Geplaatst

De ware God gevonden

Vandaag beleven we de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wekenlang volgen we al de debatten van de beoogde minister-presidenten. Zelfs Geert Wilders mocht in dat rijtje optreden, terwijl iedereen wel weet dat hij nooit de komende premier zal worden. Of althans niet na deze verkiezingen. De reden waarom hij door de meerderheid wordt uitgesloten: Geert is teveel one-topic. Te ondemocratisch. Te radicaal. Sluit mensen uit.

Geert op zijn beurt nuanceert: “Mensen die zich gewoon goed gedragen, mogen gewoon blijven. Mensen die zich misdragen, radicalen en fundamentalisten.. die moeten hun biezen pakken. Het gaat Geert daarbij vooral om islamitische fundamentalisten. Christelijke en joodse fundamentalisten behoren voor Geert tot de Vaderlandse Traditie. Ik volgde onze eigen Tilburgse Harm Schilder deze week omdat hij ook zo zijn uitgesproken mening heeft over fundamentalisme. “Iemand die overtuigd is dat hij de ware God gevonden heeft, heet voortaan een fundamentalist (zie: Funditest, “zegt Harm Schilder. “ Zelf vind ik het niet zo erg als iemand de ware God gevonden heeft. Ik heb Hem zelf ook gevonden, dankzij de Kerk. Neen, het is veel erger om te doen alsof je God niet gevonden hebt, zogenaamd om anderen in hun waarde te laten. Dat is niet bescheiden maar laf. Abraham heeft de ware God gevonden en hij eerde hem met heel zijn bezit. Hij bracht offers aan God. Dat zijn wij niet meer gewend. Velen geloven niet meer in God of laten het rusten. Toch proberen de meeste mensen onbewust dichter bij God te komen. We proberen op Hem te lijken. Hoe? Door zijn eigenschappen over te nemen. Drie eigenschappen van God zijn: zijn alomtegenwoordigheid, zijn alwetendheid en zijn almacht. “

Schilder weet ook wat de ware kerk is: de roomskatholieke. Om dat te onderschrijven, wijst  Harm mede naar de voormalig-protestantse dominee Hans Schouten die onlangs overstapte naar de katholieke kerk. In een interview verklaart Schouten waarom hij die stap nam:. Hij wijst daarbij vooral op de rol van de apostel Petrus, het eerste hoofd van het apostelcollege. De eerste paus dus. Jezus Christus zelf zou hem tot opvolger hebben uitgekozen en als herder aangesteld om zijn schapen te weiden. Dus moeten we in die pauzen-traditie van de kerk vertrouwen. “Als je alles bij elkaar neemt, wordt het duidelijk dat er een gezag moet zijn dat zegt: ‘dit is de goede overlevering en dat is de slechte overlevering,’ zegt Schouten. Gezag moet er zijn!

Zou Wilders dan toch in die westerse traditie passen, waarin er iemand met gezag zegt: “Jij bent niet van het ware geloof en de ware kerk!”??? Dan heb je toch een groot probleem als je premier van alle huidige Nederlanders (nclusief die met twee paspoorten) wil worden.  Maar zou je dan toch geen premier kunnen worden, je eigen geloof hebben en anderen in hun waarde laten? Dat kon dus vroeger wel omdat iedereen het in ieder geval eens was over de gemeenschappelijke waarden en normen van de joods-christelijke traditie. Een groot verschil met nu: de islam zou daar niet bij horen. Onze God is een andere God dan Allah? Een redenering: als onze God alomvertegenwoordigd is, dan is Allah dus ongeveer nergens. Doorredenerend vanuit het gedachtengoed van onze christelijke fundamentalisten is onze God almachtig en is Allah dus een papieren tijger.

En het gaat hier niet om abstractheden, beweert  Harm Schilder: “Het is de Kerk die het geloof doorgeeft dat Christus werkelijk tegenwoordig is in de gedaante van brood en wijn. Door het H.Sacrament is de alomtegenwoordigheid van God geen abstract beginsel meer, maar een levende werkelijkheid. Onder de gedaante van brood en wijn komt Christus werkelijk tegenwoordig met zijn Lichaam en zijn Bloed. Ook de alwetendheid van God wordt in de Eucharistie concreet. Toen de leerlingen van Christus het paasmaal moesten voorbereiden, wist Hij al waar en bij wie ze het zouden vieren. Voordat wij vandaag naar de kerk kwamen, wist de Heer al wie zouden komen en wie zouden wegblijven. Tenslotte, de almacht van God. God is zo groot en Hij maakt zich zo klein. Wij kunnen Hem niet zien en toch is Hij aanwezig in de spijzen van het altaar. Als wij op een humane en wijze deel willen krijgen aan de eigenschappen van God, dan moeten wij eucharistie vieren. Als wij met Christus verbonden zijn, door de Eucharistie, dan zijn wij dáár waar wij het meeste nodig zijn. Dan weten we dátgene waarmee we anderen het beste kunnen helpen. Dan presteren wij díe dingen die voor de samenleving het meest duurzaam zijn.”

Al die debatten waren dus overbodig. De sleutel tot een humane, duurzame samenleving ligt in de Eucharistie. Of zoiets?

Alle berichten van deze auteur

Reacties

2 reacties op “De ware God gevonden”

 1. Ruevert avatar
  Ruevert

  Lam Gods,
  ik geloof er niet meer in. Het zou kunnen zijn omdat ik misdienaar ben geweest of met het simpele feit dat alle oorlogen ontstaan vanuit het geloof of diegene die denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. Jammer maar helaas de boodschap die Jezus, Boeddha en alle andere meer of mindere krijgslustige verkondigers van het Woord, zoals Mohammed, zijn verziekt door hun op macht beluste volgers.

 2. Renee avatar
  Renee

  De sleutel tot een humane, duurzame samenleving ligt niet in een eucharistie maar in de samenleving zelf. Alleen wordt het (in)zicht om de sleutel te zien liggen vertroebeld door blinde onkunde van mensen zoals ruevert ze hierboven omschrijft.