Geplaatst

Draaiend huis op de Hasseltrotonde

Hhoewel het kunstwerk op papier al helemaal gereed is, staat het er nog niet. En er zal  nog heel wat (bestuurlijk) water bij de wijn moeten (en geld niet te vergeten). Dus is de TVP maar weer eens in de pen geklommen en heeft om duidelijkheid gevraagd. Lees onderstaande vragen aan het college.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Berkel-Enschot, 26 november 2006

Geacht College,

De bouwtekeningen van het draaiend huis op de Hasseltrotonde geven aan, dat de afmetingen van het kunstwerk veel forser zijn, dan indertijd door uw college aan de Raad is voorgesteld en op grond waarvan besluitvorming door de Raad (via de ruimtelijke onderbouwing en het voorbereidingsbesluit) heeft plaatsgevonden. De Tilburgse Volkspartij vraagt zich af uw college met deze maatvoering wel op een correcte wijze invulling geeft aan het indertijd door de Raad genomen besluit. Immers het draaiend huis zou de volgende afmetingen met de daarbij behorende financiering krijgen:

Het draaiende huis

Op de rotonde wordt een vrijstaand rijtjeshuis met voor- en achtertuin geplaatst. Het huis draait over de rotonde met de richting van het verkeer mee en zal in 20 uur 1 rondje gemaakt hebben. Het huis wordt op ware grootte gebouwd (5 meter breed, 8,5 meter diep en 10 meter hoog) en ziet er open en vriendelijk uit. Het huis is niet bewoonbaar, het bestaat uit een staalconstructie die wordt bekleed met rode baksteenstrips en dakpannen. Het huis ziet eruit alsof het echt is. De ramen zijn van gelaagd glas met witte kozijnen. Het voor- en achtertuintje heeft kunstgras. ‘s Avonds wordt het huis van binnenuit verlicht. Het huis is dicht, maar met een sleutel kan je via de deur naar binnen voor eventueel onderhoud. De rotonde zelf zal uit gras bestaan. De afstand tussen de voortuin en de weg is 1 meter. Het huis heeft 4 spoorwielen die in de rails worden gezet. Het mechanisme in het huis zal de vier wielen aandrijven met 24 volt afkomstig van een zonnepaneel. Een mechanisme zorgt ervoor dat het huis automatisch stopt zodra er iets tegenaan komt

kosten

Voor het kunstwerk op de Hasseltrotonde was vanuit de percentageregeling € 296.000,- euro beschikbaar. Met bijtelling van toegerekende rente komt dit bedrag op € 348.000,-

Begroting ‘Draaiende Huis’:

Huis 100.000

Rails, aandrijving 150.000

Grondwerk en fundering 42.000

Honorarium kunstenaar 50.000

Onvoorzien 6.000

Totaal 348.000

Het beschikbare budget is dus voldoende om het project te kunnen realiseren. Desalniettemin zullen nog fondsen benaderd worden voor financiële ondersteuning.

(Einde citaat College)

Volgens de bouwtekeningen krijgt het huis echter de volgende afmetingen:

Hoogte van het huis 10,50 meter exclusief schoorsteen. De hoogte van de schoorsteen meet 0,55 cm. Totaal derhalve 11,05 meter. De zichtbare bouw van het huis begint op 1 meter boven het wegdek. Totale hoogte derhalve, gemeten vanaf het wegdek: 12,05 meter. De overige maten bedragen 8,40 meter diep x 4,90 meter breed. De voortuin wordt 2,10 meter diep en de achtertuin 3,50 meter.

De TVP wenst u hierover de volgende vragen ex art. 47 te stellen:

 1. Is dit draaiend huis met die afmetingen nog steeds te betitelen als een voorbeeld van een gewoon Tilburgs rijtjeshuis?
 2. Kan het kunstwerk, nu dit een stuk hoger wordt dan voorzien, nog wel gerealiseerd worden binnen het oorspronkelijke kostenplaatje van totaal 348.000 euro?
 3. Kunt u inmiddels meer duidelijkheid geven over het ten behoeve van de plaatsing van het draaiend huis noodzakelijk verleggen en vernieuwen van de kabels en leidingen onder de Hasseltrotonde? Wat zijn de kosten daarvan?
 4. Bent u bereid om van alle direkte en indirekte kosten, die gemaakt worden om het draaiend huis te realiseren, te zijner tijd een gespecificeerde afrekening aan de Raad te doen toekomen?

Inmiddels verblijven wij,

hoogachtend,

namens de Tilburgse Volkspartij

Loes Dielissen, fractievoorzitter

 

 

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

Eén reactie op “Draaiend huis op de Hasseltrotonde”

 1. Marg Vlemmix Tilburg avatar
  Marg Vlemmix Tilburg

  Marg Vlemmix Tilburg geplaatst: 26-11-2006

  Als we op die rotonde nu eens de huisjes gaan plaatsen voor de a-sociale Tilburgers die buiten de stad gehuisvest moeten worden.
  Dan is er een heleboel opgelost.
  Er hoeft geen toezicht te komen wat ook al een extra salaris overbodig maakt, want iedereen heeft controle en zicht op de bewoners van de rotonde die zowat aan de rand van de stad ligt! Het probleem lost zich vanzelf op…..
  Iedereen tevreden?