Geplaatst

Het wordt steeds gezelliger

 

 

Deze week heeft de LST zeer constructief  samengewerkt met een aantal fracties om het cultuurhistorisch groene erfgoed in de stad te bewaren. En juist nu willen sommigen een beeld creëren van een slechte sfeer in de raad?!! En dat zou liggen aan slechte spelers, of aan kapotte muziekinstrumenten?

Ook deze week namen we afscheid van het raadslid Marc Verstraeten. Ging hij weg omdat het niet meer gezellig was in de raad? Natuurlijk niet. (En….. Adje was slechts de druppel die de emmer deed overlopen). Er wordt achter het rookgordijn wat nu wordt opgetrokken, weer een spelletje gespeeld met de publieke opinie: waar rook is, is vuur, wordt er geredeneerd. Dus als de sfeer slecht is, ligt het aan de spelers in de raad. Steeds vaker haken raadsleden en wethouders tussentijds af IN HEEL NEDERLAND. Ter damage-controlling schermt burgemeester Vreeman nu met een externe deskundige die de sfeer moet gaan verbeteren. Maar gaat het wel om de sfeer? Gaat het wellicht niet om een gebrek aan dualisme? Immers: Wethouders en burgemeester komen niet meer zoals vroeger uit de gemeenteraad. Het zijn veel meer een soort bestuurders/managers (die zelfs van buitenaf ‘ingehuurd’ kunnen worden). In Tilburg echter zijn de coalitiepartjen veel te vaak het verlengstuk van het college. De vraag (behoefte) is dus of juist niet alle fracties (ook die van de coalitie) zich veel kritischer en onafhankelijker moeten op stellen?

Een andere vraag: is Tilburg in Nederland dan wel zo uniek met die zogenaamde slechte sfeer? (volgens mij wil het ook weleens meevallen!) Die zogenaamde ‘verharding’ blijkt ook wel een beetje een landelijke trend te zijn. Volgens minister Ter Horst heeft het massale afhaken misschien een beetje te maken met de dualisering, "maar ook met de verharding van het politieke bedrijf. Recent trad iemand terug, omdat hij de wijze waarop men met elkaar omging niet meer acceptabel vond. Er hebben ook bedreigingen plaats. Er is absoluut reden om de vinger aan de pols te houden.’" Het is blijkbaar overal niet meer zo gemoedelijk.

Raadsleden zijn vaak vrijwilligers die de politiek combineren met baan en gezin. Het afhaken van de Tilburgse registeraccountant Verstraeten is illustratief voor de lokale politieke cultuur. Als de beste krachten sneuvelen, is er iets mis. Bij burgemeesters – verenigd in het Genootschap van Burgemeesters – leidde de crisis al eerder tot een hausse aan cursussen.  Wethouders hebben zich inmiddels ook verenigd ter professionalisering van hun vak. Vanuit Zeist probeert VVD-raadslid Peter Otten nieuw leven te blazen in de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, waarvan hij voorzitter is. Misschien dat dit alles ertoe leidt dat straks wat minder goede krachten in de lokale politiek sneuvelen. 

Het is te wensen dat die externe deskundige, de  Tilburgse situatie in een breed perspectief plaatst, en  de raad alhier niet als een soort eiland gaat bekijken, waarbij hij sommige ‘trends’ gaat toedichten aan typische Tilburgse elementen.  Overigens zijn Adje-praktijken niet typisch Tilburg blijkens de schriftelijke vragen van de D66-fractie over de financiële steun van het Rotterdamse lokale bestuur aan Ahoy. Een citaat om de lezer op te vrolijken: "De fractievoorzitter van D66, Ruud van Esch, wil van het college weten wat zij vindt van het onderzoek door eurocommissaris Kroes naar Ahoy, omdat er veel gelijkenis is met de voorgenomen verbouwing en verhuur van het Midi- theater. "Als er sprake kan zijn van schending van de concurrentieregels, dan mogen we in Tilburg geen onverantwoorde risico’s lopen", aldus Van Esch. Dit betekent dat het besluit over de bestemming van het Midi Theater nog niet in het voorjaar genomen kan worden.

Deze week is bekend gemaakt dat eurocommissaris Neelie Kroes (Concurrentie) onderzoekt of Rotterdam illegale staatssteun aan evenementencomplex Ahoy heeft verleend. Het gaat om een bedrag van ruim 40 miljoen euro dat de gemeente Rotterdam investeerde in de renovatie van Ahoy. Het onderzoek komt er na een klacht van Mojo Concerts in 2006. ‘Er is sprake van oneerlijke concurrentie’ (hadden we in Tilburg ook niet zoiets met La Vida?). Prettige carnaval.

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

117 reacties op “Het wordt steeds gezelliger”

 1. Bezorgde Tilburger avatar
  Bezorgde Tilburger

  Hulde

 2. Bezorgde Tilburger avatar
  Bezorgde Tilburger

  Niet alleen in de raadszaal, in de media, maar ook hier op TZ is de LST heel duidelijk en onderscheidend. Vergelijk dit maar eens met de uitspraken van mevrouw Frenk en mevrouw de Weyer of de heer Blauwbroek……..
  Prettige carnaval ALLAAF

 3. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Dan hebben ze bij het toonaangevende blad Elsevier vermoedelijk Char in de redactie zitten als dat toonaangevende blad al in november kan vermelden dat het VVD-raadslid Verstraeten opstapt in januari 2008. Het relaas klopt maar maak het huiswerk ook een bietje. Het was Theo die Tilburg wees op het artikel in den Elsevier. Nie in november maar veurige/deze week (red. afhankelijk van de religieuze inslag) week. We hebben geen behoefte aan bronvermelding maar bronontkenning is toch weer net even anders. Het gaat allemaal eigenlijk nergens over, maar toch. Maak gebruik van elkaars kennis en doe er iets positiefs mee. Ter meerder eer en glorie.
  Theo in de overuren.
  Het hele artikel van veurige/deze week staat op http://www.ilburg.nl

 4. Theo tot ziens! avatar
  Theo tot ziens!

  Ter meerdere eer en glorie? Vooral voor de schuilnaam Theo zeker?! HAHAHAJA

 5. Arjen avatar
  Arjen

  Theo, die Tilburg op het artikel in Elsevier wees? Denk je nou echt dat ik hier iedereen ga huldigen die enige info verstrekt? Voor dergelijke ego-tripperij moet je maar aankloppen bij een andere fractie.

