Geplaatst

Zwaar aan het subsidie-infuus

Hierbij de bijdrage van Hans Smolders tijdens de Algemene Beschouwingen

Voorzitter, ik zal beginnen met een uitspraak van Jan Hamming, die hij deed in de Koerier van 22 mei j.l en die luidt als volgt; "Ik verwacht dat we flink zullen verdienen aan de Midi; Het theater wordt een cash cow voor de gemeente." Het zal inderdaad een Cash Cow worden,… maar dan wel voor Adje en de Bonheur Groep maar zeker niet voor de gemeente. Tegelijkertijd constateert de Lijst Smolders dat grote bedrijven en partijen Tilburg verlaten zoals o.a., ZLTO, VGZ, Deloitte, Ziggo en Walsh Western International. En wat krijgen we daarvoor terug, zogenaamde creatieve ondernemers zoals Adje, die in werkelijkheid zwaar aan het subsidie-infuus hangen.

Dan maar gelijk naar de Mall, de zogenaamde economische reddingsboei, waar de met veel bravoure aangekondigde leisure niet of nauwelijks terug te vinden is. Hoe kunnen de 300 winkels in de Mall complementair zijn aan het huidige overaanbod aan winkels? Wat wordt concreet het flankerend beleid en hoeveel geld gaat men daarvoor uittrekken enz. enz.? Er zijn dus nog zoveel onduidelijkheden dat het inhoudelijke debat door de Raad eigenlijk ook pas echt gevoerd kan gaan worden nadat het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Juist dan pas… kan de Raad het College inhoudelijk toetsen en controleren of zij wel voldaan heeft aan de 14 criteria die het College zelf heeft opgesteld. "De Raad aan zet" is hierbij toepasselijker dan ooit!! Trouwens de gevolgen van een eventueel Mall zullen pas 2 verkiezingen later duidelijk worden.

De LST zou geen 8 miljoen euro steken in een Adje-theater, maar wel in het dwaalgebied. Dan krijg je een gezellig, complementair en levendig gebied in hartje Tilburg zoals ze in Breda en Den Bosch allang hebben. Verder heeft het BORT, dat 400 ondernemers vertegenwoordigt, onlangs nog de nodige kritiek geuit op het economisch beleid in Tilburg en vond dit te zwak, doe daar dan iets mee zou ik zeggen! Maatschappij; Het armoedebeleid lijkt aardig op koers te zijn, maar uw reikwijdte blijft helaas nog te vaak beperkt tot de databanken van de Sociale Dienst. De werkende minima heeft u nog steeds niet in kaart gebracht. De voorziening voor zelfstandige ondernemers blijft helaas beperkt tot de gevallen die u al kent. Op het gebied van cultuur vliegt u geregeld de bocht uit. Niet alleen met giga-bedragen voor Adje, maar ook met mega-bedragen van 40.000 euro voor wat eters op een brug. Treurig, want voor betrokkenheid van actieve burgers staat u nauwelijks open, zoals ook weer bij het burgerinitiatief voor beplanting van rotondes in Berkel-Enschot. Uw eigen initiatieven daarentegen zien we vaak mislukken, zoals onlangs met de 1200 bloembakken die met grote spoed weggehaald moesten worden omdat ze spontaan naar beneden vielen, maar ook de mislukte sfeerverlichting in de binnenstad is een schrijnend voorbeeld.

Onlangs liet u ook nog ambtenaren een intentieverklaring ondertekenen in Durban, Zuid-Afrika, m.b.t. biodiversiteit maar tegelijkertijd helpt u diezelfde biodiversiteit in de Bokhamer om zeep. De reis naar Durban is wederom een nieuw hoogtepunt in de snoepreis dan wel duurzaamheidsoap, die zeker ook past in het rijtje van boompjes planten in Matagalpa.. Modern Bestuur Dichter bij huis dan maar weer, want daar presteerde het de politie twee weken geleden in Tilburg om in een halve dag 650 bekeuringen uit te delen en dit terwijl zij bij andere belangrijke taken zoals veiligheid voor de burgers onvoldoende presteert. Coalitiepartij VVD walgt overigens ook van het huidige veiligheidsbeleid van hun eigen College en wij verwachten van hen dan ook concrete moties op dit terrein en zullen die zeker steunen. De machtspolitiek van dit college overtreft zelfs de machtspolitiek van het vorige. Bij de besluitvorming over de Mall is het van de gekke hoe op oneigenlijke gronden het referendum tot stand is gekomen. Tevens heeft het college onder toeziend oog van de projectontwikkelaar een raadsvoorstel met 14 punten opgesteld om deze vervolgens zelf te gaan beoordelen.

