Geplaatst

Tilburg MKB-stad

Hoezo culturele hoofdstad? Na de vrijage met projectontwikkelaars van de mega shopping mall krijgt Tilburg nu DE kans om zich te profileren! Namelijk als de meest mkb-vriendelijke stad van Nederland. We mogen stemmen!

Wie volgt Werkendam op als meest mkb-vriendelijke gemeente van Brabant? Ondernemers hebben het voor het zeggen. De komende maanden kunnen zij hun stem uitbrengen op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl. De winnaar wordt in maart bekend gemaakt. MKB-Nederland wil met deze verkiezing gemeenten aansporen zich nog meer in te spannen voor een goed lokaal ondernemersklimaat.

Met deze prijs onderzoekt MKB-Nederland het lokale ondernemersklimaat. Hoe klantvriendelijk zijn gemeenten? Is er bijvoorbeeld een ondernemersloket? Wordt er snel betaald? Krijgt het lokale mkb voldoende kansen bij opdrachten van de gemeente? Heel belangrijk ook: krijgt de ondernemer ‘waar voor zijn geld’? Wegen de lokale belastingen wel op tegen wat de gemeente daarvoor terugdoet in onderhoud en aanleg van wegen, bedrijventerreinen enz. Het gevaar loert dat colleges van B&W onroerende zaak- of rioolbelasting misbruiken om begrotingstekorten op te vangen. MKB-Nederland heeft hierover onlangs nog een brandbrief gestuurd aan de gemeenten.

Tot slot van de korte vragenlijst die deelnemers op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl invullen zijn er nog vragen over het imago van de eigen, maar ook andere gemeenten. MKB-Nederland geeft elke gemeente in Nederland na afloop een eigen rapport. Daarin kunnen ze zelf het oordeel lezen van ondernemers. Deze rapportage met sterke en zwakke punten is uiteraard bedoeld om het vestigingsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf te versterken. In de komende periode met zware bezuinigingen zullen gemeenten de motor van de lokale economie, de werkgelegenheid en leefbaarheid moeten koesteren. MKB-Nederland wil dat gemeentebesturen in overleg gaan met het lokale bedrijfsleven om een ondernemerschapsagenda uit te werken. Daarin moeten onder meer afspraken staan over lokale lasten en regeldruk, bereikbaarheid en veiligheid.

Ondernemers kunnen hun stem uitbrengen op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl. Net als vorig jaar is er een competitie per provincie. Dit jaar zijn er ook prijzen voor onder andere de beste van de 36 grootste gemeenten, de snelst betalende gemeente en die met het aantrekkelijkste aanbestedingsbeleid. De landelijke winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Week van de Ondernemer in april 2011. Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, gaf donderdagavond tijdens de Jaarvergadering van MKB-Limburg het formele startsein voor deze tweejaarlijkse verkiezing.

Alle berichten van deze auteur