 6. WElterusten avatar
  WElterusten

  Ik heb op Theo ilburg ook helemaal niets gelezen ver het amdendement/motie van de LST/GL etc om cultuurhistorisch groen beter te beschermen. Hoe heet die uitgever ook al weer van die al die boeken over Tilburgs historie?
  Ter meerdere glorie van wie ook al weer????

 7. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Nee, laat ik het niet doen, het is ten slotte ook carnaval.
  Trusten anonieme reageerder. ter meerder eer en glorie. Alaaf..Alaaf en Alaaf.
  Trusten Theo, in de overuren.

 8. heemkundige avatar
  heemkundige

  Paul Spaanpens????

 9. Tine VDW avatar
  Tine VDW

  Op de regelmatig door de VNG georganiseerde raadsledencongressen die ik de afgelopen twee jaar heb bezocht ben ik helaas nog nooit iemand van de LST tegengekomen. Een enkele keer iemand van GL of VVD. Dat is mijns inziens toch op zijn minst opmerkelijk.
  Persoonlijk heb ik in die tijd erg veel geleerd van de dialoog met raadsleden vanuit allerlei hoeken, varie

 10. Arjen avatar
  Arjen

  Ik wil best met jou in dialoog gaan (voortzetten) tine. En daar heb ik die congressen helemaal niet voor nodig.

 11. Chris avatar
  Chris

  @ http://www.ilburg
  We hebben geen behoefte aan bronvermelding maar bronontkenning is toch weer net even anders

  Och gut, aandacht tekort???

 12. Johan avatar
  Johan

  Tine, ik citeer jou even "Maar ook constateer ik dat niet het inhoudelijke debat de motor is voor wat we willen bereiken maar dat gemakzuchtig populisme kennelijk de leidraad is". Begin dan maar eens eerst naar jezelf te kijken. In het begin al was door de oppositie echt werk gemaakt om te debatteren over de Cityring en hebben LST, VVD en mijn SP er veel tijd in gestoken en op basis van feiten en argumenten gedebatteerd. De reacties in dat debat van jezelf en je coalitiegenoten waren louter populistisch en inhoudsloos. Dat we dat niet gewonnen hebben is het probleem dus niet maar juist jullie arrogante en machtswelustte houding. Laten we het dan nog maar niet hebben over de vals start met het onterecht uitkeren van wachtgeld en hoe men is omgegaan met "vertrouwelijkheid" in het presidium. Je hebt de PvdA tactiek door juist het tegenovergestelde te beweren met leugens en bedrog je snel meester gemaakt!! Jij gaat het dan ook binnen die Partij Van De Afbraak zeker maken.

 13. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  'En daar heb ik die congressen helemaal niet voor nodig.' Dat zou ik met jullie achterstand in ervaring niet te hard roepen, geachte heer Roos! Goed dat mevrouw Tine van de Weyer niet denkt de wijsheid in pacht te hebben en w

 14. Arjen avatar
  Arjen

  Louis van Kouwenhoven: u weet helemaal niets van ons. (U oordeelt wel snel) Ik heb ik mijn leven al genoeg congressen meegemaakt. Het is nu zaak ons in de stad te laten zien.
  Maar u heeft natuurlijk geen enkel idee van de hoeveelheid congressen en workshops waarvoor je als raadslid wordt uitgenodigd. Een bijzonder vreemde reactie van u derhalve.

 15. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte heer Roos, ik lees kranten, luister radio en kijk naar de televisie. Ik weet echt wel genoeg van jullie. Af en toe een raadsledencongres bezoeken zou voor alle fracties goed zijn. Ik snap dat u moet selecteren, maar doe het dan wel goed. Ik heb in mijn 83-jarige leven ook zat meegemaakt, maar dat wil niet zeggen dat ik alles al weet! Met nog immer vriendelijke groet, Louis Kouwenhoven.

 16. Linda avatar
  Linda

  Op de bewonersbijeenkomst in Fatima waar een hele wijk in paniek was heb ik niemand van de PvdA gezien en juist de bewoners waren daar kwaad over! Op die VNG congressen wordt je helemaal niets wijzer behalve hoe je wethouder moet worden. Nou dat raadslid uit Nijmegen heeft goed opgelet tijdens die VNG congressen. Ze heeft eerst de PvdA-wethouder afgewerkt in het fietsenhok van het stadhuis en is inmiddels weggepromoveerd als wethouder in een andere plaats. Dat is nou politiek en als je het daar niet mee eens bent dan snap je van politiek helemaal niets en wordt het hoog tijd dat je naar VNG congressen gaat. Het is wel de kunst om van verstandige en eerlijke mensen te leren.

 17. Tine VDW avatar
  Tine VDW

  Dat ik niet aanwezig was in Fatima komt omdat dit onderwerp niet in mijn portefeuille zit. Om de werkdruk te spreiden hebben we de afspraak dat ieder zich bezighoudt met onderwerpen die de eigen portefeuille aangaan. Omdat ik verkeer en vervoer in mijn portefeuille heb volg ik die onderwerpen het meest en heb daarover niet alleen zeer frekwent contact met reizigers maar ook met de chauffeurs. Zo heb ik de chauffeurs (en daarmee de passagiers)nadrukkelijk geholpen met de (te hoge) drempels die inmiddels daar waar nodig worden aangepast en staat ook veilgheid in de bus hoog op mijn agenda. Met het fietsforum brainstorm ik over kwaliteitsverbetering voor fietsers.Ik bezoek zoveel mogelijk bewonersavonden die met herinrichting enz. te maken hebben.En binnenkort zal ik met een nieuw voorstel komen om verloedering van straten en stoepen te verbeteren.
  Nee, inderdaad Linda, je kunt als raadslid niet overal tegelijk zijn en keuzes moeten maken.

 18. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Citaat: Louis Kouwenhoven geplaatst: 02-02-2008

  Geachte heer Roos, ik lees kranten, luister radio en kijk naar de televisie. Ik weet echt wel genoeg van jullie.