Dat is als een slager die zijn eigen vlees gaat keuren. Bestuurlijke integriteit zou tot de kernkwaliteiten van de politiek moeten behoren. Om de legitimiteit van het handelen zo groot mogelijk te maken en het draagvlak van de politiek in de samenleving op een voldoende niveau te houden is het van belang dat de politiek zelf integer gedrag vertoont. Sterker nog de politiek moet er zelfs voor zorgen dat de schijn niet tegen is. Fysiek, Verder moet het College een actieve rol gaan spelen bij het vinden van een nieuwe locatie voor de Moskee en niet de passieve houding aannemen zoals ze nu doet. De Stedekestraat is volstrekt niet geschikt voor dit soort grootschalige projecten. Het mag geen gebed zonder eind worden en de financiële haalbaarheid moet daarom maar eens kritisch getoetst worden door College en Moskeebestuur. Dan de hoogbouw in bepaalde linten, eindelijk is dat een halt toegeroepen, iets wat de Lijst Smolders op de agenda heeft gezet, zoals ook het niet alsmaar blijven inbreiden. Eindelijk komt er ook extra geld en aandacht voor de oude karakteristieke linten met hun winkeltjes.

Verder pleit de LST al diverse malen dat de tijdsduur van wegwerkzaamheden aan belangrijke verkeersslagaders zo kort mogelijk gehouden moet worden en er dus ook ’s avonds en in het weekend doorgewerkt moet worden. Gelukkig wordt ook daar nu werk van gemaakt. Er zijn nog teveel gevaarlijke oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsen. Een voorbeeld daarvan zie je hier al voor de deur bij de oversteek van stadskantoor 1 naar het Koningsplein. Het onderhoud van de wegen, trottoirs en fietspaden dient nog sneller en structureler te worden aangepakt. Verder vindt de LST dat betaald parkeren in het sportgebied Stappegoor onredelijk is voor de talloze sporters en al zeker voor de vele vrijwilligers. Financiën; De begroting sluitend krijgen kan blijkbaar niet zonder de structurele dividenduitkering van Essent van maar liefst 14,8 miljoen euro. Wij zien dat als verkapte belastingheffing die wordt geïnd via de veel te hoge energierekening. Ook zie je de laatste jaren dat de begroting steeds gered wordt door incidentele meevallers.

Dit jaar weer met 6,8 miljoen euro uit het gemeentefonds. Dit zal echter de laatste meevaller zijn uit dat gemeentefonds want de komende jaren ligt het voor de hand dat er vele miljoenen gekort zullen worden op deze uitkering! Vorig jaar heeft de LST al gewaarschuwd dat het zo niet door kon gaan met de enorme geldverkwisting. Op termijn zal daarom de begroting dus enorme tekorten laten zien en de kredietcrisis zal daar wel de schuld van gaan krijgen. De LST vindt dat u nu alvast moet gaan reserveren voor de moeilijke jaren die komen gaan. Toch blijft u maar Sinterklaas spelen met de PvdA voor allerlei onbegrepen en onzinnige kunst. De Lijst Smolders is hier de enige grote partij die zijn kiezers nog recht in de ogen kan kijken, haar principes nooit overboord heeft gegooid en haar geweten niet heeft ingeleverd! Dat willen we ook in 2009….. graag zo houden.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

18 reacties op “Zwaar aan het subsidie-infuus”

 1. chris avatar
  chris

  Iets aan die foto klopt niet….

 2. sauter avatar
  sauter

  Ongelofelijk dom die subsidies aan theaters en kunst.
  Kreeg van Gogh een subsidie, kreeg Beethoven of Voltaire er een ? Ondanks dat maakten zij de mooiste dingen. Laat de kunst an sich met rust, zij onstaat toch wel.

 3. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ sauter

  nee, van Gogh kreeg geen subsidie helaas voor hem want in arren moede voelde hij zich op zijn 37e van pure armoede en daardoor geestelijke ellende genoodzaakt zijn oor eraf te snijden en een ellendige dood te sterven.

  en ook nooit gehoord zeker van de maecenaten uit voorbije tijden waardoor kunstenaars door het hof, de adel, de kerk en later het bedrijfsleven in staat werden gesteld hun werk te maken?

 4. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Ik heb geen moeite met kunstenaars.

  Een beetje fatsoenlijke en zichzelf respecterende kunstenaar maakt dingen die goed verkoopbaar zijn en dan is er geen probleem.
  Eigen broek ophouden dus zou ik zeggen want als je de spullen/kunstwerken niet verkoopt heb je geen levensvatbaarheid en ga je falliet net zoals andere ondernemers die hun zaken niet voor elkaar hebben.

  Advies :
  Hard werken en zaken maken waar vraag naar is.
  Verzin geen dure idioterie waar niemand op zit te wachten m.u.v. een paar kunstclubjes die elkaar in stand houden.

  Degene die aan het subsidie-infuus liggen zijn wat mij betreft geen kunstenaars maar structurele lamzakken.

 5. chris avatar
  chris

  @ Tine van Gogh voelde zich genoodzaakt zijn oor eraf te snijden?

  Lees ik dit goed Tine? Mensen die de kost niet willen verdienen, voelen zich genoodzaakt hun oor af te snijden?

