reeshofjongeren. De enquete omvat vragen over wat de jongeren verwachten van een jongerensoosz, die er eigenlijk al lang had moeten zijn in de reeshof. Aan de enquete heb ik een prijsvraag verbonden voor de drie beste en tevens uitvoerbare ideeen in de jongerensoos. heb ik een prijsvraag verbonden. (De prijzen betaal ik overigens uit eigen zak, daar heb ik geen subsidie voor nodig).
  Deze formulieren gaan we met een paar vrijwilligers bekijken en dan maar weer op naar de volgende stap.

  (Chris, ge zijt w