  Ziet u nu wel heer KOuwenhoven. Zelfs u lievelinge Tine VDW geeft hier aan niet overal bij te kunnen zijn. Zij maakt keuzes en gaat naar congressen.
  Ik maak andere keuzes. Ik ben overigens erg blij met uw reactie. Ik lees dat u zich een beeld vormt aan de hand van de media. Dus heeft u geen goed, volledig beeld. U weet waarschijnlijk niet dat het grootste deel van onze activiteiten de media niet halen. En dat kan best fustrerend zijn.
  Zo heb ik me deze week, naast een full time werkkring en gezin, zoal bezig gehouden met:
  – voorbereiden (vooral bomennota) en uitzitten van een raadsvergadering op maandag van 17 uur tot 23.30 uur
  – gesprekken met Reeshofbewoners over de kaalslag aldaar in het bos en het stellen van schriftelijke vragen daarover
  – gesprekken met een lant van Sociale Zaken over klachten
  – gesprekken met de vereniging BIJT over de nieuwe ijsbaan die waarschijnlijk halve bak wordt
  – gesprek met Jan van Esch (van de Pvda ja) over een initiatief voor milieu-educatiecentra
  – gesprekken met winkeliers over standplaatsvrije zone voor de ambulante handel
  – diverse telefoontjes en gesprekken met fractiegenoten
  – het sauwelen op TilburgZ
  – en ongetwijfeld nog nveel meer dat me nu niet te binnenschiet.
  Is toch niet zo slecht voor 'onervaren' raadslid? In ieder geval toch wel een beetje betrokken dan?

 19. Arjen avatar
  Arjen

  Ik vraag met toch iets af Louis. U liep een hardloopwedstrijd bij de veteranen, in 1972. U bent nu 83. Dus in 1972 was u 47.
  47 is toch geen veterenanenklasse, maar een 'masters' of 'seniorenklasse'? U flest de boel!

 20. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte heer Roos, nog

 21. Arjen avatar
  Arjen

  O, ja ik heb vanmiddag ook nog tussen de bobo's op het bordes van het stadhuis gestaan bij de ontvangst van Prins Carnaval. We waren daartoe als raadsleden uitgenodigd. Met Cecile Franssen VVD en Maarten vd Tillaart (CDA) mocht ik me tot de beperkte opkomst van raadsleden rekenen. Na ik nu een halve mter raadspost heb doorgewerkt, ga ik nu, 21.45 uur, aan de Tilburgse Schrobbeler. Eigen soort eerst, toch?
  En Louis…. bedankt voor t compliment.
  Het was me het betrokken weekje weer!

 22. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Mmmm, een Rotterdammer die zich in het carnavalsgedruis stort… Wat zei die VVD-fractievoorzitter uit Den Bosch daar een tijdje terug ook al weer over? Dat had ik toch niet achter u gezocht, geachte heer Roos!
  Ook valt het me tegen dat een LST'er tussen de bobo's staat. Een LST'er hoort zich onder het volk te begeven. Dat is het bestaansrecht van de partij. Ik zal zeer zeker uw fractievoorzitter hierop aanspreken!
  Nogmaals, aan inzet en betrokkenheid ontbreekt het u niet, maar u moet wel een beetje uitkijken wat u doet. Ik hoop dat u zich ervan bewust bent dat u een publieke (voorbeeld)functie hebt. Neemt niet weg dat die Schrobbel

 23. veeltassen avatar
  veeltassen

  Carnaval als het zo gezellig in de raad is kun je het zo doen!! houd een feestje en doe de polonaise 3 of 4 keer door de zaal ! wie weet zal de sfeer een stuk beter worden na een paar biertjes !!!
  GrOeTeeeee. EN FIJNE CARNAVAL

 24. avatar
  Anoniem

  Nu moet ik toch wel heel erg lachen om je "betrokken Tilburger". Jij bent ongewild een pion die soms meedoet????? Wat bedoel je daarmee? Dat je geen eigen wil hebt om nee te zeggen? Of omdat je te zwak bent? Ieder mens heeft een keuze om nee te zeggen. Begrijp wel dat het soms beter uitkomt om mee te doen, maar je zet jezelf wel in een slachtofferrol, kom op zeg.

  Wat je politieke voorkeur ook is,….swa,….maakt niet uit, maar sta ervoor en geef dan tenminste het goede voorbeeld door inhoudelijk te reageren. Volgens jou zou de LST er van kunnen leren maar dan moet er wel wat te leren zijn,……. swa,…….

  PS Arjen, was de schrobbel

 25. Linda avatar
  Linda

  Ik heb net toch echt een reactie van Tine van de Weyer gezien die snel is weggehaald, waar zij erkend dat de "Betrokken Tilburger" inderdaad Jan van Esch van de PvdA was en zij het niet erg snugger vond van Jan om tegelijkertijd al een tijdje niet met zijn eigen naam te reageren?? Waarom is deze reactie van Tine eraf gehaald???

 26. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  omdat, beste linda, ik erg boos ben dat iemand mijn naam gebruikt om berichten op deze site te zetten. Als mensen niet meer eerlijk zijn en de naam van een ander gebruiken om een mededeling te doen, daarmee de naam van die ander willens en wetens bezoedelen is dat buitengewoon laag en laf gedrag naar mijn idee. Mij kun je niet gauw echt boos krijgen, zelfs niet op deze weblogs waar allerlei aantijgingen je om de oren vliegen. maar als iemand zich bedient van mijn naam en mij woorden in de mond legt die ik nooit zou gebruiken is voor mij de maat vol!

  goed begrepen Linda?

 27. Linda avatar
  Linda

  Beste Tine, je hoeft niet boos te worden, ik heb dat stuk niet geplaatst. Laat maar nakijken, dat kan nooit ons IP-adres van thuis zijn!! Trouwens als het toch niet waar is had ik het gewoon laten staan als ik jou was Tine en zou ik niet zo paniekerig doen.

 28. Betrokken Tilburger avatar
  Betrokken Tilburger

  Jammer Arjen dat je reacties van mensen weghaalt!

 29. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  je bent gewoon een triest geval meisje.
  Het zou natuurlijk te absurd voor woorden zijn als ik zou aksepteren dat mij woorden in de mond worden gelegd die ik niet gebruik. Stel je voor: dat onder jouw naam die op dit weblog een zekere bekendheid begint te krijgen er allerlei zaken geschreven zouden worden die pertinent onjuist zijn en die jij niet hebt geschreven? Zou jij daar gelukkig mee zijn?
  Dat is toch gewoon bedrog of zie ik dat helemaal verkeerd?

 30. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  beste betrokken tilburger,
  Arjen heeft dit op mijn uitdrukkelijk verzoek gedaan omdat iemand zich stiekum bediende van mijn naam en mij dingen liet beweren die ik nooit heb beweerd. en dat Arjen mijn verzoek inwilligt vind vind ik heel fatsoenlijk van hem. Het kan toch niet zo zijn dat als je als raadslid meedoet aan een publiek forum dat een ander namens jou dan zomaar in het wilde weg dingen onder jouw naam gaat beweren? Dat is toch te idioot voor woorden?

