Geplaatst

Kamer van Koophandel nu tegen de mall

Het moet niet gekker worden. Nu beginnen zelfs lieden van Vreemans vaste reisgezelschap zich tegen de shopping mall te keren. De Kamer van Koophandel bracht een keurig opgesteld persbericht uit met niet mis te verstane conclusies. De gemeente zou ten onrechte beweren dat alle buurtwinkelcentra gewoon kunnen blijven bestaan. "Is niet realistisch," stelt de Kamer van Koophandel nu.

Uitstel van de bouw van dat giga-graaipaleis, is voor de LST volstrekt onacceptabel. LST wil helemall GEEN mall, maar als de Tilburgse bevolking die wel wil, kan uitstel de investeringen in wijk- en buurtcentra jarenlang frustreren, zo niet voor eeuwig afblazen. De LST is blij met deze steun uit onverwachte hoek. Nu de provincie nog!!

 

"Als niet wordt vastgehouden aan het oorspronkelijke hoge ambitieniveau van de shopping mall, voegt het grootschalig winkelcomplex onvoldoende toe en wordt de realisatie hiervan ontraden," stelt de Kamer van Koophandel.  "Ook moet er meer duidelijkheid worden verschaft over de positionering van de binnenstad ten opzichte van de mall. Maar ook over de gewenste voorzieningenstructuur op buurt- en wijkniveau nu gekozen wordt voor het concentreren van het dagelijkse aanbod in de wijkwinkelcentra.

Dat zijn de belangrijkste adviezen van de Kamer van Koophandel Brabant in een brief gericht aan de gemeenteraad van Tilburg als reactie op de ‘Structuurvisie detailhandel en economie 2009-2020′ KvK Brabant heeft zich vanaf het begin  positief-kritisch opgesteld over de plannen voor de vestiging van een grootschalige shopping mall in Tilburg. Uiteraard biedt het kansen voor Tilburg en de regio, maar het heeft ook gevolgen voor de bestaande winkelstructuur.

KvK Brabant maakt zich vooral zorgen over de consessies die worden gedaan aan het ambitieniveau. Er bestaat naar haar overtuiging geen behoefte aan meer van hetzelfde, omdat dit gaat leiden tot een ernstige ontwrichting van de bestaande detailhandelsstructuur in Tilburg en omgeving. De negatieve gevolgen kunnen alleen beperkt blijven als de mall minimaal functioneert op BrabantStadniveau en echt iets complementairs biedt. KvK Brabant pleit daarom voor het opstellen van een heldere en duidelijke visie op de gewenste winkelstructuur die past bij de ambities van BrabantStad.

Ervaringen in het buitenland leren dat de komst van een grootschalige mall downgrading van het winkelaanbod in de binnenstad betekent. KvK Brabant acht het beeld dat de gemeente Tilburg geschetst dat én de mall én de binnenstad zich kunnen blijven richten op het midden en hoge segment niet waarschijnlijk. Tilburg moet daarom beleid voeren dat rekening houdt met een downgrading van het winkelaanbod in de binnenstad.

KvK Brabant zet echter ook vraagtekens bij de kansen die Tilburg ziet voor de overige winkelcentra met een recreatief winkelaanbod zoals de wijkwinkelcentra. Ondanks afnemende bestedingen zouden al geplande uitbreidingen gerealiseerd kunnen worden. Tilburg zoekt de oplossing in een verkleuring van winkelruimte tot het meer dagelijkse segment en tot commerciële en niet-commerciële dienstverlening. De ‘Structuurvisie detailhandel en economie 2009-2020′ van de gemeente Tilburg geeft echter weinig inzicht in de omvang en het brancheprofiel van deze winkelcentra na realisatie van de mall. Ook geeft de visie niet aan wat de positie van deze centra wordt ten opzichte van de binnenstad. KvK Brabant wil daar meer duidelijkheid over.

