Geplaatst

Milieu-educatiecentrum Reeshof: het kan nog gekker

Het kan nog gekker. Nadat we hier op TilburgZ het eerste stukje over de kinderboerderij/annex milieu-educatiecentrum in de Reeshof hadden geplaatst, worden we bestookt met reacties van lezers. Wat blijkt? Er zijn heel veel onderzoeken gedaan, op initiatief van burgers en verenigingen voordat er in het jaar 2000 voor vele tienduizenden gespendeerd zijn aan een haalbaarheidsonderzoek. Met als resultaat: NIETS. Al deze burgerinitiatieven zijn gefrusteerd!!

In 1998 al is er onderzoek gedaan naar de behoeften naar voorzieningen voor de vrijetijdsbesteding van jongeren in de Reeshof. Dat onderzoek ("Kids en pubers in de Reeshof") was verzorgd door Patricia Postemans van Katholieke Universiteit Brabant. Opdrachtgever was de scouting Rey de Carle die het initiatief wilde nemen voor een kinderboerderij/MEC. Uiteraard in samenwerking met diverse partners zoals de imker, gemeente etc.

 

Een ander initiatief is dat van de werkgroep park van de wijkraad. Die werkgroep kwam in 2000 met een praatstuk met het voorstel een centrum te realiseren onder de naam Carlehof (de naam verwijst al naar de historie, namelijk naar het landgoed van Rey de Carle, waarnaar de Reeshof is vernoemd).

Als concrete activiteiten werden genoemd:

Het bevorderen van de bewustwording van de relatie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving: bezoekers de mogelijkheid bieden om zo geïnspireerd te raken dat zij zelf creatief willen zijn en actief bezig willen zijn met flora, fauna en milieu.Opvang kleindieren van ouderen (Reijshoeve, 55+), Kinderclubs, Dierverzorgingsclubs en kleindierverenigingen, Instuiven, Speurtochten, Verjaardagsfeestjes, Kaasmakerij,     Knutselen, Excursies, Composteren (zelf afgestorven plantresten verzamelen, compost verkopen) en recycling. Workshops, atelier (bijvoorbeeld bloemschikken, tuinverzorging)

 

Informatie geven over en uitdrukking geven aan de historie van Reeshof en Reijshof.

het uitwisselen van kennis over duurzaam bouwen (De Wijk), nieuwe natuur in de stad (Dongezone, Reeshofpark), voorlichting voor diverse natuurgerichte doelen (alle leeftijden), ontwikkeling en exploitatie van educatief materiaal, documentatiecentrum voor ondersteuning van lessen, vaste exposities, wijkontwikkelingen (Dongezone, Reeshofpark, DE Wijk), historie, geologie van Tilburg / Reeshof, oude boerenwerktuigen, vogelasiel, .      imker, schaapsherder (scheren), natuurhobbyisten, uitleg dierenartsen over dieren

De natuurtuin zou volgens de initiatiefnemers recht doen aan beide doelstellingen. De tuin kan zowel informatie geven, maar nodigt tevens uit tot actieve participatie (denk aan onderhoud, oogsten van kruiden, moestuin). Het buitengebied van Carle Hof wordt ingericht als een tuinachtige omgeving (aansluitend bij het park): thematische tuinen (kruidentuin, rozentuin, moestuin), markante bomen (fruitbomen, kroonvormen, blad, bast)

Anno 2008 NADA, NUL KOMMA NUL

Anno 2008 is er een groep Reeshofbewoners bezig met het idee om aan de rand van de wijk een Milieu-educatiecentrum te realiseren namelijk bij de Drassige Driehoek. Het hele gebied vanaf de Warande, Drijflanen, Reeshofbewoners zou ook beter ontsloten moeten worden.

Anno 2008 vraagt de LST zich af OF ER NU EINDELIJK EENS NIET BETROKKEN BURGERS WORDEN GEFRUSTREERD. Er IS draagvlak. Er is bijvoorbeeld een afscheiding van scoutinggroep Rey de Carle: Celtica. Die club wil echt iets doen met natuur.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

5 reacties op “Milieu-educatiecentrum Reeshof: het kan nog gekker”

 1. Moniek avatar
  Moniek

  Ik stel voor om eens een onderzoek te doen naar die onderzoeken.

 2. Chris avatar
  Chris

  Nog gekker?

 3. werkgroep Reeshofbos avatar
  werkgroep Reeshofbos

  Dan wordt nog vergeten dat de Heer Ed Jacobs na veel ambtelijke tegenwerking in 1992 de gemeente een volledig, professioneel uitgewerkt milieu-educatief-centrum aanbood wat de gemeente niets zou kosten, enkel het in gebruik geven van een stukje grond wat al jaren braak lag aan de rand van het Reeshofbos. Tegen de spoorlijn aan. Het ligt overigens nog braak anno 2008. Het natuurmuseum kreeg in dat jaar een subsidie van 400.000,00 guldens en het, voor de gemeente Tilburg niets kostende, initiatief van de Heer Jacobs zou jaarlijks een fors bedrag moeten betalen voor dat stukje braakliggende grond. Het zou de gemeente dus niets kosten maar het moest jaarlijks iets van 5.000,00 opbrengen. De Heer Jacobs haakte begrijpelijk af door zoveel onwil en tegenwerking. De historie van een milieu-educatief-centrum in de kinderrijke wijk Reeshof is dus geen 10 maar ruim 18 jaar oud en nog even stroef als toen. Wij gaan, zoals door de Heer Roos besproken, voor de meest voor de handliggende locatie. Namelijk de hoek Reeshofdijk/Zwartvenseweg. Die locatie, die ook al ruim 30 jaar braak ligt (mais) is het raakpunt van de Oude Warande, het Reeshofbos, het Wandelbos en de recreatiestrook Zeven Geitjes, Bosvreugd etc. En heeft als uitloopgebied natuurgebieden als Heidepark Vredelust, Amarant en het waterwingebied. Door de aanpalende aanleg van een kostenneutraal parkeerterrein (betalen bij oprijden i.p.v. afrijden) kan ook de structurele parkeeroverlast in die hoek aangepakt worden. Wij hopen en verwachten eigenlijk een raadsbrede steun voor ons burgerinitiatief wat ambtelijk en bestuurlijk (wethouders Moorman en Hamming) al is gepresenteerd in april 2007.

  Met vriendelijke groeten
  Werkgroep Reeshofbos.

 4. Chris avatar
  Chris

  Zullen dit stukje aanbieden aan de schrijvers van TilburgZoap?

 5. Moniek avatar
  Moniek

  Had de LST geen motie ingediend voor meer voorzieningen voor jongeren in de wijk?