 31. Arjen avatar
  Arjen

  Als Tine VDW me verzoekt een reactie met haar naam er boven weg te halen.. dan doe ik dat. Zo goed is de sfeer tussen ons raadsleden.

 32. Linda avatar
  Linda

  Hoi Arjen, mijn complimenten en zo hoort het ook en dat is inderdaad LST waardig.

 33. avatar
  Anoniem

  Tja, Tine, in dit geval heb je toch echt gelijk. Kan er niet nagegaan worden wie dat dan wel was?

 34. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  We gaan op korte termijn maatregelen treffen tegen dit soort misbruik. We kunnen niet toestaan dat mensen zich uitgeven voor een ander met als enig doel de zaak op te ruien. Mensen die er alleen op uit zijn om de zaak te verzieken gaan we weren. Binnenkort meer hierover.

 35. Betrokken Tilburger avatar
  Betrokken Tilburger

  Tine,

  Het gaat niet om jouw bijdrage. Zoals ik eerder schreef vind ik dat ook schandalig. Gaat erom dat Arjen mijn bijdrages met wat kritiek op LST weghaalt. Jammer!

  Succes met je raadswerk!!!

 36. Arjen avatar
  Arjen

  Arjen geplaatst: 04-02-2008

  AR geplaatst: 04-02-2008

  Die bijdragen van jou met kritiek op de LST (HULDE!) borduren voort op eerdere bijdragen. Om alles overzichtelijk te houden, heb ik ALLE bijdragen van vanmiddag weggehaald. (en ook daar kan je weer kritiek op hebben………..
  Overigens ben je nog steeds anoniem. Ik nodig je uit te reageren op het onderwerp en dit forum en dit platform niet te misbruiken voor ongefundeerd schoppen tegen de LST. Dat maakt ook geen enkele indruk, levert geen bijdrage etc. Sterker nog: je bedient je van middelen en drogredenen waarvan je juist de LST beschuldigt. Dat is jammer, want het kost hier alleen maar ruimte.
  Overigens Tine, succes met je raadswerk. Hulde.

 37. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  wat mij betreft: zand erover wat er vandaag op dit forum is gebeurd. Ik ben blij dat Tom Pijnenburg maatregelen heeft toegezegd.

  En Arjan: vwb de bijdrages van Betrokken Tilburger: die zijn weliswaar tamelijk kritisch naar de LST toe, maar ik vind echt dat die niet onder de gordel zijn en dat je het commentaar dat gegeven wordt moet kunnen hebben. Hij of zij geeft alleen aan dat er niet zo lullig met elkaar moet worden omgegaan,dat je op een fatsoenlijke manier met elkaar van gedachte moet kunnen wisselen en daarover heb ook jij je tegenover mij vanavond per mail je zorgen geuit wat ik te waarderen vind.

  dus nogmaals: zand erover en laten we het hier – inderdaad zoals jij in de kop van deze column aangeeft- aangenaam houden. een leuk platform waar je van mening met elkaar kunt wisselen, waar je elkaar af en toe best op de korrel kunt nemen, waar je constructief probeert aan te tonen wat je wil en hoe je denkt dat het met Tilburg moet gaan, maar zonder vileine en achterbakse aantijgingen die op naam van een ander worden geplaatst.

  Iemand kan een goede reden hebben niet onder eigen naam te willen opereren, en na wat mij vandaag overkwam begrijp ik dat maar al te zeer.

 38. Jan van Esch avatar
  Jan van Esch

  @Linda
  Als ik wat te melden heb doe ik dat onder mijn eigen naam, ik ben wel een betrokken Tilburger maar niet de Betrokken Tilburger waar jij op doelt.

 39. Linda avatar
  Linda

  Dag Jan, dat is lang geleden dat je onder je eigen naam wat schrijft, maar wel heel toevallig. Ik had een paar weken wat meer tijd tijdens mijn HBO-studie en heb de "discussies" eens afgekeken, maar wat een niveau allemaal. Ik wens jullie veel wijsheid toe en hou mijn hart vast waar dit allemaal toe "lijdt". De groeten en tot ziens, maar dan zeker niet hier, want daar wordt een 19-jarige volgens mij niet veel wijzer van.

 40. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Tine vdw beweert: "Maar ook constateer ik dat niet het inhoudelijke debat de motor is voor wat we willen bereiken maar dat gemakzuchtig populisme kennelijk de leidraad is. Dat is enorm jammer en een gemiste kans om met elkaar echt in gesprek te gaan.Mijn oproep tot dialoog blijkt helaas steeds opnieuw aan dovemansoren gericht."

  Nu, Tine dat geldt zeker voor je eigen fractie. De PvdA stelde vandaag schriftelijke vragen aan de eigen PvdA-wethouder Jan Hamming van sport. In die vragen vraagt de PvdA naar de bekende weg om populistisch makkelijk te scoren in de media.
  De Pvda vraagt zich af wat er met de sportverenigingen gaat gebeuren als sporthal De Drieburcht in Tilburg-Noord op de schop gaat. Is er dan wel een vervangende accomodatie? En laat dat nou exact de vragen zijn van de Lijst Smolders in de commissie maatschappij. De LST heeft die vragen enkele maanden geleden gesteld naar aanleiding van de discussie over de accommodatie van de allochtone honkbalclub in Tilburg-Noord. PvdA-wethouder Jan Hamming heeft daar ook een onbevredigend antwoord op gegeven: "We zijn er mee bezig". Hij zal de echte antwoorden toch niet bewaard hebben voor de PvdA-raadsleden Bas Wilthagen en Nol van Trier? Over gemakzuchtig populisme gesproken.

 41. Chris avatar
  Chris

  Zeker NIET sportief!!!E

 42. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Ik heb het nagevraagd bij Bas maar er is kennelijk veel meer aan de hand dan alleen de huisvesting van de allochtone honkbalclub.
  Het zou in dit geval misschien correcter zijn geweest als de nieuwe vragen (over een nieuwe situatie overigens)gezien de eerdere situatie vd honkbalclub gezamenlijk met de LST zouden zijn gesteld.

