Geplaatst

Herbestemming redt monumenten

Het gaat hier op TilburgZ de laatste tijd geregeld over de sluiting van Scryption, de eventuele herbestemming van de Sacramentskerk enzovoorts. Trefwoord in de discussies: geld. Of liever: het gebrek daaraan. Sommige fracties in de Tilburgse gemeenteraad vermoeden ook gebrek aan wil. Niet voor niets staat de sluiting van Scryption maandag weer op de agenda van de commissie maatschappij. Is er sprake van onwil, onkunde? Er blijken immers wel degelijk potjes te zijn waarvan Tilburg zou kunnen profiteren. Wist u bijvoorbeeld dat maar liefst 45 monumenten in Nederland dit jaar subsidie voor grootschalige restauratie en herbestemming krijgen. Donderdag 13 januari kent staatssecretaris Halbe Zijlstra hiervoor ruim 27 miljoen euro toe.

Het gaat in de meeste gevallen om herbestemming, zoals de Hofpleinlijn in Rotterdam, Radiozendstation Kootwijk en het Groote Museum in Artis in Amsterdam. Er is alles bij elkaar circa 22 miljoen euro beschikbaar. Nog eens 5,4 miljoen euro gaat naar acht organisaties voor monumentenbehoud.
Dankzij de subsidie kan dierentuin Artis in Amsterdam na meer dan zestig jaar het Groote Museum weer openen voor het publiek. De middeleeuwse Broederenkerk in Deventer kan eindelijk beginnen aan de hoognodige restauratie. Andere markante monumenten zijn de radiotelescoop in Dwingeloo en de Sojafabriek Cereol in Utrecht en fort Rammekens in Ritthem die beide een nieuwe bestemming krijgen. Verder ontvangen maar liefst vier watertorens in Groningen, Sint-Jansklooster, Domburg en Bergen op Zoom een subsidie voor restauratie en herbestemming. Dat investeren in restauraties loont, bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds. Van elke euro die de overheid in restauratie steekt, wordt de staatskas uiteindelijk weer anderhalve euro rijker. Via belastingen, dankzij meer toerisme of een verbeterd vestigingsklimaat. Ook leveren de subsidies veel werk op in de arbeidsintensieve restauratiesector. Met de investeringen in de afgelopen jaren is de restauratieachterstand flink ingelopen.

De restauratieregeling is vooral bedoeld voor monumenten die een nieuwe bestemming krijgen. Driekwart van de gehonoreerde subsidieaanvragen gaat naar monumenten met een herbestemming. ‘Herbestemming wordt steeds belangrijker in ons monumentenbeleid. Onze levendige cultuur heeft Nederland in de loop der eeuwen veel karakteristieke gebouwen opgeleverd: kerken, kloosters, boerderijen, fabrieken, watertorens, postkantoren, enzovoort. Als ze hun oorspronkelijke functie verliezen, kunnen we er via herbestemming voor zorgen dat waardevol erfgoed verhouden blijft. Deze duurzame oplossing geeft gebouwen een tweede leven dat kan worden ingevuld met wonen, werken en met culturele bestemmingen,” aldus staatssecretaris Zijlstra.
Voor 2010 en 2011 is in totaal 46 miljoen euro beschikbaar. Met dat bedrag compenseert het Rijk de afschaffing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor rijksmonumenten. De nadelige effecten voor de restauratiesector zijn becijferd op 23 miljoen euro per jaar en dat geld vloeit op deze manier terug. In totaal ontving de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 138 aanvragen voor de restauratieregeling 2010 en 2011, waarvan een derde gehonoreerd kon worden.  De subsidie is bedoeld voor restauraties van monumenten met een herbestemming die meer dan vijf ton kosten, en voor grootschalige restauraties van meer dan 2 miljoen euro. Om de subsidies landelijk te spreiden zijn uit elke provincie maximaal vier aanvragen gehonoreerd.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

3 reacties op “Herbestemming redt monumenten”

 1. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  @Arjan

  vwb cult. erfgoed even wat navraag gedaan:
  De rijkssubsidie betreft een inhaalslag waarvoor geen monumenten uit Tilburg in aanmerking kwamen.In het kader van de Brim, de huidige instandhoudingssubsidieregeling van het Rijk, is vorig jaar voor de restauratie van de Caeciliakerk in Berkel-Enschot en het Missiehuis aan de Bredaseweg een bedrag van 91.000,- resp,- 1,200.000,- beschikbaar gesteld.
  Voor de vm abdij Koningsoord en de kerken aan de Broekhovenseweg en de Ringbaan-West wordt voor dit jaar een Brimsubsidie aangevraagd.

  Daarnaast is er vorig jaar van de provincie bijna 5,9 miljoen subsidie ontvangen voor de restauratie van de AaBefabriek, de abdijen Koningsoord en Koningshoeven en pension Mariëngaarde.

 2. Ruevert: heeft een k avatar
  Ruevert: heeft een k

  @Tine,
  6,5 milj. voor Aabe, waarom verkrot het dan nog?

 3. Tine van de Weyer avatar
  Tine van de Weyer

  @ Ruevert
  zoals je weet zijn er vergevorderde plannen voor gedeeltelijke restauratie en gedeeltelijke sloop (slechtste delen)van Aabe. Er komt een nieuw winkelcentrum in het complex en de plannen die zijn gemaakt voor de renovatie zien er veelbelovend uit.Het gaat om een zeer ingrijpend fysiek gebeuren dat heel veel tijd aan voorbereiding kost,zoeken naar financiering en belangstelling van participerende marktpartijen.