Geplaatst

Diepgang PvdA

PvdA Tilburg verveelt de lezers geregeld met opmerkingen over het gebrek aan inhoud van de LST. Pure anti=propaganda waar we hier niet veel woorden over vuil gaan maken. Immers de LST is liever bezig met de stad dan met het weerleggen van mondelinge en schriftelijke onzin. Zo heeft de LST vele malen vragen gesteld over de veiligheidssituatie rondom het Paletplein. En natuurlijk weet Wandelbos-bewoner  en PvdA-wethouder Jan Hamming ook wel wat er speelt in deze buurt. Zo is er immers al vaak een samenscholingsverbod ingesteld en verlengd omdat er rondhangende groepen jongeren verpozen.

Toch meent de PvdA nu vragen te moeten stellen aan het college van burgemeester en wethouders ( WELKE WETHOUDERS????????????  Er is geen college op dit moment)  (naar de bekende weg dus) over deze problematiek in de Kruidenbuurt. Want: "Bewoners blijken overlast te ondervinden van rondhangende jongeren en jonge drugsdealers die zich ophouden in portieken en ruimtes waar zij niet makkelijk zichtbaar zijn. Dit leidt ertoe dat bij veel burgers het gevoel van veiligheid negatief wordt beïnvloed. Dit is geen wenselijke situatie." Aldus de PvdA.

De PvdA-fractie vraagt zich ondermeer af : "Welke kennis heeft u van deze problematiek? Welke maatregelen heeft u genomen om de veiligheid op en rondom het Paletplein te verbeteren? Wat zijn de effecten van uw inspanningen?"

Wellicht ten overvloede komen hier de LST-vragen en de antwoorden van het toenmalige college uit begin 2007: Arjen Roos, Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Harrie de Swart hebben op grond van artikel 47 de volgende vragen gesteld (ontvangen op 12-1-2007) over het samenscholingsverbod rond het Paletplein.

1 Als het probleem van overlastgevende jongeren zich heeft verplaatst zoals uw enquête aangeeft, waarin ligt dan de noodzaak om het samenscholingsverbod te verlengen?2 Als het probleem nog actueel is of dreigt terug te komen, is het dan niet zaak om de relatie van de Union/Het Huis alsnog WEL op korte termijn te evalueren? 3 Hoe sterk is überhaupt de relatie Union/Het Huis tot het voorkomen van overlastgevende groepen van buiten het Wandelbos (zuigkracht Huis of volmaakt toeval?) 4 Hoe groot is die groep? 5 Vanwaar komt die groep en als de herkomst bekend is: wat wordt aldaar wel of niet gedaan voor deze groep jongeren?

ANTWOORD VAN HET COLLEGE:

1. Zie voor noodzaak verlenging samenscholingsverbod evaluatie waarin o.a vermeld:- Winkeliers geven te kennen van jongeren te hebben vernomen dat het na afschaffen van het verbod weer uit de hand gaat lopen.- Het veiligheidsgevoel van een derde van het winkelend publiek wordt versterkt door het samenscholingsverbod.- De overlast is verminderd. 2. Nee. Tijdens begrotingsbehandeling 2007 hebben wij toegezegd de Unionen de aanpak in de Kruidenbuurt eind 2007 te zullen evalueren. Zinnige evaluatie is dan pas mogelijk in vergelijking met 0-meting van december 2006. 3. In het begin van de komst van het Huis was deze aantrekkingskracht groot. Nu het Huis wat langer bestaat is deze zuigkracht minder geworden.4. Er is op dit moment niet echt sprake meer van een groep van buiten hetWandelbos.5. Zie vorig antwoord.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

5 reacties op “Diepgang PvdA”

 1. chris avatar
  chris

  Wil de PvdA niet met de LST samenwerken? Hebben jullie nooit normaal contact?

 2. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  hieronder de vragen die de PvdA stelde aan het vanmiddag te installeren College stet. Aan de lezer te beoordelen of ze eea aanvullen op hetgeen de LST eerder al vroeg:

  Schriftelijke vragen ex artikel 47 van de fractie van de Partij van de Arbeid aan het College van Burgemeester en Wethouders inzake veiligheid rondom het Paletplein.

  De fractie van de Partij van de Arbeid bezoekt met enige regelmaat de verschillende stadsdelen van Tilburg. Kortgeleden brachten wij een bezoek aan Tilburg-West. Tijdens dit bezoek werden wij onder andere ge

 3. arjen avatar
  arjen

  We verwezen in onze vragen ook naar een enquete onder betrokkenen, Tine. Daaruit kwam ook het

 4. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  Arjen,

  Wil hele discussie over wel of geen inhoud van de LST niet overdoen…

  Maar geloof ook dat een gevleugelde uitspraak van jouw grote voorbeeld: "Portemonnee van de Ander" ook weinig met inhoud van doen heeft? Voor mij is dat ook duidelijk een vorm van "Pure anti=propaganda waar we hier niet veel woorden over vuil gaan maken".

  Niet gelijk met modder gooien, als jullie grote leider dat zelf ook regelmatig doet.

 5. kicky avatar
  kicky

  even ,hallo ,gaarne de tijd er even bij zetten AUB.
  Voor een Fries niet te begrijpen , waar het over gaat.Ik spreek al 5 talen