 43. PR avatar
  PR

  Geachte heer Roos,

  Het woord " constructief" is m.i. niet van toepassing op uw fractie. Enige tijd geleden kondigde u met veel bombarie aan tot mei 2008 geen raads- en commissievergaderingen te bezoeken. Uw fractie zou tijdens de vergaderingen in de stad te vinden zijn. Wat schetst mijn verbazing: u zit op de publieke tribune tijdens raadsvergaderingen! U strijkt onder andere gedeeltelijk mijn belastinggeld op en ondertussen minacht u de rest van het stadsbestuur en de burgemeester en vooral de burgers van Tilburg.

  Ik besef dat ik eigenlijk niet moet reageren op een partij als de uwe: het enige wat u tot nu toe laat zien zijn scheldkannonades die gericht zijn aan de raadsleden van andere partijen, maar ik kan uw fractie tot nu toe niet betrappen op inhoudelijke argumentatie. Ik houd uw fractie er wel degelijk verantwoordelijk voor dat er wederom o.a. met mijn belastinggeld een bestuurskundige ingehuurd wordt om de verhoudingen en omgangsvormen in de raad te verbeteren. Het zou goedkoper kunnen wanneer uw fractie een communicatiecursus zou volgen. Ik begin er genoeg van te krijgen dat mijn belastinggeld o.a. door uw fractie over de balk gesmeten wordt. U kunt het u besparen op mijn mail te reageren met allerlei bespottelijke non-argumenten want daar ben ik niet ontvankelijk voor. Ik hoop dat u uw energie in de raad op een positievere manier in zult gaan zetten, in plaats van het gekibbel dat u nu al twee jaar laat zien!

 44. avatar
  Anoniem

  Pfffffff, weer zo'n anonieme reactie. Misschien een idee om mensen te laten regitreren met echt naam vooraleer ze kunnen reageren.

 45. .... avatar
  ….

  registreren dus.

 46. .................... avatar
  ………………..

  De PvdA-Tilburg is echt in grote paniek om nu weer onder de naam PR de onderbuik te beroeren. Als Jan van Esch zich voordoet als Betrokken Tilburger en wordt ontmaskerd en de rest van de PvdA zich op andere wijze verschuilt en niemand zich hier hoeft te registreren dan heeft het geen zin meer om mee te doen. De PvdA komt met een Adje-theater van 7,5 miljoen, drugsverslaafde hoeren naast een basisschool en kinderopvang en maken dan de rest vervolgens voor dom en inhoudsloos uit?? Dan vergeten we nog maar even het onterecht uitkeren van wachtgelden en hoe men al heel lang fout omging met de Vertouwelijkheid in het presidium enz. enz. enz.

 47. PR avatar
  PR

  Ik weet niet wat de meerwaarde ervan is dat men en u weet wie er reageert op uw weblog, maar ga er maar vanuit dat ik niet betrokken ben bij welke politieke partij dan ook in Tilburg! Gelukkig niet, maar ik lees wel met verbazing de krant en deze weblog.

  Ik denk dat er bij uw collega, de heer Smolders, wel een belletje gaat rinkelen als hij mijn initialen ziet! Ik heb de afgelopen weken me als bezorgde burger gewend tot de griffier van de gemeenteraad, omdat ik de gemeenteraad van Tilburg bijna niet meer serieus kan nemen!

 48. PR avatar
  PR

  Als ik u was, heer Roos, zou ik mijn reacties, ongeacht of mijn naam bekend is of niet, serieus nemen. Wie weet ben ik een mogelijke kiezer! Bovendien zou u volgens mij voor het belang op van alle Tilburgers op moeten komen en dat blijkt voor mij niet uit uw reactie! Ik denk dat het niet goed is burgers, voor wiens belangen u meent op te komen, niet serieus te nemen of op een weblog te schofferen! Probeer het eens over een andere boeg te gooien, een wat vriendelijkere boeg. Probeer de ietwat infantiele houding die u nu laat zien achterwege te laten en kom niet steeds terug op dat men zich op deze weblog bekend moet maken. Wat doet u met die informatie?

 49. Arjen avatar
  Arjen

  Tine, je hebt gelijk.. (er moeten er immes meerdere tijdelijk of permanent verkassen); en juist daarom stelde ik die vragen in het belang van alle verenigingen.

  En: PR … dat is weer zo'n flauwe anonieme reageerder die alleen maar wil beschadigen. Daar ga ik inderdaad gewoon niet op in. Het is inderdaad ongelofelijk hoeveel energie sommige mensen daarin steken.

 50. Betrokken Tilburger avatar
  Betrokken Tilburger

  Nogmaals en ter aller info… Ik ben niet Jan van Esch. Ik probeer mezelf hier echter alleen verre van het gescheld te houden waar de Lijst Schreeuwerig Taalgebruik zich mee bezighoudt. De Tilburgse raad zou echt volwassen moeten worden… Tine, of mevr. Franssen: "STA OP en wees een voorbeeld!"

  Nogmaals ik stem VVD, dus echt geen Jan van Esch!

 51. .................... avatar
  ………………..

  Geachte PR, de LST wil helemaal niet gekozen worden door zieke mensen als u.

 52. Moniek avatar
  Moniek

  PR en Betrokken Tilburger… jullie zijn wel tegelijkertijd aanwezig hier. Lekker werkloos beide?

 53. .................... avatar
  ………………..

  Beste Moniek, ze zijn dan ook beide van de PVDA, Parij Van De Afbraak. De betrokken Tilburger alias Jan v Esch probeert zich er nu een beetje uit te lullen alsof hij VVD stemt, en zijn vriend PR is ook al niet veel wijzer.

 54. Betrokken Tilburger avatar
  Betrokken Tilburger

  Ik ben absoluut niet werkloos!!!

  Ik ben gewoon een hardwerkende ondernemer, die door de aard van zijn werkzaamheden voortdurend last heeft van het politieke klimaat hier in Tilburg. Het voortdurend onjuiste informatie verstrekken, en daarmee inspelend op onderbuikgevoelens in de stad… daarmee een negatief sentiment creeeren in de stad vind ik jammer en doet ons allemaal geen goeds…

  En wat doe jij Moniek dan???

 55. avatar
  Anoniem

  …., DAt was ik dus, herstelde een spellingsfoutje :D. Dat dat jij slimmerik dat wel begrepen zou hebben.

