Geplaatst

Tilburgse Huizen, donker, stil en dicht tijdens de T-mars

Het Draaiend Huis op de Hasseltrotonde staat regelmatig stil; Het Huis van de Wereld, aan de Spoorlaan vertoont ook te pas en onpas geen teken van leven. Na vele tonnen aan subsidies en verbouwingskosten, zou het Huis van de Wereld, volgens het college, een "mondiaal en multicultureel brandpunt in de stad" moeten zijn. Deze ‘proeftuin’ had volgens het college, de participatie, emancipatie en integratie moeten versterken van alle (wereld)burgers in onze stad."

Vergelijkbare woorden spreken de wethouders uit rondom het multiculturele feestje, de T-parade. Des te opvallend is het dat het ‘multicultureel brandpunt’, het Huis van de Wereld, totaal uitgedoofd was tijdens de T-parade. De gesubsidieerde instanties in het Huis vonden het blijkbaar te veel moeite om zich tijdens de T-parade te manifesteren. Hetzelfde gold blijkbaar voor de vele gesubsidieerde Marokkaanse instanties in de stad. Wethouder Jan Hamming vond de deelname van deze burgers aan de T-parade te minimaal en kondigde aan de Marokkaanse gemeenschap er op aan te spreken. Tot ergernis van de GroenLinks-fractie die zich in schriftelijke vragen afvroeg waarom Hamming ook niet andere medeburgers in beeld heeft.  De LST moest toen natuurlijk meteen aan het zwaar gesubsidieerde Huis van de Wereld denken. GL vergelijkt de T-parade zelfs met ‘1-meiparades in  de voormalige DDR en USSR en grote , van staatswege uit geleide demonstraties zoals bijvoorbeeld in China’.

De LST heeft daarom de volgende vragen:

Waarom was het Huis van de Wereld tijdens de T-parade niet geopend?

GroenLinks legt inzake de T-parade associaties met 1-meiparades in  de voormalige DDR en USSR en grote , van staatswege uit geleide demonstraties zoals bijvoorbeeld in China. Als een mede-coalitiepartij dit al doet, vraagt de LST zich af of de T-parade voor vele gesubsidieerde instanties een soort tegenprestatie is voor de subsidies. Worden organisaties in de stad echt gedwongen om deel te nemen aan deze T-campagne?

En zo ja,  hoe komt het dan dat het Huis van de Wereld en de Marokkaanse gemeenschap een minimale, of totaal GEEN bijdrage hebben geleverd?

Zijn ook de topsporters, gedwongen tot het uitdragen van het T-beeldmerk, min of meer verplicht tot het openen van de T-parade?

Is het college het met het ons eens dat het al of niet toekennen van subsidies geheel los moet staan van deelname aan de T-parade?

Alle berichten van deze auteur

Reacties

23 reacties op “Tilburgse Huizen, donker, stil en dicht tijdens de T-mars”

 1. chris avatar
  chris

  Je moet er maar bij willen horen???

 2. Piet Snels avatar
  Piet Snels

  Mijnheer Roos

  U slaat wederom de spijker op zijn kop.
  Waar staat die T eigenlijk voor

  Teveel Subsidie,Tenenkrommende vertoning etc etc

  In de colum van mevr. Frenk reageer ik ook al maar dat is meer omdat ze het opneemt voor die lui die volgens mij helemaal niets met integratie te maken willen hebben.
  Jammer want mevr. Frenk zie ik voor vol aan en dat ze dan deze politieke manoevres moet uithalen vind ik jammer.

  U vraagt gewoon een aantal reeele zaken en kijkt niet of er electorale winst te behalen valt.

  Nu weet ik niet of uw partij uberhaupt geliefd is bij deze " Tilburgers " maar ik vind het wel knap dat uw fractie en in dit geval u een mening verkondigd waar we wat mee kunnen of we nu voorstander of tegenstander zijn van uw betoog

  Ik zie uit naar uw volgende bijdrage op deze site

  publiceert u op deze site ook de antwoorden van het college ?

  Met vriendelijke groet,

  Piet

 3. Safke avatar
  Safke

  Ik ben er een beetje ziek van !!
  afgelopen week horen we dat mevr. van Stiphout ( Reeshofevenement ) ermee ophoud omdat ze de tegenwerking zat is en lees ik over structurele subsidie

  Reeshof koud gesaneerd en De wereldburgers ( zonder huis ) mogen weer een feestje organiseren.

  Opm. Chris
  ik wil er niet bijhoren

 4. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Als columnist deelt u rake klappen uit
  Hoe komt het dat ik niet vaak iets hoor van u als raadslid of vergis ik me.

  Als ik iets over uw fractie lees lijkt het net of de heer smolders alles alleen doet maar ik denk dat er sterke en goede mensen achter hem staan.

