Geplaatst

Berichten uit het bos

Nog een berichtje:

Kinderen ruimen troep op in wijk het Wandelbos

De kinderen uit groep 7 en 8 van basisscholen de Kiehoorn en Thomas Moore gaan morgen en aanstaande vrijdag de wijk in om troep op  te ruimen. Zij doen dit naar aanleiding van een toneelstuk dat zij hebben gezien over  milieu en je eigen wijk schoonhouden . Dit toneelstuk is onlangs opgevoerd door  de Speurneuzen, een kindernatuurclub in Tilburg-West. De basisschoolkinderen gaan dinsdag (Thomas More) en a.s. vrijdag (Kiehoorn) de hele ochtend zoveel mogelijk vuil ophalen. Wethouder Johan van den Hout helpt morgen mee vanaf tien uur ’s ochtends. Het Brabants Afval Team zorgt voor vuilprikkers. Op beide dagen trekken de kinderen vanaf negen uur in groepjes door de buurt om zwerfvuil te verzamelen. Tussen half twaalf en twaalf uur wordt bekend gemaakt hoeveel gewicht aan vuil er is opgehaald. Tussen de middag wordt een gezamenlijke gezonde lunch genuttigd met natuurlijk aandacht voor gezonde voeding. Daarna gaan de kinderen naar de Kleine Aarde in Boxtel om op  deze manier te leren over natuur en milieu en wat ze daar zelf in kunnen betekenen.

Goede actie, maar t venijn zit ‘m toch een beetje in de staart. Met de bus naar Boxtel! Ja, hier blijkt maar weer eens hoe goed inhoudelijk de LST bezig is, met haar pleidooien voor een milieu-educatiecentrum in Tilburg-West!!! Hoe staat het daar eigenlijk mee? Het is akelig stil aan het MEC-front en collega-SP-wethouder Paul Huijgen draait voorlopig alleen rond in de reeds bestaande kinderboerderijen! En met het leggen van die beloofde verbindingen in de stad wil het blijkbaar ook niet echt vlotten. Immers: de kinderen van het Wandelbos hadden ook op zaterdag 1 november kunnen meedraaien op de Natuurwerkdag in het Reeshofbos! U niet weten? Komt hier nog een berichtje:

Natuurwerkdag Reeshofbos

Op zaterdag 1 november organiseert de werkgroep Reeshofbos voor het eerst aan deze kant van Tilburg een Natuurwerkdag. Het is voor ons ook een beetje nieuw, maar het moet een gezellige natuur-doedag (van 10.00 tot 13.00 uur) worden. De werkzaam-heden die we met u gaan doen zijn o.a. het op rillen leggen van sprokkelhout, het ophangen van vogelhuisjes, een beetje reparatiewerk aan de paden en als het seizoen het toelaat wat jonge diver-siteit in de vorm van struiken aanplanten. Voor een kopje koffie of thee wordt gezorgd. Onder voorbehoud hebben we tijdens de koffiebreak een demonstratie van een profes-sionele boomchirurg. De werkgroep zorgt voor het gereedschap maar u zorgt natuurlijk zelf voor passende kleding.

De werkhandschoenen krijgt u van de gemeente en mag u houden natuurlijk. Gezellig met elkaar bezig zijn in de natuur is het doel van de natuurwerkdag dus we hebben wel begeleiders die u zo nodig kunnen vertellen waarom we het een en ander doen maar geen opzichters. Het openingswoordje zal van milieuwethouder Marieke Moorman komen en ook deze activiteit van de werkgroep Reeshof wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Tilburg.  U kunt zich opgeven voor 25 oktober aanstaande bij Reeshofbos_Tilburg@hotmail.com , of Tineke.de.hoop@Tilburg.nl of telefonisch bij Tineke 013-5428802.

We hanteren een minimum en een maximum aantal deelnemers dus wacht niet te lang en geef u op voor een frisse neus tijdens de Landelijke Natuurwerkdag in het Reeshofbos, ingang Dalenstraat.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

8 reacties op “Berichten uit het bos”

 1. chris avatar
  chris

  Je bedoelt die motie die niet uitgevoerd wordt?

 2. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Arjen,

  Je maakt een wat merkwaardige vergelijking. Het bewust maken van kinderen tav van verantwoordelijkheid vwb zwervende troep is natuurlijk een meer dan uitstekend initiatief.Je weet dat ik er eind september namens PvdA fractie het College gevraagd heb om een plan van aanpak.

  attenderen op troep, opruimen ervan is iets anders dan een natuurwerkdag. Uiteraard is die laatste eveneens van harte toe te juichen maar het is appels met peren vergelijken.

