Geplaatst

Coalitieakkoord Tilburg 2010 – 2014 is vaag en ontwijkend

“Ongelooflijk zwak” en ik herhaal, Vz.,  “ongelooflijk zwak”,

zo noemde de radioreporter het spel van Willem II tegen FC Groningen afgelopen zondag. En dan wilt u deze ploeg 400.000 euro per jaar huurverlaging geven en daarbovenop nog eens 300.000 euro voor voortzetting van het maatschappelijk convenant. Dat is toch gewoon verkapte subsidie, die, ook dat nog, voor het grootste gedeelte uit het Wmo/zorgbudget gefinancierd werd. Het budget, totaal 7 ton, dat u naar de commerciële onderneming Willem II wilt schuiven komt nagenoeg overeen met het bedrag, dat u op de breedtesport in Tilburg wilt gaan bezuinigen. Dat moet toch niet kunnen. En zeker niet omdat uw college, met instemming van de raad,  onlangs acht kernsporten met ambassadeurs aangewezen heeft, die allen recht hebben op een gelijke behandeling. Waarom krijgt dan alleen Willem II drie ton? De TVP wil voorstellen die drie ton voor maatschappelijke activiteiten niet te oormerken voor Willem II, maar te verdelen over de acht kernsporten en wel zo, dat de gelden naar de maatschappelijke organisaties gaan, die dan zelf uit kunnen maken wie of welke sport ze inhuren voor hun activiteiten. Dat kan dan Willem II zijn, maar ook de wielerclub of de roeivereniging, de hockeyclub etc.  De huurverlaging van vier ton is voor de TVP voorwaardelijk en onlosmakelijk verbonden met een plaats in de Eredivisie.

En och, misschien is het beter te wachten tot een nieuwe koning aantreedt en richten we in de tussentijd een nieuwe club op:  Willem III

“Coalitieakkoord Tilburg 2010 – 2014”, dat is de naam van uw programma voor de komende vier jaar. Het feit, dat u niet eens een naam hebt kunnen geven aan uw programma zegt al genoeg: naamloos en zonder identiteit. De inhoud is zo grijs als wat en straalt totaal geen ambitie uit. Wat wilt u nu eigenlijk? De bezuinigingen zijn niet uitgewerkt en moeten nog met het veld besproken worden. Wat bedoelt u in dat kader met “taakstellende bezuinigingen”? Is dat snijden in eigen vlees of is dat simpelweg de tarieven verhogen? U geeft zelf al wel het verkeerde voorbeeld door de gemeentelijke tarieven en belastingen fors te verhogen. De leges, parkeertarieven, OZB, sporttarieven, het wordt allemaal flink duurder. En wat doet uw college zelf? U bezuinigt zelf geen cent en laat de burger de kosten van twee overbodige wethouders ophoesten. In de begroting 2010 is rekening gehouden met de kosten van zes wethouders. Via de heroverwegingsoperatie werd voorgesteld om terug te gaan naar vijf wethouders. Dat zou een besparing opleveren van structureel 245.000 euro per jaar! Nu zitten er daar zeven! En wat maakt het verschil? Zit de burgerij te wachten op deze onervaren bestuurders? Een besparing van twee miljoen euro voor de totale zittingsperiode is een smak geld en uw college maakt zich bij voorbaat al verdacht door die bezuiniging niet te realiseren.

De OZBverhoging is een geval apart en wordt in uw coalitieakkoord vals voorgesteld. Want incl. inflatie gaat het hier wel degelijk om een verhoging van ca. 3,5% in 2011 en 4,5% in 2012.  En dat terwijl het onroerend goed alleen maar in waarde daalt!

Maar niet minder irritant is, dat de vijf coalitiepartijen zich hullen in nevelen als het gaat om de eigen partijstandpunten. Alle programma’s zijn door de vleesmolen gehaald om er gehakt van te maken. Wil de VVD de exorbitante stijging van OZB en  parkeertarieven eens uitleggen? Van het CDA verwachten wij een duidelijke stellingname ten aanzien van de coffeeshops. En van D66 een uitleg over de bezuinigingen op onderwijs. En GL wil ons de bezuinigingen op zorg- en welzijnsactiviteiten en de groeninvesteringen vast wel toelichten? En dat alles dan graag in relatie tot uw eigen verkiezingsprogramma. En de PvdA? Die hoeft van mij niets uit te leggen, zij zijn duidelijk de baas van deze en u hoort het mij niet zeggen, ik heb de term uit het Brabants Dagblad, kleuterklas. Jan Hamming heeft zijn punten binnen en dat over de rug van de hardwerkende en belastingbetalende goedwillende burger.

Vz. uw investeringsagenda gaat over ca. 245 miljoen euro, waarvan 110 miljoen euro (het Tilburgse aandeel) gedekt is. Dat betekent, dat u de komende periode nog 135 miljoen euro uit de zak van de burger gaat kloppen. Vijfendertig miljoen euro per jaar, al dan niet met bijdragen van de hogere overheid, maar het is en blijft natuurlijk belastinggeld. Voor ons is het geen automatisme, dat er, zoals de afgelopen jaren, overschotten zijn op de begroting, die daarvoor en voor andere leuke dingen ingezet worden. De tijd van cadeautjes uitdelen is nu toch echt voorbij. Waar is trouwens op de investeringsagenda de Sacramentskerk gebleven? En het cultureel podium in de Reeshof?

Vz. een college moet de stad besturen en keuzes maken. In dit coalitieakkoord geeft u slechts een vage richting aan en legt u de definitieve keuzes taakstellend neer bij organisaties en instellingen in de stad of bij de raad, die de begroting mag vaststellen voor 2011. Wij vinden, dat van een zevenkoppig college verwacht mag worden, dat zij zelf hun huiswerk doen.

En dan nog één ding:

U spreekt over 5000 nieuwe banen. Nu, u bent vandaag al goed begonnen: twee van die 5000 banen hebt u al binnen!

Deze tekst werd uitgesproken door fractievoorzitter Loes Dielissen van de TVP bij het aanbieden van het collegeakkoord en aantreden van maar liefst zeven (!!) nieuwe wethouders

 

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

2 reacties op “Coalitieakkoord Tilburg 2010 – 2014 is vaag en ontwijkend”

 1. try avatar
  try

  Blijkbaar wilden deze partijen zo graag deel van de coalitie uitmaken dat men maar voorbij gaat aan de eigen identiteit. Met name de linkse partijen vallen flink door de mand. De gemeente Tilburg heeft een volstrekt ongeloofwaardige coalitie onder leiding van dictator Jan Hamming.
  Het feit dat in crisistijd maar liefst 7 wethouders worden aangesteld is een regelrechte schande en belediging naar de belastingbetaler.

  Voorlopig moeten we het maar doen met deze dikbetaalde kleuterklas.

  T. Rijnen

 2. Jeroen Sanders avatar
  Jeroen Sanders

  Hoezo zeven ton naar Willem II?????

  Willem II betaald nu