Geplaatst

Geloof en religie, CDA, en vooral (religieus en geen politiek) fundamentalisme verhouden zich tot de plaatselijke SP-fractie als water tot vuur. Fractie-voorzitter Veerle Slegers plaatste deze week twee felle stukkies op TilburgZ: één tegen ‘anti-islam’- Geert Wilders en de andere tegen de organisatie Free Teens Nederland. Wilders zou zich, volgens haar, schuldig maken aan discriminatie en dus terecht vervolgd worden. Veerle wapperde in dat kader met artikel 1 van de grondwet: ""Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Maar aan de andere kant vind ze wel dat bepaalde christelijke overtuigingen maar afgeschaft  moeten worden. In haar artikel over Free Teens schrijft ze op de SP-website: "Het gaat het hier echter niet om zomaar een van oorsprong Amerikaanse organisatie met ouderwetse, streng-christelijke normen en waarden die niet meer passen in de Nederlandse samenleving"…. Jawel het staat er echt: bepaalde streng-christelijke normen passen niet meer in onze samenleving! En dat bepaalt de SP.

Ik vind dat een gevaarlijke stelling en zeker zo fundamentalistisch als het fundamentalisme dat de SP bestrijdt. Tot onsteltenis van velen praatte jaren geleden Pim Fortuyn over de achterlijke islam. Dat was een middeleeuws verschijnsel, was het idee. Half Nederland stond op zijn kop; zoiets zei je toch niet!? Persoonlijk vraag ik me af of draconische aanpak niet heel averechts werkt op het doel wat je wilt bereiken: terugdringen van extremisme. Het betoog van de SP over die christelijke normen en waarden die niet meer in Nederland passen, doen me ook denken aan het pleidooi van  Wilders om enkele Koran-bladzijden met verkeerde normen en waarden uit de Koran te scheuren! Wilders bepaalt wel welke!

En zo zijn we elkaar over en weer aan het verdelgen en praten we al lang niet meer over de zaak zelf: de organisatie Free Teens uit Tilburg dat met subsidie ondermeer sexuele voorlichting biedt. Deze organisatie voelt zich door de SP flink beschadigd en stuurde een brief aan de Tilburgse raadsleden, waaronder deze.

Free Teens had in oktober een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de parochie Reeshof van Harm Schilder (inderdaad: die klokkenluider die bekend staat om zijn conservatieve inslag). Ook raadsleden waren uitgenodigd. Uit die hoek was de opkomst zeer gering. SP-er Bart van der Camp had de organisatie aangeven dat het jammer was dat de bijeenkomst in een kerk werd gehouden. De SP vaardigde een ander af. Er werd gerapporteerd aan de SP-afdeling met als gevolg dat de SP nu haar bevindingen naar buiten brengt als ‘onderzoek’:

De SP stelt op haar website: "Gezonde Liefde heeft via haar moederorganisatie Free Teens USA banden met de beruchte Moon-sekte. Moon staat bekend als een ultraconservatieve christelijke sekte die homohaat en antisemitisme propageert en banden heeft met extreemrechts in diverse landen. De SP vindt deze schokkende informatie meer dan genoeg reden om de verwijzing van jongeren door de gemeente naar Gezonde Liefde en de subsidiëring van deze club onmiddellijk stop te zetten."

Dat de Moon-sekte allerlei banden heeft (en heeft gehad) met dubieuze organisaties (alhoewel: ook met D66) is tot in den treuren toe aangetoond. De stichter Moon, is fel anti-communist hetgeen zich vanuit zijn Zuidkoreaanse achtergrond ook wel laat verklaren. De Moonsekte is dus niet de natuurlijke vriend van de SP met haar communistische ondergrond/ontstaansgeschiedenis.

De LST is, mede ook door de Fortuynistische origine, tegen allerlei fundamentalistische ontwikkelingen, of ze nu vanuit de christelijke of islamitische hoek komen. Het SP heeft een signaal afgegeven. Laten we nu met open vizier eens dat gedachtengoed van Free Teens en de methoden bestuderen voordat we elkaar fundamentalistisch in de haren vliegen. Als er een band is, moet dat aangetoond worden. Evenals de consequenties, gevaren of andere aspecten daarvan. Want een band tussen Moon en Teens in de USA is toch ver weg van Tilburg. Uit telefonisch contact met Marian van Hofslot van Free Teens is ons in ieder geval gebleken dat zij wel degelijk bereid is om informatie te verschaffen. De suggestie van de LST om haar verhaal te doen in de commissie maatschappij vond ze een prima idee.

