Geplaatst

Vragen naar de bekende weg

Het werk dat raadsleden in de commissie maatschappij verrichten, wordt de afgelopen weken nog eens dunnetjes over gedaan door sommige fracties. De reden? Er zat de laatste keer geen pers bij, dus probeert men het met schriftelijke vragen.

SP-er Bart van de Camp vroeg zich hardop af of de sportverenigingen in Tilburg-Noord niet in de knel zouden komen bij de sloop van de Drieburcht (voorafgaand aan de bouw van een nieuwe sporthal). Zowel een vertgenwoordiger van de Sportraad en klankbordgroep als wethouder van Sport Jan Hamming hadden in de commissie al verkondigd dat dat niet het geval zou zijn. Vandaag komt de VVD met schriftelijke vragen over de thuiszorg/huishoudelijke hulp. Vragen die ook al door wethouder Gon Mevis waren beantwoord in de comissie. De VVD vraagt zich ondermeer af: "Is er vanuit het college een signaal afgegeven dat de zorgaanbieder ook naar haar eigen organisatie moet kijken om de kosten daar ook te beperken? En: "Bent u het met de VVD fractie eens dat het vreemd is dat een commerciële partij op deze manier gesponsord wordt door de overheid?" Het is niet te geloven die vragen!!!!!!! In een tijd dat de rijksoverheid zwaar bezuinigt op zorg, rampscenario’s worden uitgesproken over giga-tekorten in de nabije toekomst, steeds meer problemen in de huishoudelijke zorg door de WMO, gaat de VVD zich openlijk verbazen over noodzakelijke bestedingen door de lokale overheid (die 500.000 voor dat bizarre kunstwerk in de Reeshof is bijvoorbeeld een schoolvoorbeeld van iets wat NIET noodzakelijk is, maar daar stelt de VVD GEEN vragen over!).

Ik ben hier zo vrij om hier Veerle Slegers van de SP te citeren, want die plaatste op haar site wel een passende oproep:

"Mensen krijgen geen hulp of staan op wachtlijsten door het gebrek aan personeel, de mensen die werkzaam zijn in de huishoudelijke zorg worden massaal voor het blok gezet: salaris inleveren of werkloos zonder uitkering. Gemeenten worstelen met het toegewezen budget of houden geld over. Thuiszorginstellingen weigeren nog langer huishoudelijke zorg te geven en stoppen hun activiteiten. Schoonmaakbedrijven worden actief in de huishoudelijke zorg via de WMO. Reden genoeg om een krachtig protest te laten horen voorafgaand aan het debat met de verantwoordelijke staatssecretaris Bussemaker. We roepen iedereen op om op 17 december naar Den Haag te komen en op het Plein te protesteren tegen de huidige gang van zaken. Afhankelijk van het aantal deelnemers, kunnen we vanuit Tilburg eventueel gezamenlijk vervoer regelen. De kosten van de busreis bedragen dan 5 euro per persoon.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

16 reacties op “Vragen naar de bekende weg”

 1. cees verwey avatar
  cees verwey

  Lekker signaal geef je zo af in de Reeshof: nog steeds geen cultureel en milieu-educatiefcentrum maar wel een hoop roest voor 500.000 euro. Ongelofelijk!!

 2. chris avatar
  chris

  Het is weer schandaaaaaaaaaalig

 3. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  wat wordt er toch een hoop geld verkwanseld zeg.
  en dan bezuinigen op de zorg, ja da is schandalig.

 4. Veerle avatar
  Veerle

  Beetje cynisch aanhet worden, Arjen? Kun je niet meer geloven dat een fractie antwoorden wil van het college na signalen van Tilburgers?
  Van publiciteit krijgen met, eh, ouwe koek of "geleend" materiaal heeft niemand meer verstand dan de LST, Arjen. Wat te denken van de vragen over geluidsoverlast die de SP eind augustus stelde en die je collega Smolders twee weken geleden ook nog maar eens de media in slingerde, niet gehinderd door enige g

 5. arjen avatar
  arjen

  Veerle, ik ga hier niet zoals andee collega's vaak doen, een lijstje publiceren over hoeveel uren we ergens aan besteden buiten die vergaderingen in de raadszaal. Maar de afgelopen week zijn we bijvoorbeeld heel veel uren bezig geweest met de mensen van de Voedselbank.

 6. arjen avatar
  arjen

  O, ja Veerle…die kap op de Vijfsprong..daar staan de handtekeningen van de SP-wethouders onder. Het is nu eenmaal een collegebesluit.

 7. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  "uiteindelijk is de politiek er om zichzelf overbodig en onnodig te maken''? Lijkt me vreemd in een democratische rechtstaat Veerle maar wellicht heb jij hier andere fantasie

 8. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  ja veerle, je hebt gelijk dat je niet weg laat cijferen, en de sp natuurlijk ook niet.
  inplaats dat ze zo cinysch zijn naar verschillende partijen, kunnen ze beter echt eens goed samen gaan werken als politieke partijen.
  het is gewoon proberen iemand uit te schakelen, daar draait de tilburgse politiek op.
  dat er ideeen gepikt worden nu, komt omdat er eerder niks mee gedaan is door de rest van de partijen.
  die hadden het te druk met hun zeteltje uitzoeken en proberen te veroveren.
  elke partij heeft zijn doelstellingen, daar moet elke partij respect voor hebben, dan pas kun je der samen als gem. bestuur der uit komen.
  maar de meeste partijen zijn machtsspelletjes aan het spelen.