 56. T......... avatar
  T………

  Onvoorstelbaar de kwalitiet van discussie, dan kun je beter naar; http://www.ilburg.nl En hier zit dan het stadsbestuur van Tilburg op te chatten?? Dan kun je beter mij inschakelen als deskundige dan zijn de pijnpunten zo op tafel en………………

 57. Jan van Esch avatar
  Jan van Esch

  @……..
  Om het gezeur over wie is wie een halt toe te roepen en om deze verloren energie te steken in constructieve zaken voor de stad nodig ik alle deelnemers aan deze weblog (inclusief de Betrokken Tilburger) uit om elkaar eens fysiek te ontmoeten bij een kop koffie of een biertje.
  Donderdag 7 februari 21.00 uur caf

 58. T.............. avatar
  T…………..

  Ik heb hier nog niet of nauwelijks een raadslid zien reageren met fatsoen of inhoud want die zijn blijkbaar veel verstandiger. Ik bedoel dan raadsleden zoals bijna de gehele fractie van CDA, VVD, LST, D66, AB, VSPT Het wordt de hoogste tijd dat de kranten in Tilburg dat maar eens naar buiten gaan brengen, al die onzin hier en………………..

 59. avatar
  Anoniem

  Beste Jan, ik neem graag je uitnodiging aan, ware het niet dat ik mijn kinderen niet meeneem naar de kroeg. Maar vind het wel jammer dat het zo allemaal moet gaan. Denk dat het verstandiger is om mensen te weren op deze site die niet met hun naam reageren, of die op naam van iemand anders reageren, dat zou een heleboel gedonder schelen. Bovendien is internet voor degenen die er niet mee om kunnen gaan alleen maar een plek om herrie te schoppen. Denk dat een excuus naar Arjen toe ook wel op zijn plaats is, dat zijn stukje aangegrepen wordt om een woordenoorlog als deze uit te vechten.

 60. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Hallo luidjes
  dit is mijn eerste reactie in deze riedel die dan weer wel amusant is om te lezen. Ik heb het hier al een keer of twee eerder gehad dus ik begrijp hoe Tine vd W. zich voelt. Deskundige zijn in Tilburg, wah schuift dah en vragen ze dan naar diploma's?
  Groetjes,
  Theo

 61. Jan van Esch avatar
  Jan van Esch

  @Renee
  Ik snap dat, kinderen gaan voor, ik wilde slechts een positieve daad stellen in nav het negativisme op deze weblog.

  @T…..
  Ook jij bent natuurlijk uitgenodigd, dan kun je zelf conctateren dat er meer raadsleden zijn met fatsoen en inhoud.

  @Arjen
  De Marathon van Tilburg staat genoteerd voor 10 mei 2009, we kunnen dus gaan trainen.

 62. Jules Luijten avatar
  Jules Luijten

  Ik begrijp niet waarom iedereen op deze weblog zich zo boos maakt over het feit dat iemand zijn of haar naam niet bekend maakt. Iemand kan wel een fictieve naam opgeven, dan weet je nog niet om wie het gaat. Het gaat om de inhoud van de boodschap.

  Excuses aan Arjen op zijn plaats: ik denk dat hij zelf ook wel eens excuses mag maken aan een aantal mensen. Hij valt in zijn tekst ook personen aan. Ik vind het vreemd dat raadsleden op deze manier met elkaar omgaan.

 63. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  Omdat onder mijn naam hier boodschappen worden geventileerd die ik niet heb geschreven had ik me voorgenomen niet meer op de weblogs van TilburgZ te reageren zolang er geen adequaat beveiligingsssysteem is ge

 64. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  Reageren onder een nickname is prima maar gebruik maken van de naam of nickname van iemand anders is de dood in de pot voor dit medium. Niet doen dus….

 65. Betrokken Tilburger avatar
  Betrokken Tilburger

  Mee eens!

 66. Jan van Esch avatar
  Jan van Esch

  Vanavond 21.00 uur caf

 67. avatar
  Anoniem

  En? Jan? Hoe druk was het? Ben niet nieusgierig hoor maar je mag gerust namen noemen :D.

 68. Arjen avatar
  Arjen

  Ik ben blij dat ik een paar dagen op vakantie was en niet kon reageren. Ik neem de uitnodiging van Jan aan. Bij een pilsje, face to face komen we waarschijnlijk beter tot zaken. Ongelofelijk!

 69. Betrokken Tilburger avatar
  Betrokken Tilburger

  Lijkt mij ook gezellig!

 70. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  En…………………………………

 71. Theo avatar
  Theo

  En????

 72. Jan van Esch avatar
  Jan van Esch

  @Renee
  Het was niet druk, ik heb met Hein van der Schoot een paar biertjes gedronken en gezellig geboomd over TilburgZ, Tilburg BoomT en we vonden het beide jammer dat we niet meer TilburgZ fans troffen. Volgende keer beter, iets ruimer plannen maar ja, het was een spontane actie.

 73. avatar
  Anoniem

  Volgende keer beter Jan, het was in ieder geval een mooi idee.

 74. Arjen avatar
  Arjen

  Jan, is Hein van de Schoot ook Betrokken Tilburger?

 75. Jan van Esch avatar
  Jan van Esch

  @Arjen
  Hij zegt van niet.

 76. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Het is toch wel vreemd dat de LST nu alweer afhaakt en niet met de extern deskundige wil praten. WIs het omdat de partij op geen enkele manier medeverantwoordelijk wil dragen voor het stadsbestuur (kun je er ook nooit op aangesproken worden) of? Ik ben wel erg benieuwd naar jouw reactie op het nieuws van vanmorgen (14-02) Arjen

 77. julesluijten avatar
  julesluijten

  Marjo, ik denk dat een of een heel leger externe deskundigen niet helpt aan het verbeteren van de communicatie van de LST. Deze gemeenteraadsleden zijn niet te redden nl. Kijk maar eens naar de reactie die ze weer op deze mail geven! Die zegt genoeg!!

 78. arjen avatar
  arjen

  Marjo en Jules… verwachten jullie nu echt nog een reactie op die aantijgingen?

 79. moniek avatar
  moniek

  Volgens de analist 😉 van het BrabantsDagblad doet GroenLinks in het coalitiegewoel niet meer dan het verdedigen van het college en speelt geen rol van betekenis.
  Is dat dan het nemen van verantwoordelijkheid in het stadsbestuur, Marjo Frenk?

 80. arjen avatar
  arjen

  Ik hoop dat de externe expert dit alles leest op TilburgZ..dan weet ie dat het aan de LST niet heeft gelegen.

