Geplaatst

LST niet te koop

Het is blijkbaar heel normaal in de bouwwereld: dealen. Toen er gigantische budgetoverschrijdingen optraden bij de verbouw van het MIDI-theater waren burgemeester Ruud Vreeman en ex-wethouder Hugo Backx er als de kippen bij om een zogenaamd ‘heren-akkoord’ te sluiten met de aannemer. De aannemer zou de extra kosten onder de pet houden en in ruil daarvoor een stuk bouwgrond in de gemeente Tilburg krijgen waar hij iets mocht gaan ontwikkelen. De gemiddelde Tilburger zou zoiets fraude noemen.

De gemiddelde Tilburger zal zich ook weleens afgevraagd hebben hoe het mogelijk is dat sommige Tilburgse politici en ambtenaren dat idee van een shopping mall zo konden omarmen. Zo’n enorm schadelijk project voor onze middenstand, ons milieu en onze infrastructuur. Welke belangen spelen een rol en wiens belangen spelen een rol? Dat zijn vragen die bij je opkomen. De shopping mall was in sommige kringen een absoluut ‘moetje’.

Na maandenlang werk van de raadsenquetecommissie naar de gang van zaken rond het MIDI-theater zijn we in Tilburg onderhand toe aan wat politieke rust. Op dit platform ga ik nu dus niet pleiten voor nog eens een stevig onderzoek naar de ins en outs rond de shopping mall. Goddank heeft de Tilburgse bevolking dat project in een referendum weggestemd en laten we het daar maar lekker bij houden!

Maar nu mijn fractievoorzitter Hans Smolders als afleidingsmiddel wordt gebruikt voor het grote debat rond MIDI en de positie van burgemeester Vreeman, moet me toch wel van het hart dat we als LST-fractie toch altijd in alle openheid gediscussieerd hebben over de voors en tegens van de Mall. Nooit is er een moment geweest dat we ons als fractie in de hoek gezet voelden door welk belangenspel dan ook.

En het zal geen publiek geheim zijn dat ik toch zeer kritisch tot zeer negatief was over de effecten die zo’n shopping mall zou hebben voor de stad. Ik ben lid geweest van een workshop van tegenstanders van de mall die allerlei stellingen moest formuleren voor een campagne (een stembepaling/advies) voor de kiezers. (Vreeman zat als burgemeester in de workshop voorstanders!). Als woordvoerder van de LST heb ik deelgenomen aan het slotdebat voor de media In de MIDI ja). In het milieucafe heb ik (begin april) een column uitgesproken TEGEN de shopping mall.

En op internet, vooral op het platform TilburgZ, heb ik al vanaf het allereerste prille begin van de discussie rond de shopping mall zeer kritische columns geplaatst. De suggestie dat de stem van de LST te koop was (voor de projectontwikkelaar) mist dan ook elke grond.

Ter illustratie zal ik hier een bloemselectie van kritische columns plaatsen. Te beginnen met de column waarin ik vrees voor een duurzame woestijn in het geval de shopping mall er zou komen:

 

Duurzame woestijn in Tilburg

geplaatst: 30-06-2008

 

‘Te grote mall ontwricht winkelstructuur Tilburg en dorpen’

Als er in Tilburg-Noord een shopping mall van 125.000 of meer vierkante meter komt, betekent dat een ‘duurzame ontwrichting’ van de totale detailhandel in Tilburg en de omliggende dorpen. Tot die conclusie komt het bureau DHV. Dat heeft het economisch effect berekend van de mall, die Tilburg en ontwikkelingscombinatie OVG/MDG van plan zijn te bouwen. Het rapport is maandagochtend in het Tilburgse stadhuis gepresenteerd.
Bij een shopping mall van 100.000 vierkante meter lopen de wijkwinkelcentra Westermarkt, Wagnerplein en Heyhoef minstens 15 procent aan bestedingen mis. Een mall van 65.000 tot 100.000 vierkante meter kost de Tilburgse binnenstad 9 tot 13 procent aan inkomsten.
VERDER GEEN COMMENTAAR

Ronkend secretariaat weet het al

geplaatst: 19-06-2008

Wat moet je tegenwoordig denken van het secretariaat aan het Reitseplein te Tilburg? Prachtige bomen weggemaaid om het zicht op het Kamer van Koophandel-gebouw te verbeteren (nou ja???). Het plaatsen van een social sofa als herinnering aan een reis naar China. Het organiseren van een reis naar Londen om het idee van een mega-mall tussen de oren van sommige raadsleden te krijgen.

En nu weer een persbericht van de BZW met volop propaganda: de Mall moet er komen volgens sommigen, maar dat idee moet blijkbaar nog in de samenleving gemasseerd worden. De BZW doet al een uitspraak PRO de mall VOORDAT ze de cijfers van het onderzoekje heeft ontvangen. Is dat raar of is dat niet raar?