 

Hieronder plaats ik integraal de brief van Marian van Hofslot.

 

Tilburg, 21-1-2009

 

Aan de voorzitter van de fractie

 

Ik wil uw aandacht vragen voor het volgende:

 

Als presentatrice van het Free Teens programma ben ik nu reeds enkele jaren actief in de gemeente Tilburg.

Tot mijn ontsteltenis moest ik zaterdag j.l. vernemen dat mijn werk ter discussie wordt gesteld door de SP op grond van beweringen en veronderstellingen, waarin ik mij geheel niet kan vinden. Het programma dat ik presenteer is een programma, dat in de V.S de status is toegekend van Title V en door de National Clearinghouse for Alcohol and Drug goedgekeurd is als zijnde "wetenschappelijk correct, in overeenstemming met de richtlijnen binnenin de gezondheidszorg en geschikt voor de doelgroepen."

Deze status houdt in dat deze organisatie een "non-faith based" organisatie is. Deze titel verkrijgt men alleen op basis van die criteria.  Het programma is niet-religieus en iedereen die ermee wil gaan werken, kan dat doen, mits men zich houdt aan het curriculum van het programma en de regel dat het niet voor religieuze doeleinden gebruikt mag worden.

De bewering, dat het programma fundamenteel christelijk zou zijn berust dus niet op de feiten.

De SP, in de persoon van Veerle Slegers, heeft echter, zonder contact met mij op te nemen, een persbericht over de organisatie uitgebracht, informatie op hun website gezet en gesproken op Omroep Brabant, hetgeen mijn persoon en mijn organisatie ongelooflijk veel schade toebrengt.

Mijn organisatie en mijn persoon zijn dus schuldig bevonden zonder vorm van proces, zonder weerwoord in Tilburg en inmiddels reeds landelijk. Dat dit kan in Nederland, waar vrijheid van meningsuiting zo hoog gehouden wordt, verbijstert mij. Ik wil bij deze een beroep doen op alle politieke fracties in Tilburg om zich over deze zaak te buigen en mij in de gelegenheid te stellen om weerwoord te geven. Dan kunt u zelf oordelen over de juistheid of de onjuistheid van de dingen die nu beweerd worden.

U begrijpt, dat ik graag mijn naam en mijn organisatie gezuiverd wil zien, aangezien ik vele jaren hierin oprecht geïnvesteerd heb en ik overtuigd ben van de noodzaak van dit programma voor de jeugd. En velen, die het gehoord hebben, hebben dit beaamd. Ik verzoek u mij de gelegenheid daartoe te geven.

Ik ben juridisch advies aan het inwinnen in hoeverre ik in deze kwestie een advocaat moet inschakelen i.v.m. schending van Artikel 1 van de grondwet en laster en smaad.

 

In afwachting op uw reactie verblijf ik,

 

Hoogachtend,

 

 

 

Marian van Hofslot

Reacties

28 reacties op “Ongezonde normen passen niet in Nederland”

 1. cees verwey avatar
  cees verwey

  Zo’n organisatie als Free Teens spreekt vele oerconservatieve religieuzen aan. Alleen de imams gaan nog verder. Ik geloof niet dat Free Teens het besnijden van tienermeisjes toejuigt. Ik kon er op de website van Free Teens niets over vinden in ieder geval.

 2. avatar
  Anoniem

  Is ook hard nodig lijkt me Arjen.
  Ik blijf ook zoeken naar middenwegen. Maar ze zijn zo vedomd moeilijk te vinden als je tegen mensen praat die oogkleppen op hun hoofd hebben zitten.

