Geplaatst

Sommige archeologische waarden verdwijnen onder de bulldozer

‘Meer inzicht in ontstaan Tilburg door opgraving’. Aldus een kop in het Brabants Dagblad.

Het bericht: De archeologische opgravingen bij de Enschotsebaan in Berkel-Enschot kunnen meer inzicht geven in het ontstaan van Tilburg. Ze kunnen de kennislacune dichten tussen 709, het jaartal waarin Tilburg in een archiefstuk voor het eerst wordt genoemd, en de twaalfde eeuw. Dat zegt gemeentelijke archeoloog Guido van den Eynde donderdag in het Brabants Dagblad. Bij de Enschotsebaan zijn onder meer sporen van boerderijen uit de Merovingische en Karolingische tijd ontdekt, de vijfde tot tiende eeuw na Christus.

Een opmerkelijk berichtje want de presentatie van die archeologische opgravingen was al een jaar geleden. Ik was er bij in de Riddershoeve in Berkel-Enschot. Ook wethouder Ton Horn en Guido van den Eynde. Ik vroeg Guido nog of het ook niet nuttig was geweest om de zandrug achter de Groenstraat in Udenhout op archeologische waarde te toetsen alvorens daar met enorme graafmachines door heen te ploegen om een nieuwe waterloop te graven, de Endekeloop.

Het is immers bekend dat de eerste bewoning in deze streken gestalte kreeg op de hogere dekzandruggen, aan de rand van de riviertjes. Zo zijn er langs de Roomley in Udenhout resten gevonden van een Romeinse nederzetting.

Die Endekeloop is trouwens met grof geweld door een hoger gelegen stuk van de Brand gegraven. Net zoals overigens de Zandley een aantal decennia geleden. Daarmee staat die loop weer haaks op het oude, natuurlijke stroomdal van de Zandkantse Ley, vroeger door een zandrug gescheiden van het stroomdal van de Roomley. Met het terugbrengen van de de natuurlijke waarden heeft dit alles niets te maken en doet het onrecht aan de historie van het gebied. Maar onze medewerkers archeologie babbelen daar rustig over heen.

Overigens heel aardig dat ze toch iets gaan leren over het ontstaan van Tilburg met die opgravingen in Berkel. Immers de naam Tilburg is te herleiden naar Tilliburgis, meerdere kleine nederzettingen bij Tilia, lindebomen die zo goed gedijen op de grens tussen de hoger gelegen zandruggen en de nattere beekdalen in deze regio.Tilia is Latijn en dat is nu precies de taal van de hogere standen in die Karolingische tijd.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

5 reacties op “Sommige archeologische waarden verdwijnen onder de bulldozer”

 1. vincent brekelmans avatar
  vincent brekelmans

  Loopt die beek niet door beschermd dorpsgezicht Udenhout? Wat is daar nu eigenlijk beschermd in dat moeras?

 2. Cees van Raak avatar
  Cees van Raak

  Dat Henk Kuiper sinds jaar en dag en te pas en te onpas roept dat de naam Tilburg te herleiden valt tot 'tilia', betekent niet dat het waar is.
  Wel wordt algemeen aangenomen dat het 'til-' van Tilliburgis (de Tilburgen, een meervoudsvorm die niet ongewoon was) afkomstig is van het Frankische woord 'tilli' dat 'nieuw verworven land' betekent. En als er daadwerkelijk een '-burg' (dus een burcht) in Tilburg stond, dan is daar echter nooit een spoor van teruggevonden.

  En dat het Latijn de taal van de hogere standen in de Karolingische tijd was, betwijfel ik. Waarschijnlijk babbelden de hoge heren in een soort proto-Frans. Het Latijn was de taal (en het schrift) van de geestelijkheid. Ook werd het Latijn gebezigd in de offici

 3. arjen avatar
  arjen

  Ja Cees, de officiele ambtenarij (de heren, de adel) schaar ik tot de hogere standen. Evenals de geestelijkheid. Misschien denk jij daar anders over. De eerste acte waarin Tilburg voorkwam, was ook geschreven in het Latijn. Mag Henk Kuiper van jou geen gelijk hebben?

 4. henk avatar
  henk

  Het propageren van de recente theorie van 'Tilburg Moderne Industriestad' door het op de eerste plaats doodzwijgen van alle argumenten voor de oude Lindetheorie en iedereen die daar nog in gelooft en over publiceert lijkt me toch duidelijk iets anders dan "wordt algemeen aangenomen".

 5. ruevert avatar
  ruevert

  Kennis van het verleden en het heden is essentieel voor een goed functionerende maatschappij.
  Ik denk dat de moderator van dit forum deze wijsheid niet tot zich genomen heeft. Sinds het door hem/haar ingestelde embargo voor reacties is dit forum doodgebloed.
  De politici in het glazen huis worden hier uiterst gelukkig van. De niet gestructureerde en soms wel of niet terechte opmerkingen; daar hoeven zij geen kennis meer van te nemen. Dus gaat men over naar de orde van de dag. Het incestueuze karakter dat politiek kenmerkt, viert weer hoogtij. Over vier jaar hebben zij weer even tijd voor de burger om die na de verkiezingen weer te negeren.
  Jammer dit forum was toch(weliswaar beperkte) mogelijkheid de mensen in het "huis" wakker proberen te maken.

  Blijft over onze dolende ridder Henk, die als een don Quichotte het onrecht in het omgaan van de stadsnatuur bestrijdt, ook voor hem is het podium weggeslagen.

  Voor alle andere "culturele" columnisten, ach dit is niet gesubsidieerd dus wat maakt het uit. De subsidiekraan staat nog open en er ligt toch niemand wakker van de flauwekul die jullie meestal te berde brengen.
  Toch jammer en een gemiste kans.
  Dus ontwaak allen en laat dit forum weer een broedplaats zijn van (on)zinnige gedachten en meningen.