Geplaatst

Op Tilburgz presenteert PvdA-raadslid Tine van de Weyer in haar column een aantal aannames rond de werkgelegenheid in Tilburg. Tine becijfert: " In 2006 beloofde de PvdA de Tilburgers een groei van 10.000 banen. In 2009 komt de verzilvering van die belofte in beeld.In drie jaar zijn er 7.600 banen bijgekomen. Bijzonder is dat in 2009 ondanks de economische crisis de werkgelegenheid in Tilburg is toegenomen met 1.250 banen.
Het blijkt dat met name de gezonds- en welzijnszorg,(650 banen) de bouwnijverheid (450) en het onderwijs (400) de grootste groeiers zijn.Wel zijn flinke dalingen te zien in de industriële werkgelegenheid en in de sector verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening. De meetperiode loopt van april 2008 tot april 2009 en is uitgevoerd door het team Onderzoek en Informatie van de gemeente Tilburg.’

Was het maar waar! In heel Nederland steeg de werkgelegenheid tot het voorjaar van 2008. Ook in gemeenten zonder de PvdA in het college. Helaas Tilburg is geen eiland en moet de gevolgen van de economische cris ook incasseren. Gevolgen die we vooral NA april ondervinden. Niet voor niets ligt er een voorstel om de dienstverlening van Sociale Zaken te heroverwegen. 

Verschillende ontwikkelingen vormen de aanleiding voor dit voorstel:
1) Een sterke stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden als gevolg van de economische crisis;
2) Nieuwe wetgeving zoals de Wet implementatie Participatiebudget, de Wet investering in jongeren en de Wet stimulering arbeidsparticipatie en crisismaatregelen, – de vorming van het Werkplein;
3) Een veranderende omgeving die meer en meer een beroep doet op de rol van de gemeente als netwerkpartner.
4) De bestuurlijke prioriteit om in de impulswijken te investeren.
5) Bezuinigingen van Rijkswege op zowel re-integratie- als op uitvoeringsbudgetten.

Daar wordt je niet vrolijk van Tine. Maar laat ik het vooral fatsoenlijk houden: de wereldwijde economische crisis is niet de schuld van de Tilburgse PvdA. Net zo min als de groei van de erkgelegenheid van voor die tijd te danken is aan de PvdA-Tilburg (valt werkgelegenheid overigens niet onder VVD-wethouder Joost Möller?)

 

reageren mag: arjenroos@raadtilburg.nl