 3. arjen avatar
  arjen

  Uit 'Binnenlands Bestuur':

  En als christelijke groeperingen het jeugdwelzijnswerk via aanbestedingen kunnen binnenhalen, dan kunnen andere religieuze organisaties dat natuurlijk ook. In veel steden zijn ook moskee

 4. arjen avatar
  arjen

  Met een beetje 'onderzoek' kan je van alles aantonen. bijvoorbeeld de 'banden' van de VVD met de Moon-sekte. Zo sprak Mw. Dr. Hak Ja Han Moon op 23 mei 2000 in het Kurhaus Hotel in Scheveningen over 'De Weg voor de Mensheid en de Wereld in de Laatste Dag'.

  Ingezonden Felicitaties waren er o.a. van
  Kardinaal Adrianus Simonis, Dominee Otto Sondorp, Dominee Christian Vonk, Universiteit van Antwerpen, en Dhr. Hans Dijkstal, fractievoorzitter VVD. Tja, en de universiteit van Antwerpen heeft ook weer banden met de Universiteit van Tilburg en die op zijn beurt weer met wethouder Hugo Backx van Onderwijs. Dus of het nu verstandig is dat moonie-Hugo over onderwijs gaat?

 5. arjen avatar
  arjen

  En al in 1999 distancieert Van Hofslot zich in het universiteitsblad van Moon: "Ja-woord Service voor geluk en liefde

  Voorwaarde is wel dat de partners instemmen met de

 6. avatar
  Anoniem

  Zeg, Arjen, zit jij in je eentje het aantal reacties stiekum op te vijzelen? 😀 Zie dat je de info gekregen hebt.

 7. arjen avatar
  arjen

  Ja, Renee ik probeer een discussie op gang te krijgen. Het lijkt wel of heel links Nederland nu over de rechtse Moon-sekte en de lijntjes naar Tilburg valt, terwijl aan de andere kant Wilders wordt afgeschoten omdat ie tegen de fundamentalistische islam ageert. Ik zoek ergens een middenweg.

 8. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  En de SP blijft maar draaien, draaien, draaien en draaien om haar eigen onduidelijke en onvolledige blijkt nu dus opnieuw berichtgeving.

 9. marian avatar
  marian

  26 januari 2009.
  Reactie over

 10. marian avatar
  marian

  (2)Ik spreek met jongeren niet over

 11. marian avatar
  marian

  Bovendien moeten we niet vergeten dat bijna de helft (48%) van de Nederlandse jongeren g

 12. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  @ Arjen

  Citaat uit brief Marian:

  "De SP, in de persoon van Veerle Slegers, heeft echter, zonder contact met mij op te nemen, een persbericht over de organisatie uitgebracht, informatie op hun website gezet en gesproken op Omroep Brabant, hetgeen mijn persoon en mijn organisatie ongelooflijk veel schade toebrengt."

  Arjen, geloof bijna de SP en de LST dan dezelfde praktijken gebruiken. Dit zou "jullie" Hans ook kunnen doen!!!

 13. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Uit de hoek van de SP en met name Mevrouwtje Slegers is het angstvallig stil. Bek vol tanden of komt de aap van puur eigen belang nu uit de mouw.

 14. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Het lijkt me redelijk om eerst het antwoord van het college af te wachten voordat ik reageer.

 15. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Dat is je goed recht.

  Wat ik wel opvallend vind, is dat een fractievoorzitter van een coalitiepartij hoog van de toren blaast met allerlei uitspraken en eenzijdige conclusies over een persoon/organisatie waar ze nog nooit mee gesproken heeft.

  Vervolgens vind deze politica het dan raar dat de persoon/organisatie geen contact met haar wil. Dan heb je het volgens mij niet helemaal begrepen, maar gezien eerdere flaters is inzicht en transparantie niet

 16. Veerle avatar
  Veerle

  @Burgermannetje: Typisch dat je het woord transparantie gebruikt maar zelf alleen onder een pseudoniem hier durft te reageren. Alleen anoniem durf je blijkbaar lekker vrijblijvend grofgebekt te zijn en allerlei ongefundeerde uitspraken te doen.

