Geplaatst

Elders op TilburgZ vraagt men zich af of Henk Kuiper en Hein van der Schoot niet schromelijk overdrijven met hun campagne tegen de reclame-terreur, de T-campagne en het consumptie-walhalla, de shopping mall. Het college en daaraan gelieerde, uit de subsidie-ruif-etende ja-knikkers, bewijzen nu echter dat die anti-campagne blijkbaar heel hard nodig is.

Gelet op de overgevoeligheid van sommige wethouders voor bepaalde vergelijkingen met gebeurtenissen en processen uit het verleden, in overweging nemende dat sommigen bestuurders zich door allerlei geesten persoonlijk voelen aangevallen en bedreigd….. zullen we hier volstaan met het plaatsen van onderstaande brief over de schaamteloze propaganda voor de Mall in het officiele propaganda-magazine in T-stijl, namelijk T-magazine. De oppositie wordt in dat artikel met geen woord genoemd! Hier komt de brief van de fracties LST, CDA, AB en D66 aan het college van T. 

OPEN BRIEF

Geacht College,

Met verontwaardiging en ergernis hebben wij kennis genomen van het interview met de fractievoorzitters van PvdA, VVD en SP in Tilburg Magazine (december 2008) over referendum en Mall. Wij beschouwen deze eenzijdige voorstelling van zaken als regelrechte propaganda, prachtig gelardeerd met sfeer- en impressietekeningen; er wordt volledig voorbijgegaan aan partijen die, op goede gronden, een geheel ander standpunt innemen. De gehele oppositie wordt genegeerd alsof zij er voor spek en bonen bij zit.

Afgaande op deze schaamteloze voorkeursbehandeling concluderen wij dat elk gevoel voor verhoudingen verdwenen is. Ook de hoofdredactie van het blad zou zich moeten schamen!Wij nemen het u als College en eindverantwoordelijke voor deze uitgave van TilburgMagazine (gemeentelijke productie) bijzonder kwalijk dat andere fractievoorzitters niet de ruimte is geboden om hun standpunt uiteen te zetten, iets wat in een normale democratie toch heel gebruikelijk is. Deze handelswijze vinden wij getuigen van minachting. Wij verwachten van College en hoofdredactie een verklaring, excuses en een aanbod aan de ondertekenaars van deze brief om in de volgende uitgave van Tilburg Magazine hun zienswijze te geven aangaande het referendum en de Mall. Bij grote vraagstukken zijn we binnen de raad gewend om naar grootte van de partijen, om en om, zowel coalitie als oppositie, aan het woord te laten.

Als dit eenzijdige interview de voorbode is van de wijze waarop vanuit het gemeentelijkapparaat richting burgers, organisaties en opiniemakers gecommuniceerd wordt, hebben wij ernstige twijfels over de toegezegde objectiviteit. Wij zullen daarom een afschrift van deze brief sturen aan de referendumcommissie die moet toezien op objectieve berichtgeving vanuit het gemeentelijk apparaat. Wij zijn uitermate benieuwd naar haar standpunt in deze.

Maarten van den Tillaart Hans Smolders Marcel van den Hoven Ruud van Esch

Reacties

28 reacties op “Schaamteloze propganda voor de Mall”

 1. chris avatar
  chris

  Ongelofelijk….eerst stiekem s nachts een boom kappen en nu weer stiekem met gemeenschapsgeld propaganda maken voor de Mall. Waar ken ik die streken toch van?

 2. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  De zoveelste storm in een glas water.
  Een meerderheid in de raad heeft zich uitgesproken voor een haalbaarheidsonderzoek gevolgd door een referendum over een eventuele komst van een mall in Tilburg.
  Tmagazine geeft op een heel neutrale en genuanceerde manier heel sec verslag van de uitslag van een democratisch genomen raadsbesluit en de overwegingen daarbij van degenen die in meerderheid dit voorstel steunden.
  Dat is simpelweg de politieke realiteit.

