Geplaatst

Armoedige publiciteit over armoede

Niet gehinderd door enig kort, middellang of langer geheugen diende de VVD-fractie deze week vragen in over de zogenaamde working poor, hetgeen volgens gebruik, integraal en kritiekloos werd geplaatst in het plaatselijke dagblad. De "VVD wil dat ‘Working Poor’ meeprofiteren," kopte de krant.

De VVD, die overigens, net als het CDA, NIET deelneemt aan de Taskforce Armoede 2, stelt dat de gemeente minima-zelfstandigen en mensen die werken maar weinig verdienen ‘stelselmatig overslaat’ in het armoedebeleid. De liberalen vinden dat die zogeheten ‘Working Poor’ ook een beroep moeten kunnen doen op allerlei subsidieregelingen.

Concrete aanleiding is het verkopen van Mundial-kaartjes aan bijstandsgerechtigden voor 2,50 euro. Er gingen ruim duizend kaartjes tegen die prijs weg. VVD-raadslid Oscar Dusschooten wijst er in officiële vragen op dat de ‘Working Poor’ ook al zijn ‘overgeslagen’ bij de verstrekking van gratis abonnementen voor de bieb, zwembad en ijssporthal, de zogeheten meedoenregeling.

De VVD hebben we vorige week niet gehoord toen de kwijtschelding gemeentelijke belasting voor zelfstandige minima-ondernemers op de agenda stond. De LST vond het voorstel van het college veel te mager . De LST vond dat het stadsbestuur deze doelgroep actief moest benaderen!! Maar dat voorstel haalde de redactionele kolommen niet. Waarom niet? Dat mag Joost (vdH) weten?!

De VVD neemt overigens niet deel aan de Taskforce Armoede omdat deze fractie vindt dat we al genoeg gezanikt hebben over het armoedebeleid en dat we het nu maar eens moeten gaan uitvoeren!

Nou, de actieve benadering van de working poor is overigens wel degelijk uitgangspunt in het beleid. En wie moet dat uitvoeren? Juist ja… het college met daarin een heuse VVD_wethouder!!! Overigens begint iedereen weer verstoppertje te spelen. Als reactie op de stofwolk van de VVD meldde een ambtenaar van de gemeente dat het stadsbestuur bezig is om de eigen bestanden te koppelen met die van de Belastingdienst. "Dan hebben we alle minima in beeld en niet alleen de mensen met een bijstandsuitkering. We zijn de meedoenregeling gestart met mensen die makkelijk te bereiken zijn."

Nou die koppeling met de Belastingdienst staat al jaren op de agenda. En dat terwijl er talloze zogenaamde ‘pilots’ zijn geweest. Wat ontbreekt is tempo, tempo en nog eens tempo. Overigens is met het doel armoede te bestrijden, is een project gepland waarin drieëntwintig gemeenten proactief bijstandsgerechtigden benaderen om hen te bewegen gebruik te maken van de voor hen bestemde voorzieningen. Voor het in beeld brengen en benaderen van de doelgroep maken de gemeenten gebruik van gegevens van de Belastingdienst. Het College bescherming persoonsgegevens heeft het plan voor deze bestandskoppeling onderzocht. Gezien het eenmalige karakter van de verwerking van persoonsgegevens, de ontheffing voor het gebruik van de gegevens van de Belastingdienst en de wijze waarop de verwerking is ingericht, acht het CBP de gegevensverwerking in overeenstemming met de regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Zullen we ons vragen gaan stelen of de gemeente Tilburg ook tot die actieve gemeentes behoort?

Alle berichten van deze auteur

Reacties

9 reacties op “Armoedige publiciteit over armoede”

 1. chris avatar
  chris

  schandaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalig

 2. Wies van Wessem avatar
  Wies van Wessem

  Goed stuk. Smakeloze foto.

 3. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  "integraal en kritiekloos werd geplaatst in het plaatselijke dagblad."

  Arjen… dat gevoel moeten jullie toch kennen?

 4. chris avatar
  chris

  Verklaar je nader Betrokken Tilburger en probeer iets meer te brengen dan louter vragen.

 5. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  Nou als ik soms zie hoe Stadsnieuws en de Koerier zich voor het karretje van partijen laat spannen en kritiekloos ook stukken van andere partijen overneemt… Denk ik dat deze constatering voor de LST niet totaal vreemd moet zijn.

  Joris

 6. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  Bengevoord die bij MIDI betrokken is, is studievriend van mij. En als ik zie hoe de plannen van hem en Zingende Decoupeerzaag worden afgekraakt, vind ik dat niet vreemd.

 7. Aldert van der Burg avatar
  Aldert van der Burg

  Dus als je een persbericht van een fractie overneemt in je blad of je bewerkt artikel-47-vragen tot een artikel, laat je je voor het karretje van die fractie spannen, betrokkentilburger? Wat een onzin! Je moest trouwens eens weten hoeveel e-mails van de verschillende fracties De Tilburgse Koerier weggooit, omdat we er niet aan toekomen of omdat er geen ruimte in de krant is. Overigens heeft bij mijn weten geen enkel medium de plannen van De Zingende Decoupeerzaag afgekraakt.

 8. Renee avatar
  Renee

  Bovendien,….de journalisten van de Koerier zijn zeer kritisch op hetgeen zij plaatsen, niet zomaar alles wordt gedrukt! Ervaring geeft een mens een helder beeld van de werkelijkheid.

 9. C21H30O2 avatar
  C21H30O2

  Inderdaad LST! Helemaal mee eens! Komt die geinponem van het CDA nog met deze trieste vertoning:

  https://www.tilburgz.nl/poov/weblog.p van over je nek te gaan! Het CDA: de partij die middels privatisering het bedrijfsleven over onze rug aan macht en geld helpt! Verantwoordelijk voor het huidige ronduit fascistische (en ik ga hier graag met eenieder de discussie over aan!) zorgsysteem, wat niet de burger faciliteert, maar het grote geld!!