 81. marjoFrenk avatar
  marjoFrenk

  @Arjen@Moniek

  Je kunt je niet als raadslid voortdurend buiten het bestuur plaatsen, dan moet je iets anders gaan doen; vrijwilligerswerk, actie voeren of bedenk maar. Wij doen mee en nemen welzeker in de raad en ook in het college de verantwoordelijkheid voor het bestuur van deze stad. Dat bestaat zeker niet uit ja knikken!!Bewijs genoeg hiervoor.
  Ik heb het boek over de Rotterdamse Regimeverandering (zie mijn weblog hierover) bijna uit. Van de Rotterdamse LPF fractie valt nog wel wat te leren hoor!

 82. arjen avatar
  arjen

  Marjo Frenk, je zit hier gewoon stemming te maken. De LST-fractie draait gewoon mee met alle commissie- en raadsvergaderingen. Ook met werkgroepen over re

 83. julesluijten avatar
  julesluijten

  En of nemen jullie weer deel aan raads- en commissievergaderingen, Arjen. Eigenlijk tot mei niet geloof ik, maar van die vorm van kiezersbedrog zijn jullie maar afgestapt. Indrukwekkende move hoor, een paar weken niet bij de vergaderingen zijn en dan wel op de tribune zitten. En ik maar zoeken in de stad: de LST gaat de stad in en houdt zich met echt zinvolle dingen bezig. De LST is voor mij zeer transparant aan het worden. Ik kan nu al voorspellen waar jullie volgende week weer mee in de krant komen!

 84. arjen avatar
  arjen

  Jules, in een eerdere reactie van mij hier heb je al kunnen lezen wat ik persoonlijk al zo in de stad doe (ik ben jouw nog nooit ergens tegengekomen). En als je zo goed kunt voorspellen, moet je maar eens solliciteren naar de rol van extern deskundige.
  met de vriendelijke groeten

 85. julesluijten avatar
  julesluijten

  Arjen, ik ben tegen inschakeling van een externe deskundige. Ik vind het zonde van mijn belastinggeld. Gewoon de rit uitzitten met deze raad, over krap twee jaar nieuwe ronde nieuwe kansen. Leuke opmerking overigens, dat je me nog nooit ergens bent tegengekomen!

 86. julesluijten avatar
  julesluijten

  Arjen,
  Mr. Milo….

 87. beschimmeld konijn avatar
  beschimmeld konijn

  De verkiezingscampagne is begonnen. De PvdA probeert al dagelijks aandacht te trekken met schriftelijke vragen en met idee

 88. beschimmeld konijn avatar
  beschimmeld konijn

  ik vind het al heel wat dat u zich hier in het Hol van de Leeuw durft te vertonen. Waarvan Hulde!!

 89. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte heer Roos, gaarne zou ik uw weblog heel even willen 'misbruiken' om de volgende mededeling te doen. Het is een schande hoe sommige politici met burgers denken om te kunnen gaan. We hebben het al uitvoerig gehad over de heer Van den Hoven, die dacht dat hij wel eventjes de heer Degen waardig zou kunnen opvolgen. Maar het gaat me in dit geval voornamelijk om een zekere mevrouw Loes Dielissen, die hier af en toe – in tegenstelling tot de heer Van den Hoven, die wel op het gebied van schrijven van alles belooft, maar niks doet – ook een bijdrage publiceert. Prima dus dat zij wel schrijft. Maar wie schrijft, moet ook openstaan voor reacties. Nou, dat doet die mevrouw Dielissen dus niet. Ik had naar aanleiding van haar stukje over de Nightliner een keurige reactie naar haar gestuurd. We zijn nu volgens mij ruim een week verder en mijn woorden zijn nog steeds niet op haar weblog te vinden. Dan heb ik meer respect voor lieden als de heer Van den Hout en mevrouw Frenk, die gewoon, zoals het hoort, alle reacties plaatsen. Ik vind het een grote schande! Wat mij betreft kunnen AB en TVP niet meer serieus worden genomen in het democratisch proces en vliegen ze er in 2010 allebei uit. Ik dank u voor het beschikbaar stellen van de ruimte, heer Roos. Ik wist dat ik op u kon rekenen. Met vriendelijke groet, Louis Kouwenhoven.

 90. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ meneer Kouwenhoven,
  dat is mij precies zo overkomen bij het weblog van de TVP. Al v

 91. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Nou mevrouw Van de Weyer, ik vind zulke praktijken volkomen belachelijk. Ik hoop dat veel mensen zich bewust zijn van deze streken van bepaalde politici als ze over twee jaar weer in het stemhokje staan. Wat mij betreft mag mevrouw Dielissen vanaf dat moment lekker gaan genieten van haar dubbele planschadevergoeding en de heer Van den Hoven zich weer voltijds richten op de kindertjes van zijn school. Aan zulke volksvertegenwoordigers hebben we maar weinig. Met vriendelijke groet, Louis Kouwenhoven.

 92. BetrokkenTilburger avatar
  BetrokkenTilburger

  Geloof toch ook dat mijn kritiek op de LST van dit log is gehaald… Verder Arjen, mijn complimenten voor je bijdrage m.b.t. groen in Tilburg Noord!

 93. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  In De Pers van dinsdag 26-02 doet Johan van den Hout de memorabele volgende uitspraak naar aanleiding van een artikel over het niet meedoen van Smolders aan het onderzoek naar het functioneren van de raad: ''Kom nou', zegt Van den Hout.'Tilburg wordt niet alleen bestuurd door meneer Smolders'.

 94. arjen avatar
  arjen

  Marjo, ook Johan heeft weleens gelijk. Maar door wie wordt die stad nu eigenlijk WEL bestuurd? Door de ambtenaren, door de projectontwikkelaars?

 95. arjen avatar
  arjen

  Er ontbreken hier inderdaad, door onbekende oorzak, een aantal reacties. De webmaster reageert echter niet. Helaas.

 96. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Hallo Arjen,
  Volgens mijn dementedingese geheugen was er in dit riedeltje de geluidsbarierre doorbroken. Opgemerkt door Hutjesman en Tilburgse eigen Midas Dekker Henk Kuiper (red. compliment voor Midas) als 100e of 101-ste reactie. Misschien toch niet UltiCultie genoeg? Het zou zomaar kunnen, nie dan, ja toch..?
  Groetjes,
  Theo

 97. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Okay we beginnen gewoon opnieuw. Toch niks op het oplichtende oog in de woonkamer.
  Theo

 98. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Hierna nog twee en Henk kan weer binnenkomen met hernieuwde feliciflapstaarten.
  Groetjes,
  Theo

 99. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Het begint wel een bietje op werken te lijken maar vooruit,..Tilburg, Tilburg uber alles, nie dan,..ja toch.