  Het artikel in Tmagazine is een helder en feitelijk stuk tekst over de procesgang zonder bij voorbaat een specifiek standpunt in te nemen wat de uitslag van het onderzoek zal zijn.
  Alle kansen voor de eventuele komst van de mall ,te ja en te nee, liggen open dus ik begrijp werkelijk de commotie niet.

  In diverse publieke gremia hebben

 3. arjen avatar
  arjen

  @Tine (=PvdA) zegt dus: Tmagazine geeft op een heel neutrale en genuanceerde manier heel sec verslag van de uitslag van een democratisch genomen raadsbesluit en de overwegingen daarbij van degenen die in meerderheid dit voorstel steunden.

  Inderdaad Tine, bedankt voor de bevestiging: uitsluitend een weergave van wat de toevallige meerderheid wil. Enig respect of aandacht voor de democratrische minderheid is er totaal niet. Dat heet dus bolsjewisme…????

 4. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Ik word het meer en meer beu dat de Gemeenteraad loopt te soebatten over die mall. Van mij mag dat ding er komen, want de uitstraling van de Tilburgse binnenstad is al sinds jaar en dag een lachtertje. Om echt gezellig en leuk te winkelen moet de Tilburger naar Den Bosch of dat dorp 20 kilometer westelijk van onze stad.

  Daarnaast zijn er wel meer belangrijkere dingen aan de hand die beduidend meer aandacht en wijsheid nodig hebben. Ronddraaiende huizen, idiote Cityringen, theater voor een ADAH patient, de bekendste esdoorn van het westelijk halfrond en criminele allochtone randgroepjongeren.

  Ik kan net als de ondertekenaars van deze brief niet wachten tot 2010. Het jaar waarin de Tilburgse belastingbetalende bevolking de SP, Groen Links en D'66 weer terug in de oppositiebanken zal stemmen. Tilburg moet bestuurd worden bestuurd door echte Tilburgers en geen import politici uit Eindhoven en Rosmalen om maar eens een balletje op te gooien.

 5. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Het is al weer laat zie ik net, dus al te helder was ik bij het plaatsen van mijn vorige posting niet meer. D'66 moet in de laatste alinea natuurlijk vervangen worden door de VVD. Mijn excuses aan de D'66 voor dit kleine misverstand.

 6. henk lubbers avatar
  henk lubbers

  Het is duidelijk dat Tine geen journalist is (al schijnt ze daar op een blauwe maandag w

 7. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  Ongeveer een jaar geleden schreef Tilburg Magazine ook al over de mall. Toen werd het idee van een mega winkelcentum nog veel nadrukkelijker gepropageerd dan nu. Uitgebreid kreeg ontwikkelaar Roud gelegenheid om zijn project aan te prijzen als een duurzaam initiatief. Je zou verwachten dat journalisten dan ook mensen aan het woord laten die daar kritische kanttekeningen bij plaatsen. Wat vinden bijvoorbeeld hoogleraren in duurzame economie van de plannen? In plaats van tegenwicht te bieden aan het promotie verhaal van de heer Roud, kwam T magazine met een hoogleraar op de proppen die er nog een schepje bovenop doet en meldt dat winkeliers in deze regio helemaal niet ongerust hoeven te zijn, omdat er met een shoppingmall 'niet minder, maar juist m

 8. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Henk lubbers

  Ik raad je aan het format van T magazine eens goed te bestuderen. Daar valt voldoende uit af te leiden want dan zie je dat T magazine vooral een promotieblad van de gemeente Tilburg en naar mijn idee en dan bekeken met journalistieke ogen geen onafhankelijk opinieblad.
  Voor onderzoeksjournalistiek zoals U bedoeld moet je een onafhankelijk weekblad of tijdschrift hebben, niet het gemeentelijk clubblad.

  Als ik woorden als 'neutraal' en 'genuanceerd'gebruik geef ik uitsluitend iets weer van de feitelijke meningen van degenen die aan het woord komen en die door de schrijver van het artikel worden gevraagd naar hun standpunt.

