Geplaatst

 

 

 

Ik las een aardig persbericht over de Tijdsgeest die door Nederland zou spoken. Ik moest meteen denken aan de berichtgeving over de Tilburgse politiek. Als je zo alles mag geloven van de journalisten en al die anonieme brievenschrijvers en ‘dichters’ die we helemaal nooit in de raadszaal zien, dan zou je bijna echt gaan geloven dat we als raadsleden alleen maar bezig zijn met elkaar af te zeiken, met modder gooien, vliegen af te vangen en volstrekt inhoudsloos veel herrie maken. De inhoud zou nooit meer aan bod komen. Het gaat alleen maar om de oorlog tussen reus Vreeman en kleinduimpje Hans Smolders.

Wat een flauwekul. De meeste raadsleden zijn keurige mannen en vrouwen die naast het huishouden, hun gezin, het vrijwilligerswerk in de vereniging en hun werkkring gewoon hun best doen om stapels nota’s, notities, mails en voorstellen in de avonduren en weekeinden te verwerken. Raadsleden die hun contacten in de stad onderhouden, op werkbezoek gaan, telefonisch en internetcontacten onderhouden. Raadsleden die met elkaar in debat gaan in de verschillende commissievergadering. Vergaderingen vaak tot diep in de nacht. Vergaderingen waarbij we al die zogenaamde critici nooit treffen. En geloof me maar: als ik het over raadsleden heb, bedoel ik dat in brede zin. Over de huisvaders van de Lijst Smolders Tilburg ook ja. En ook over vele raadsleden van andere fracties.

Verhalen over reuzen en kaboutertjes horen thuis in de sprookjes die sommigen ons willen doen geloven. Voor hen, en in het bijzonder het regiment schrijvers hier op TilburgZ dat volstrekt ongefundeerd hand en spandiensten verlenen aan het campagneteam dat de vooral de LST wil beschadigen, wil ik hier een tip geven: maak kennis met de echte sprookjes en bezoek de Tijdsgeest in het bos.

Komt ie: Spannende verhalen over heksen, helden, reuzen en ridders

Heel even is hij op bezoek. Op zondag 25 oktober 2009 om 10:30 kun je hem in levende lijve ontmoeten: de Tijdgeest. Hij komt op 13 plekken in Nederland. Tegelijkertijd. Hij kan reizen door de tijd en woont in een klok. Speciaal voor Staatsbosbeheer vertelt hij rare, gekke en spannende verhalen die in zijn hoofd spoken. Kom maar luisteren, als je durft!

Verhalen van de streek
Geheimzinnige overleveringen, sterke streekverhalen, heldhaftige sagen. In elke plaats zijn ze wel bekend. Vertellingen die van vader op zoon worden doorverteld en die vaak verbonden zijn aan een streek of gebied. Verhalen die verborgen liggen in het landschap. Soms zonder dat we er bij stilstaan. Staatsbosbeheer heeft de hulp ingeroepen van de Tijdgeest om zo’n verhaal te vertellen. Een beetje eng, maar ook wel grappig.

Gezocht!
Stoere jongens en dappere meiden tussen 8 en 12 jaar melden zich aan bij de boswachter van Staatsbosbeheer en gaan op zoek naar de Tijdgeest. Die heeft bovendien een verrassing voor de deelnemers. Maar dan moeten ze wel een paar lastige vragen beantwoorden. En ondertussen maken ze een mooie wandeling door het gebied. Uiteraard staat er wat te drinken voor de kinderen klaar en ook de ouders worden niet vergeten.
Noord-Brabant, Mastbos, Breda. Aanmelden kan via de site www.staatsbosbeheer.nl
Als er veel aanmeldingen zijn, zal de Tijdgeest meerdere voorstellingen geven. De kans bestaat dan wel dat je wat later vertrekt.  http://www.staatsbosbeheer.nl