 9. arjen avatar
  arjen

  Volgens mij Sjan, citeer ik hier Veerle op een positieve manier. Dat zij dat niet oppikt, is inderdaad verbazingwekkend.

 10. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  ik heb het hier ook niet over jou! maar over het algemeen arjen.
  kijk dat bedoel ik nou wel, om de lulligste dingen raken ze gepikeerd.
  niet jij of veerle, het gehele gemeente bestuur moet eens beter met elkaar om leren gaan.
  het gaat er niet om wie het buskruit heeft uitgevonden, maar om wat er mee gedaan wordt door het hele bestuur.

  als jij bv een goed plan hebt, moet het goed uitgevoerd worden of op zijn minst goed bekeken worden door het geheel.
  maar niet bekritiseerd worden, van dat was MIJN idee.
  dat vindt ik nou zo kinderachtig, zo heeft elke partij wel zijn eigen kwaliteiten.
  die kun je ook samen voegen.

  van mij mogen ze de politiek afschaffen en gewoon van den haag uit een bestuur laten vormen, zonder verschillende partijen.

  een goed lopend bedrijf heeft ook een bestuur, maar zonder partijen, die houden het met hun bestuur toch ook lang vol?
  er heerst teveel concurentie onder de politiek.

 11. veerle avatar
  veerle

  @Marjo: Mijn uitspraak dat de politiek zich vooral overbodig zou moeten maken is vooral een idealistische. De SP heeft bijvoorbeeld als kernvisie "menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit". Als we een samenleving waarin deze begrippen zijn gewaarborgd hebben bereikt, is de SP niet meer nodig. En GroenLinks ook niet (en sommige andere partijen al helemaal niet:-). Maar natuurlijk is dit een illusie en zullen we hard bezig moeten blijven om de samenleving zo menswaardig, gelijkwaardig en solidair mogelijk te maken. Maar het is af en toe goed om niet alleen maar pragmatisch te zijn maar ook stil te staan bij de vraag: Waar doen we het allemaal voor, waar willen we heen?
  @Arjen: Precies om deze reden zeg ik dan ook maar: Jat maar raak, waarde collega-politici. Het gaat om het vinden van oplossingen zodat we dat menswaardige gelijkwaardige solidaire Tilburg voor elkaar krijgen. De politiek is

 12. veerle avatar
  veerle

  @Arjen: En ja, die Voedselbank: Jullie gingen er je ps mee bemoeien toen jullie bloed roken. Enig idee hoeveel uren daar al in zijn gaan zitten van hoeveel mensen binnen en buiten de politiek? Ook hier geldt weer: Anderen knappen het werk op en de LST komt op het allerlaatst met z'n hoofd om de deur piepen, ziet dat er iets te halen is (met name publiciteit en zieltjes) en gaat roepen. Hoe dan ook geldt: Ook de Voedselbank is helaas nog steeds hard nodig in Tilburg (zolang het kabinet blijft volharden in zijn sociale afbraakpolitiek) en zal dat voorlopig nog wel blijven, met de nieuwe crisis. Dus alle steun voor de Voedselbank is nodig. Van de LST en van de SP en van wie dan ook. En prima, hoor Arjen, dat je mijn pleidooi voor een goeie thuiszorg herhaalt. Hoe meer mensen daarvoor staan, hoe beter. Samen optrekken war dat nodig is.

 13. veerle avatar
  veerle

  @Arjen nog even: Die kap van de boom op de Vijfsprong, daar heeft de SP vorig jaar tijdens de beluitvorming daarover tegen gestemd. En de LST voor. Laat dat nou eens voor eens en altijd duidelijk zijn. Kritisch op elkaar zijn is prima en nodig. Maar wel op basis van de juiste feiten. Bewust een verkeerde voorstelling van zaken geven is onder gordel en een (op-)rechte politicus onwaardig.

 14. arjen avatar
  arjen

  @veerle
  Kwam de LST pas piepen toen we bloed roken bij de Voedselbank? helemaal niet waar Veerle, we zijn gewoon om hulp gevraagd en juist WIJ hebben alles uit de publiciteit gehouden (terwijl jouw SP-wethouder het nodig vond om een persbericht de deur uit te doen). Met CDA en AB hebben we buiten de pers om een gesprek gevoerd. Ook een heel dagdeel bij die mensen thuis.
  Logisch ook dat de LST later op de kar springt: we zijn nog geen drie jaar actief in de raad!

  Samenwerken met allerlei groepen in de stad is prima. Heeft ook de SP wel gedaan. Bijvoorbeeld met actievoerders tegen Essent. Maar als er enige eer valt te behalen, trekt de SP alles naar zich en noemt die burgerinitiatieven niet in de pers.
  Het lijkt me echt heel verstandig Veerle, om ook heel vaak in de spiegel te kijken!
  Wist je overigens dat ik 40 jaar geleden al voedselpakketten mocht uitdelen namens de diaconie? Toen zat ik nog niet in de politiek, maar wist wel dat het heel nodig was. Terug naar de basis!

 15. veerle avatar
  veerle

  Terug naar de mensen, de basis: Daarover zijn we het absoluut eens, Arjen. Gebeurt wel vaker:-). Over bijvoorbeeld die spreiding van huisvesting voor studenten en Oosteuropese werknemers zijn we het ook eens, en hebben we dus samen een voorstel ingediend vorige week. Samen voor de inhoud, of zoiets. H

 16. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  marjo dank je voor je compliment, en begrip.