  In die zin is T magazine neutraal: want geeft geen eigen mening. En degenen die bevraagd worden zijn genuanceerd in hun motivatie waarom zij (en daarmee een meerderheid in de raad) deze koers zijn gevaren om een haalbaarheidsonderzoek en een referendum te houden.

 9. arjen avatar
  arjen

  @Tine
  T-Magazine is nog minder dan het clubblad van de gemeente; het is de spreekbuis van de coalitie. En wordt betaald uit gemeenschapsgelden.
  Het artikel kan natuurlijk nooit neutraal zijn: de schrijver KIEST namelijk bewust voor het ge

 10. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ arjen

  welke dictatuur Arjen?
  als er een democratisch gekozen meerderheid is in een bestuur dat een voorstel steunt, noem jij dat dictatuur?
  Uiteraard breng je als overheid publicitair datgene naar voren wat je ideologisch gezien voor ogen staat.

  Zalig Kerstmis ook.
  sans rancune.

 11. arjen avatar
  arjen

  arjen geplaatst: 23-12-2008

  @Tine: "Uiteraard breng je als overheid publicitair datgene naar voren wat je ideologisch gezien voor ogen staat"

  Nou Tine geef je toch toe dat het hier om propaganda gaat en dat het artikel zeker niet neutraal was, maar sturend vanuit jullie ideologie. Zover ik als raadslid deel uitmaak van de overheid wil ik me toch graag van het andere deel van de overheid distancieren.

  In de hedendaagse opvatting van de democratie is respect voor (en niet het onderdrukken van) minderheden besloten. Jij interpreteert democratie in de trant van de dictatuur van het proletariaat (of lees: PvdAannemers).

 12. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ arjen

  Je schrijft:'Zover ik als raadslid deel uitmaak van de overheid wil ik me toch graag van het andere deel van de overheid distancieren.'

  Dat is behalve de taalfout (distancieren) ook inhoudelijk een rare zin, zeker voor iemand die uit de journalistiek komt.
  Je zegt nl. 'afstand te willen nemen van het andere deel van de overheid.' Dat lijkt erop alsof je afstand wilt nemen van het deel vd overheid (andere) waar je zelf deel van uitmaakt…….

  En vwb het artikel:
  het is pure nonsens om te spreken van onderdrukking van welke groepering dan ook en het artikel als zodanig getuigt mijns inziens op geen enkele manier van disrespect van degenen die zich menen te moeten verzetten tegen het haalbaarheidsonderzoek. (leg me dat anders maar eens uit, waar wordt en op welke wijze, zinsnedes, citaten, daarvan gewag gedaan?)

  Overigens: de LSTfractievoorzitter zat als eerste (en enige) politiek leider op het vinkentouw (in BD)en vooruitlopend op de troepen om met de projectontwikkelaar vette zoete broodjes te bakken om eea volgens zijn eigen visie (o.m. over parkeren enz.)naar zijn weloverwogen idee 'goed' voor mekaar te krijgen.

  Democratie wil naar mijn idee alleen maar zeggen dat een meerderheid van een gemeenschap een besluit neemt. Bij voorkeur via de gekozen raad, maar als de meningen daarin behoorlijk verdeeld zijn is het prima om de burgers daarbij te raadplegen.
  Juist d

 13. arjen avatar
  arjen

  @Tine
  De coalitie (waar wij van de LST) dus NIET bijhoren, huurt een propgandist in om eenzijdige info over de Mall en het referendum te verspreiden. Het getuigt van weinig respect voor zelfs de MEERDERHEID in de raad om geen enkel tegengeluid te laten doordingen in de redactionele kolommen van dat officiele clubsblad.

  Omdat de meerderheid van de raad tegen de Mall is, heeft het college voor een referendum gekozen omdat het gokt dat de meerderheid van de bevolking graag gaat voor funshoppen. Dat is de enige reden om voor een referendum te zijn voor het college.

  En verder distancieer ik me nog steeds vol overtuiging van het deel van de de Tilburgse overheid dat zich met dit praktijken inlaat.

