Geplaatst

Trap er niet in

Zeer interessant die campagne om een rookgordijn op te hangen rond het stadsbestuur en Hans Smolders als de boze aanstichter neer te zetten van de politieke chaos. Zo kom je er achter hoe de lijntjes in Tilburg lopen. Voor professionals is het smullen in de stad: veel herrie, veel geslepen communicatietechnieken, veel politieke steekspelletjes. De verkiezingsstrijd is begonnen.

Bioloog/schrijver Henk Kuiper wierp zich onlangs in de beeldvormings-strijd. Hij maakt al jaren melding van allerlei geraffineerde reclamepraktijken van de gemeente Tilburg. Henk Kuiper blikt terug op de bijdrage van burgemeester Vreeman in het debat van afgelopen woensdag: "Op de valreep nam nu zelfs de burgemeester openlijk het woord ‘corruptie’ in de mond. En heel terecht deed hij dat in verband met de shopping mall. Hoe vaak inderdaad is hier niet gewezen op de stiekeme reclamepraktijken via uitgekookte T affiches, T-magazine,  informatie en berichtgeving via het Brabants Dagblad, reclame in de vorm van nieuws en gemeentevoorlichting, reclame zelfs al voor de plannen bekend werden gemaakt. Buitengewoon professionele en geraffineerde praktijken die zich echt niet zomaar toevallig ineens voor kunnen doen, laat staan onbetaald. Wie was/waren zo corrupt dat ze zich daarvoor lieten omkopen en betalen?, " vraagt Henk Kuiper zich nog steeds af.

Ook de LST-fractie heeft zich natuurlijk afgevraagd welke belangen er zich rond die shopping mall spelen. Hans Smolders heeft tijdens een gesprek met projectontwikkelaar MDG ook weleens een ballonnetje opgelaten. Waren er speciale gunsten te halen? Dat zou natuurlijk een kwalijke zaak zijn. Vreeman op zijn beurt beschuldigt nu Smolders van corruptie en gebruikt dat om de aandacht af te leiden van zijn rol in het MIDI-debacle. En dat terwijl Smolders verzoek om betaling te vaag was om bij de politie te melden, concludeerden de projectontwikkelaars Van Oostrom en Roud. Beiden ontkennen dat ze de zaak bij de rijksrecherche hebben gebracht. Dat heeft Vreeman zelf gedaan. Op het moment dat hem het beste uitkwam. De informatie bracht hij tijdens het debat over het MIDI-rapport. Dat kon niet eerder (bijvoorbeeld tijdens de verhoren van de MIDI-enquetecommissie), stelde Vreeman, omdat hij eerst het hele politieke proces rond de shopping mall afgerond wilde hebben. Dat politieke proces was echter al lang afgesloten omdat de Tilburgse gemeenteraad zich al lang daarvoor buitenspel had gezet en de Tilburgse bevolking met een referendum zou beslissen. De stem van de fracties deed er niet meer toe. Overigens blijkt dat Vreeman VOOR het referendum op 6 juni al aangifte heeft gedaan.

Op zich is het natuurlijk ook merkwaardig dat een burgemeester, die eigenlijk boven de partijen moet staan, iemand publiekelijk beschuldigt van een zaak die nog loopt. Er is nog geen bewijs. En zeker iemand die over politie en het OM gaat, mag volgens goed Nederlands gebruik die toch niet iemand met naam en toenaam noemen voordat bewezen is dat die iemand schuldig is.

In het debat stelde Vreeman dat het de afgelopen jaren maar liefst vier keer opdracht gegeven is aan de rijksrecherche om allerlei lek-incidenten te onderzoeken, zoals recent nog bij het uitkomen van het rapport van de MIDI-enquetecommissie. Door 2 persnen, zei hij vorige week. Door 1 persoon, …zei hij in het debat. Door geluiden en geruchten te combineren, componeert hij daarmee een klaagzang over Smolders. Maar is Smolders schuldig aan al wat hem ten laste wordt gelegd? Die indruk moet blijkbaar wel gewekt worden. Is Smolders dusdanig gevaarlijk dat er twaalf man rijksrechercheurs op hem af gestuurd moeten worden om hem uit zijn huis te sleuren? Op basis van een vermoeden?

Dan ga je je toch afvragen welke spelletjes er gespeeld worden?

