Geplaatst

Weetjes over de Golfbaan

De Raad heeft gesproken. Een meerderheid van CDA, VVD, SP, LST, GL,TSP, AB en D66 is voorstander van "verkoop" aan de aandeelhouders B. Alleen TVP en PvdA waren tegen.

Wethouder Janssen (CDA) heeft ons niet kunnen overtuigen dat de voorgestane deal een markconforme is. Accountantskantoor Deloitte heeft vastgesteld – op basis van het door de golfbaandirectie zelf opgestelde businessplan met daarin een winstgroei per jaar van ca. 2% –  dat de waarde ligt tussen de 185.000 euro negatief en 350.000 euro positief. Ook heeft Deloitte de volledige verkoopovereenkomsten beoordeeld en is tot de conclusie gekomen, dat één euro, onder voorwaarden, een juiste prijs is voor de golfbaan. Ook heeft Golf Consultancy deze één eurodeal bestudeerd en heeft geconcludeerd, dat de waarde van de aandelen nihil is! Gelooft u het? Ik niet en dat heb ik de overige leden van de Raad en de wethouder proberen duidelijk te maken. Enkele feiten:

De meest beperkende voorwaarde is, dat de baan slechts maximaal 2% winst per jaar mag maken en dat die winst in de baan geïnvesteerd moet worden. Alle leningen, totaal ca. 6 miljoen euro, worden overgenomen/overgesloten. Er wordt een negatief eigen vermogen (schuld) overgenomen van ca. 600.000 euro en er wordt door de TWM (lees: de gemeente) een achtergestelde lening verstrekt van 900.000 euro. De horecagelegenheid wordt voor 3,1 miljoen euro verkocht aan TWM Gronden bv (lees: de gemeente) en de aandeelhouders B mogen dit clubhuis terugpachten tegen een rentepercentage van 5,5% per jaar gedurende 37,5 jaar. Daarna mogen zij het (eeuwigdurend) pachten tot het jaar 2102 voor één euro per jaar.

Waar kun je een dergelijke horecagelegenheid huren tegen 5,5% per jaar, waarbij je na zoveel jaren ook nog eens voor niks de eigendom verwerft? Waarom de verkapte leenconstructie, waarbij een gebouw gekocht en meteen weer terugverhuurd wordt?Waarom uitgaan van een winstpercentage van maximaal 2% terwijl een "normale" golfbaan tussen de 8 en 25% winst maakt? Waarom wordt de prijs op de markt – zonder de beperkende voorwaarde van maximaal 2% winst – niet gevraagd? Waarom wordt er geen goodwill betaald? Hoe komt het, dat de baan vanaf 1994 elk jaar met verlies gedraaid heeft en nu kennelijk wel winstgevend kan zijn? Waarom krijgen eventuele gegadigden geen inzage in de boeken zodat zij een serieus bod uit kunnen brengen?

Wie het weet mag het zeggen!

 

 

 

 

 

 

Alle berichten van deze auteur