  Maar los van al deze 'mist' is de doorsnee-lezer van TilburgZ al lang overtuigd: in het artikel in TilburgZ worden uitsluitend coalitiepartners ge

 14. henk lubbers avatar
  henk lubbers

  @Tine
  "Democratie wil naar mijn idee alleen maar zeggen dat een meerderheid van een gemeenschap een besluit neemt. Bij voorkeur via de gekozen raad, maar als de meningen daarin behoorlijk verdeeld zijn is het prima om de burgers daarbij te raadplegen.
  Juist d

 15. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  ?

 16. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  Toekomstromans als 'Brave new world' van A. Huxley en '1984' van G. Orwell hebben er op gewezen dat men door beheersing van de moderne communicatiemiddelen de geesten kan standaardiseren volgens eigen wensen. De ontwikkeling van het fascisme en het communisme toont de realiteit van dit gevaar, maar ook in democratische staten heeft de propagandatechniek zich ontwikkelt tot een machtig en gevaarlijk wapen om bepaalde belangen te verdedigen'.

  passage uit Winkler Prins encyclopedie uit het jaar 1959 over 'propaganda'.

  In Tilburg komt het regelmatig voor dat een kleine meerderheid in de Raad beslissingen forceert over belangrijke zaken. Als die meerderheid dan ook nog in een zogenaamd 'gemeentelijk promotieblad' idee

 17. arjen avatar
  arjen

  @Tine in 'haar' column over "De PvdA is Nederland': "Zoals de PvdA worstelt met de neo-kapitalistische globalisering".

  Dat geldt niet voor de Tilburgse afdeling van de PvdA.. die haalt graag een Amerikaans-achtige shopping Mall binnen met produkten van kinderarbeid en onderdrukking van goedkjope arbeidskrachten buiten Europa.

  En verder Tine geef ik je weer groot gelijk: het artikel in Tilburg Magazine benoemt de oppositie niet negatief… het benoemt de opppositie inderdaad TOTAAL NIET.

 18. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  @arjen
  Je hebt het in je op een na laatste reactie per vergissing over TilburgZ, terwijl je op 'T magazine' doelt. Hoe kun je die twee nu door elkaar halen!

  In de Tilburgse Koerier staat dat een woordvoerder van de gemeente heeft laten weten dat het college zich niet aangesproken hoeft te voelen door de open brief van LST, CDA, AB en D'66. De redactie van T Magazine zou namelijk 'onafhankelijk' zijn. Wie is hier nu eigenlijk verantwoordelijk voor die zogenaamde 'stadspromotie' en eenzijdige T communicatie, de redactie van TilburgZ??

 19. arjen avatar
  arjen

  Klopt Hein, ik heb Tilburg Magazine en TilburgZ per ongeluk door mekaar gehaald. Maar als ik die reactie wis, slaan de reacties daarna nergens op dus laat ik t maar staan. De oplettende lezer weet wel wat ik bedoel.

 20. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  De eerlijkheid gebiedt te moeten meedelen dat de referendumcie het College een tik op de neus heeft gegeven in haar antwoord op de brief van de boze oppositie:

  …………..Hoewel het artikel vooral gaat over het proces dat geleid heeft tot het raadsbesluit tot het houden van een referendum over de Mall, gaat het ook over de Mall zelf en over het referendum als zodanig. Tegen deze achtergrond is onze commissie van oordeel dat, door alleen drie voorzitters van coalitiefracties aan het woord te laten die tevens voorstander waren van het referendum, met deze publicatie niet genoegzaam rekening is gehouden met het evenwichtigheidcriterium dat in bij de communicatie rond dit onderwerp in acht genomen behoort te worden……….

  Gelukkig is het Kerstmis……

  alleen:
  Opereert de redactie van Tmagazine zelfstandig of krijgt ze opdracht van (of verantwoording aan) het College ?
  Ik heb geen idee…

 21. Alard Govers avatar
  Alard Govers

  @ Tine: bij mijn weten valt TM onder verantwoordelijkheid van concern-communicatie en daarmee onder de burgermeester. Maar houdt mij niet daaraan vast.
  @ Iedereen: prettige dagen, eet lekker, maar niet teveel.
  @ Arjan: jij ook, maar ik prefereer meer en euforisch 2009.
  😉

 22. ruevert avatar
  ruevert

  Effe enige bezinning is op zijn plaats. Laat alle malligheden even bezinken. En volgend jaar weer vol goede moed de wantoestanden in dit dorp aan de kaak stellen.
  Dus prettige dagen voor een ieder dit dit soms bij tijd en wijle maffe forum waar partijvetes worden uitgevochten door soms labiele en eenzijdige aanvallen op elkaar. De grote lijn telt!