  Dat de kids met de bus naar De Kleine Aarde gaan: geweldig. Er is in Nederland geen enkel zo succesvol infocentrum als de Kleine Aarde.Als er (nog ) geen vergelijkbaar educatief centrum in deze regio is , is het natuurlijk prima als in de directe omgeving (Boxtel is tenslotte ook weer niet het eind vd wereld)een werkbezoek wordst gebracht.
  En zeg nou zelf: wat is leuker dan met de hele klas in de bus?

  Vwb de kinderboederijen misschien toch nog even pag. 179 vd programmabegroting (bijlagen) lezen die we de komende maand zullen bespreken:

  1. Middelen te reserveren voor het opknappen vd bestaande kinderboerderijen

  2. Middelen te reserveren voor de toekomstige lasten van de KINDERBOERDERIJ in de REESHOF.
  en
  en nog een 3e punt om de kwaliteit te garanderen.

  Ik wens iedereen die 1 november aan de natuurwerkdag meedoet een mooie niet te koude herfstdag toe….

 3. arjen avatar
  arjen

  Tine, jij weet toch wel dat de Kleine Aarde qua voorlichting een veel breder terrein bestrijkt dan afval. Ik heb t hier in brede zin over bewustwording en daar horen dit soort schoolacties, een bezoekje en een milieu'educatiecentrum bij. En natuurlijk ook die natuurwerkdag.

  Met die passage uit de begroting ga je hier door de bocht. Ik heb het niet over een kinderboerderij bij de voormalige boerderij van Dudee in de Dongevallei, ik heb het over het burgerinitiatief van een MILIEU'EDUCATIECENTRUM bij de Drijflanen, Drassige Driehoek waarbij meerdere partners inhaken.

 4. ruevert avatar
  ruevert

  @ Tine + Arjan,
  dat wordt nooit iets tussen jullie. Wellicht dat een groepstherapie jullie in staat stelt om begrip voor elkaars standpunt op te brengen zonder te vervallen in flauw gekat. En neem dan Wies, Onkundoloog en betrokken tilburger ook mee. Misschien wordt het nog iets op dit dorpsforum

 5. arjen avatar
  arjen

  Als je je daar al druk om maakt ruevert, moet je toch ook zelf eens therapie overwegen.

  Ik kan me overigens helemaal niet heugen dat ik Tine heb zitten katten. Ik kan het van haar nog wel waarderen dat ze onder haar eigen naam heel vaak inhoudelijk reageert. Dat ik van velen niet zeggen.

 6. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ruevert

  Ook ik heb geenszins Arjen willen katten, heb alleen zijn standpunt enigszins willen nuanceren.
  want tussen aandacht voor troep (heel goed) en aandacht voor natuur (ook heel goed) is wel een verschil. Beiden zijn nuttig en nodig.
  Aandacht voor troep vind ik gezien de urgentie van het onderwerp n

 7. arjen avatar
  arjen

  Het accent van de dag van die basisscholen in het Wandelbos ligt toch echt niet alleen bij het afval. De Speurneuzenclub doen een toneelstuk over het MILIEU (toegespitst op afval), er is aandacht voor GEZONDE VOEDING. En bij de Kleine Aarde zullen ze wel iets te horen krijgen over hun ecologische voetstap.
  Bijvoorbeeld hoe het eten van vlees zich qua energieverspilling verhoudt tot het eten van seizoensgroente, het verbruik van energie etc. Echt heel wat breder dan het vuil op straat. Zo zie je maar Tine, hoe de LST kan nuanceren.
  Maar die kinderboerderij is echt een misvatting. Zo was onze motie niet bedoeld. Vraag maar aan je fractiegenoot Jan van Esch.

 8. jan van esch avatar
  jan van esch

  @Arjen
  Klopt Arjen. Het burgerinitiatief is zeker de moeite waard om serieus te onderzoeken wat hier mogelijk is, bovendien bestaat er ook zo iets als premie op actie als het gaat om goede initiatieven vanuit de bevolking. Het college zou zelf met een voorstel komen, lezen we ook in de programmabegroting dus effe afwachten. Volgens mij zitten Tine en jij behoorlijk op