Geplaatst

LST feliciteert iedereen

Beter goed gejat..dan…

Kinderraad neemt idee LST over

 In het politieke circuit en de daaraan gekoppelde wereld van onderzoeksbureautjes, subsidieslurpende instellingen en organisaties is het niet ongebruikelijk om met andermans veren te pronken. Het wemelt er van de onderscheidingen en prijsjes. Originaliteit, uitvoerbaarheid of financiele haalbaarheid doen meestal totaal niet ter zake. Protesteren als er sprake is van jatwerk, plagiaat, het heeft geen zin. Als je ‘netjes’ je mond houdt, kom immers ook jij nog weleens aan de beurt als er een prijsje wordt uitgedeeld. Of een zilveren legpenning. Zo werkt dat het in het zichzelf-bewierokende-circus!!

Neem nu het winnende ‘idee’ van een milieu-educatiecentrum bij de kinderboerderij in de Reeshof. Al twintig jaar leeft dat idee onder de wijkbewoners. Talloze initatieven en plannen zijn er geweest. En zijn er nog. De Lijst Smolders Tilburg heeft er de afgelopen jaren talloze malen op gewezen. In debatten, in moties, in open brieven. Enzovoorts enzovoorts.

Maar wie krijgt er de prijs voor het Beste Idee van de Stad? De Kinderraad!! En wat krijgt de kinderraad om dat idee uit te voeren? Negenduizend euro!!! Dat houdt niet over dus!

Maar om het vertrouwen in de politiek niet verder te beschadigen, houden we er hier over op. Kinderraad van harte gefeliciteerd! Hier volgt het jubelbericht van de o zo originele ambtelijke commissie:

  

  

Een Milieu Educatief Centrum, genaamd KinderNatuurWereld, binnen de te realiseren Kinderboerderij in het Reeshofpark. Met dat idee won Kinderraad Reeshof 1 van de Twern woensdag 8 juli jl. een symbolische cheque ter waarde van € 9000,-. Kinderraad Reeshof 2 behaalde, met 1 puntje verschil, een mooie tweede plaats met hun idee voor een Game Hall in het Jongerencentrum.

 

Kinderen van 5 Kinderraden, verspreid over heel Tilburg, streden afgelopen woensdag mee in de verkiezing voor het Beste Idee van de Stad Tilburg. Alle vijf presenteerden zij hun ideeën, stelden vragen en mochten uiteindelijk hun stem uitbrengen voor het Beste Idee. Uiteindelijk, na een spannende verkiezing, kwam Kinderraad Reeshof 1 als winnaar uit de bus. De € 9000,- wordt ingezet voor de uitvoering van het Idee: KinderNatuurWereld bij de Kinderboerderij

 

Het idee

We willen dat de kinderen (en volwassenen) leren over de natuur op een speelse en leuke manier. Dat willen we doen door:

  • Lespakketten voor scholen
  • Veldwerkpakketten en leskisten
  • Mensen bezig laten zijn met de natuur, de natuur laten beleven
  • Mensen bewust met het milieu om laten gaan, zodat ze beter voor de natuur en het milieu gaan zorgen om dit schoon te houden.
  • Alle mensen uit de Reeshof mee te kunnen laten doen
  • Allerlei andere activiteiten

Op deze manier willen we proberen mensen beter voor het milieu en natuur te laten zorgen. We willen dat ze zorg en respect hebben voor het milieu, actief zijn en kennis op doen van de natuur.

Bij de uitvoering van dit idee is het belangrijk dat er goed samengewerkt wordt tussen de scholen, kinderdagverblijven/BSO’s, musea, Gemeente Tilburg, vrijwilligers, De Twern, de bibliotheek, enz.

 

Kinderraad Reeshof 1 is erg blij met hun prijs en dat het idee gerealiseerd worden!

Alle berichten van deze auteur