Hieronder het persbericht van het ronkende secretariaat aan het Reitseplein:

BZW positief over initiatief Mall Tilburg

Bovenregionale aantrekkingskracht, stijging van de werkgelegenheid en versterking van de Midden-Brabantse economische structuur. Dat zijn de belangrijkste redenen waarom de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging zich positief uitspreekt over de komst van een Mall Tilburg.

"Met belangstelling zullen we komende week kennis nemen van de rapporten die de gemeente Tilburg en de ontwikkelaar hebben laten maken’ aldus voorzitter Erik Kamps. ‘Voor de BZW staat nu echter al vast dat wij met de komst van een Mall, Tilburg maar vooral de hele regio Midden-Brabant verder op de kaart kunnen zetten. Kijk naar de effecten die de komst van bijvoorbeeld de Efteling voor onze regio heeft betekend. Door toevoeging van nog een extra publiekstrekker kunnen we onze bovenregionale functie verder uitbouwen en dit komt het economisch klimaat en de werkgelegenheid zeker ten goede. De combinatie met horeca en toerisme is een logische en versterkt de ambities om in ons gebied een leisure-boulevard te ontwikkelen. Mall Tilburg zal voor de regio Midden-Brabant een grote impuls kunnen betekenen’.

 

persbericht: mall kan niet in tilburg

geplaatst: 08-10-2008

De Lijst Smolders is van mening dat de bedreigingen die er kleven aan een Mega Mall beheersbaar gemaakt zouden kunnen worden door betrouwbare coalitiepartijen die hun afspraken wel gewoon nakomen, met daarbij aan het roer een doortastend College met daarin bekwame wethouders.

 

Daarentegen acht de LST dit College en de coalitiepartijen PvdA, SP en VVD in de gemeenteraad volstrekt niet bekwaam, niet betrouwbaar en niet doortastend genoeg om dit uiterst kwetsbare proces, met het vele noodzakelijke aanvullend beleid, tot een goed einde te kunnen brengen. Meerdere malen heeft de Lijst Smolders de afgelopen weken de hand uitgestoken om te willen praten en te onderhandelen over de Mall, maar daar is geen gehoor aan gegeven. Het is voor de Lijst Smolders een nachtmerrie om nu een haalbaarheidsfase in te gaan die niet geheel vrijblijvend is, waardoor de LST afhankelijk wordt van de onbetrouwbare PvdA, SP en VVD. De besluitvorming rondom het Adje-theater is er een schrijnend voorbeeld van. Als dit soort bestuurders al 10 jaar nodig hebben om ons winkelhart in de binnenstad van nieuwe sfeerverlichting te voorzien met uiteindelijk een bizar slecht resultaat, dan heb ik geen enkel vertrouwen op een goede afloop bij de vele winkelcentra, Wagnerplein, Westermarkt, Berkel-Enschot, die op het punt staan om ingrijpend op de schop te gaan. Daarbij wacht ook winkelcentrum Heyhoef al 10 jaar op uitbreiding met een infrastructuur rondom de Reeshof die al 15 jaar volstrekt tekort schiet.

Vergeet ook niet dat bij dit soort projecten steeds flink geïnvesteerd moet worden door derden, die zaken willen doen met betrouwbare bestuurders en nu dreigen af te haken.

Als de Mall er komt heb je juist een professioneel, doortastend en betrouwbaar stadsbestuur nodig die alles uit de kast zal moeten halen om deze uiterst wenselijke bouwplannen, of een herziende vorm daarvan, op zeer korte termijn weer vlot te trekken, zodat vervolgens snel tot uitvoering kan worden over gegaan. Wat o.a. verder ook meespeelt in onze overwegingen;Lopende het besluitvormingsproces nemen PvdA, SP en VVD met gênant paniekvoetbal een loopje met de afgesproken procedure en veranderen plotsklaps de spelregels. In de commissie economie van 25 augustus j.l. was heel duidelijk afgesproken en besloten dat wij als raad onze verantwoordelijkheid niet konden ontlopen en dit besluit over de Mall voor onze rekening zouden gaan nemen. Op oneigenlijke gronden komt men uit het niets met een referendum waar de PvdA en de SP zich op laffe wijze achter willen gaan verschuilen. Vervolgens zegt de PvdA fractievoorzitter dat dit geheel toevallig is en dat ieder onafhankelijk van elkaar tot dat inzicht is gekomen en dit zeker niet is voorgekookt. In het Collegeakkoord is niets te vinden over referenda, te weinig over de Mall en veel te veel over het Adje-theater.De belofte van de SP, PvdA en de VVD om een referendum te houden over de Mall zal ook wel weer niet worden nagekomen met daarbij het bekende gedraai en gekonkel.  Dat de projectontwikkelaars te weinig krediet gaan krijgen door de kredietcrisis Na alles zorgvuldig afgewogen te hebben, heeft de Lijst Smolders besloten om niet met het haalbaarheidsonderzoek verder te gaan en zal 27 oktober tegen het voorstel stemmen.

 

 

Alle berichten van deze auteur