Geplaatst

Groene linten

Deze week spraken wij in de commissie fysiek over het lintenmanagement in de stad. Als proef wordt er nu een lintenmanager aangesteld voor de Korvelseweg en de Besterdring. Dit naar aanleiding van een motie van CDA en LST.

 Terecht stelde Ruud van Esch van D66 dat er ook eens naar de achterkant van de linten gekeken moest worden. Toen ik daar verder op door wilde gaan, kreeg met veel pijn en moeite nog wat spreektijd. Ik pleitte voor aandacht voor het groen bij de linten. Immers daar bevonden zich van oudsher de kloostertuinen en de moes- en siertuinen die vaak nog heel diep zijn. De achterkanten van de linten waren daarom vaak groene zones met grote ecologische waarde. Daar moeten we dus zuinig op zijn en daar waar groen heeft geweken voor grijs: terugwerken naar optimale waardes. Maar de commissie had daar weinig oren naar. Het was al laat. Overigens blijkt uit de stukken dat de gemeente alleen maar linten meldt in de stad. Udenhout en Berkel-Enschot zitten nog steeds niet tussen de oren van de beleidsmakers.

Linten zijn wegen die van oudsher dienden om buurtschappen (de zogenaamde herdgangen) met elkaar te verbinden. Wegen zoals bijvoorbeeld de Bredaseweg, de Korvelseweg, de Besterdring en andere linten zijn in de afgelopen eeuwen langzaamaan volgebouwd met bijvoorbeeld massale appartementencomplexen die niet iedereen waardeert en ook de bedrijven aan de linten kregen het moeilijk. Een goed management van de linten moet deze achteruitgang een halt toe roepen.

Het gaat om een experiment van ongeveer een half jaar waarbij ook de ondernemersorganisaties in de detailhandel en horeca, vastgoedeigenaren en intermediaire organisaties zoals de Kamer van Koophandel en het Midden- en Kleinbedrijf worden betrokken.

Leidraad

Het beheer van de linten bestaat niet alleen uit intensief lintenmanagement. Ook formuleerde het college een leidraad voor de verdere ontwikkelingen van de linten. Projectontwikkelaars en architecten moeten bij hun plannen rekening houden met deze leidraad en dus ook met de bijzondere kenmerken van de oude linten. Deze leidraad wordt ondermeer besproken in de commissievergadering Fysiek van 21 september aanstaande.

De gemeente maakt in de leidraad onderscheid in ‘bedrijvige linten’ en ‘rustige linten’. In een bedrijvig lint wil de gemeente meer aandacht steken in de vitaliteit van de winkels en bedrijven, terwijl in de rustige linten het wonen centraal staat. Voor het wonen in de bedrijvige linten zijn ontwikkelingscondities opgesteld. Ook zijn er stedenbouwkundige uitgangspunten geformuleerd en worden voorstellen gedaan voor de openbare ruimte. De historische context spelen in al deze voorstellen nadrukkelijk mee.

Vervolg

Met zowel het lintenmanagement als de leidraad doet de gemeente de komende periode ervaringen op binnen de ringbanen. Uiteindelijk leiden deze ervaringen tot een Structuurvisie Linten die voor de hele stad gaat gelden. In deze toekomstige structuurvisie wordt extra aandacht besteed aan monumentenzorg, de stedenbouwkundige regelgeving, de woonvisie, de economische visie en het beleid voor de openbare ruimte. Op basis van deze visie dienen in de toekomst voldoende middelen te worden vrijgemaakt voor al deze ambities.   

 

Alle berichten van deze auteur