 17. avatar
  Anoniem

  @Veerle,
  Deze discussie, wel of geen pseudoniemen gebruiken op deze site, hebben we m.i. al gehad.
  Ik heb ook liever dat men zich 'bloot' geeft, maar goed, dat terzijde.
  Wat ik nu wel heel vreemd vind is het feit dat je nu ineens wel valt over een naam, niet over het feit dat jouw beschuldigingen richting deze organisatie weerlegt worden.
  Laat jouw kant van het verhaal eens horen, hoe kan jij deze beschuldigingen hard maken?

 18. Veerle avatar
  Veerle

  Ter info dan maar weer: In oktober kreeg de voltallige gemeenteraad een uitnodiging van Marian van Hofslot om eens naar een voorlichtingsavond te komen. De SP is de enige raadsfractie die dat ook daadwerkelijk heeft gedaan: In november hebben we zo'n avond bezocht. De daar verkregen informatie is door ons uitvoerig bestudeerd en besproken, en was voor ons aanleiding om schriftelijke vragen aan het college te stellen http://tilburg.sp.nl/bericht/30937/090113-tilburg… Vervolgens hebben we het onderzoek voortgezet en daaruit bleek de Moon-connectie. Dat was voor ons aanleiding tot een tweede reeks vragen: Een club met een rechtstreekse band met de Moon-sekte mag wat ons betreft niet worden gesubsidieerd door de overheid met gemeenschapsgeld http://tilburg.sp.nl/bericht/31089/090118-dubieuz… Bovendien moet de overheid geen organisaties steunen die wel degelijk religieus getint zijn, ondanks hun ontkenning. De overheid moet ook geen organisaties steunen die (dus) aanhoudend liegen, die onjuiste informatie aan kwetsbare jongeren verstrekken en die achterhaalde normen en waarden propageren (en nu druk ik me diplomatiek uit).

  Het soort idee

 19. Veerle avatar
  Veerle

  En nog enkele vraagjes aan jou, Arjen: Waarom fungeert de LST eigenlijk ineens als koene ridder voor een mevrouw die denkt dat onthouding de beste bescherming is voor jongeren tegen Aids? En die gelooft dat ene meneer Moon uit Korea de nieuwe Messias is en dat zijn leer moet worden verspreid onder Tilburgse jongeren?

  Wist je dat Moon homo's beschouwt als mest etende honden? http://www.religioustolerance.org/unificat.htm Wist je dat homoseksualiteit in Moon's leer een afwijking is? Dat homo's volgens Moon door God zullen worden ge

 20. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  Deze discussie, wel of geen pseudoniemen gebruiken op deze site, hebben we m.i. al gehad.
  Ik heb ook liever dat men zich 'bloot' geeft, maar goed, dat terzijde.

  Heeft er alleen mee te maken dat bepaalde mensen binnen dit medium zich nogal onfatsoenlijk opstellen en persoonlijke aanvallen voeren…

 21. Peter 1111 avatar
  Peter 1111

  Anoniem of niet. Een ieder mag zijn mening geven onder welke naam dan ook.

  Even reageren op het onderwerp van deze blog: Nee, laat maar, dadelijk word ik ook aangevallen omdat ik mijn mening geef en misschien wel onfatsoenlijk door iemand die deel uitmaakt van een partij die erg eenzijdig te werk gaat. Haar mening verkondigt en daarna pas met de persoon wil gaan praten over wie het gaat. Volgens mij moet dat net andersom, maar ook ben dan ook geen politicus, maar een simpele belastingbetalende burger.

  Oops, heb ik toch mijn mening gegeven.

 22. arjen avatar
  arjen

  @veerle
  Het college is bezig met een onderzoekje naar het programma van Free Teens. Relevant is in hoeverre daarin sprake is van evangelisatie. En in het bijzonder voor de Moon-gemeenschap.
  Het gegeven dat mevrouw op enige manier daaraan gelinkt is, is alleen maar relevant in hoeverre de Tilburgse jongeren daaraan blootgesteld worden.
  Verder zou je ook eens bezig moeten gaan houden met de eenzijge positieve propaganda voor de Mall, de invloed van de moskee en land van herkomst op de allochtone zelforganisaties, met het totalitaire communistische regime in Nicaragua dat Tilburg door middel van haar stedenband met Matagalpa ondersteunt etc.

  Het financieren van politieke en religieuze organisaties met belastinggeld, is in Nederland schering en inslag. Wat dacht je van al die zgn wetenschappelijke burootjes?

