Geplaatst

TilburgZ-gelegenheids Kuifje Jasper Mikkers doet hier een poging tot verslaggeving van de begrotingsbehandeling van de Tilburgse gemeenteraad en schrijft: "De Tilburgse raad liet zien dat ze het belang van cultuur en kunst voor een middelgrote stad inziet en handelt ernaar. Dat geldt niet voor de LST natuurlijk: die gaf maandag fiks af op alles en iedereen die zich met (professionele) kunst inlaat. Ik zeg: de LST. Ik neem aan dat alle fractieleden van deze partij de opvattingen en uitlatingen van LST-voorman Smolders onderschrijven."

Treurig dat we dat weer op deze manier moeten rechtzetten. De LST was mede-indiener van de motie waardoor Factorium, Muze en Zaal 16 extra geld krijgen voor de fusie en de nieuwe huisvesting. De LST was ook indiener van de motie voor het standbeeld van Peerke Donders in Suriname. En ga zo maar door.

Toch weet Mikkers daar weer een negatieve draai aan te geven in zijn antwoord op mijn fractiegenoot Peter vd Hoven: Mikkers: "Bijna alle moties op het terrein van kunst en cultuur die de LST had ingediend en die voorkwamen op de lijst met moties en amendementen die in stemming werden gebracht, trok de  LST vóór de vergadering terug. De ene na de andere motie van de LST werd geschrapt en kwam niet in stemming. De moties over cultuur en kunst waar de LST als mede-indiener wordt vermeld, zijn opgesteld door andere fracties. De LST heeft er alleen haar naam aan toegevoegd, zonder iets aan de inhoud ervan te hebben bijgedragen. Dat heet pronken met andermans veren."

Het is echter heel gewoon om moties en amendementen samen te voegen. De LST had op het gebied van cultuur meerdere moties. Ikzelf heb contact gehad met vooral het CDA en de PvdA. Nol van Trier van de PvdA, bijvoorbeeld, kwam met een amendement over de fusie Zaal 16/Factorium en de Muze met een dekkingsvoorstel (logisch als jezelf een wethouder van financiën hebt). Dat amendement ging dus verder dan onze motie en kon rekenen op een meerderheid. Dat heet politiek samenwerken, heer Mikkers. Wat is daar nu mis mee?

Overigens heb ik ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Zaal16, De Muze, Factorium en de Zuivelfabriek in Udenhout. Op basis waarvan ik dus die verschillende moties heb ingediend.

Ook op andere gebieden van cultuur zijn er talloze moties samengevoegd, dan wel ingetrokken. Maar het komt u niet uit om daar over te schrijven!!!! Ik daag u overigens uit meneer Mikkers: ……….geef eens aan wat de onafhankelijke moties waren van de volgende partijen op het gebied van cultuur:

Pvda, Groen Links, VVD, SP, VSP, AB, D66, TVP, …. dat waren er niet veel he Jasper?????? Daar moet je ook eens over schrijven.

 

EN Mikkers geef maar eens aan waarom onze bijdragen ‘ongenuanceerd’ zouden zijn.