Geplaatst

Spoorzone ecologisch van de kaart

Meetlatjes,  ten spijt. Een stadsecoloog of Adviescommissie Stedelijk Groen ten spijt. Gemeentelijke plannen en ambitiedocumenten worden blijkbaar nog steeds op eilandjes geschreven. Vreemd toch dat het recent ambitiedocument over de Spoorzone totaal geen passage bevat over de bestaande natuurwaarden in dat gebied. O, ja die stadsecoloog, een ambtenaar die inmiddels voor onbepaalde tijd naar Nieuw-Zeeland is vertrokken, heeft nog nooit ergens een ecologie-paragraaf bijgeschreven. ’t Is blijkbaar allemaal window-dressing. (Wethouder Moorman heeft toegezegd nog eens serieus naar die bestaande natuur te kijken)

Zeker niet ten overvloede citeer ik hier dus Henk Kuiper met een bijdrage van 12 april 2007. Midden in de stad vier zingende fitissen, een scholekster, een paartje witte kwikstaarten en twee boerenzwaluwen! Allemaal langs de spoorlijn. Volgens de gemeentelijke ‘Structuurvisie Spoorzone’ echter zijn langs het spoor op het gebied van stadsnatuur geen zaken van betekenis aanwezig. Rara hoe kan dat?Ten behoeve van de zogenaamde ‘Ecologische Kaart’ werden begin jaren ’90 al bijzonderheden over de Spoorzone doorgegeven. Door de gemeente echter werd met die gegevens niets gedaan. Om daar verandering in te krijgen, werd ik in 1993 IVN-afgevaardigde in de ‘Klankbordgroep Ecologische Kaart’. Maar prompt werd die hele groep toen door de gemeente opgeheven! Toen daarna onder de naam ‘Tyto van de Linde’ de Tilburgse spoornatuur onder de aandacht werd gebracht, diende niet alleen die ‘Tyto’ van het toneel te verdwijnen, maar zelfs de Linde. Maar de moed werd niet opgegeven. De bijzondere natuurwaarden in de Tilburgse Spoorzone kwamen prominent in de aandacht in het boek ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’. Het boek beschrijft de spoorzone als een bijzondere groenstructuur. En dat wordt geïllustreerd met Tilburgse bijzonderheden die alleen hier te vinden zijn, zoals heksenmelk, slangenkruid, duizendguldenkruid, zandblauwtje, grasklokje, toortsen, wilde rozen, allerlei korstmossen, paddenstoelen, vlinders en andere insecten. Diverse soorten worden genoemd als bijzonder en zeldzaam zelfs voor de hele provincie, zoals lathyruswikke, kandelaartje en fijne kervel. Vermeld werden ook de resultaten van een Tilburgs spooronderzoekje naar insecten: drie nieuwe soorten voor Nederland.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

8 reacties op “Spoorzone ecologisch van de kaart”

 1. arjen avatar
  arjen

  Sorry, vergeten te melden: de foto's zijn uiteraard van Henk Kuiper!

 2. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  EEN BELANGRIJKE ROL VOOR GROEN?

  Op de gemeentelijke website is te lezen dat de Spoorzone een oppervlakte heeft van 75 hectaren en dat bij de herinrichting van dit gebied 'voor groen ook een belangrijke rol is weggelegd'. Het groen zal volgens de site worden 'aangelegd' in de vorm van kleine binnenstadstuinen en verder is het de bedoeling dat er plantenbakken, winterkassen en groene daken komen. Voor dit groen zal, de groene daken niet meegerekend, alles bij elkaar 2,7 hectaren worden gereserveerd.
  Dit roept twee vragen op. Ten eerste, waarom alles 'netjes' nieuw aanleggen volgens een 'architectenvisie' op parken. Waarom niet bestaande, in ecologisch opzicht waardevolle natuur integreren? Ten tweede, de gemeente beweert dat er in de Spoorzone voor groen een belangrijke rol is weggelegd. Maar is dat wel zo? Slechts een zeer klein oppervlak is daarvoor gereserveerd, namelijk 2,7 hectaren op een gebied van 75 hectaren!

 3. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  @Arjen,
  Nadat ik hoorde van een hele goede bijdrage over het klimaatbeleid stemden jullie maandag ineens tegen…Vreemd?
  Wat de Spoorzone betreft: mijn collega Paulus heeft de wethouder laten zeggen dat ze gaat voor substantieel en structureel groen in de spoorzone en heeft het aantal vierkante meters laten verhogen. Het is natuurlijk wel zo dat het een stedelijk gebied is en nog stedelijker (want gebruikt) gaat worden. Het groen dat jij noemt kan alleen maar behouden blijven als we er niets doen en het gebied laten zoals het nu is (ongebruit).

 4. arjen avatar
  arjen

  @Marjo
  Dank je voor t compliment. We hebben t in de commissie fysiek OOK gehad over de gevolgen van de Mall op de CO2 en fijnstof! Er komen 5 tot 6 miljoen EXTRA auto's op die Mall af. En die Mall gaat onze detailhandel giga deuken bezorgen. t Is ook die middenstand die in al die klimaatbesprekingen ondervertegenwoordigd is en zoals ik van GroenLinks had begrepen willen jullie die sector ook betrekken bij klimaatsverbeteringen. Dar vraagt om investeringen en die zijn moeilijk op te hoesten met en een kredietcris EN een Mall. We hebben dus om die overwegingen tegen gestemd. Overigens vinden we wel dat er hele goede dingen staan in dat plan.
  Veel bestaand groen vooral op t Van Gent en Loos-terrein kunnen we niet behouden, maar misschien wel veel langs t spoor(berm) en wie weet nog meer. Is te onderzoeken waard.
  @ Hein, er komt een kleine hectare aan groen bij. Wordt 3.8 hectare.

 5. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  bijdrage PvdA raadsvergadering 2 februari discussie spoorzone:

  Hou vooral ook zorg voor het groen,(5% volgens ambitiedocument ihkv leefbaarheid is hierin de verhouding scheef, zo niet zoek)

  Zorg niet alleen voor pocketparkjes maar koester ook het bestaande historische groen. Leg daar vergelijkbare maatstaven voor aan als die voor waardevolle historische panden gelden.
  Z.g.

 6. arjen avatar
  arjen

  mee eens Tine!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. arjen avatar
  arjen

  @Marjo
  Het is nog erger dan we dachten: In de cie fysiek was ondermeer dit ons verhaal over dat klimaatprogramma: De LST vindt het belangrijk dat er op lokaal niveau een actieprogramma ligt voor het klimaat. Als lokale overheid kan je immers een belangrijke bijdrage leveren. Het is daarom nogal cynisch om aan de ene kant dit programma in de steigers te zetten en aan de andere kant een shopping Mall te willen die jaarlijks miljoenen CO2 uitstotende auto

 8. henk avatar
  henk

  Laten we de discussie over het mallgemanoeuvreer elders voeren en het hier bij de spoorzone houden. Het belangrijkste punt is wat mij betreft Marjo's opmerking dat het om stedelijk gebied gaat. Het gaat niet om de Drunense Duinen, waar we af en toe eens naar toe gaan, maar om onze directe, dagelijkse leefomgeving, de kwaliteit van onze stad. D