Het concentreren van de dagelijkse boodschappen in de wijkwinkelcentra heeft invloed op het aanbod in de buurtwinkelcentra en winkelstrips. De komst van een mall heeft hierdoor ook indirect invloed op de voorzieningenstructuur op buurtniveau. KvK Brabant bepleit om duidelijkheid te verschaffen over de gewenste eindsituatie en het flankerend beleid dat daarvoor zal worden ingezet. Nu wekt de gemeentelijke visie nog de indruk dat vrijwel elk buurtwinkelcentrum kan blijven bestaan. KvK Brabant vindt dat niet realistisch."

Alle berichten van deze auteur

Reacties

27 reacties op “Kamer van Koophandel nu tegen de mall”

 1. chris avatar
  chris

  En zo is het maar net!!!

 2. julesluijten avatar
  julesluijten

  Nou, Arjen, dat geloof ik toch echt niet hoor, dat buurtwinkels last zullen hebben van de Mall. Waar is het onderzoek waaruit dat blijkt? Graag cijfers en een onderbouwing, kun jij die niet geven, dan graag van de KvK. Het winkelaanbod in wijkwinkelcentra en buurtwinkels wijkt dusdanig af van de winkels die zich in de Mall zouden willen vestigen, dat het haast niet mogelijk is om daar last van te krijgen. Of niet Sjan?

 3. arjen avatar
  arjen

  @Jules
  Als je zo vaak in de raadszaal zit, als je beweert, Jules, heb je die mters dikke stapels onderzoeksgegevens ook voorbij zien komen. Maar anders kan je ze ook opvragen bij de griffie!

 4. julesluijten avatar
  julesluijten

  Helaas Arjen, die heb ik gemist! Zoals ik al eerder op deze site liet blijken, raak ik langzamerhand mijn vertrouwen kwijt in de Tilburgse politiek en dat maakt de raadszaal ook steeds minder interessant voor mij!

 5. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  gek juleke, doe geen moeite.

 6. jan van beurden avatar
  jan van beurden

  Maar Jules toch. Niet alleen in de raadszaal maar in diverse publicaties heeft bijvoorbeeld het Hoofddetailhandelschap maar ook daaronder hangende deelschappen als de bedrijfschappen textiel en lederwaren zich uitgesproken dat de mall een negatieve werking zal hebben op het volledige winkelareaal in de betreffende regio. Het stuk waaruit hierboven geciteerd wordt is van de Kamer van Koophandel. Weet je wat jij moet doen,

 7. julesluijten avatar
  julesluijten

  Nee Jan, daar zit je naast, ik ben geen insider. Ik wilde je bijna bedanken voor het compliment, maar dat is teveel eer voor de zittende politici. Ik ben het niet eens met je verhaal. In het dossier van de mall is niemand onpartijdig of neutraal. Het valt me ook op dat je de mening aanhaalt van organen die zeer partijdig zijn in dit dossier: " Allemaal formules die ook in wijk- en buurtcentra zitten. En dan uitkomt bij hetzelfde doemscenario als de Ondernemers Federatie Tilburg en ik zei de gek". Jouw rol is me ook niet helemaal duidelijk in dit verhaal: je werpt je op als tegenstander van de mall, maar ik dacht toch dat je als uitbater van een friettent en een autowasstation (o.a. denk ik, je zult meer interesses hebben)niet veel bemoeienis hebben met de mall. Dan kan het zo zijn dat je als lid of sympathisant van de TVP tegen de komst van de mall bent.

  Er is ook een aantal wetenschappers (en dat is toch meer mijn tak van sport) dat voorstander van de mall is. Bovendien zie ik in andere malls (Sicilie, Newcastle (waar Nederlanders met de boot naar toe gaan) en outlets als in Roermond en Lelystand toch een heel ander winkelaanbod dan die buurtwinkels waar jullie het allemaal over hebben. Ik vind de manier waarop jullie denken als tegenstanders van de mall een gebrek aan grootstedelijk denken. Tilburg staat landelijk bekend om zijn minderwaardigheidscomplex, om zijn gebrek aan durf. Dan komt er een plan op tafel als de mall en dan schieten onbeduidende ondernemertjes die nauwelijks klantvriendelijkheid meer tonen in de stress. Ja, dat begrijp ik wel aan de ene kant, maar aan de andere kant ook niet. Het is een kans voor Tilburg; zorg voor goed openbaar vervoer naar de mall, zorg ervoor dat er een transferium komt naar de mall, waarvan de opstapplaats op de Heuvel ofzo komt, zodat men, als men van de mall afkomt, zo de binnenstad inloopt. Men komt toch niet van een andere stad om in de Heijhoef te gaan shoppen, nu niet dan niet nooit niet, dus dat is een non-argument.