 100. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Daar is ie dan. Krijg ik nou ook een volledig verzorgd weekendje Tilburg? Van den lange Hans?
  Trusten,
  Theo en momenteel rustende crew.
  P.S kan het verzorgde weekende ook voor 5 man?

 101. arjen avatar
  arjen

  Toch weer over de 100!!! En dat voor de 2e keer! Even uitprinten….. misschien worden de laatste reacties weer 'zomaar' verwijderd!!!?????

 102. avatar
  Anoniem

  Gefeliciteerd Arjen, haha.
  Henk, heb de honeurs even voor je waargenomen.

 103. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  Arjen, onlangs zijn jou columns samen met die van Tine tussen de andere politieke bloggers geplaatst. Ik weet eerlijk gezegd niet of we reacties gemist hebben bij het overzetten zoals je nu suggereert maar "zomaar" reacties verwijderen zoals je dat noemt doen we niet.

  Je zou er goed aan doen je op de hoogte te stellen van de feiten voordat je met beschuldigingen komt, maar dat zal wel "nieuwe" politiek zijn ofzo.

  groeten,
  Tom

 104. arjen avatar
  arjen

  Dat geldt dan eerder voor jou Tom: de laatste reacties zijn gewoon verwijderd. En ik heb jou op 11 maart een mailtje gestuurd met de vraag hoe dat kon met de volgende tekst:

  " Hallo Tom

  Ik kan er op dit moment niet veel meer bij hebben, dus ik zeg af voor dat etentje.
  Iets anders: alle reacties vanaf eind februari op mijn artikel t wordt steeds gezelliger…. zijn WEG. Hoe kan dat? Op wiens verzoek is dat gebeurd?"

  Ik heb daar geen antwoord op gekregen. Dus doe nu niet alsof ik niet me op de hoogte van de feiten wil stellen.

  groeten

  Arjen

 105. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  Ik heb je net verteld dat de columns verplaatst zijn. Daarbij zijn ze allemaal gekopieerd (inclusief reacties) en naar een andere tabel in de db gekopieerd. Enkele dagen werden zowel de oorspronkelijke columns als de 'nieuwe' getoond. Ik vermoed dat mensen gereageerd hebben op de oorspronkelijke, deze zijn later weer verwijderd om plaats te maken voor de columns binnen de lijstblogs. Sorry, da's dan jammer, er moet nu eenmaal weleens wat aan onderhoud gedaan worden maar begin me niet gelijk van van alles te beshuldigen.

  Ok, dat mailtje waar je om uitleg vroeg is me ontschoten. Je hebt gelijk, heb ik niet op gereageerd maar vraag het me dan gewoon nog een keer vooraleer me hier aan de schandpaal te slaan. Ik moet naast TilburgZ ook gewoon de kost verdienen, als ik druk met films of websites bezig ben ben ik even wat minder beschikbaar voor TilburgZ.

  Overigens jammer dat je geen zitting wilt nemen in de redactieraad van het duurzaamheidsplein. Als je dingen wilt veranderen is dat wel de aangewezen plaats. Ik heb het je in ieder geval gevraagd, maar ook dat zal wel nieuwe politiek zijn, liever aan de kant commentaar leveren dan actief te participeren 😉

  groeten,
  Tom

 106. arjen avatar
  arjen

  Tom. die reacties zijn in ieder geval WEG. Dat je onderhoud pleegt aan je platform zal wel noodzakelijk zijn, maar check het

 107. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  Ik kan je geruststellen Arjen, naast het hergroeperen van enkele columns gaat er nog meer gebeuren op het duurzaamheidsplein.

  Fijn dat je een bijdrage aan de duurzaamheid en de aanpassing van de bomennota hebt geleverd en schriftelijke vragen stelt, maar dat mogen we toch gewoon van je verwachten, sterker nog, daar wordt je voor betaald.

  evengoed jammer dat je mijn uitnodiging afslaat.

  Groeten,
  Tom

 108. arjen avatar
  arjen

  Tom bij de TVP schreef je dit:
  En:
  @arjen
  arjen, jij hebt nog nooit 1 reactie bevestigd die via de mail naar je toe wordt gestuurd. Als honderden onbevestigde mail in de wacht blijven staan dan kan dat op een gegeven moment fout gaan. Bevestig de reacties en het euvel is opgelost.
  Ik reageer wel degelijk op die bevestigingen, maar lang niet altijd. Maar toen ik de laatste dagen wel op die mailtjes wilde reageren, bevatte ze GEEN overzicht meer van reacties. Check maar af: de mail van zaterdag 8 maart en eerdere.
  Laten we het er maar op houden dat het de techniek is.

 109. arjen avatar
  arjen

  Tom, ik waardeer je initiatief voor een duurzaamheidsplein en wil er op termijn ook wel een bijdrage aan leveren.
  Maar ik moet ook de kost verdienen en moet keuzes maken want ik heb ook niet oneindig veel vrije tijd. Als je eenmaal een stramien hebt voor die duurzaamheids-site wil ik daar ook wel input aan geven. Daar komen we dan wel uit. Succes!

 110. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  Dankjewel Arjen,
  ik hou van je,
  laten we elkaar bij de volgende gelegenheid dat we elkaar zien stevig op de bek pakken, dat werkt beter dan dit gesteggel 😉

  groeten,
  Tom

 111. arjen avatar
  arjen

  OK Tom, helemaal met je eens. Ik hou ook van u. Gesteggel om niets ja. Zal ik de laatste reacties allemaal verwijderen? Nee, laat ook maar.

 112. Aldert van der Burg avatar
  Aldert van der Burg

  Tom, waarom bedrieg je mij door met Arjen te zoenen? Je stelt me diep teleur…

 113. avatar
  Anoniem

  Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 114. chris avatar
  chris

  Als ik hier op TilburgZ lees dat er raadsleden en actieve Tilburgers onder het genot van een Belgisch biertje een leuke discussie willen organiseren…….. dan is er weer een beetje hoop!

 115. Alard Govers avatar
  Alard Govers

  Hmmmm…

 116. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Hmmmmmmmmmm,
  Trusten

 117. www.ilburg.nl avatar
  www.ilburg.nl

  Tom Pijnenburg geplaatst: 14-03-2008

  Dankjewel Arjen,
  ik hou van je,
  laten we elkaar bij de volgende gelegenheid dat we elkaar zien stevig op de bek pakken, dat werkt beter dan dit gesteggel 😉

  groeten,
  Tom