Ik word weleens strontziek van het niet aflatende stroom columns van Henk Kuiper over vermeende reclamecampagnes, maar nu ben ik toch weer blij met zijn volharding.En met zijn nieuwste conclusie: "Voor elk raadslid een dusdanige hoeveelheid geitenstront dat de stank daarvan nog jarenlang in de raadszaal zal blijven hangen". 

En: "op affiches van de LST krijgen we nu straks een nog veel meer kiezers trekkende speciale Tilburgse versie: "stront ruimen". Geitenstront of niet, er hangt een luchtje rond de inmiddels ageschoten shopping mall. Niet zonder reden heb ik destijds de campagne van een groep Reeshof-bewoners van harte ondersteund: een prachtig affiche met de afbeelding een gouden drol met het opschrift: "Trap er niet in." En zo is het maar net!

De LST heeft inmiddels weer schriftelijke vragen gesteld:

Toen Vreeman zijn afweging moest maken of hij de raad moest informeren, in de periode tot 3 juli 2008 had hij onderstaande politieke doodzondes al begaan. Smolders zou namelijk eventueel pas corrupt kunnen zijn na zijn gesprek met Andrew Roud op 3 september 2008. Onderstaande doodzondes zijn begaan door Vreeman voor 3 juli 2008!!!!!!!!!!!

1) Dat door toevoeging van artikel 8.2 aan het huurcontract, wat overigens Privé bij Vreeman thuis tot stand is gekomen, heeft hij gehandeld in strijd met art 169 en art 53a van de gemeentewet omdat hij de Raad en een deel v/h College daarover niet heeft geïnformeerd.

2) Burgemeester Vreeman heeft de Raad niet geïnformeerd over de kostenoverschrijding van 1 miljoen euro wat in strijd is met art 169 van de gemeentewet

3) Deze PvdA Burgemeester heeft een deel v/h College niet geïnformeerd m.b.t de kostenoverschrijding van 1 miljoen euro en heeft daarbij in strijd gehandeld met art 53a van de gemeentewet.

4) Vreeman was op de hoogte van de bouwclaimconstructie en heeft meegewerkt aan de afspraken hierover met de aannemer en heeft eraan meegewerkt dat de overschrijding op dat moment niet bekend zou worden wat in strijd is met art 169 en art 53a v/d gemeentewet.

5) Burgemeester Vreeman had moeten onderkennen dat bij het ondertekenen van de contracten, ook weer privé bij Vreeman thuis, niet voldaan werd aan de voorwaarde van een realistische financiële exploitatie met harde cijfers. Daardoor was er inhoudelijk aanleiding om te herijken en procedureel aanleiding om te toetsen of voldaan was aan de door de raad op 10 december 2007 gestelde randvoorwaarde. Hiermee heeft Burgemeester Vreeman niet in het belang van de stad gehandeld en zich totaal geen zorgen gemaakt om de bestuurbaarheid onze mooie stad.

6) Deze PvdA Burgemeester heeft bewust verzuimd de gewijzigde omstandigheden, zoals o.a  het niet tekenen van EndeMol en de Ondernemers, te benutten voor ‘n heroverweging en heeft deze gewijzigde omstandigheden ook niet benut ter voorkoming van een onacceptabele kostenoverschrijding. Hiermee heeft Vreeman niet in het belang van de stad gehandeld en zich totaal geen zorgen gemaakt om de bestuurbaarheid van onze mooie stad.

Burgemeester Vreeman heeft de democratische spelregels volledig aan zijn laars gelapt en gaat zich hier vandaag in allerlei leugenachtige bochten wringen

Het kan trouwens niet anders dat u als Lector van de Bestuursacademie Zuid Nederland per direct uit uw functie neerlegt.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag :

1)      Waarom heeft Burgemeester Vreeman bovenstaande 6 punten niet in de maand juni, juli of augustus 2008 aan de Raad gemeld, temeer omdat het niet melden absoluut niets te maken kan hebben met een corrupt raadslid, want Smolders heeft pas op 3 september 2008 met de projectontwikkelaar Andrew Roud gesproken.

2)      Is een raadslid corrupt als er door iemand een melding wordt gedaan bij Burgemeester  Vreeman?

Alle berichten van deze auteur