  Ik verwijt deze raad en dit college een heleboel, waarvan mijn grootste ergernis gelegen is in de cultuursector, maar ik kan de komst van de mall niet vergelijken met het debacle Midi. Ik zie de mall als een kans!

 8. bram van beurden avatar
  bram van beurden

  Beste Jules,

  Het verbaasd mij dat in een discussie die al meer dan een jaar loopt, er nog steeds partijen zijn die als enig argument woorden gebruiken als: "Dat geloof ik niet, dat zal wel niet, wie zegt dat waar staat dat en hoe weet jij dat nou".

  In plaats van alle inhoudelijke argumenten de prullebak in te wijzen zou je zelf eens iets kunnen na checken. Ik zou daarom graag de bewijslast om willen draaien. Noem mij een stad, waar ook ter wereld, met een mall in de periferie met meer winkels dan de stad zelf, waar geen verpaupering is opgetreden.

  je zult verder moeten zoeken dan weinegem oberhausen of Sint niklaas deze vallen allemaal af. Let er ook op dat je geen stadsjes of dorpjes uitzoekt met hoge toeristische trekpleisters of bedevaartsoorden. Omdat tilburg die niet heeft om op terug te vallen.

  En ga geen verhaal ophangen dat dit bij tilburg anders zal gaan omdat deze mall complimntair moet worden. Als je je huiswerk doet dan zie je dat dit aan alle verpauperde steden is belooft. Dit is een letterlijke passage uit het collegebesluit van Sint Niklaas:

 9. jan van beurden avatar
  jan van beurden

  Mijn persoonlijke vrees voor de mall is inderdaad minimaal. Mijn betrokkenheid bij de stad Tilburg en Brabant misschien te maximaal voor de wetenschappers waar jij je toe rekent. Ik reken mezelf en een heleboel andere ondernemers niet bepaald tot de door jou genoemde onbeduidende ondernemertjes die nauwelijks klantvriendelijkheid meer tonen. Ondernemen voor eigen verantwoording en risico is een tak van sport die jij vermoedelijk niet kent en waar je ook geen voorstelling van kunt maken in jouw betweterige theoretische wetenschapskringetje. Het is heel duidelijk dat je elk argument af wilt doen door de diskwalicatie van de argumenteerder om het argument verder op inhoud te kunnen negeren. Als je een beetje ge

 10. julesluijten avatar
  julesluijten

  Bram (toch geen familie van…): "er nog steeds partijen zijn die als enig argument woorden gebruiken als: "Dat geloof ik niet, dat zal wel niet, wie zegt dat waar staat dat en hoe weet jij dat nou"." Voor de zoveelste keer op deze site: ik ben geen partij, ik ben slechts een gewone burger die meepraat en discussieert over onderwerpen die me bezighouden in deze stad.

  Kun je lezen Bram? Ik vrees van niet: "Mijn verzoek is heel simpel Noem mij EEN STAD DIE HET WEL IS GELUKT" Mijn antwoord nogmaals: Newcastle. Ik hoop dat je weet dat dit een heuse plaatsnaam is.

  Jan: Ik vind je een beetje badinerend overkomen. Ik heb mijn sporen al verdiend en inderdaad: ik ga niet zeggen waarin, omdat dat niet van belang is voor deze discussie (zie ook mijn eerste opmerking aan Bram). Jij schijnt het nogal op je fatsoen te trekken dat ik het heb over onbeduidende ondernemertjes, maar vermijd dan zelf in ieder geval dat gedrag waar je zo'n aanstoot aan neemt. Tenslotte heb ik niet beweerd een hoge pet op te hebben van mezelf.