  Jullie hebben mij in ieder geval in positieve zin verbaasd

  Over hetzelfde onderwerp heb ik op de weblog van Marjo Frenk mijn mening al gegeven wellicht kunt u er samen iets mee

 5. arjen avatar
  arjen

  @ Harm Snoeren
  Als raadslid zijn we afhankelijk van de plaatselijke media. Ik kan me met u bijvoorbeeld verbazen dat ik in het BD niets teruglees van ons betoog (afgelopen maandag commissie maatschappij)over voorzieningen voor de jeugd in de Reeshof.

 6. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Trek ik dan de juiste conclusie als ik dan denk aan een boycot ?

  Ik heb overigens in het recente verleden toch wel erg veel citaten gelezen van uw fractievoorzitter

  Geld e.e.a. dan ook voor uw overige fractiegenoten ?
  Wie zijn dat eigenlijk allemaal ?

  Als hetgeen u beweert waar is dan is het des te knapper dat jullie zo stevig overeind blijven in je 1ste raadsperiode.

 7. arjen avatar
  arjen

  @ Harm Snoeren
  Te vroeg voor conclusies. Het kan blijkbaar vriezen en dooien in medialand. Bekijk de link http://www.lijstsmolders.nl voor meer info over raadsleden en (een deel) van onze activiteiten. Bedankt tot zover!

 8. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Ik protesteer tegen de kwalificatie ''vliegen af vangen''. Ik heb geprobeerd kritische vragen te stellen bij de opmerking van wethouder Hamming in het BD over de T parade omdat ik de T parade prima vind maar wel zeker wil weten dat ook de wethouder vindt dat deelname op vrijwillige basis moet blijven. De wijze waarop ik dat heb gedaan, tja daarover kun je van mening verschillen. De bijdrage van de LST over dit onderwerp vind ik beneden alle peil, niet gehinderd door kennis of affiniteit met T-parade, met multiculurele samenleving

 9. arjen avatar
  arjen

  @ Marjo…
  Hans Smolders en Peter vd Hoven zijn meerdere malen in het Huis vd Wereld geweest en ik overigens ook bij het MST. Misschien zit jij dankzij jullie pr-man e.a. van GL gewoon wat dichter bij het vuur inzake t Huis.
  De kwalificatie ''vliegen af vangen'' kan ik helaas niet plaatsen.

 10. ruevert avatar
  ruevert

  Is er nou echt niemand in de politiek of de talloze ambtenaren die deze groeperingen begeleiden op de gedachte gekomen, dat het toch wel gewenst zou zijn dat dit zwaar gesubsidieerde instituut acte de presence op deze pretentieuze promotie van het multiculti T. zou geven.
  Dus Marjo, Tine, Veerle en eventuele verdwaalde ambtenaar kunt u een sluitend antwoord op deze prangende vraag geven.

 11. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ ruevert:

  BD morgen:

  Het Huis van de Wereld aan de Spoorlaan in Tilburg wil graag open zijn tijdens de multiculturele T-Parade in 2009. Dit jaar lukte dat volgens directeur Rob van Mierlo van het centrum voor internationale ontwikkeling COS niet om een praktische reden. "Het pand kon niet open, omdat we het beheer nog niet rond hebben.

  Ik denk dat het pand in de loop van oktober buiten kantooruren open is voor onze activiteiten en die van derden."

 12. chris avatar
  chris

  @ Harm Snoeren:
  Geen boycot maar misschien een andere 'toevalligheid':
  Er lijkt te liggen tegenwoordig een lijntje tussen het BD en de PvdA. Terwijl elk persbericht van de coalitie kritiekloos en integraal wordt opgenomen, worden de acties (bijv. schriftelijke vragen aan het college) van de LST eerst voorgelegd aan de PvdA en gefilterd alvorens ze geplaats worden! ALS ze al geplaatst worden. Censuur optima forma!
  Zeer te opvallend omdat antwoorden op die schriftelijke vragen praktisch nooit gepubliceerd worden.

 13. ruevert avatar
  ruevert

  @Tine,
  chapeau dat je reageert, maar die lieve Rob had als het gebouw niet beschikbaar?? was ook een kraam ergens kunnen inrichten. Gewoon logisch ondernemerschap als je doelgroep zo prominent aanwezig is bij een dergelijk prestigieus T. evenement.
  Geen excuus, gevolg van het subsidieerde poldermodel en geen betrokkenheid waarvoor Rob zou moeten staan.