 23. ruevert avatar
  ruevert

  leest.

 24. arjen avatar
  arjen

  In ieder geval een sportieve reactie Tine!
  Verder voor alle duidelijkheid, Tine, Hein en Alard; na enige onderzoeksjournalistiek is mij opgevallen dat het redactie-adres van Tilburg Magazine luidt:

  Gemeente Tilburg
  Team Media
  Tilburg Magazine
  postbus 90155
  5000 LH Tilburg

  Nou,nou, nou, nou, nou woordvoerder communicatie Tilburg een zeeeeeeeeeeeeeeeeeeer onafhankelijke redactie hoor (haha dus niet).
  En de acquisitie door Maja Tulfer, echtgenote van Eric Tulfer, kandidaatraadslid ouderenpartij en ex hoofd 'voorlichting' van de gemeente Tilburg. En Hans vd Ven, Mercuur? De rest van het netwerk zal ik jullie maar besparen.

  prettige dagen

 25. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Onbegrijpelijk dat ze stomste van de PvdA Club hier de kastanjes uit het vuur laten halen.
  Als ze een cel minder had dan sloten ze haar op volgens mij !!

  Ik heb al eerder aangegeven het onbegrijpelijk te vinden dat ze mevr. de Weyer nog niet terug geroepen hebben in het PvdA hok.

  Ik wens jullie sterkte voor 2009 met een dergelijk stadsbestuur waar de PvdA hoogtij viert, Op het einde van 2009 wens ik u veel wijsheid voor 2010 toe met zijn allen ( denk dan aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 )

  Hopelijk worden we dan van het juk verlost en wordt die linkse elitaire club geminimaliseerd.
  Als je alle zaken tot nu toe op een rijtje zet kan een weldenkend mens niet op deze lui blijven stemmen.

  Ik wens u alle goeds toe met veel gezondheid in 2009.

  Ps.
  Ik neem afscheid van deze site omdat het lezen mijn geondheid geen goed doet.

 26. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  voordat mevr. de Weyer weer reageert op deze zin

  Ps.
  Ik neem afscheid van deze site omdat het lezen mijn geondheid geen goed doet.

  Het moet natuurlijk mijn gezondheid zijn maar dat snapt een normaal denkend mens wel !!

 27. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @harm snoeren

  desondanks een gelukig 2009 dan dit kennelijk zwaar bepoefde jaar 2008

  overigens weliswaar lid van de pvda spreek ik op op dit forum op persoonljke titel,

 28. ilburg.nl avatar
  ilburg.nl

  @Tine (moetdahzo?)
  Dit slotzinneke uit de geciteerde brief van de referendumcommissie zegt natuurlijk ook wel het een en ander: Kwoot;
  Wij willen, nu we nog aan begin staan van het communicatietraject, hierover nadrukkelijk een signaal afgeven en wij dringen er bij u op aan om bij alle toekomstige uitingen met betrekking tot het referendum of de Mall expliciet de neutraliteit van de informatie en communicatie en de evenwichtigheid daarbij te bewaken.
  Gezien de aandacht van de lokale pers voor dit onderwerp sturen wij een afschrift van deze brief ook naar de lokale persorganen. Unkwoot.(daar is ie nog niet aangekomen blijkbaar?)

  Maar,…zoals iemand opmerkte, worre ze nu ook teruggehaald? De december T-magazines. Of neuqt (hier mag dah;)dah verder niks? Propaganda is propaganda……….Capice..
  Ook de beste wensen allemaal natuurlijk.
  groetjes,
  Theo