  Hartelijke groet,
  Jules Luijten

 11. jan van beurden avatar
  jan van beurden

  Hier dus je hoge eigen pet;(-)ik ben geen insider. Ik wilde je bijna bedanken voor het compliment, maar dat is teveel eer voor de zittende politici.(-)
  Ik heb ontdekt dat badinerend doen tenminste nog een beetje effect heeft naar badinerende luitjes, ook maar weinig helaas zoals blijkt, maar tenminste iets.
  Een weer die hoge mistige pet;(-)Ik heb mijn sporen al verdiend en inderdaad: ik ga niet zeggen waarin, omdat dat niet van belang is voor deze discussie(-)
  Dus de achtergrond van de tegenstanders van de mall is relevant genoeg om er door een troebel wetenschappertje beledigend op aangesproken te mogen worden….om vervolgens de argumenten te negeren vanuit een twijfelachtig zelfverklaard ivoren torentje met een werkelijke hoogte van drie bierviltjes
  Jan van Beurden
  En oja,…familie.

 12. julesluijten avatar
  julesluijten

  Geachte heer Van Beurden, ik ga er inhoudelijk niet meer op in.

  Hartelijke groet,
  Jules Luijten

 13. jan van beurden avatar
  jan van beurden

  Geachte heer Luijten,
  ik verwachtte al dat u het bij het oude zou laten. Als er nieuws is hoor ik het graag.
  Hoogachtend en vriendelijk groetend,
  J.P.H. van Beurden

 14. chris avatar
  chris

  Waarom laten mensen hun gezonde verstand niet een beetje werken. Een huppelkutje kan dr zakgeld maar 1 keer aan lippenstift uitgeven. Denkt Jules nu echt dat de lokale parfumerie daar niks van ga merken. Ga toch wieberen.

 15. chris avatar
  chris

  Boze brief over mall van bouwer AaBe
  vrijdag 22 mei 2009 | 11:39 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 22 mei 2009 | 11:55

  Tekstgrootte
  Vandaag in het BD:
  TILBURG – BPF Bouw, ontwikkelaar van het winkelgebied op het AaBe-complex in Tilburg Zuid, laakt het collegebeleid rond de mega-mall in Tilburg Noord.

  In een aangetekende brief zegt de directie dat Tilburg de verhuurder van de mall straks alle vrijheid biedt winkels te vestigen die de concurrentie aangaan met de rest van de stad. Dat is slecht voor het winkelklimaat, zegt BPF.

 16. ilburg Theo avatar
  ilburg Theo

  Juist Chris, maar volgens de voorstanders is ook deze aannemer een onbeduidend ondernemertje dat bang is voor concurrentie, en klaar is Sjuul, sorry Kees. Argumenteerder gediskwalifidingest en argument van tafel.
  Dat het MKB, (red. Midden en Klein Bedrijf) met afstand de grootse werkgever van Nederland is en de ruggegraat van alle Westerse beschavingen is blijkbaar niet belangrijk. Allemaal onbeduidende ondernemertjes. Dat van die lippenstift en dat h*ppelk*tje is eveneens een waarheid als een koe.
  Maar helaas dat wieberen zullen ze niet doen,..jammer h

 17. henk avatar
  henk

  In Newcastle is het dus goed gegaan. De kans dat het in Tilburg goed gaat ligt dus in de orde van grootte van

 18. julesluijten avatar
  julesluijten

  Ik constateer in ieder geval dat de tegenstanders van de mall zich verenigd hebben op TilburgZ.

  Henk: inderdaad, in Newcastle is het goed gegaan en dat is een stad die vergelijkbaar is met Tilburg.

  Theo: waaronder denk jij dat de winkels in de mall vallen? Juist: onder het MKB!

 19. arjen avatar
  arjen

  @jules
  Ik zou bedrijven als Wallmart niet onder het midden- en kleinbedrijf scharen, jules.

 20. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Begrijp ik het nu niet meer ?

  Ik zie op dit forum de heren van Beurden duidelijke taal spreken over hun standpunt m.b.t. de Mall.

  De heer van Beurden sr. is toch steun cq fractielid, of beter gezegd lijstduwwer van de TVP van Loesje "Verdonk"

  Deze mevr. heeft zich toch duidelijk uitgesproken voor een Mall incl monorail of heb ik dat verkeerd gelezen/gezien.