  Ook hoef ik je niet te vertellen dat de SP van oorsprong mao

 23. Peter 1111 avatar
  Peter 1111

  Wat zeg je nou Arjen.

  Het college is bezig met een onderzoek(je) en dit SP raadslid is daarvan niet op de hoogte blijkt uit jouw verhaal. Lekker niveau van communiceren in die Ivoren Toren op het Stadhuisplein.

 24. reinier avatar
  reinier

  VANDAAG IN bRABANTS DAGBLAD

  Gevers seksuele cursus 'deugen'
  door Agnes de Goede. zaterdag 14 februari 2009 | 03:31

  TILBURG – De Tilburgse organisatie Gezonde Liefde is geen foute stichting. Dat concludeert het Tilburgse college.
  Het is een onderzoek gestart nadat de SP met harde kritiek kwam. De van oorsprong Amerikaanse instelling geeft sinds vier jaar seksuele voorlichting op onder meer scholen in Tilburg.

  SP-fractievoorzitter Veerle Slegers beweerde dat dit 'een foute organisatie is die streng christelijke normen en waarden verkondigt'. De SP eiste dat alle activiteiten van de instelling direct worden stopgezet.

  Het college concludeert anders: "Wij vinden Gezonde Liefde geen foute organisatie. Ze doen juist goed werk", licht een gemeentewoordvoerder toe. "Wel missen we dingen. De stichting spreekt niet de hele doelgroep aan. Wij willen een bredere vorm van voorlichting", vervolgt de voorlichter.

  Daarom gaat de gemeente aan re

 25. reinier avatar
  reinier

  De woordvoeder v.d. gemeente die in het BD artikel van vandaag vermeld wordt is wethouder Paul Huijgen (SP) – sociale zaken, armoede, dierenwelzijn en verkeer en vervoer, aldus Agnes de Goede van BD tijdens een telefoongesprek met mijn vrouw Marian op vrijdag 13 februari 2009.

  Zo zie je maar hoe een SP bal kan rollen.

 26. reinier avatar
  reinier

  Op 9 februari stuurde Marian van Hofslot de volgende brief en uitnodiging naar de gemeenteraad. Het staat inmiddels vermeld op de agende van de website vd gemeente Tilburg.

  Tilburg, 9-02-2009.

  Onderwerp: Uitnodiging voor Free Teens presentatie op 6 april, 2009.

  Aan: de gemeenteraad van Tilburg.

  Op 21-1-2009 heb ik in een schrijven aan alle voorzitters van de fracties in de gemeenteraad van Tilburg een beroep gedaan om zich over de legitimiteit van de presentaties van de organisatie Free Teens te buigen en mij in de gelegenheid te stellen om weerwoord te geven op de beschuldigingen, welke door het SP-lid Veerle Slegers geuit zijn in het Brabants Dagblad, via Omroep Brabant en Radio 3fm.

  Inmiddels is er een reactie gekomen op mijn schrijven en met name op de vraag hoe ik dit ingevuld zou willen zien.

  In overleg met de griffier van de gemeente is er een datum geprikt, waarin mij de gelegenheid gegeven zal worden een volledige presentatie te geven, op dezelfde manier, zoals ik die bij het jongerenloket Blink het afgelopen jaar gegeven heb. Deze presentatie duurt anderhalf uur inclusief vragen en antwoorden.

  De presentatie zal gehouden worden op 6 april van 13:00 uur tot 14:30 uur in een nog nader te bepalen zaal van het gemeentehuis.

  Bij deze bent u van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De datum 6 april is weliswaar 2,5 maand na mijn eerste schrijven, niettemin is het m.i. een belangrijk onderwerp, omdat het de jeugd in Tilburg betreft.

  Gezien de ernst van de zaak verwacht ik een grote opkomst.

  Indien U bij deze presentatie aanwezig wilt zijn, wilt U dan zo vriendelijk zijn dit op te geven bij het secretariaat van de raadsgriffie.

  Bij voorbaat dank.

  Vriendelijke groeten,

  Marian van Hofslot
  Free Teens Tilburg.
  013-4675282