 14. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Arjen
  Er lijkt te liggen tegenwoordig een lijntje tussen het BD en de PvdA. Terwijl elk persbericht van de coalitie kritiekloos en integraal wordt opgenomen, worden de acties (bijv. schriftelijke vragen aan het college) van de LST eerst voorgelegd aan de PvdA en gefilterd alvorens ze geplaats worden! ALS ze al geplaatst worden. Censuur optima forma!

  kennelijk twijfel je aan de onafhankelijkheid van de journalistiek.Heb je bewijzen voor je stelling?
  dat het BD onder 1 hoedje speelt met welke partij dan ook?

  En het is inderdaad jammer dat het weerwoord dat het College geeft op al die vragen die gesteld worden door partijen zelden in BD verschijnen. Want dan zou de Tilburger ook de argumenten kunnen lezen waarom sommige zaken niet en andere kennelijk wel wenselijk en mogelijk worden gevonden.

  Maar kennelijk is het 'nieuws' er dan al vanaf.
  Desondanks weiger ik te geloven dat de LST tot nu toe te ook maar enigszins te lijden heeft gehad aan een gebrek aan aandacht van de lokale media.

  @ruevert

  Het Huis van de Wereld een kraam huren bij de T-parade? Hoezo kramen? Stonen er dan kramen? Waar dan? Ik heb ze in elk geval niet gezien.
  En bovendien:als je je beheer (lees weekend- en avondpersoneel)kennelijk nog niet rond hebt: wie moet zo'n kraam dan bemensen?

 15. piet snels avatar
  piet snels

  reactie op boycotverhaal :

  Ik begin er toch een wrang smaakje in mijn mond van te krijgen als ik dit zo lees.
  Waar vuur is daar is ook rook is toch het spreekwoord.

  reactie op kraampjesverhaal :

  Tine,
  een kraampje is heel simpel maar ook enkele grote tafels is een optie om makkelijk e.e.a. te promoten.

  De chinees op de spoorlaan weet wel hoe dat moet
  kijk maar eens met Carnaval hoe slim deze jongen is.
  Heel simpel dus maar dan moet je wel van deze wereld zijn en dat zijn ze volgens mij niet daar in dat beroemde zwaar gesubsidieerde huis van de wereld.
  Je hebt maar een of twee man nodig ( mag gerust die duurbetaalde directeur zijn ) die bijv. alleen maar promotionele activiteiten uitvoeren.
  Een ambtenaartje inzetten had ook al gekund, die kosten kunnen er ook nog wel bij.

  De datum van de T parade was toch al lang bekend dus niet tijdig kunnen regelen is onzin.

  Maar ja als je de eigen verjaardag nog niet kunt organisren hoe wil je dan een toko leiden !!
  Welke politieke kleur heeft de leiding van dat huis eigenlijk, Laat me raden !!

 16. piet snels avatar
  piet snels

  spreekwoord moet natuurlijk zijn

  Waar rook is daar is ook vuur !!

 17. arjen avatar
  arjen

  @ Piet Snels
  Volgens mij is Rob van Mierlo, de directeur van het Huis van de Wereld, actief lid van GroenLinks.

 18. H. Snoeren avatar
  H. Snoeren

  Ik blijf wel werken voor mijn schamele

 19. ruevert avatar
  ruevert

  Ik heb mijn eitje al gelegd bij het videoblog dat plotseling verscheen op het forum. De hier bovenstaande reacties laten geen ruimte voor enige twijfel. Weer een voorbeeld van het incestueuze subsidie circuit.
  Lang leven het poldermodel.

 20. avatar
  Anoniem

  toch geen struisvogelei he ruevert 😉

 21. chris avatar
  chris

  Het Huis van de Wereld was tijdens de T-parade dus VRIJWILLIG DICHT. Moet kunnen?

 22. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Bijgaande info ontving ik vandaag.Iedere medaille heeft nu eenmaal meerdere kanten…..

  Vanuit Meet & (Gr)eat (wereldrestaurant) ben ik zelf bij de eerste informatieve bijeenkomst van de T-Parade geweest. Daarna hebben we xxxxxx uitgenodigd voor een werkgroep overleg. Onze laatste voorstel in mei dit jaar was een kookdemonstratie geven (verschillende internationale koekjes) en de deelnemers aan de parade vragen koekjes te maken uit eigen land, die in onze stand kunnen worden gekocht en/of gegeten. De organisatoren zagen het niet zitten, vanwege drukte heeft er verder geen overleg plaats gevonden.
  De wil was er aan beide kant wel, helaas is deze keer niet gelukt.

 23. ruevert avatar
  ruevert

  @Marjo,
  je bent dus duidelijk een insider. Dus blijft de vraag kwellen, waarom was dit zwaar gesubsidieerde instituut niet bij machte haar medewerkers te motiveren acte de presence te geven voor een voor hun organisatie belangrijk evenement. Wellicht dat jij als een goed ingevoerde in dit instituut een verklaring kunt geven.