  Wie verdedigd er nu een bepaald standpunt of moet ik de reactie van de heer van Beurden los zien van de uitlatingen van de TVP
  In dat geval zie ik u denk ik niet terug op de lijst van mevr. Dielissen.

  Graag uw reactie hoe ik het moet zien.
  Ik stem in 2010 in ieder geval niet op een partij die voor de Mall is.

 21. bram van beurden avatar
  bram van beurden

  beste julesluiten

  ik kan prima lezen, Maar kun jij wel rekenen.
  Op de Britse 200 steden tellende ranglijst van beste stadcentra om te winkelen staat Newcastle op de 5de plaats. Zoals je zelf zegt staat Tilburg niet hoog op de Nederlandse ranglijst.
  En Ik vroeg "Noem mij een stad, met een mall in de periferie met meer winkels dan de stad zelf, waar geen verpaupering is opgetreden.

 22. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  @Julesluiten

  Je schreef: 'Tilburg staat landelijk bekend om zijn minderwaardigheidscomplex'

  Vind je het gek Jules, dat de rest van Nederland wel eens denkt dat we hier een minderwaardigheidscomplex hebben? Ik bedoel, met al dat grote T-gedoe en overdreven vlagvertoon vraag je daar toch om? Er zijn drie plaatsen ter wereld die worden afgekort met een letter: NY, LA en Kruikendorp dat nu aan de weg timmert met die T. Beetje bespottelijk, toch?

 23. jan van beurden avatar
  jan van beurden

  Hallo Harm (mag ik zeggen hoop ik?)
  Ik heb al even, een jaar of twee en een half, geen contact meer met de TVP. Ik zal niet over de diversiteit aan redenen uitweiden, omdat niemand daar echt beter of wijzer van wordt. Ik ben nog steeds lid, denk ik, en in de pikorde, sinds de vorige verkiezingen, middels het aantal voorkeurstemmen gekregen als lijstduwer, tweede in

 24. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  @ mijnheer van Beurden

  Wat een opluchting dat u zelf aangeeft geen deel meer uit te willen maken van de TVP.

  U verhaal is duidelijk en ik hoop dat de acties van u en uw zonen succesvol zijn.

  Ik lees dat u de heer Roos van de LST ook goed kent
  Ik lees zijn bijdrage op deze site met genoegen.
  De LST waar de heer Roos deel van uitmaakt wordt dikwijls het verwijt gegeven dat ze geen inhoud hebben maar als ik de kranten zo lees denk ik dat de fractievoorzitter en de overigen behoorlijk dominant en inhoudelijk aanwezig zijn.

  e.e.a. wordt doorgezet in de colums van o.a. TilburgZ door de heer Roos

  Uw bijdrages passen overigens wel in dat rijtje !!

 25. julesluijten avatar
  julesluijten

  Ik las zojuist in de krant dat de bouwer van AaBe, BPF Bouw, de mall laakt! Het bedrijf wil 50 miljoen steken in de (her-)ontwikkeling van het AaBe-complex. Het winkelgebied wordt zo'n 50.000 m2 groot. En dit bedrijf spreekt zich dan uit tegen de mall!! Dit bedoel ik dus met een gebrek aan subjectiviteit in de hele discussie over de mall. Weer een bedrijf dat belanghebbend is. Ik zou willen dat de hele discussie wat objectiever gevoerd was, dan was het voor de onwetende Tilburger gemakkelijker geweest een deugdelijk standpunt in te nemen.

 26. theo avatar
  theo

  Ach gut en kijk aan Jules, vanmorgen wel het postzegelartikeltje van de onbeduidende (50 miljoen investerende) aannemer gevonden maar gisteren de halve propagandapagina van de inmiddels weggerende (heel beduidende) Malldikketrice gemist? Wetenschap der,… selectieve tunnelvisie en hardhouten gezichtontnemende platen voor harde harsese?
  groetjes Theo

 27. julesluijten avatar
  julesluijten

  In tegenstelling tot een aantal deelnemers aan dit log kan ik niet overal op reageren, Theo. Er moet ook nog gewerkt worden!