 6. henk avatar
  henk

  Geacht College,

  Er ligt nog steeds een onbetaalde rekening van het Lindefonds ten bedrage van 250.000 euro vanwege geleden schade door de T-campagne. Uiterlijk deze maand betalen of ik snij mijn oor eraf!

 7. ruevert avatar
  ruevert

  @Tine,
  hier had eigenlijk Wies moeten reageren. Zij is immers overtuigd als je maar genoeg overheidsgeld aan de haar welgevallige doelen besteed alles goed komt.
  Nogmaals de boer en de bakker verdienen het brood voor de speeltjes die jullie zo hoog hebben zitten.
  Zorg eerst maar eens voor een gezonde plaatselijke economie waardoor er bedrijven/instellingen komen in plaats van weggaan.

 8. avatar
  Anoniem

  Dat van Gogh zijn oor afsneed,………, wat van Gogh had, dat heet schizofrenie. Dat je zelfs een ziekte gebruikt om er je voordeel uit halen Tine, niet zo netjes………..Had niets met armoede te maken dus! Als hij wel subsidie had gekregen, waren zijn schilderijen niet zo fascinerend geweest en had hij het geld aan verdovende middelen uitgegeven! Je hand opouden kan ook zeer destructief zijn!

 9. henk avatar
  henk

  Van Gogh had tenminste nog echte oren. Je ziet nu kunstenaars met alleen nog sponsoren.

 10. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @henk

  superleuke reactie Henk, complimenten

 11. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ruevert

  helaas begrijp je nog steeds niet dat de boer en de bakker LETTERLIJK meedoen in het KOOKspektakel.
  ZIJ leveren de ingredienten waarvoor ze keurig worden betaald en met die ingredienten maakt de kunstenaar samen met talloze anderen (koks, verhuurbedrijven, bewaking, meubelmakers, toeleveringsbedrijven) een show waar burgers van kunnen genieten. Vergelijk het met theater, dans, muziek.

 12. ruevert avatar
  ruevert

  @Tine,
  je komt echt van een andere planeet. Je gaat deze catering toch niet vergelijken met Willem Breuker of het nderlands kamerkoor.
  Miranda is gewoon een slimme tante, waar ik veel bewondering voor heb, die gebruik maakt van de schier onuitputtelijke kunstsubsidie.
  Ik mag aannemen dat het eten budgetneutraal was.
  Daar wordt de boer en de bakker van betaald. Genereus zal ik de helft van de ambtenarenkosten toewijzen aan de post onverzien om dit etentje te realiseren. Blijft er een post van 45 over die in de zakken van onze kunstenaar verdwijnt. Het is een leuk concept, maar laat de happy few, die toch niet slecht bij kas zijn, de volledige prijs betalen. Als je naar een musical gaat, betaal je ook de marktprijs.

 13. wies van wessem avatar
  wies van wessem

  @Ruevert,

  goed gezien Ruevert, ik ben inderdaad voor subsidie aan kunst en cultuur. Laat onverlet dat ik 40.000 euro voor een week bunkeren op een brug aan de ruime kant vind.

  Overigens subsidieer ik de boer en de bakker ook, dus maak je daarover geen zorgen. Ik koop er wekelijks mijn erpel en m'n brood.

 14. ruevert avatar
  ruevert

  @Tine,
  zand erover. Ik concludeer uit jouw reactie dat de PVDA het beleid van KORT in het vervolg kritisch zal volgen en bij onzinnige "kunstuitingen" zal ingrijpen.
  Wat er dan op jaarlijkse basis overblijft kan dan naar de fanfare en andere plaatselijke iniatieven gaan die wel leven bij de bevolking. En ja, reserveer ook een bedrag voor Willem Breuker en ander bedreigde kunstuitingen die wel iets toevoegen.

 15. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Ruevert
  kritisch volgen doen we altijd. maar ook de kwaliteit en innovatie staan hoog in het vaandel, dus ook dat zijn toetsstenen.

  overigens : de volle mep betalen? enig idee wat een kaartje naar de schouwburg, de concetzaal zou moeten kosten als de overheid er geen subsidie an zou geven. Geen Tilburgse revue, geen harmonie en geen fanfare,vrijwel geen enkle vorm van (amateur) kunst kan zondeer subsidie.

  Blij met je opmerking dat je net als ik het een schande vind dat Willem Breukercollectief te gronde wordt gericht omdat het geen subsidie meer krijgt.

 16. ruevert avatar
  ruevert

  @Tine,
  jammer ik had gehoopt dat je voor de eerste keer een echt standpunt zou innemen. Maar helaas, je schiet weer in de stuip van de geroutineerde politica; veel geblaat weinig wol en alle opties open houden.
  Zo wordt het nooit iets in dit dorp.

 17. onkundoloog avatar
  onkundoloog
 18. onkundoloog avatar
  onkundoloog